Bruno Schulz

 

Sztuka plastyczna: Projekty graficzne

 

 

 

 

Obwoluta do I wydania Ferdydurke W. Gombrowicza,

projektowana przez Brunona Schulza

(Rój, Warszawa 1938)

druk

Cover for the first edition of Witold Gombrowicz's Ferdydurke.

Bruno Schulz's desing. Print, 1938

Sobrecubierta de la primera edición de Ferdydurke de W. Gombrowicz, 1938

Sobrecubierta suelta

Editorial Rój, Varsovia

Museo de Literatura Adam Mickiewicz, Varsovia

 

 

 

www.brunoschulz.prv.pl