BRUNO SCHULZ

 

SZTUKA PLASTYCZNA

 

 

8  

Kobieta i zarys dwóch postaci, przed 1933

ołówek/papier, 15,5 × 18,5

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 142

 

 

[ Muzeum Karykatury ]

 

www.brunoschulz.org