BRUNO SCHULZ

SZTUKA PLASTYCZNA

 

 

 8

Szkic do rysunku Nadzy starcy i kondor, ok. 1930,

ołówek na papierze, 14.5 × 19

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 177

Naked old men with a condor. Ca 1930,

pencil of paper, 14.5 × 19

Museum of Literature, Warsaw

Los viejos desnudos y un cóndor, ca. 1930

Lápiz sobre papel. 14,5 x 19 cm

Museo de Literatura Adam Mickiewicz, Varsovia

 

 

[repr. za: J. Jarzębski: Schulz, Wrocław 1999]

www.brunoschulz.prv.pl