BRUNO SCHULZ

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Sceny na ulicy – spotkania i pokłony

 

 

 

4

Kompozycja kubizująca.

B. Schulz, St. Weingarten i dwie kobiety w zaułku drohobyckim, 1922

Lwowska galeria obrazów

An Kubismus anknüpfende Komposition

(zwei Frauen, Schulz und Weingarten), zwanziger Jahre,

Kunstmuseum Lwow

Зустріч (Дві жінки, Б.Шульц і С.Вейнгартен). 1922 р.

Карт., ол., туш. 39,5 × 58,5. Г-У-345.

Львівська галерея мистецтв

 

[Проект "Бруно Шульц і мультикультурна традиція Галичини"]

www.brunoschulz.prv.pl