Београд, уторак 30. март 2004.

 

 

 

 

ГРАДАЦ ПОСВЕЋЕН БРУНУ ШУЛЦУ

 

Гротескне визије

 

Бруно Шулц се данас сматра за једног од највећих пољских писаца између два рата

 

 

Пажљиво бирајући коме ће (и чему) у целости посветити нове бројеве часописа Градац, Бранко Кукић, уредник у издавачкој кући Уметничког друштво Градац, из Чачка, одлучио се да двоброј 148-149. (година 2003) посвети пољском писцу, критичару и сликару Бруну Шулцу. Двоброј је припремила и неке делове веома интересантне грађе превела са пољског Бранислава Стојановић.

Бранислава Стојановић је написала и кратко уводно слово, чијом је првом реченицом: Бруно Шулц се данас сматра за једног од највећих пољских писаца између два рата, а трагична смрт у јеврејском гету начинила је од њега икону средње Европе, фактички ставља до знања да је њен избор прави, и поред тога што је велики део Шулцовог прозног опуса преведен и објављен на нашем језику (још 1961!), и недавно допуњен избором из периодике.

У двоброју Градца, посвећеном Бруну Шулцу, читаоцу се прво предочава избор из преписке овог славног уметника Пољака, из којег се у делићима мозаика склапа једна од могућих слика Шулцовог живота, интересовања и размишљања.

Потом су ту Шулцове рецензије које је објављивао по часописима, из којих је допуштено наслутити његов уметнички кредо. Информативно врло поуздан текст о књижевном стваралаштву Бруна Шулца написао је Јежи Јажембски, који у једном часу бележи да је Шулц био проницљив интерпретатор књижевности и да је књижевна дела других аутора посматрао кроз призму сопствених фасцинација, страхова и опсесија. Како никада није био поклоник научног објективизма, Шулцове критике, сматра Јажембски, често говоре не само о делу о којем пише, него и о самом критичару.

Шулца ће аутор овог текста анализирати и као врсног ликовног уметника који је, према сопственом признању, још пре него што је научио да говори, цртао. Бруно Шулц као графичар и цртач, приметиће још Виткаци, припада линији демонолога на којој се налазе Кранах, Дирер и Гриневалд, али и Гоја, и Мунк, и круг бечке модерне и експресионизма - Егон Шиле, Густав Климт, Оскар Кокошка...

Бранислава Стојановић је у двоброј посвећеном Бруну Шулцу унела и сећања његових пријатеља и сарадника. Посебну драгоценост, како и сама каже, представљају малобројне сачуване фотографије самог аутора и његових пријатеља, разгледнице Дрохобича, украјинског градића у којем је Бруно Шулц живео и стварао, али и репродукције графика и цртежа почев од раних гротескних визија, преко аутопортрета и портрета, па све до илустрација за сопствена књижевна дела.

 

А. Ц.

 

 

www.brunoschulz.prv.pl