Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

4

Bianka z ojcem jadący dorożką, ok. 1936.

Ilustracja do opowiadania Wiosna

Ołówek na papierze, 14 × 20,2

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 697

Bianca avec son père dans un fiacre (II).

 Illustration pour Le Printemps dans Le Sanatorium au croque-mort (1937).

Crayon sur papier, 14 × 20,2, réalisé avant 1936.

 

[Centre d'Art de Rouge-Cloître]

www.brunoschulz.org