Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

4

Bianka z ojcem w dorożce.

Ilustracja do opowiadania Wiosna

 

[Miesięcznik Absurdalny]

www.brunoschulz.prv.pl