BRUNO SCHULZ

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

4

[Atak na willę Bianki]

Ilustracja do opowiadania Wiosna, przed 1936

rysunek piórkiem na kalce, 13 × 15,5

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML. K. 1463

Напад на віллу Біанки

Ілюстрація до оповідання "Весна", перед 1936

туш, перо/папір, 13 × 15,5

 

[ lokator ]

www.brunoschulz.prv.pl