Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

4

Adela i Edzio,

szkic ilustracji do opowiadania Edzio,

ołówek, czarna kredka, ok. 1935

(oryginał zaginął)

Illustration für die Erzählung "Edzio",

Bleistift, um 1935

 

[Miesięcznik Absurdalny]

www.brunoschulz.prv.pl