Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

4

Porwany przez wiatr,

szkic ilustracji do opowiadania Emeryt

z tomu Sanatorium pod Klepsydrą, wyd. 1937,

[rysunek dedykowany Kazimierze Rychterównie 24 III 1936]

ołówek na papierze, 14 × 14

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML. K. 321

"Emporté par le vent".

Esquisse d'illustration pour le récit "Le retraité"

du volume Le sanatorium au croque-mort,

avant 1937, crayon sur papier, 14 × 14

 

 [Instytut Adama Mickiewicza]

www.brunoschulz.prv.pl