www.brunoschulz.org

Encoding: Central European (Windows)

 

 

Bruno Schulz

 

 

Kalendarium życia i twórczości Brunona Schulza

 

18921902191019111913 – 1914191519171918192019211922192319241925192619281929193019311932193319341935193619371938193919401941 – 1942

 

 

 

 

1942

Schulz zabezpiecza swe rękopisy i rysunki, dzieląc je na kilka pakietów i przekazując zaufanym osobom spoza getta.

 

Choruje, leczy się ambulatoryjnie w żydowskim szpitalu, jest wycieńczony, głodny i w głębokiej depresji.

 

W odpowiedzi na listy wysłane do warszawskich przyjaciół z prośbą o pomoc Schulz otrzymuje fałszywe „aryjskie papiery”.

Przygotowuje się jego ucieczkę z Drohobycza.

 

Dzięki poparciu Judenratu pracuje przez kilka miesięcy w Żydowskim Domu Starców nad katalogowaniem zbiorów książek zrabowanych przez władze sowieckie, a następnie niemieckie.

 

Bruno Schulz został zamordowany 19 listopada 1942 roku między 11 a 12 w południe, na skrzyżowaniu Mickiewicza i Czackiego.  Tego dnia w wyniku „dzikiej akcji” miejscowego gestapo ponosi śmierć około 230 osób.

 

Nie do końca wiadomo, kto właściwie zabił Bruno Schulza. Zeznania w tej sprawie są sprzeczne. Oprócz Karla Günthera wzmienia się także jako sprawców Josefa Gabriela, Fritza Dengga i samego Felixa Landaua. (P. Caneppele)

[zob.: Thomas Geldmacher, 'Wir als Wiener waren ja bei der Bevölkerung beliebt'. österreichische Schutzpolizisten und die Judenvernichtung in Ostgalizien 1941-1944. - Wien: Mandelbaum-Verlag, 2002; Simon Wiesenthal Center Multimedia Learning Center Online: Drohobycz; Paolo Caneppele, Bruno Schulz w Wiedniu. Z języka włoskiego tłumaczył Krzysztof Sobczyński. – w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. – Lublin: TN KUL, 2003; David Grossman, “The Age of Genius”, The New Yorker, June 8, 2009]

 

Przypuszcza się, że został pochowany we wspólnej mogile, której po wojnie nie udało się odnaleźć. Do grzebania zwłok przyznaje się kilka osób – każda podaje inną lokalizację i okoliczności. (Wikipedia, 24 listopada 2008)

[zob.: Aneks. w: B. Schulz: Księga listów / oprac. J. Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975; H. Grynberg: Drohobycz, Drohobycz. – Warszawa: W.A.B., 1997; W. Budzyński: Schulz pod kluczem. – Warszawa: Bertelsmann Media, 2001; B.R. Banks: Muse & Messiah. – Ashby-de-la-Zouch: InkerMen Press, 2006]

 

 

Fragment niedawno (2001) odkrytych malowideł

w tzw. willi Landaua [Zob. "Freski" Schulza]

www.brunoschulz.org