E

 

 

 

ČOVEK ILI SVET[1]

 

Bruno Šulc je bivao u Zakopanima u periodu od 1925. do 1927. godine, međutim, izgleda da je Harendu prvi put posetio znatno kasnije. Verovatno se to dogodilo u januaru 1934. godine – pismo publikovano ovde je rezultat inauguracione posete, mada su nejasna uzaludna nadanja "dezorijentisanog hodočasnika" koji je očekivao nešto drugo od susreta sa tim domom i njegovom "Baštinicom". Te godine pisac je boravio u podnožju Tatra. Odatle je otputovao 15. januara – iz nekih razloga bio je to užurbani odlazak, kako se vidi iz pisma. Moguće je nagađati da je do susreta o kojem piše došlo na kraju boravka.

Ako je tražio partnera za intimne i intelektualne razgovore, onda ga je to traganje, kako nam se čini, jako uzbudilo; ako pri tom nije bio ravnodušan prema auri ženstvenosti koja je postala jedan od njegovih stalnih stvaralačkih podsticaja, onda je Marija Kasprovič mogla da bude njegova sjajna sabesednica. Načitana i lepo obrazovana, zainteresovana (amaterski, ali strasno) za dubine metafizike, teozofije i antropozofije, vešto je vodila dispute, uvek spremna za društvo posedovala je izuzetnu ljupkost kojom je vešto i koketno šarmirala a njen dom je uvek bio otvoren. Njeni gosti – njeni, jer je posle smrti Kasproviča ostala sama, bili su brojni pisci, umetnici, naučnici; među njima su bili i Zofja Nalkovska i Stanislav Ignaci Vitkjevič koji su se sprijateljili sa Šulcom još 1934. godine.

Da li je neko od njih doveo na Harendu bojažljivog, nesigurnog u sebe nastavnika iz Drohobiča?

Čitajući pismo vredi se setiti da je ono izašlo iz pera pisca i umetnika – slikara, da ga je pisao autor Knjige idolopokloničke, izašle iz štampe nekoliko nedelja pre zbirke pripovedaka Prodavnice cimetove boje. To pismo je svojevrsno svedočanstvo interpretacije čoveka i sveta u kategorijama radikalnog subjektivizma koji priziva "kosmose bez oseke, kakve su individue" – neponovljive, daleke, hermetički zatvorene. Ta interpretacija predstavljena je istovremeno s tačke gledišta pisca i slikara i sadrži propozicije prelaska jednog stanovišta u drugo: "ljudsko lice kao polazna tačka romana".

Nema tragova daljih korenspondencijskih kontakata Marije Kasprovič i Bruna Šulca. Bar dosada nam nije pošlo za rukom da ih otkrijemo u Harendi u arhivu koji se sređuje. U tom arhivu je sačuvano pismo publikovano ovde (Polityka, nr 11 (13), XI 1992. god.).

Tokom štampanja modernizovan je pravopis i fleksijski nastavci i neznatno je dopunjena interpunkcija.

 

Roman Loth

 

 

Vrlo poštovana gospođo!

Primoran da užurbano otputujem, sa žalom sam napuštao Zakopane, jer nisam uspeo da se sa Vama dublje sporazumem, a počelo je sve jako interesantno. Skoro ništa od pravih stvari koje su mi navirale na usta nisam uspeo da Vam saopštim. Na primer, to da, uprkos očekivanju, dezorjentišući zanos hodočasnika nije bila aura zgusnute i najsavršenije istorije, ne dragocenost kraljevskog nakita nošenog na glavi Baštinice, ne, nije u tome čar Harende... U senci Prošlosti cvetao je tamo nepokoren kroz istoriju lični i revolucionarni život...

Ili to što se iskristalisalo tokom razgovora kao torso problema, to što nije imalo vremena da se razvije i sazri. Ali bilo ga je dovoljno da se uhvati osnova, oseti struktura uma, da se bude zaintrigiran fakturom njenog tkanja.

Vi ste govorili o fizionomijama.

Takvo viđenje stvari moralo bi biti preoblikovano u meni, potencijalno napregnuto, kad je već odmah bilo spremno da prihvati Vaše formulacije. Kako rado bih želeo da Vam se suprotstavim da bih dokazao kako je daleko dosezala ta kongruencija. Razvijajući dalje tu Vašu koncepciju, mislio sam da je onaj koji je izmislio Čoveka, grčku statuu, Hermesa – bio genije laži. Sama reč Čovek je genijalna fikcija koja zaklanja lepom i utešnom laži te ponore i svetove, te kosmose bez oseke, kakve su individue.

Ne postoji čovek – postoje samo bezgranično udaljeni i suvereni načini bitisanja koji ne mogu da stanu u monolitnu formulu i koji ne mogu biti dovedeni do zajedničkog imenioca. Od čoveka do čoveka je veći skok nego od crva do najsavršenijeg kičmenjaka. Idući od jednog ljudskog lica do drugog, moramo se preobraziti iz osnova, moramo promeniti sva merila i pretpostavke. Ništa od tih kategorija koje su važile kada se radilo o jednom čoveku neće važiti kada se nađemo pred drugim.

Govorili ste o individualnostima: stihije... Ja bih rekao: filozofije, sistemi, planovi sveta, recepti za svet... To su ljudi.

Prema svakom od tih recepata mogao bi biti stvoren čitav svet... Kad pristupam novom čoveku sva dosadašnja iskustva, anticipacije, unapred formirane taktike postaju neprihvatljive. Između mene i svakog novog čoveka počinje svet nanovo, kao da dotad nije postojao i nije bio potvrđen.

A kako je tek tupa i naivna školska i akademska fizionomija koja u izrazu lica vidi talog, naslage višestrukih pokreta mimike – grčeve mišića. Tako kao da lica tek treba da pokažu izraz, kao da su ona nešto drugačija nego što je sam izraz, ekspresija, govor sa smislom, vatreno namigivanje našoj dosetljivosti. Čudno je da su te stvari neme, neizgovorljive, jedva razumljive. Izraziti fizionomiju rečima, izraziti bez ostatka, iscrpsti svet sadržan u njoj – eto, šta me privlači: ljudsko lice kao polazna tačka romana! Da li sam još uvek na poziciji vaše koncepcije?

Molim Vas, oprostite što sam uzeo sebi za pravo da Vas uznemirim ovim pismom: taj prekinuti torso razgovora nije hteo da se umiri: hteo je da se razgrana i živi...

Primite izraze najdubljeg poštovanja,

Drohobič, 25. januara 1934.

Bruno Šulc

 

 

Prevod sa poljskog Slavica Nestorović-Petrovski[1] „Književne novine” (Beograd). - God. XLVI, 1994 (1.02. 1994), str. 6.