Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Sceny we wnętrzu – hołdy bałwochwalcze

 

 

 

 

Szkic do cliché-verre "Pielgrzymi", ok. 1920

(ołówek/papier, 18×23,3)

/wł. prywatna/

 

 

[ --- ]

www.brunoschulz.org