Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

 

Sceny we wnętrzu – hołdy bałwochwalcze

 

 8

Kobieta na tapczanie i klęczący mężczyzna (autoportret), przed 1936

kredka, papier (17,2 × 21,2 cm)

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 225

 

[ Lokator ]

 

www.brunoschulz.org