Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

 

Sceny we wnętrzu – hołdy bałwochwalcze

 

 8

Trzy kobiety na tapczanie i pełzający mężczyzna-pies, przed 1933,

ołówek, papier (17,5 × 22,5 cm)

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 720

 

[www.brunoschulzart.org]

www.brunoschulz.org