www.brunoschulz.prv.pl

 

 

BRUNO ŠULC

 

NAGOVEŠTAJ

 

Moja sledeća knjiga biće sastavljena od četiri priče. Tema je – kao i uvek – nevažna i teško opisiva. Radi sopstvenog, unutrašnjeg korišćenja, svakom od poglavlja dao sam neke privatne nazive koji malo šta govore. Na primer, jednoj od tih priča podario sam naslov pozajmljen od Jokaija Marš za porte-épée.

U stvari, i ne znam šta bi se moglo nazvati temom pri ovakvom načinu kristalizovanja sadržine. Prava tema, dakle onaj konačni materijal koji nalazim u sebi bez ikakvog uticaja volje, to je izvesno dinamično stanje, potpuno "ineffabilis" i potpuno neuporedivo sa sredstvima poezije. I pored toga, ima ono jednu sasvim definisanu klimu, čvrsto naznačenu vrstu sadržaja baziranog i taložećeg se na njemu. Što je ta bestelesna veza više "ineffabilis", to je veća njena moć upijanja, to je jasniji tropizam, i veće iskušenje da bude nakalemljena na materijal u kome bi se realizovala. Na primer, prva ideja mojih "Ptica" bila je određeno treperenje tapeta, pulsirajuće u tamnom vidnom polju – ništa više. To treperenje je, ipak, posedovalo visok potencijal mogućih sadržaja, ogromnu reprezentativnost, pravečnost, težnju da sobom izrazi svet. Prvi trag "Proleća" bila je slika albuma sa markama, koja blista u centru vidnog polja, treperi nečuvenom snagom aluzija, napada tovarom nagoveštenog sadržaja.

To stanje, ma koliko sadržajno siromašno, daje mi osećaj konačnosti, legitimaciju za snivanje, sigurnost u legalnost čitavog procesa. Bez tog temelja bio bih osuđen na teret sumnje, imao bih osećaj varke, proizvoljnosti i neautentičnosti onoga što stvaram.

Trenutno me sve više iskušavaju neizgovorive teme. Paradoks; napetost između njihove neizgovorivosti, nevažnosti i univerzalne težnje, aspiracije predstavljanja "svega" – najjači je nagon stvaranja.

Kada će te priče biti spremne za štampu, još uvek ne znam. Nesposobnost da iskoristim mrve i odlomke vremena primorava me da odložim njihovu konačnu redakciju do raspusta.

 

Prevod s poljskog Aleksandar Šaranac

[LMS, mart 2001, str. 278-279]

Naslov originala: [W pracowniach pisarzy i uczonych polskich], „Wiadomości Literackie” 1939, nr 17; preštampano pod naslovom Zapowiedź u knjizi: Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki / Bruno Schulz; wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Ficowski, Warszawa : Chimera, 1993, 74 p, 12 p of plates. ill.

<redakcija prevoda Branislava Stojanović>