/ BRUNO SCHULZ PO LITEWSKU (1989-2000)

 

 

&   Lenkų novelės / [sudarė Algis Kalėda; vertė i lenkų kalbos]. Vilnius: Vaga, 1989. 402 p.

&   Cinamoninės krautuvės / Bruno Schulz. Vertė Leonija Malakauskienė. Amus-Proskyna, 1992. [Rugpjūtis. Aplankymas. Paukiai. Manekenai. Traktatas apie manekenus, Arba Antroji pradios knyga. Traktatas apie manekenus, Tsinys. Traktatas apie manekenus, Pabaiga. Nemrodas. Panas. Ponas Karolis. Cinamoninės krautuvėlės. Krokodilų Gatvė. Tarakonai. Vėtra. Didiojo sezono naktis]

&   Cinamoninės krautuvės. Klepsidros sanatorija / Bruno Schulz. I lenkų kalbos vertė Leonija Malakauskienė. Vilnius: Baltos lankos, [2000] (Vilnius: Vilspa). 301, [3] p.; 21 cm. ("Baltų lankų" rinktinė proza). Vir. tik 1-ojo kūrinio antr. Tiraas [3000] egz. [Versta i: Proza Krakw: Wydaw. Literackie, 1964.] ISBN 9955-429-18-6 ð

 

/ www.apuokas.com / www.patogupirkti.lt / www.baltoslankos.lt

 

Baltos lankos

 

www.brunoschulz.org

@ bs