/ Bruno Schulz po macedońsku (1994-2015)

 

 

&   Август: [Извадок од новелата Циметните продавници] / Бруно Шулц. Избор и превод од полски Милица Миркуловска. Сум (Штип), год. 1 (пролет 1994), стр. 103-107.

&   Фрагмент / Бруно Шулц. Маргина (Скопје), #50, 2000, стр. 19.

&   Улица на крокодилите. Манекени. Продавници со боја на цимет. Процес од Кафка / Бруно Шулц. Превод и избор Олдскра Гессоска, Александра Бубевска и Роберт Алаѓозоски. Маргина (Скопје), #55/56, 2002, стр. 167-190.

&   Продавници со боја на цимет / Бруно Шулц. Превод од полски Лидија Танушевска. Скопје: Темплум, 2004. 144 стр. (Библиотека Магма; кн. 22). - ISBN 9989-902-49-6 [Содржина: Август. Опседнатост. Птици. Кукли. Трактат за куклите или втора Книга на видот. Трактат за куклите: продолжение. Трактат за куклите: завршеток. Немрод. Господарот. Господинот Карол. Продавници со боја на цимет. Улица на крокодилите. Лебарки. Меќава. Ноќта на големата сезона]

&   ПРОДАВНИЦИТЕ СО БОЈА НА ЦИМЕТ. САНАТОРИУМОТ ВО ЗНАКОТ НА КЛЕПСИДРАТА / Бруно Шулц. Превод од полски јазик Лидија Танушевска. Јазична редакција Филип Димевски. Скопје: Бегемот, 2011. 423 стр. (Библиотека Раскази / Новели) ISBN 978-608-65057-9-0 [Содржина: ПРОДАВНИЦИТЕ СО БОЈА НА ЦИМЕТ Август. Опседнатост. Птиците. Куклите. Трактат за куклите или втора Книга на видот. Трактат за куклите - продолжение. Трактат за куклите - завршеток. Нимрод. Господарот. Господинот Карол. Продавниците со боја на цимет. Улица на крокодилите. Лебарките. Меќавата. Ноќта на големата сезона. САНАТОРИУМОТ ВО ЗНАКОТ НА КЛЕПСИДРАТА Книгата. Генијалната епоха. Пролетта. Јулската ноќ. Татко ми оди во пожарникари. Втората есен. Мртвата сезона. Санаториумот во знакот на клепсидрата. Додо. Еѓо. Пензионерот. Самотија. Последното бегство на татко ми]

&   МИТИЗАЦИЈА НА РЕАЛНОСТА / Бруно Шулц. Превод од полски јазик Лидија Танушевска. Скопје: Бегемот, 2015. 143 стр. : ill. (Библиотека Ars Magna) ISBN 978-608-4718-41-3 [Содржина: Сонуваната реалност на Бруно Шулц / Лидија Танушевска (предговор). РАСКАЗИ: Есен. Република на мечтите. Комета. Татковина. ЕСЕИ, КРИТИЧКИ ОСВРТИ, ПИСМА..: Митизација на реалноста. Фердидурке. Базелските ѕвона. Патувањата на скептикот. Поговор кон полскиот превод на Процесот од Франц Кафка. Писмо до Стањислав Игнаци Виткјевич. ЦРТЕЖИ: 1. Илустрација кон расказот Пролетта од Санаториумот во знакот на клепсидрата. 2. Илустрација кон расказот Еѓо од Санаториумот во знакот на клепсидрата 3. Илустрација кон расказот Санаториумот во знакот на клепсидрата од истоимената збирка 4. Илустрација кон расказот Санаториумот во знакот на клепсидрата од истоимената збирка 5. Илустрација кон расказот Опседнатост од Продавниците со боја на цимет 6. (Во градината) 7. (Пролет) 8. (Автопортрет покрај бирото за цртање, 1919) 9. (Инфанта и џуџињата) 10. (Револуција во градот) 11. (Ундула на прошетка, 1919) 12. (Посвета, 1920) 13. (Пастуви и евнуси, 1920-21) 14. (Автопортрет покрај штафелајот, 1920) 15. (Сузана и старците, 1920-21) 16. (Ѕверки, Книга на идолопоклонството, 1920-22) 17. (Ундула кај уметниците, Книга на идолопоклонството, 1920-22) 18. (Маѓепсан град, Книга на идолопоклонството, 1920-22) 19. (Ундула во ноќта, Книга на идолопоклонството, 1920-22)]

/ www.templum.com.mk / www.begemot.mk

 

 

 

www.brunoschulz.org / @ bs