BRUNO SCHULZ

 

Ilustracje do własnych utworów

 

 

 

8  

 

Wjazd refraktorem astronomicznym, szkic, 1935

/wł. prywatna/

 

[reprod. w: "Wiadomości Literackie" nr 16, 1935]

[Małopolska Biblioteka Cyfrowa]

 

www.brunoschulz.org