www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer.

Encoding: Central European (Windows)

 

                 

   Bruno Schulz

 

 

 

 

 

Utwory zagubione

 

 

q        MESJASZ

[zob. Władysław Panas: Bruno od Mesjasza: rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001]

4 ILUSTRACJE

4 The SF Site: Lost Books Resurrected: Notable Books by Famous Authors (2006) by Jeff VanderMeer

>> YouTube: The Klezmatics with Joshua Nelson - "Shnirele, Perele"

 

q         Die Heimkehr

[zob. Jacek Scholz, Oryginał czy przekład? Zagadka tekstu Brunona Schulza „Ojczyzna”. – w: W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. – Lublin: TN KUL, 2003]

 

 

www.brunoschulz.org