www.brunoschulz.org 

 

 

Słownik schulzowski

 

Adela / Akt / Aleksandryjska epoka / Aluzja, aluzyjnoœć / Analiza / Analogie / Androgyne / Antyhumanizm / Antysemityzm / Apokryf / Arabeska / Arendt Adolf / Artysta / Asfodel / Autobiografia / Autokastracja / Autoportret / Awangarda, awangardowoœć /

Bachanalia / Bałwochwalstwo / Bayros Franz fon (1866-1924) / Bestiarium / Bianka / Biel / Blask / Błękitnooki / Bohater / Borysław / Breza Tadeusz (1905-1970) /

Chasin (Rey-Chasin vel Rey-Chazen) Maria (1900-1966) / Chasyd / Chrzšstowski Franciszek / Chwasty / Chwyt / Cieœlewicz Roman (1930-1996) / Circe / Cliché-verre / Csillag Anna / Cytera / Czarny humor / Czarny pies / Czerń / Czerwień / Człowiek / Człowiek-pies / Czysta forma /

Debiut literacki / Demonolodzy (Demoniœci) / Die Heimkehr / Dodo / Dodo / Dom / Doœwiadczenia teatralne Schulza / Drohobycz / Druga jesień / Drzeworyt / Dwugłos o Schulzu /

Edukacja artystyczna / Edzio / Edzio / Ekslibrisy / Eksperyment / Embrion / Emeryt / Emeryt (spektakl) / Eros / Erotyzm / Etymologia /

Fantastyka / Farfarele / Ficowski Jerzy (ur. 1924) / Figura / Filigran / Film / Fizjonomika / Franciszek Józef I Habsburg / „Freski” /

Geissler Benjamin (ur. 1964) / Genialna epoka / Genialna epoka / Geografia duchowa / Gombrowicz Witold (1904-1969) / Grafika / Groteska (1) / Groteska (2) / Günther Karl /

Haardt Egga van (około 1914-1944) / Halpern Romana (1900-1944) / Has Wojciech Jerzy (1925-2000) / Hestia / Hieronim / Historia / Hoffman Zygmunt (1910-1942) / Hoffmanowa Hania (około 1885-1942) / Huxley Aldous (1894-1963) /

Idol / Ilustracje / Infantka / Internet / Ironia (1) / Ironia (2) /

„Ja” / Jachimowicz Marian (1906-1999) / Jakub / Jesień / Jung Carl Gustav (1875-1961) /

Kabała / Kafka Franz (1883-1924) / Karakon / Karakony / Katachreza / Kolekcje / Kolory / Kometa / Komiks / Koń / Korespondencja / Kot / Księga / Księga / Księga Bałwochwalcza. Rzecz o Brunonie Schulzu / Kuryluk Karol (1910-1967) /

Labirynt / Landau Felix / Lebenstein Jan (1930-2000) / Lektura (czytanie) / Leœmian Bolesław (właœć. Lesmian; 1877-1937) / Literatura choromaniaków / Literatura maligny / Losy dzieł plastycznych / Loteria /

Łopuch /

Malarstwo / Manekiny / Manekiny (opera) / Mann Tomasz (1875-1955) / Marsz za porte-épée / Martwy sezon / Martwy sezon / Masochizm / Materia / Matka / Mesjasz / Metafora, metaforyzacja, metaforycznoœć / Metamorfoza / Miłoœć / Mit / Mitologia grecka / Mityzacja rzeczywistoœci / Modele ze œwiata realnego / Moroń Zbigniew / Motyl / Motywy plastyczne / Mój ojciec wstępuje do strażaków / Mucha / Muszla / Muzycznoœć / My, umarli /

Nagrody / Nałkowska Zofia (1884-1954) / Narcyzm / Narodziny (1) / Narodziny (2) / Narracja / Nawiedzenie / Nazwa, nazywanie / Nemrod / Nemrod / Noc lipcowa / Noc wielkiego sezonu /

Odczyty / Ojciec / Ojczyzna / Ojczyzna – Die Heimkehr / Opis, opowiadanie / Opowieœci snute na lekcjach / Osiołek Samarytanina / Ostatnia ucieczka ojca /

Pan / Pan / Pan Karol / Panmaskarada / Pantofelek / Parodia / Paryż / Pierrot / Pierwotnoœć słowa / Pies / Piłsudski Józef (1867-1935) / Pinette Georg (Jorge) / Plastyka użytkowa / Pleœniewicz Andrzej (1909-1945) / Płockier Anna (1915-1941) / Podróże / Poezja / Polda i Paulina / Porównanie / Portret / Postacie / Powóz / Praca / Principium individuationis (1) / Principium individuationis (2) / Przebudzenie / Przekłady / Przestrzeń / Psyhoanaliza / Ptaki / Ptaki /

Rak / Recenzje / Recepcja (1934-1939) / Recepcja krytycznoliteracka (powojenna) / Regiony wielkiej herezji / Republika marzeń (1) / Republika marzeń (2) / Retycja / Riff Władysław (1901-1927) / Rilke Rainer Maria (1875-1926) / Rogi / Roœliny / Róża / Rysunek /

Sadyzm / Samotnoœć / Sanatorium pod Klepsydrš / Sanatorium pod Klepsydrš (film) / Sandauer Artur (1913-1989) / Schopenhaueryzm / Schulz Henrietta (Hendel) (?-1931) / Schulz Izydor (Izrael Baruch) (1881-1935) / Schulz Jakub (1846-1915) / Schulz Wilhelm (1910-1943) / Schulz-Podstolska Ella (1914-1997) / Schulz w prozie lat dziewięćdziesištych / Schulz – Różewicz / Schulz – Witkacy / Sen / Sens / Sierpień / Sklep / Sklepy cynamonowe / Słowo / Spotkanie / Stryjska / Studia / Substancja / Sugestia / Surrealizm / Symbolizm (symbolika, symbol) / Synestezja / Szablon (schemat) / Szelińska Józefina (1905-1991) / Szkice krytyczne / Szkicownik młodzieńczy / Szkoła / Szkoła mitologów / Szpalety / Szturm de Sztrem Tadeusz (1892-1968) / Szuman Stefan (1889-1972) /

Œmierć (1) / Œmierć (2) /

Tandeta / Teatralne adaptacje twórczoœci Schulza / Tekst / Tragicznoœć / Traktat o manekinach / Truskawiec / Tuwim Julian (1894-1953) / Tytuły dzieł plastycznych /

Ulica Krokodyli / Undula / Upadek œwiata /

Vogel Debora (1902-1942) /

Waœniewski Zenon (1891-1945) / Weber Henryk (Hersz) (1904-1942) / Wegetacja / Weingarten Stanisław (około 1890-1943) / Wichura / Wieloznacznoœć / Wiosna / Wit Juliusz (właœc. Witkower) (1901-1942) / Wojtowicz Tadeusz / Wyliczenie / Wystawy /

Xięga bałwochwalcza /

Zbawienie œwiata / Zmierzch wiosenny / Zuloaga (y Zabaleta) Ignacio (1870-1945) /

 

----------------------------------

SŁOWNIK SCHULZOWSKI / opracowanie i redakcja Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski i Stanisław Rosiek. – Gdańsk: slowo/obraz terytoria, [2003]. – 449 s.; 281 ill. (Seria: Interpretacje). - ISBN 83-88560-22-0

 

[Autorzy:] Arkadiusz Bagłajewski, Tomasz Bocheński, Janusz Bohdziewicz, Włodzimierz Bolecki, Jan Ciechowicz, Jerzy Jarzębski, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Radosław Kostrzewa, Piotr Millati, Anna Mrozińska, Ewa Nawrocka, Andrzej Niewiadomski, Eugenia Prokop-Janiec, Stanisław Rosiek, Joanna Sass, Jacek Scholz, Andrzej Skrendo, Jerzy Szyłak

 

1  info  ‚

1  fragmenty  ‚ ƒ

1  recenzje  ‚ ƒ „ …

 

www.brunoschulz.org