E www.brunoschulz.prv.pl

 

INOSTRANE TEME

 

 

 

STOJAN SUBOTIN

 

FANTASTIČNI SVET BRUNA ŠULCA

Povodom tridesete godišnjice smrti istaknutog poljskog pisca[1]

 

 

Kada se između 1930. i 1939. godine Bruno Šulc javio u poljskoj književnosti, bio je od mnogih neshvaćen i oštro kritikovan. Bili su, međutim, u pravu oni koji su u njemu videli značajnog pisca, novog kako po načinu pisanja tako i po viđenju sveta, opažajući u njemu tvorca nove poetike i istinski avangardnog stvaraoca. Njihov sud nije ni sada izgubio od svoje tačnosti i svežine. Još i danas Bruno Šulc predstavlja pojavu usamljenu i neponovljivu, i to ne samo u poljskoj književnosti. Povod da ga se setimo bio je tužna godišnjica: 19. novembra 1942. godine, dakle pre trideset godina, šarfirer Karl Ginter, čije će ime istorija sačuvati samo kao ime dželata, ubio je oko podne na ulici malog gradića Drohobiča jednog od najinteresantnijih poljskih stvaralaca između dva svetska rata, autora „Prodavnica cimetove boje”. Nesrećnom piscu se čak ni grob ne zna, jer na mestu na kome je bio sahranjen, na starom jevrejskom drohobičkom groblju, poslednjih godina podignuta je nova stambena četvrt.

Nismo čak sigurni ni u datum piščeva rođenja. Dok neki izvori govore o tome da je rođen 19. novembra 1892. godine, najbolji znalac njegovog života, čovek koji sa pijetetom i strasnom zaljubljenošću već skoro tridesetak godina skuplja sve što se odnosi na Šulca i što je od Šulca, savremeni poljski pesnik, esejista i folklorista Ježi Ficovski tvrdi da je rođen 12. jula iste godine.

Slabašni, bolešljivi, bespomoćni i u praktičnom životu nesnalažljivi pisac uradio je mnogo više nego što je od njega ostalo. U svojoj interesantnoj monografiji o ovom piscu kojoj je dao naslov „Regioni velike jeresi” (1967) koji tačno određuje karakter njegova stvaralaštva, Ficovski je celo jedno poglavlje posvetio izgubljenim i uništenim delima ovog velikog pesnika. Nema sumnje da je poljska književnost sa njim veoma mnogo izgubila. Ali do nas koji ga nismo lično znali dopire samo ono što je objavljeno, a od toga živi samo ono što je vremenom i trajanjem potvrdilo svoju vrednost: a to znači sve što je objavljeno. Svaki, čak i najmanji tekst objavljen 1964. godine u najpotpunijem tomu njegove proze ostaće trajno u poljskoj književnosti, svaki redak sačuvao je svoju snagu, svežinu i zanimljivost. U tom tomu prvi put, isključivom zaslugom Ficovskog, objavljena je i Šulcova prepiska, koja nam pomaže da bolje shvatimo i njega i njegovo stvaralaštvo. Ficovskom dugujemo i mnogo podataka o pesnikovom životu, koje on odasvud iščeprkao, pronašao i sačuvao od zaborava.

Živeći daleko od velikih kulturnih centara (najbliži mu je bio Lavov), a osećajući potrebu za bliskim čovekom, za ljudima sa kojima može razgovarati i kojima se može poveravati, Šulc je pisao mnoštvo pisama i u njima (na žalost, ne u svim sačuvanim) treba tražiti početak i genezu njegovih fascinantnih priča. U tim pismima pesnik je nagovestio svoju originalnu viziju sveta i označio konture svoje životne mitologije.

Inspiraciju za svoje stvaralaštvo Šulc je nalazio u tradicionalnoj jevrejskoj sredini Drohobiča, talasastim pejzažima Karpatskih obronaka, u sanjivoj sredini jednog sveta koji lagano nestaje, života koji su iznenada uzburkali pustolovi u potrazi za tečnim zlatom. Međutim, iako je živeo u centru industrije nafte, koja se naglo i brzo razvijala, njegova pesnička vizija sveta je sva satkana i sazdana od realija koje u sebi nemaju ni trunke nove civilizacije, pa čak ni aluzije na nju. Ovaj skromni gimnazijski nastavnik crtanja, nije imao razumevanja za savremenu civilizaciju a nije ni voleo.

Ukoliko je tempo novog života bio brži, utoliko je vreme u njegovim pričama teklo sporije, zaustavljalo se, pa čak i vraćalo unatrag. U pesnikovom imaginarnom svetu najviše dostignuće vrhovnog autoriteta – oca jeste to što je postao vatrogasac, a iz detinjstva je kao najsnažniji doživljaj i najtrajniju fascinaciju izneo konja i kočijaša. Oni u njegovom pesničkom svetu imaju skoro mističko značenje.

Šulca je daleko manje interesovao odnos čoveka prema dostignućima tehnike od odnosa prema prirodi i drugim ljudima. Pri tom, o čoveku u svetu on misli i piše ne samo u egzistencijalnim nego i metafizičkim kategorijama. Prirpda i svet su sile koje dehumanizuju čoveka, on je pred njima bespomoćan, usamljen i bez doma. Priroda je ćudljiva, agresivna i nemoćna, ona određuje čoveka i njegovo ponašanje, lišava ga sopstvenog lika i pretvara u masku. Čovek je učesnik i svedok drame prirode, ali je pri tom stranac u onome što se oko njega događa.

Junaci Šulcovih priča, njegove groteskne proze i apsurdnih ili u najmanju ruku čudnih događaja jesu ljudi iz njegove najbliže sredine. Otac – vlasnik prodavnice tekstilne robe koji lagano propada, majka, stariji brat i sestra, domaća služavka Ruhla, luda drohobička prosjakinja Tluja, brat od tetke David Hajmberg i dr. glavni stanovnici pesnikovog mitskog sveta.

Piščeva vizija detinjstva, jedino vreme sreće i radosti u životu, stvarala se i sazrevala lagano i s godinama čežnja za minulom srećom detinjstva, čežnja za bezbrižnošću postala je opsesija Šulcova života i glavna tema njegovog stvaralaštva. Kada je počeo pisati svoje prve priče, autor „Sanatorijuma pod klepsidromveć je bio stvorio zatvoreni mitski sistem svog sveta. U njemu je bujao život, ljudi i priroda su se borili među sobom, pisac se bio vratio u svoje detinjstvo, izgradio svoj svet vrednosti, „sazreo za detinjstvo”, kako je sam na jednom mestu napisao. Glavna ličnost i autoritet tog imaginativnog sveta, otac Jakub, i posle smrti živi u njemu i ispunjava ga menjajući maske i prolazeći kroz razne inkarnacije.

U svetu u kome je živeo Šulc je bio sâm i drukčiji od svega što ga je okruživalo. Zato se u svom svetu detinjstva osećao najbolje, tu ga je napuštao kompleks niže vrednosti – piše Ficovski – koji ga je progonio u svakodnevnom životu, tu je ponovo nalazio veru u sebe i svoju umetnost.

Šulcovo pesničko otkrivanje sveta, dehumanizovanog i neprijateljskog, ponekad liči na naučni traktat, pogotovu što se pisac često služi kvazi-naučnom terminologijom. Taj svet pun je tajanstvene privlačnosti i egzotike i često je pokazan u noći. Svaka piščeva priča pokreće bar jedno a ponekad i više suštinskih pitanja, ali ni jedna ne pruža odgovor na njih. Uostalom, taj svet je i konstruisan tako da odgovore ne možemo ni dobiti.

Jedan od mlađih ispitivača stvaralaštva autora „Manekenai Traktata o manekenima”, Česlav Samojlik, koji je posebnu pažnju posvetio piščevoj grotesci, pokazao je da u njegovoj prozi nema junaka u psihološkom smislu. Šulc sprovodi radikalnu dezintegraciju pojma psihološkog podmeta, prihvata mogućnost redukcije junaka, dehumanizuje čoveka a humanizuje stvari, dehijerarhizuje čoveka, što je posledica uništavanja slobode izbora, ističe slučajnost, mogućnost zamene junaka i razbija sled vremena naracije.

Po svemu tome proza ovog stvaraoca bila je nova i u širim razmerama od poljske književnosti.

Jedna od sreća ovog nesrećnog pisca bila je ta što je još pre rata stekao jednog mladog prijatelja, koji će preživeti pakao rata i koji će posle rata spadati u prve i najranije borce za rehabilitaciju njegovog stvaralaštva, koji će ga izvesti u svet, potruditi se da bude preveden na francuski jezik i koji će napisati niz izvanrednih stranica o njemu, danas poznatog poljskog pripovedača, književnog kritičara i teoretičara – Artura Sandauera. Zahvaljujući njemu, Šulc će krenuti u osvajački pohod u Evropu krajem šeste decenije našeg veka.

Autor „Prodavnica cimetove bojebio je neobična ličnost, snažna i originalna duhovna individualnost, tereni na kojima se osećao kao riba u vodi, bili su sfera fantazije i svet mašte. Stvarajući ih, on je polazio od realnih činjenica i događaja i tek u njegovoj umetničkoj interpretaciji taj svet je postojao fantastičan. Sivilo stvarnosti pretvaralo se u bogatu, fantastičnu simfoniju boja, atmosferu, raspoloženje, bajku. U realnom svetu na koji je bio osuđen, pisac je bio usamljeni beskućnik (dom, dom detinjstva pre svega, bio je u njegovoj mitologiji simbol sigurnosti i bezbrižnosti) i veoma snažno i na osoben način je osećao vreme, bio je izgubljen i nesnalažljiv u svetu i to je takođe doprinelo njegovoj smrti. Naime, kada su na terenima njegovog mitskog sveta, u Drohobiču i okolini, fašisti počeli bestijalno uništavati piščeve sunarodnike i rođake, prijatelji iz Varšave pokušali su da mu nabave lažna dokumenta i omoguće da pobegne iz pakla ovog grada, ali on nikako nije mogao da se odluči, nije mogao da poveruje da će negde izvan mesta njegova srećnog detinjstva naći više sigurnosti, da će taj drugi pakao u koji bi otišao bio lakši i stalno je odgađao taj put. U tom odgađanju stigla ga je i smrt, nekoliko koraka od mesta gde se rodio.

Delo koje je ostalo od njega, ne veliko po obimu, nesumnjivo spada u najznačajniju i najoriginalniju prozu, ne samo poljske već i evropske književnosti dvadesetog veka, koji je za ovog pesnika bio preterano surov i nemilosrdan.

 [1] KNJIŽEVNE NOVINE, br. 430, 1. I 1973, str. 11.