Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Sceny we wnętrzu – hołdy bałwochwalcze

 

 

 

 

Bałwochwalcy u stóp siedzącej kobiety, ok. 1934

ołówek / papier, 15 × 19

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 1472 

Idolizers at the feet of a seated woman, ca. 1934

Pencil / paper, 15 × 19

Ідолопоклонники біля ніг жінки, яка сидить, біля 1934

олівець/папір, 15 × 19

 

[ - ]

www.brunoschulz.org