www.brunoschulz.org 

 

 

 

 

Drugi Festiwal Schulzowski w Drohobyczu

 

 

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu 13-19 listopada 2006 r. organizuje II Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu (pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w Drohobyczu 12-19 lipca 2004 r., jego pomysłodawcą i realizatorem był pierwszy Kierownik Centrum Polonistycznego w Drohobyczu, śp. Igor Meniok).

II Festiwal Schulzowski odbędzie się pod hasłem „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza”.

Na projekt Festiwalu składają się części literacko-naukowa, teatralna, filmowa, artystyczna, edukacyjna.

Ważnym elementem schulzologicznym Festiwalu oraz elementem związanym z kwestiami Wspólnego Pogranicza w kulturze i sztuce będzie sesja naukowa z udziałem prof. dr hab. Jerzego Jarzębskiego (UJ), prof. dr hab. Aleksandra Fiuta (UJ), prof. dr hab. Jerzego Bartmińskiego (UMCS), prof. dr hab. Jerzego Święcha (UMCS), dr Bogusława Wróblewskiego (Redaktora Naczelnego „Akcentu”) oraz środowiska kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”.

Postacią łączącą obydwie edycje Festiwalu Schulzowskiego w Drohobyczu będzie śp. Profesor Władysław Panas, który zapewnił merytoryczne wsparcie dla wszystkich działań, których w ostatnich latach podejmujemy się w Drohobyczu na rzecz Brunona Schulza.

II Festiwal odbędzie się też z myślą o niedawno zmarłym Jerzym Ficowskim, dla którego Drohobycz, jak i dla Schulza, stał się jego Regionami Wielkiej Herezji.

Zamierzamy jako Honorowych Gości zaprosić na Festiwal Panią Elżbietę Ficowską i Panią Teresę Panas.

Planowane są spotkania z pisarzami Jurijem Andruchowyczem i Andrzejem Stasiukiem, jak też z tłumaczami najnowszej literatury polskiej i ukraińskiej.

Na część teatralną mogą składać się spektakl Leszka Mądzika (Scena Plastyczna KUL), Projekt Schulzowski Teatru Nowego z Łodzi i Studio Teatr Test z Warszawy oraz projekt teatralny Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” z Lublina.

Grzegorz Linkowski i Stowarzyszenie „Rozstaje Europy” (Lublin) zamierzają zorganizować pokaz 20 filmów dokumentalnych, które w retrospektywie przedstawią Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych „Rozstaje Europy”.

Zamierzamy prezentacje i wernisaże podczas Festiwalu takich artystów, jak Ewa Zarzycka (Lublin), Bartłomiej Michałowski (Lublin), Krystyna Głowniak (Lublin), Andrzej Widelski (Lublin), Lewko Skop (Lwów – Drohobycz), Włodko Kaufman (Lwów).

W części edukacyjnej Festiwalu swoje projekty i pokazy przedstawią Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Wydawnictwo UMCS, Branislava Stojanović (Belgrad).

Współpartnerami II Festiwalu Schulzowskiego są Instytut Polski w Kijowie, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, Prezydent Miasta Lublina, Wydawnictwo UMCS, Stowarzyszenie „Rozstaje Europy”, Stowarzyszenie Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Znajdując się na etapie poszukiwania źródeł dofinansowania II Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, wierzymy w to, że ten w skrócie zaprezentowany wstępny projekt uda się zrealizować w całości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz do złożenia wizyty w Drohobyczu – „jedynym mieście na świecie” – podczas Festiwalu.

 

 

         Dr Wiera Meniok,

Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu

 

2 lipca 2006

więcej_________________________>>>>