E WYDARZENIA SCHULZOWSKIE

 

www.brunoschulz.org 

 

 

 

II Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu

 

 

„Bruno Schulz a Kultura Pogranicza”

 

 

 

Patronat:

Konsul Generalny RP we Lwowie

Prezydent Miasta Drohobycza

Prezydent Miasta Lublina

 

Organizator Festiwalu:

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka

(Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu)

 

Współorganizatorzy:

Instytut Książki w Krakowie

Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Polski w Kijowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

 

Twórcą Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu był Igor Meniok (1973 – 2005), pierwszy Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Pomysł Festiwalu wywodzi się z idei przywrócenia Wielkiemu Brunonowi jego autentycznej przestrzeni twórczej i życiowej, jego „jedynego miejsca na świecie”. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się 12 – 18 lipca 2004 r. Jej Dyrektorem Artystycznym był Andrzej Maria Marczewski, reżyser, dramaturg, producent teatralny.

 

 

 

Poniedziałek, 13.11.2006

 

þ 10.00. – Uroczyste otwarcie Festiwalu (Aula uniwersytecka) - Wystąpienia:

4Konsul Generalny RP we Lwowie Wiesław Osuchowski

4Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, akademik, prof. dr hab. Walery Skotny

4Prezydent Miasta Drohobycza Mykoła Huk

4Honorowy Gość Festiwalu Elżbieta Ficowska

4Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Magdalena Ślusarska

4w imieniu Instytutu Adama Mickiewicza – Barbara Wiechno

4w imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Agnieszka Maciejowska

4w imieniu Narodowego Centrum Kultury w Warszawie – Bogumiła Berdychowska

 

þ 11.30. – Wernisaż wystaw (Pałac Sztuki – „Willa Bianki”) Kurator: Grzegorz Józefczuk

4Pokaz malowideł ściennych Brunona Schulza z tzw. Willi Landaua

4Wystawa zbiorowa grafików i malarzy z Lublina i Drohobycza. Bez tytułu: Stanisław Bałdyga, Grzegorz Mazurek, Krzysztof Szymanowicz, Mariusz Drzewiński, Piotr Kmieć, Marian Ołeksiak, Lewko Skop, Andrzej Kowal

4Andrzej Antoni Widelski (Lublin): Anioły

4Bartłomiej Michałowski (Lublin): Sztetł III „Nauczycielowi z Drohobycza”, Zapiski Drohobyckie 2005-2006

4Krystyna Głowniak (Lublin): Jedyne miejsce na świecie…

þ Otwarciu wystaw towarzyszy: Witold Dąbrowski, Bartłomiej Stańczyk (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin): Monodram Był sobie raz… (reżyseria: Tomasz Pietrasiewicz)

 

þ 15.30. – Spotkanie autorskie z Jurkiem Pokalczukiem (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 18.00. – Teatr “Proscenium” przy Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki: Spektakl Skrzydło sójki (wg twórczości Iwana Franki) (Dom Ludowy „Proswita”)

 

x 20.00. – Projekt typu performance Włodka Kaufmana (Lwów) (Ratusz)

 

------------------------------

Wtorek, 14.11.2006

 

þ 12.00. – Bruno Schulz: wiele twarzy współczesnej recepcji na świecie. Projekt Branislavy Stojanović (Belgrad) (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 15.30. – Pamięć wielokulturowa. Pokaz edukacyjny Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (Lublin) (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 17.00. – Ewa Zarzycka (Lublin): Prezentacja autorska inspirowana książką prof. Władysława Panasa Bruno od Mesjasza („Willa Bianki”)

 

þ 19.00. – Witold Dąbrowski, Przemysław Łozowski (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin): Monodram Jak Fajwł szukał samego siebie (reżyseria: Tomasz Pietrasiewicz) (Restauracja „U Frosi”)

þ Spektaklowi towarzyszy: Cynamonowe zaułki: Wystawa fotografii Natalii Talarek (Łódź – Mielec) inspirowanych twórczością Brunona Schulza

 

-----------------------------

Środa, 15.11.2006

 

þ 11.00. – Rozstaje Europy w Drohobyczu. Grzegorz Linkowski (Lublin) i Stowarzyszenie „Rozstaje Europy”: Retrospektywa Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Rozstaje Europy” (Kino "Werchowyna")

 

þ 15.30. – Będzin i Drohobycz w filmach Wojtka Grabowskiego: „Wspomnienie z Będzina”, „Wołanie codzienności”, „Impresja o Drohobyczu” (Kino "Werchowyna")

 

þ 18.30. – Lwowski Teatr im. Lesia Kurbasa (grupa młodzieżowa): Owidiusz, Metamorfozy (Dom Ludowy „Proswita”)

 

-------------------------------

Czwartek, 16.11.2006

 

þ 11.00. – Tłumacz – drugi autor. Warsztaty translatorskie Marii Gablewicz (Lwów) na materiale prozy Brunona Schulza (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 13.00. – „Lekcja wspólnego języka”. Spotkanie z Waldemarem Michalskim (Lublin) (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 15.30. – Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem (Lublin): Czas korozji. Autorska wystawa zdjęć artystycznych; pokaz filmów (Galeria Obrazów)

 

þ 18.00. – Wykład z ilustracjami muzycznymi dr Marty Sydor (Lwowska Państwowa Akademia Muzyczna im. M. Łysenki): Symfonia drogi życiowej Józefa Koflera (w 110. rocznicę urodzin kompozytora) (pok. 32, główny gmach uniwersytetu)

 

þ 19.30. – Studencki Teatr „Alter” Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu: Spektakl Demiurgos plus (wg prozy Brunona Schulza) (Dom Ludowy „Proswita”)

 

------------------------------

Piątek, 17.11.2006

 

þ 10.00. – Międzynarodowa sesja naukowa „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza” (Aula uniwersytecka)

 

Otwarcie Konferencji:

Dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Jerzy Onuch

Prorektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. dr hab. Miron Czerneć

Prorektor UMCS w Lublinie prof. dr hab. Anna Pajdzińska

 

þ Obrady główne (10.30. – 12.00.)

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Schulz: ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski

Prof. dr hab. Jerzy Święch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Schulz – pisarz galicyjski

Prof. dr hab. Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Danilo Kiš i Bruno Schulz: nieoczekiwane spotkanie /przeczytane/

Dyskusja

 

þ Obrady główne (12.30. – 13.30.)

Prof. dr hab. Mark Golberg (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Bruno Schulz a tradycja romantyczna

Prof. dr hab. Walentyn Wandyszew (Państwowy Uniwersytet w Sumach), Motywy inobytu w dorobku twórczym Brunona Schulza

Waldemar Michalski („Akcent”, Lublin), Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski)

Dyskusja

 

þ Obrady (15.30. – 17.00.)

Dr Bogusław Wróblewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Redaktor Naczelny „Akcentu”), Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur – „Akcent”

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr Tomasz Rokosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim

Prof. dr hab. Wojciech Ligęza (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), „Elegie miasteczek” – o pożegnaniach małych etnicznych zbiorowości w polskiej literaturze powojennej

Dyskusja

 

þ Obrady (17.30. – 18.15.)

Dr Krzysztof Czajkowski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP), Schulzowskie opowieści Widzącego z Lublina

Jarosław Wach („Akcent”, Lublin), Władysław Panas – znawca Brunona Schulza przez pryzmat „Akcentu” widziany

Dyskusja

 

þ 18.30. – Pogranicze polsko-ukraińskie. Wystawa książkowa i promocja Instytutu Książki w Krakowie. Wystawa książek Wydawnictwa UMCS. Prezentacja księgi jubileuszowej poświęconej Profesorowi Bohdanowi Osadczukowi / pod red. Oli Hnatiuk. Prezentacja „pogranicznych” tomów „Akcentu”. Prezentacja „Kresów” (Lublin) (Aula uniwersytecka)

 

þ 20.00. – Teatr Scena Galicjana (Lwów): Monodram Aleksandra Owerczuka Plac Świętej Trójcy (wg prozy Brunona Schulza). Z udziałem Jacka Kleyffa (Wydział Marketingu i Wydział Historii – dawna synagoga w Domu Sierot Żydowskich)

 

-------------------------------------

Sobota, 18.11.2006

 

þ 10.00. – Międzynarodowa sesja naukowa „Bruno Schulz a Kultura Pogranicza” (Aula uniwersytecka)

 

Obrady (10.00. – 11.30.)

Dr Olena Perełomowa (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Makarenki w Sumach), Intelektualny charakter twórczości Brunona Schulza

Dr Wiera Meniok (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), „Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta

Dr Leonid Tymoszenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Relacje ukraińsko-polskie w Drohobyczu w okresie Premodernizmu

Dr Eugeniusz Pszenyczny (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu), Ludzie i książki Drohobycza w 20-30-ych latach XX wieku

Dyskusja

 

þ Obrady (12.00. – 12.45.)

Bohdan Zadura („Twórczość”, „Akcent”, Lublin), Najnowsza literatura ukraińska w optyce tłumacza

Ostap Sływyńskyj (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Najnowsza literatura polska w tłumaczeniach ukraińskich: tendencje i perspektywy

Dyskusja

 

þ 13.00. – Spotkanie autorskie z Andrzejem Pawłyszynem i Natalią Śniadanko (Lwów) (Aula uniwersytecka)

 

þ 15.30. – Spotkanie z tłumaczami najnowszej literatury ukraińskiej i polskiej. Bohdan Zadura: Wiersze są zawsze wolne – Wiktor Dmytruk: Refleksje tłumacza (pok. 32)

 

þ 17.30. – Inspiracje Schulzowskie. Prezentacja autorskich książek Zbigniewa Milczarka (Tomaszów Mazowiecki) z serii bibliofilskiej „Telegramy stamtąd” (pok. 32)

 

þ 19.00. – Recital Jacka Kleyffa z Orkiestry Na Zdrowie (dawna synagoga w Domu Sierot Żydowskich)

 

---------------------------------

Niedziela, 19.11.2006

 

þ 11.00. – Wspólna modlitwa w miejscu tragicznej śmierci Brunona Schulza. Poświęcenie tablicy pamiątkowej. Projekt typu performance Włodka Kaufmana (Lwów)

 

þ 15.30. – Recital Alfreda Schreyera (Drohobycz) (Galeria Obrazów)

 

þ 18.00. – Teatr Scena Plastyczna KUL: Spektakl Bruzda (reżyseria: Leszek Mądzik) (kościół św. Bartłomieja)

 

þ 19.00. – Pochód miejscami Brunona Schulza: W oczekiwaniu Mesjasza (Rozpoczęcie przy Rynku, nr 2)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalny Dyrektor Festiwalu:

Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, akademik, prof. dr hab. Walery Skotny

 

Wykonawczy Dyrektor Festiwalu:

Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu dr Wiera Meniok

 

Artystyczny i medialny Dyrektor Festiwalu:

Redaktor „Gazety Wyborczej” (Lublin) Grzegorz Józefczuk

 

Patronat medialny:

TVP Kultura

„Gazeta Wyborcza”, Lublin

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F        PRESS DOKUMENTACJA

F        FOTO DOKUMENTACJA

 

@ bs -------------------------------------------------------------------- www.brunoschulz.org