www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

E WYDARZENIA SCHULZOWSKIE

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ F

 

 

 

 

PIERWSZY FESTIWAL BRUNONA SCHULZA

DROHOBYCZ, 12 – 18 lipca 2004 r.

 

 

 

12 lipca 2004 r.

 

10.00 – 17.30 µ Seminarium „Schulz – Gombrowicz – Witkacy”: otwarcie seminarium i inauguracja Festiwalu – rektor Uniwersytetu w Drohobyczu, prof. dr hab. Walery Skotny; powitanie Prezydenta Miasta Drohobycza; powitanie Wice-Konsula RP we Lwowie, pana Marka Maluchnika; referat prof. dr hab. Władysława Panasa (KUL, Lublin) – Lekcja profesora Arendta; referat prof. dr hab. Jerzego Jarzębskiego (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – Witold Gombrowicz: próby samookreślenia; referat prof. dr hab. Janusza Deglera (Uniwersytet Wrocławski) – Witkacy, nasz współczesny; referat prof. dr hab. Aleksandra Fiuta (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – Bruno Schulz jako bohater literacki; referat prof. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak (KUL, Lublin) – Drohobycz jako świat /przeczytane/; referat dr Wiery Meniok (Drohobycz) – "Nieocalony" Bruno Jerzego Ficowskiego a ukraińska recepcja twórczości Brunona Schulza [Aula głównego gmachu, ul. Iwana Franki 24]

 

W przerwie: odwiedzenie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schulza µ

 

22.00 µ Pochód miejscami Brunona Schulza z czytaniem fragmentów jego tekstów – wyprawa po Drohobyczu "Pod sklepieniem nocy lipcowej, czyli Wędrówka tropem Brunona Schulza" [początek na pl. Rynkowym]

 

 

13 lipca 2004 r.

 

12.30 µ Posiedzenie Międzynarodowej Rady Muzeum Brunona Schulza pod przewodnictwem prof. dr hab. Władysława Panasa [Wydział Zarządzania i Marketingu, ul. Łesi Ukrainki 46, pok. 207] - uczestniczyli: prof. dr hab. Aleksander Fiut, prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, Andrzej Maria Marczewski, dr Wiera Meniok, Igor Meniok, Alfred Schrayer, Zenon Filipow i in.

 

15.30  Przegląd filmów o tematyce Schulzowskiej: „Sanatorium pod Klepsydrą”, reż. J. W. Has. Prelekcja A. M. Marczewskiego [Wydział Marketingu, pok. 101]

 

19.30  Spektakl „Czas nielegalny” wg Brunona Schulza, reż. Andrzej Czerny – Grupa "Dziewięćsił" z Łodzi [Teatr im. Jurija Drohobycza]

 

 

14 lipca 2004 r.

 

11.00  Spotkanie z Andrzejem Szkrabiukiem – tłumaczem Schulza na język ukraiński [Wydział Marketingu, pok. 207]

 

13.00 µ "Ojczyzna". Wystawa prac malarskich Anny Marii Jurewicz (Łódź) [Muzeum "Drohobyczczyna"]

 

15.00  Przegląd filmów wg Witkacego: „Pożegnanie jesieni”, reż. M. Treliński; „Matka”, reż. J. Jarocki. Prelekcja prof. dr hab. Janusza Deglera [Wydział Marketingu, pok. 101]

 

19.30  Spektakl „Trans-Atlantyk” wg W. Gombrowicza, realizacja i wykonanie Henryk Jóźwiak [Teatr im. Jurija Drohobycza]

 

 

15 lipca 2004 r.

 

11.00 µ Pamięci Dory Kacnelson. Spotkanie prowadzi dr Wiera Meniok [Wydział Marketingu, pok. 207] -- Montaż literacki pt. "Ja, Dora Kacnelson, Żydówka polska", czytała aktorka ze "Studio Test" (Warszawa) Jadwiga Andrzejewska. – Referat dr Wiery Meniok pt. "Bruno Schulz i Dora Kacnelson – osobliwości relacji". – Wspomnienia o Dorze Kacnelson: pani Helena Modrycka (prezes Towarzystwa Niemieckiego w Drohobyczu, bliska przyjaciółka Pani Dory), pani Lena Bucharowa (wykładowca literatury powszechnej na Uniwersytecie w Drohobyczu, dawna studentka Pani Dory), pani Halina Janusz (lwowianka, dawna przyjaciółka i opiekunka Pani Dory), prof. dr hab. Jerzy Jarzębski.

 

13.00  Wystawa książki „Schulz na świecie” reprezentowana przez Instytut Książki (Kraków) [Muzeum "Drohobyczczyna"]

 

[Poza programem:] Odwiedzenie cerkwi św. Jura / U Lewa Skopa µ

 

15.00  Przegląd filmów wg Witolda Gombrowicza: „Pornografia”, reż. J. J. Kolski. Prelekcja prof. dr hab. Jerzego Jarzębskiego [Wydział Marketingu, pok. 101]

 

19.30 – Spektakl „Ferdydurke” wg Witolda Gombrowicza, reż. A. M. Marczewski – Studio Teatr Test z Warszawy [Teatr im. Jurija Drohobycza]

 

 

16 lipca 2004 r.

 

13.00 µ Wystawa instalacji Mariana Oleksiaka pt. „I deszcz zaczyna kapać” (Drohobycz) [Główny gmach, pok. 33, wstępna wersja Muzeum Brunona Schulza]

 

16.00  – Koncert śpiew: Alfred Schrayer; tango „Biały motyl” (muz. Emila Szalita, słowa Celiny Żupnik – okładki do nut tego tanga oraz tanga „Dziewczę me, wspomnij noc” tych samych autorów rysował Bruno Schulz) – akompaniament i prelekcja pani Haliny Krawczuk – córki Celiny Żupnik, wykonała pani Natalia Krawczuk [Aula głównego gmachu, ul. Iwana Franki 24]

 

19.00 – Spektakl „Demiurgos plus” wg Brunona Schulza, reż. Halina Dalawska – Studencki Teatr ALTER z Drohobycza (debiut Teatru i premiera spektaklu) [Teatr im. Jurija Drohobycza]

8 przeczytaj recenzję prof. J. Jarzębskiego

 

 

17 lipca 2004 r.

 

17.00 – Oglądanie malowideł Brunona Schulza [Muzeum "Drohobyczczyna"]

 

19.00 – Spektakl „Sklepy cynamonowe” wg Brunona Schulza, reż. Peter Yan – Teatr Forum Łódź [Teatr im. Jurija Drohobycza]

 

 

18 lipca 2004 r.

 

19.00 – Spektakl „Dociekania psa” wg Franza Kafki, realizacja i wykonanie Krzysztof Pyziak [Teatr im. Jurija Drohobycza]

 

 

8 PRESS DOKUMENTACJA

8 FOTO DOKUMENTACIJA

 

Organizatorzy:

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

 

Dyrektor Generalny Festiwalu: Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu – prof. dr hab. Walery Skotny

Dyrektor Wykonawczy Festiwalu: Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu – Igor Meniok

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Andrzej Maria Marczewski ("Studio Teatr Test", Warszawa)

 

Partnerzy Festiwalu: Instytut Książki w Krakowie, Ministerstwo Kultury RP

Wsparcie medialne: "Mój Drohobycz"

 

www.brunoschulz.org