BRUNO SCHULZ

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Autoportrety

 

 

4

Autoportret w rozpiętej koszuli, ok. 1935,

ołówek, papier, 12,3 × 12,3

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Autoportrait, about 1935.

pencil on paper, 12,3 × 12,3

ML.K. 176

 

 

www.brunoschulz.org