E wydarzenia schulzowskie

 

 

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne

 

 

P R O G R A M

 

Międzynarodowej Sesji

 

„Schulz i Ukraina”

 

Drohobycz, 19 – 20 listopada 2003 r.

 

 

19 listopada 2003 roku

 

10.00. – Otwarcie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schulza w dawnym gabinecie nauczycielskim Schulza w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły (obecnie siedziba Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, pok. 33; ul. Iwana Franki 24)

 

11.00. – Sesja z okazji otwarcia Muzeum (ul. Iwana Franki 24, pok. 32 – dawna pracownia gimnazjalna, gdzie Schulz uczył robót ręcznych i rysunku)

 

Ţ     Słowo wstępne Rektora Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, prof. dr hab. Walerego Skotnego

Ţ     Powitalne przemówienie Mera Miasta Drohobycza, Pana Michała Łużeckiego

Ţ     Przemówienie Pana Jerzego Ficowskiego z okazji otwarcia Muzeum Brunona Schulza

Ţ     Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Władysława Panasa, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ţ     Wykład inauguracyjny prof. Tatiany Biłenko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

 

Wystąpienia:

 

Ţ     Krzysztof Sawicki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

Ţ     Marek Maluchnik, Wicekonsul RP we Lwowie

Ţ     Prof. dr hab. Wasyl Winnicki, Dziekan Wydziału Filologii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

Ţ     Prof. dr hab. Mark Golberg, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Ţ     Dr Wiera Meniok, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Ţ     Andrzej Maria Marczewski, Prezes Stowarzyszenia „Studio Teatr Test”, Warszawa

Ţ     Alfred Schreyer, uczeń Brunona Schulza (Drohobycz)

Ţ     Jerzy Maria Pilecki, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej (Wrocław)

 

Powołanie Międzynarodowej Rady Muzealnej (Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego Uniwersytetu w Drohobyczu)

 

13.00. – Prezentacja książki (aula uniwersytecka):

Krwawycz D.P., Owsijczuk W.A., Czerepanowa S.O., Ukraińska sztuka, Lwów 2003 (I tom trzytomowej edycji)

 

Wystąpienia:

 

Ţ     Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, prof. dr hab. Walery Skotny

Ţ     Profesor Lwowskiej Akademii Sztuki, Laureat Państwowej Nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki, Dmytro Krwawycz

Ţ     Dr Świetłana Czerepanowa, Instytut Pedagogiki i Psychologii Edukacji Zawodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (Lwowskie Centrum Naukowo-Praktyczne)

Ţ     Prof. dr hab. Wiera Mowczan, Kierownik Katedry Filozofii Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu

 

 

19.00. – SpektaklSklepy cynamonoweAndrzeja Marii MarczewskiegoStowarzyszenieStudio Teatr Test”, Warszawa (Teatr Muzyczno Dramatyczny w Drohobyczu)

 

 

20 listopada 2003 roku

 

10.00. – „Inspiracje Schulzowskie”: Wernisaż malarzy Franciszka Maśluszczaka (Warszawa), Lwa Skoppa (DrohobyczLwów) (ul. Iwana Franki 20, w pomieszczeniu „Domu Proswita”)

 

11.00. – Prezentacja zestawu pocztówek „Drohobycz. Rynek”. Autor – Zenon Filipow (ul. Iwana Franki 20, w pomieszczeniu „Domu Proswita”)

 

12.00. – Kadisz i katolicka modlitwa w miejscu tragicznej śmierci Brunona Schulza

 

15.30. – Przegląd filmów o tematyce Schulzowskiej reżysera Krzysztofa Mikłaszewskiego (KrakówLondyn) (ul. Iwana Franki 20, w pomieszczeniu „Domu Proswita”)

 

18.00. – Spotkanie twórcze z Andrzejem Marią Marczewskim i Krzysztofem Mikłaszewskim (ul. Iwana Franki 20, w pomieszczeniu „Domu Proswita”)

 

19.00. – Spotkanie koncertowe z kompozytorem Markiem Dyjakiem (Warszawa) i muzykiem Jackiem Sribniakiem (Lublin) (ul. Iwana Franki 20, w pomieszczeniu „Domu Proswita”)

 

 

www.brunoschulz.prv.pl