www.brunoschulz.prv.pl

 

 

 

Muzeum Brunona Schulza (1892-1942) w Drohobyczu

 

 

IDEA PROJEKTU

 

 

O tym, że Bruno Schulz był jednym z największych pisarzy światowych, nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. O tym, że jego życie i twórczość były nierozerwalnie  związane z Drohobyczem, również wiedzą wszyscy miłośnicy jego sztuki. Jak wiadomo, opuszczał rodzinne miasteczko niechętnie, wyjątkowo, zawsze na bardzo krótko. Pisał o nim, że jest przytulnym schronieniem: „[...] staje się, jak stajenka betlejemska, jądrem, dookoła którego zagęszczają przestwór wszystkie demony, wszystkie duchy górnych i dolnych sfer”.

Pragniemy te fakty, i tę wyobraźnię, upamiętnić, inicjując powstanie właśnie w Drohobyczu muzealnego ośrodka pamięci, w którym Schulz miałby eksponowane miejsce. Jaki ów ośrodek miałby mieć charakter, to sprawa dalszych dyskusji. Chcielibyśmy, aby niezwykły splot tragicznej historii czterech narodów, jaki dokonał się w biografii pisarza, stał się historyczną szansą spojrzenia tak w przeszłość, jak w przyszłość.

Drohobycz jest – trzeba to podkreślić – dłużnikiem Schulza. Chociaż to samo miasto było miejscem urodzenia innych jeszcze twórców (niekiedy tak wybitnych, jak Maurycy Gottlieb i Kazimierz Wierzyński), obdarował je mitem i rozsławił tylko autor Sklepów cynamonowych. Dzięki niemu od dawna istnieje ono na artystycznej mapie świata. Podobnie jak Schulz, tak Drohobycz ma więc w historii kultury trwałe miejsce. To niewielkie miasto nad Tyśmienicą nie będzie ani Dublinem Joyce’a, ani też Pragą Kafki, chociażby z uwagi na rozmiary, charakter zabudowy, odmienność historii, ale jest miejscem porównywalnym, jeśli chodzi o intensywność oddziaływania, ową „magiczność”, która przesyciła Schulzowską prozę.

W Drohobyczu istnieje głęboka świadomość tych kontekstów. Od wielu lat dostępna jest w przekładzie na język ukraiński proza Schulza. Samego pisarza upamiętniają tablice ufundowane przez rodzinne miasto (pierwsza umieszczona jest na domu, w którym mieszkał; druga – wewnątrz budynku gimnazjum, obok sali, w której odbywały się prowadzone przez niego lekcje robót ręcznych). W roku 1992, ogłoszonym przez UNESCO Rokiem Brunona Schulza, z inicjatywy tutejszego Instytutu Pedagogicznego (obecnie Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki), który mieści się w gmachu dawnego gimnazjum im. Władysława Jagiełły, przy współpracy strony polskiej zorganizowano międzynarodową sesję naukową. Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie na Ukrainie. Nawiązaliśmy do niego w roku ubiegłym, przygotowując kolejną międzynarodową konferencję Schulzowską. Nawiązujemy również obchodami - przypadającej 19 listopada bieżącego roku - 61. rocznicy śmierci Schulza. Z tej właśnie okazji w jego dawnym gabinecie profesorskim,  w gmachu dawnego gimnazjum im. Władysława Jagiełły, zostanie otwarta poświęcona artyście ekspozycja, która będzie stanowić zalążek przyszłego muzealnego ośrodka pamięci. Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie fakt, że na Ukrainie dzieło autora Sklepów cynamonowych ma admiratorów w ukraińskich środowiskach kulturalnych – samego Drohobycza, Lwowa i Kijowa.

Przez dziesiątki lat pamięć o artyście podtrzymywali jednak przede wszystkim zapaleńcy w osobach nieżyjącej już Pani Dory Kacnelson i Pana Alfreda Schreyera. Dzisiaj, w oparciu o bezcenny kapitał pozostawiony nam przez osoby prywatne, podejmujemy działania instytucjonalne. W odpowiedzi na pytanie, które dwa lata temu padło z ust Yehudy Bauera - „Kogo w Drohobyczu obchodzą freski Schulza?” – odpowiadamy zatem: nas. Interesują nas nie tylko „freski”, ale całe Schulzowskie dziedzictwo.

Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje związane z naszą inicjatywą. Będziemy wdzięczni za jej poparcie.

 

prof. dr hab. Walery Skotny

Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki

 

Igor Meniok

Kierownik Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego

Państwowego Uniwersytetu Pedagogiczngo im. Iwana Franki

 

dr Wiera Meniok

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki

 

Alfred Schreyer

 

 

Drohobycz, listopad 2003 roku

„Schulz i Ukraina”, Drohobycz, 19 – 20 listopada 2003 r. F