Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do w³asnych utworów

 

 

4

[kataryniarz na podwórzu],

ilustracja do opowiadania Ksiêga, przed 1937,

tusz na papierze, 16 × 19

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 218

Illustration für die Erzählung "Das Buch", 1936,

Tusche, 16 × 19

Literaturmuseum in Warschau

Avludaki laternacı.

"Kitap" adlı hikâye için illüstrasyon. 1937 öncesi.

Kâğıt üzerine çini mürekkebi. 16 × 19 cm

 

[ lokator ]

www.brunoschulz.org