Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

48

[Józef i Rudolf nad otwartą księgą],

ilustracja do opowiadania Wiosna

z tomu Sanatorium pod Klepsydrą

(kwalifikowane również do Księgi), ok. 1933,

tusz na papierze, 20,3 × 17

(wł. prywatna)

Das Buch

(Selbstporträt und Porträt von Juliusz Wit /?/)

Tusche, um 1933

(Aus Privatsammlungen)

 

[repr. za: J. Jarzębski: Schulz, Wrocław 1999]

www.brunoschulz.prv.pl