Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do w³asnych utworów

 

 

4

Bianka z ojcem w powozie,

ilustracja do opowiadania Wiosna,

zamieszczona w tomie Sanatorium pod Klepsydrı, wyd. 1937,

przed 1937, tusz/papier (15,5 × 19,8 cm),

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML.K. 138

Bianka babası ile at arabasında.

"İlkbahar" adlı hikâye için illüstrasyon. 1937 öncesi.

Kâğıt üzerine çini mürekkebi. 15.5 × 19.8 cm

Bianka con su padre en el coche de punto, ca. 1937

Ilustración para el relato ĞLa primaverağ

Tinta sobre papel. 15,5 x 19,8 cm

Museo de Literatura Adam Mickiewicz, Varsovia

 

[Miesiêcznik Absurdalny]

www.brunoschulz.prv.pl