www.brunoschulz.org

 

Bruno Schulz

 

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do własnych utworów

 

 

 

4

[Józef z człowiekiem-psem]

szkic ilustracji do opowiadania Sanatorium pod Klepsydrą

 

/oryginał zaginął/ -

druk w: Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Rój", 1937.

[repr. za: Ilustracje do własnych utworów / Bruno Schulz. Zebrał i opracował Jerzy Ficowski. – Warszawa: RePrint, 1992]

 

 

www.brunoschulz.org