Bruno Schulz

 

SZTUKA PLASTYCZNA

Ilustracje do w³asnych utworów

 

 

4 8

Powóz bez woŸnicy, przed 1933

Ilustracja do opowiadania Ulica Krokodyli z tomu Sklepy cynamonowe

oraz wariant szkicu rysunku zamieszczonego w tomie Sanatorium pod Klepsydrı

o³ówek/papier (14,5 × 18,8 cm)

Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie

ML. K. 693

Deux femmes dans un fiacre allant au galop.

Illustration pour le récit "La rue du Crocodiles" du volume Les boutiques de canelle

et variante de l'esquisse d'un dessin du volume Le sanatorium au croque-mort,

avant 1933, crayon sur papier, 14,5 × 18,8

Kasabadan hızla geçen sürücüsüz at arabasında iki kadın. 1933 öncesi.

"Krokodil Sokağı" adlı hikâye için illüstrasyon,

"Kum Saati Burcundaki Sanatoryum" daki illüstrasyonun bir çeşitlemesi değildir.

Kâğıt üzerine karakalem. 14.5 × 18.8 cm

 

[Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi]

www.brunoschulz.prv.pl