E

NIMROD – u SZ predanju potomak Kuša, »silan lovac«, kraljevao nad Vavilonom i drugim zemljama »svi u zemlji Šinearu« (v. Post 108-11). Kako se zna da se u SZ pod imenom Kuš misli na Etiopljane, verovatno je ovde, kao uostalom u celoj legendi o Nimrodu, došlo do mešanja predanja. Mnogo je verovatnije da je bio potomak Kašejaca (Kushshu, Kashshu na akadskom), naroda koji je vladao oko pet stoleća u Mesopotamiji. Nauka danas kao prototip ove starozavetne ličnosti istovećuje vavilonsko-mesopotamskog boga Ninurta (otuda – Nimurda, zatim Nimrod), koji je u asirskom panteonu zauzimao uvaženo mesto od 13. v. pre n. e. kao bog lova i rata. U talmudskoj hagadi se Nimrod opisuje kao zlotvor, kojega su za kralja izabrali potomci Noaha (Noje). Pobunio se protiv boga pa je zato i nazvan Nimrod – od glagolskog korena mrd-pobuniti se. Hagada mu pripisuje još mnogo šta, između ostalog i gradnju vavilonske kule, da je bacio Avrahama u peć i dr. (v. Encyclopaedia Biblica, sv. 5, str. 852).

 

 

[Talmud. Tekstove izabrao i preveo s hebrejskog i aramejskog jezika, povest Talmuda i objašnjenja napisao Eugen Verber, drugo izdanje, Beograd : BIGZ, 1990, str. 606]

 

 

www.brunoschulz.prv.pl