ó / Bibliografia Brunona Schulza (1933-1939)

/ (1957-2008)

 

 

 

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa / Bruno Schulz. Wstęp Artur Sandauer. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1957. – 367 s., [1] k. tabl., 32 ill.; 21 cm. [Artur Sandauer: Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu). – SKLEPY CYNAMONOWE: Sierpień. - Nawiedzenie. - Ptaki. - Manekiny. - Traktat o manekinach. - Traktat o manekinach (ciąg dalszy). - Traktat o manekinach (dokończenie). - Nemrod. - Pan. - Pan Karol. - Sklepy cynamonowe. - Ulica Krokodyli. - Karakony. - Wichura. - Noc wielkiego sezonu. – SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ: Księga. - Genialna epoka. - Wiosna. - Noc lipcowa. - Mój ojciec wstępuje do strażaków. - Druga jesień. - Martwy sezon. - Sanatorium pod Klepsydrą. - Dodo. - Edzio. - Emeryt. - Samotność. - Ostatnia ucieczka ojca. – Kometa]

&   Sierpień / Bruno Schulz. – [w:] Przedmieście: wybór pism. – Warszawa, 1959, s. 443-453.

&   Epistolografia Bruno Schulza. Wstęp i opracowanie J. Ficowskiego. – Nowa kultura (Warszawa), 1962, nr 51-52, s. 7, 15. [Listy do T. Brezy, A. Pleśniewicza, R. Halpern]

&   Proza / Bruno Schulz. Przedmowa Artur Sandauer. Opracowanie listów Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. – 699 s. [Zbiór ten zawiera: Artur Sandauer: Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunone Schulzu); Sklepy cynamonowe: Sierpień, Nawiedzenie, Ptaki, Manekiny, Traktat o manekinach, Traktat o manekinach (ciąg dalszy), Traktat o manekinach (dokończenie), Nemrod, Pan, Pan Karol, Sklepy cynamonowe, Ulica Krokodyli, Karakony, Wichura, Noc wielkiego sezonu; Sanatorium pod Klepsydrą: Księga, Genialna epoka, Wiosna, Noc lipcowa, Mój ojciec wstępuje do strażaków, Druga jesień, Martwy sezon, Sanatorium pod Klepsydrą, Dodo, Edzio, Emeryt, Samotność, Ostatnia ucieczka ojca; Fragmenty prozy: Jesień, Republika marzeń, Kometa, Ojczyzna; Rozproszone zapiski krytyczne: Mityzacja rzeczywistości, Nowy poeta, Nowa książka Kuncewiczowej, Aneksja podświadomości, U wspólnej mety, Książka o miłości, Ferdydurke, Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści, Dzwony w Bazylei, Wędrówki sceptyka, Powieść o wiejskim proboszczu, Matka i syn, Czarne anioły Mauriaca, Otawa Giona, Trzy powieści tłumaczone, Egga van Haardt; Jerzy Ficowski: Epistolografia Brunona Schulza; Listy: Do Ostapa Ortwina, Do Juliana Tuwima, Do Zofii i Tadeusza Brezów, Do Andrzeja Pleśniewicza, Do Kazimierza Truchanowskiego, Do Romany Halpernowej, Do Mariana Jachimowicza, Do Anny Płockier-Zwillich; Wypowiedzi różne: St. I. Witkiewicz: Wywiad z Brunonem Schulzom; Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza, Do Witolda Gombrowicza, Do redaktora „Wiadomości Literackich”; Nota wydawcy]

&   Listy Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego. Słowo wstępne J. Ficowskiego. – Twórczość (Warszawa), nr 10, 1965, s. 75-98.

&   Trzy listy Brunona Schulza. Wstęp J. Ficowski. – Twórczość (Warszawa), nr 4, 1967, s. 97-101. [Do Wacława Czarskiego i Władysława Zawistowskiego]

&   Prace Brunona Schulza [Reproductions, including self-portraits, with a list of his drawings exhibited at the Muzeum Adama Mickiewicza]. – [Blok-notes Muzeum Mickiewicza. no. 5. 1967. 1.] pl. 106. [Warsaw, 1967] 4°. [Teka rysunków zawierająca 31 reprodukcji]

&   Karakony / Bruno Schulz. – [w:] Polskie opowieści z dreszczykiem. Wybór i posłowie Krzysztof T. Toeplitz. – Warszawa: Iskry, 1969. – 256 s.

&   Listy Brunona Schulza [Do redakcji "Sygnałów". - Do Georgesa Rosenberga. - Do Stefana Szumana]. Podał do druku Jerzy Ficowski. – Twórczość (Warszawa), nr 10, 1971, s. 78-85.

&   Proza / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973. – 415 s. [Sklepy cynamonowe. – Sanatorium pod Klepsydrą. – Fragmenty prozy. – Rozproszone zapiski krytyczne]

&   Druga jesień / Bruno Schulz. Do druku podał i posłowiem opatrzył Jerzy Ficowski. Opracowanie graficzne Janusz Bruchnalski. Redaktor Marek Halawa. Reprodukcje rysunków Brunona Schulza wykonał Marek Holzman. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1973. [Spis rzeczy: Druga jesień. – Słowo o "Drugiej jesieni" / Jerzy Ficowski. Reprodukcje oryginalnych rysunków Brunona Schulza. – Od wydawcy]

&   Emeryt / Bruno Schulz. – [w:] Duchy na dachu: groteski. Wybór Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz. – Warszawa: Iskry, 1974. – 163 s.

&   Exposé o "Sklepach cynamonowych" / Bruno Schulz. Tł. z niem. J. Ficowski. – Odra (Wrocław), nr 1, 1974, s. 40-42.

&   Księga listów / Bruno Schulz. Zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksami opatrzył Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975. – 190 s.; 31+18 ill. [Do Ostapa Otwina. Do Stefana Szumana. Do Arnolda Spaeta. Do Juliana Tuwima. Do Tadeusza i Zofii Brezów. Do Zenona Waśniewskiego. Do redakcji "Sygnałów" (Do Tadeusza Hollendra i Karola Kuryluka). Do Wacława Czarskiego. Do Władysława Zawistowskiego. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Kazimierza Truchanowskiego. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Mendla Neugröschla. Do Mieczysława Grydzewskiego. Do Georgesa Rosenberga. Do Romany Halpern. Do Mariana Jachimowicza. Do Anny Płockier. Aneks: Fragment opow. Wiosna. Posłowie do Procesu Kafki. Exposé o Sklepach cynamonowych. W pracowniach pisarzy i uczonych polskich]

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – [w:] Podróż w dalekie lata. Wybór Hanna Kostyrko. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1976.

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. Wstęp Artur Sandauer. – Wyd. 2. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. – 324, [3] s.; 19 cm (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

&   Cztery nieznane listy Brunona Schulza. Wstęp i opracowanie J. Ficowskiego. – Twórczość (Warszawa), nr 7, 1980, s. 106-110. [Do Wacława Czarskiego. Do Ludwika Lillego]

&   Wichura / Bruno Schulz. – [w:] Godziny dzieciństwa. Wybór D. Stępniewska, B. Walczyna. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1980.

&   Listy Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego. Wstęp J. Ficowski. – Twórczość (Warszawa), nr 5, 1981, s. 113-119.

&   Bruno Schulz. Ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego w Warszawie. Wstęp M. Kitowska. – Gorzów Wielkopolski: Biuro Wystaw Artystycznych, 1982.

&   Ekslibrisy Brunona Schulza / Jerzy Ficowski. – Łódź: ŁTPN, 1982. – [16] s., il.; 22 cm

&   Ulica Krokodyli / Bruno Schulz, s. 221-229. – [w:] Antologia noweli polskiej 1918-1978, t. 1. Wybór i wstęp J. Kajtoch i E. Sabelanka. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – 655 s.

&   [List do St. I. Witkiewicza] / Bruno Schulz. – Twórczość (Warszawa), nr 2, 1982, s. 112-113.

&   Powstają legendy. Wolność tragiczna [fragmenty] / Bruno Schulz. – Odra (Wrocław), nr 12, 1982, s. 3-4.

&   "Ferdydurke" / Bruno Schulz, s. 49-56. – [w:] Gombrowicz i krytycy. – Kraków - Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984. – 854 s.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1984. – 105 s. (Lektury szkolne)

&   Listy, fragmenty. Wspomnienia o pisarzu / Bruno Schulz. Zebrał i opracował Jerzy Ficowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984. – 78 s. - ISBN 83-08-01095-4 [Do St. I. Witkiewicza. Do J. Iwaszkiewicza. Do W. Czarskiego i L. Lillego. Do T. Wojciechowskiego. Powstają legendy. Wolność tragiczna – fragmenty]

&   Xięga Bałwochwalcza / Bruno Schulz. – Twórczość (Warszawa), nr. 7-8, 1985, s. 124-152.

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium Pod Klepsydrą / Bruno Schulz. [Wstęp: A. Sandauer]. – 3. wyd. Kraków [-Wrocław]: Wydawnictwo literackie, 1985. – 284 s.; 20 cm

&   Nieznane listy Brunona Schulza / [I. Łoziński]. – Literatura Radziecka, 7/1987, s. 155-168.

&   Powstają legendy / Bruno Schulz, s. 9-11. – [w:] W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego. Opracowanie, noty i posłowie K. J. Jeżewski, Paris: "Spotkania", 1988.

&   Xięga bałwochwalcza / Bruno Schulz. Przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski; [oprac. graf. Hubert Hilscher]. – Warszawa: Interpress, [1988]. – 118, [2] s.: il.; 22 x 24 cm.

&   Opowiadania. Wybór esejów i listów / Bruno Schulz. Oprac. Jerzy Jarzębski. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – CXXV, 462 s. (Biblioteka narodowa: Ser. 1; nr 264) [Wstęp -- Opowiadania. Sklepy cynamonowe -- Sanatorium pod klepsydrą -- Utwory rozproszone -- Wybór esejów i listów. Wybór z pism krytycznych -- Wybór listów i fragmentów -- Korespondencja Gombrowicza z Schulzem na łamach "Studia"]

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Warszawa: Dom Wydawniczy Jota, 1991. – 78 s.; 20 cm. (Lektura Szkolna – Jota)

&   Bruno Schulz 1892-1942: rysunki i archiwalia ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie = Drawing and documents from the Collection of the Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza in Warsaw / układ całości i tekst Wojciech Chmurzyński; [transl. from Pol. Ewa Mikina]. - Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1992 ([s. l.]: A. Zieliński). – 407 s.; ill. (w tym kolor.), faks., portr.; 28 cm.

&   Ilustracje do własnych utworów: [album] / Bruno Schulz. Zebrał i opracował, słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski, [fotoreprodukcje Adam Kaczkowski]. – Warszawa: RePrint, 1992. – 163 str.: ill.; 29 cm [Summary / Halina Janod]. - IBSN 83853431051

&   Nieznany list Brunona Schulza do Marii Kasprowiczowej: Człowiek czyli świat. Opracował Roman Loth. – Polityka (Warszawa), nr 48, 1992, s. 17.

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium Pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – 4. wyd. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992. – 300, [4] s.; 20 cm (ABC: Klasyka dla każdego)

&   Z listów odnalezionych / Bruno Schulz. Słowo wstępne, wybór, objaśnienia Jerzy Ficowski. – Warszawa: Komitet Obchodów 100 [Stu]-lecia Urodzin i 50 [Pięćdziesięcio]-lecia Śmierci Brunona Schulza przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich: Chimera, 1993. – 133, [3] s.: faks., 2 fot., portr.; 21 cm. - ISBN 83-7062-006-X [Do S. Szumana. Do J. Tuwima. Do A. Pleśniewicza. Do T. Brezy. Do Z. Waśniewskiego. Do W. Gombrowicza. Do R. Halpern. Do A. Płockier. Do S. Szumana. Do M. Kasprowiczowej. Do St. I. Witkiewicza. Do R. Ottenbreita. Do redakcji "Tygodnika ilustrowanego". Zamiast odpowiedzi. Do J. Iwaszkiewicza. Do W. Czarskiego. Do L. Lille. Do T. Wojciechowskiego. Do władz szkolnych i oświatowych]

&   Republika marzeń. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki / Bruno Schulz. Wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Ficowski. – Warszawa: Chimera, 1993. – 74 s.; ill. - ISBN 8370620078 [Teatr Paschy. Jesień. Republika marzeń. Kometa. Ojczyzna. Wędrówki sceptyka. Genealogia duchowa. Exposé o „Sklepach cynamonowych”. Mityzacja rzeczywistości. Powstają legendy. „Proces” Franca Kafki. Akacje kwitną. Zapowiedź]

&   Powstają legendy. Trzy szkice wokół Piłsudskiego / Bruno Schulz. Wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek. – Kraków: Oficyna Literacka, 1993. – 50 s.; 21 cm. -ISBN 83-85158-90-1 [Powstają legendy. Wolność tragiczna. Pod Belwederem]

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium Pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1993. – 303 s. (ABC)

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – [Warszawa]: Temark, 1993. – 288 s.; 1 portr.; 20 cm.

&   Wichura, Sklepy cynamonowe, Karakony, Ulica Krokodyli / Bruno Schulz. – [In:] ANTOLOGIA NOWELI POLSKIEJ: lektury szkolne. T. 1-2 / [wybór Lidia Wrzosek, Małgorzata Gołembnik]. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza "Morex", 1993.

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa / Bruno Schulz. – 5. wyd. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. – 303, [1] s.; 20 cm (ABC - Klasyka dla Każdego)

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. – 317, [3] s.; 20 cm (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku)

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Warszawa: Kama, 1994. – 104, [8] s.: il., 1 portr.; 21 cm (Lektury z Opracowaniem)

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Łódź: Inicjał, 1994. – 71 s.; 21 cm (Lektura Szkolna / "Inicjał")

&   Bruno Schulz 1892 - 1942: katalog-pamiętnik Wystawy "Bruno Schulz. Ad Memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego. – Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1995. – 326 s.: zahlr. Ill. [Cywilizacje pierwotne i cywilizacje pochodne. List Brunona Schulza do Elio Ganzerlo. Dziesięć zapomnianych recenzji Brunona Schulza z "Wiadomości literackich". Pięć nieznanych listów do Brunona Schulza. Samotność. Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza. Do Witolda Gombrowicza. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości literackich" z 1939 r. Rysunki B. Schulza z kolekcji publicznych i prywatnych. Reprodukcje. Schulziana ze zbiorów Muzeum Literatury. Rysunki z innych zbiorów publicznych i prywatnych. Archiwalia ze zbiorów publicznych i prywatnych. Druki unikatowe. Bibliografia]

&   Opowiadania [Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą oraz Inne opowiadania]. – Warszawa: Wydawnictwo PAVO, 1995. – 245 s.

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium Pod Klepsydrą: wybór / Bruno Schulz; [wstęp Ragna i Zbigniew Ślęzakowscy]. – Warszawa: Twój Styl, 1996. – 157 s.; 21 cm. (Tzw. Seria z Krukiem. Bibliogr. s. 16.) [Lektura dla kl. III szkoły średniej]

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium Pod Klepsydrą / Bruno Schulz; [posł. Jerzy Ficowski]. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996. – 334, [2] s.; 21 cm (Biblioteka Klasyki)

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Warszawa: Pavo, 1996. – 114 s.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1996. – 140 s.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz; oprac. Anna Chmielewska. – Warszawa: Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa, 1996. – 139, [1] s.; 17 cm (Tzw. seria "Książka z Jeżykiem"; 3)

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. – 318, [3] s.; 21 cm (Lektura Szkolna)

&   Opowiadania / Bruno Schulz. – Warszawa: Liber / Pavo, 1997. – 239 s., [5] k. tabl.: portr.; 22 cm.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, [1997]. – 60 s.; 21 cm

&   Opowiadania. Wybór esejów i listów / Bruno Schulz; opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione. – Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998. – CXL, 498 s.: il., portr.; 17 cm (Biblioteka narodowa: Ser. 1; nr 264) ISBN 83-04-04451-X [Wstęp / Jerzy Jarzębski. Bibliografia. Opowiadania: Sklepy cynamonowe: Sierpień. Nawiedzenie. Ptaki. Manekiny. Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju. Traktat o manekinach. Ciąg dalszy. Traktat o manekinach. Dokończenie. Nemrod. Pan. Pan Karol. Sklepy cynamonowe. Ulica Krokodyli. Karakony. Wichura. Noc wielkiego sezonu. Sanatorium pod Klepsydrą: Księga. Genialna epoka. Wiosna. Noc lipcowa. Mój ojciec wstępuje do strażaków. Druga jesień. Martwy sezon. Sanatorium pod Klepsydrą. Dodo. Edzio. Emeryt. Samotność. Ostatnia ucieczka ojca. Utwory rozproszone: Jesień. Republika marzeń. Kometa. Ojczyzna. Wybór esejów i listów: Wybór z pism krytycznych: Mityzacja rzeczywistości. Aneksja podświadomości (Uwagi o "Cudzoziemce" Kuncewiczowej). Ferdydurke. Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści. Wędrówki sceptyka. Powstają legendy. "Wolność tragiczna". Posłowie do polskiego przekładu "Procesu" Kafki. Wybór listów i fragmentów: [Z listu do Stefana Szumana (24 VII 1932)]. [Do Juliana Tuwima (26 I 1934)]. [Do Tadeusza Brezy (21 VI 1934, 2 XII 1934)]. [Z listu do Zenona Waśniewskiego (7 XI 1934)]. [Z listu do Andrzeja Pleśniewicza (4 III 1936)]. [Do Romany Halpernowej (30 IX 1936, 5 XII 1936, 20-26 VIII 1937, 30 VIII 1937)]. [Do Anny Płockier (23 VIII [1940], 19 VI 1941, 6 XI 1941)]. St. I. Witkiewicz: Wywiad z Brunonem Schulzom. Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza. Korespondencja Gombrowicza z Schulzem na łamach "Studia": W. Gombrowicz: List otwarty do Brunona Schulza. B. Schulz: Do Witolda Gombrowicza. W. Gombrowicz: Do Brunona Schulza. Spis ilustracji]

&   Manekiny / Bruno Schulz. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. - 36, [1] s.; 20 cm. (Współczesne Opowiadania Polskie)

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999. – 295 s. ISBN 83-7180-578-0

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 1999. – 60 s.; 21 cm ISBN 83-86740-80-9

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – Wrocław: Wydawnictwo Siedmioróg, 1999. – 96 s. [książka opatrzona wstępem]

&   Opowiadania, eseje, listy / Bruno Schulz. Wybór, układ i posłowie Włodzimierz Bolecki. – Warszawa: Świat Książki, 2000. – 492, [1] s.; 21 cm

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: Porozumienie Wydawców, 2000. – 349, [3] s.; 20 cm (Kanon na Koniec Wieku)

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Warszawa: CIL Polska - Kolekcje, 2000. – 287 s. (Biblioteka Literatury Polskiej)

&   Sklepy CYNAMONOWE. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2000. – 192 s.; 21 cm ISBN 83-7220-155-2

&   Szkice krytyczne / Bruno Schulz; opracowanie i posłowie Malgorzata Kitowska-Lysiak. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000. – 138 s. [Exposé o Sklepach cynamonowych Brunona Schulza. "U korzeni tego nowego tomu prozy Schulza...". W pracowniach pisarzy i uczonych polskich. Mityzacja rzeczywistości. Do Witolda Gombrowicza. Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza. Posłowie do polskiego przekładu Procesu Franza Kafki. Akacje kwitną. Nowa książka Kuncewiczowej. Aneksja podświadomości. U wspólnej mety. Wędrówki sceptyka. Dzwony w Bazylei. Nowy poeta. Patriarchalna Ameryka. Kulisi Cesarza. Powieść o przyjaźni. Matka i syn. Czarne anioły Mauriaca. Trzy powieści tłumaczone. Powieść Jo van Ammers-Küller. Otawa Giona. Męczeńskie życie małej Denise. Powieść za 3 grosze. Powieść o wiejskim proboszczu. Towarzysze snów. W pustyniach Kanady. Epopeja emigracyjna. Proza tłumaczona. Książka o miłości. Ferdydurke. Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści. Powstają legendy. Wolność tragiczna. Pod Belwederem. Egga Van Haardt. Głosy prasy. Cywilizacje pierwotne i cyw.[ilizacje] pochodne. M. Kitowska-Lysiak: Schulz-filozof, Schulz-krytyk, a może Schulz-czytelnik...]

º       Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. Czyta Mariusz Benoit. – Warszawa: Wydawnictwo RTW, 2001. – Audio Book, 4 cassettes, 4 h 30 min.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. – [Warszawa:] Greg [2002]. – 206 s. (Seria: Lektury z opracowaniem)

&   Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892-1942 [Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Literatury w Warszawie i Muzeum Lubelskie, w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci Brunona Schulza]. – Lublin: Wydawnictwo UMCS / Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2002. – 71 s. ill. - ISBN 83-227-2000-9

&   Księga listów / Bruno Schulz, zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione. – Gdańsk: T slowo/obraz terytoria, 2002. – 374 s. - ISBN 83-88560-34-4 [Spis treści: Wprowadzenie do "Księgi listów" (Jerzy Ficowski). LISTY BRUNONA SCHULZA: Do Ostapa Ortwina. Do Stefana Szumana. Do Arnolda Spaeta. Do Marii Kasprowiczowej. Do Juliana Tuwima. Do Tadeusza i Zofii Brezów. Do Rudolfa Ottenbreita. Do Zenona Wiśniewskiego. Do Redakcji "Sygnałów". Do Jarosława Iwaszkiewicza. Do Wacława Czarskiego. Do Władysława Zawistowskiego. Do Stanisława Ignacego Witkiewicza. Do Kazimierza Truchanowskiego. Do Witolda Gombrowicza. Do Andrzeja Pleśniewicza. Do Mendla Neugröschla. Do Mieczysława Grydzewskiego. Do Georges'a Rosenberga. Do Ludwika Lillego. Do Romany Halpern. Do Mariusza Jachimowicza. Do Tadeusza Wojciechowskiego. Do Anny Płockier. LISTY BRUNONA SCHULZA DO WŁADZ SZKOLNYCH. Listy do władz szkolnych nauczyciela Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Teksty listów. LISTY DO BRUNONA SCHULZA: Z listów do Brunona Schulza (Jerzy Ficowski). Od Debory Vogel. Od Wilhelma Schulza. Od Romany Halpern. Od Witolda Gombrowicza. Od Wilhelma Korabiowskiego. Od Stanisława Ignacego Witkiewicza. Od Izydora Bermana. Od Racheli Auerbach. Od Tadeusza Szturm de Sztrema. Od Artura Lauterbacha. Od Marii Chazen. Od Georga Pinette. Od Kazimiery Rychterówny. Od Artura Sandauera. Od Siegfrieda Kracauera. Od André J. Rotgégo. Od Eggi van Haardt. NOTY I PRZYPISY. Przypisy do Wprowadzenia do "Księgi listów". Przypisy do listów Brunona Schulza. Przypisy do listów Brunona Schulza do władz szkolnych. Przypisy do listów do Brunona Schulza. Spis listów w porządku chronologicznym. Spis ilustracji. Indeks osób. Od edytora]

&   Republika marzeń: Warszawa 7.01 – 6.02.2003 / Wrocław 14.02 – 10.03.2003 / Gdańsk 20.03 – 30.04.2003. – [Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 2003]. – 202 s.

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Kraków: Zielona Sowa, 2003. – 240 s. (Seria Arcydzieła Literatury Polskiej). - ISBN 83-7389-213-3

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Kraków: Zielona Sowa, 2003. – 243 s. (Lektura z opracowaniem). - ISBN 83-7389-186-2

&   Bruno Schulz / Projekt graficzny Maciej Buszewicz. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2003. – 80 s. 63 ill. - ISBN 83-87730-83-1

&   Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą / Bruno Schulz. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004. – 240 s. (Złota Seria). – ISBN 83-7389-581-7

&   "Ferdydurke" / Bruno Schulz. – [In:] "KARTOGRAFOWIE DZIWNYCH PODRÓŻY". Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku / red. oprac. Krzysztof Biedrzycki, Jarosław Fazan, Dorota Kozicka, Marta Wyka, Joanna Zach. – Kraków: Universitas, 2004.

&   SKLEPY CYNAMONOWE. SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ / Bruno  Schulz. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005. – 260 s. (Biblioteka Klasyki). – ISBN 83-7384-249-7

³   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. Czyta Mariusz Benoit. – Warszawa: Wydawnictwo RTW, 2006. – Audio Book, 4 CD, 4 h 30 min. – ISBN 83-7294-076-2

&   "Akacje kwitną" / Bruno Schulz. – [w:] AKACJE KWITNĄ / Debora Vogel. – Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006. – pp. 188-192.

&   Sklepy cynamonowe / Bruno Schulz. Czyta Mariusz Benoit. – Warszawa: Wydawnictwo Mozaika, 2007. – CD/mp3 (Książka Audio) ISBN 83-60894-09-5

&   KSIĘGA LISTÓW / Bruno Schulz. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski. – Wydanie trzecie. – Gdańsk: T słowo/obraz terytoria, 2008. – 376 s.: ill. ISBN 978-83-7453-741-4

 

 

ö/ ö/ www.interesik.com.pl / BookService.pl / www.lideria.pl / www.allegro.pl / terytoria.com.pl

 

 

Wyd. Literackie (1964)

 

 

Wyd. Literackie (1973)

 

 

Wyd. Literackie (1973)

 

 

Wyd. Literackie (1975)

 

 

Wyd. Literackie (1984)

 

 

Wyd. Literackie (1985)

 

 

MLAM (1992)

 

 

MLAM (1995)

 

 

Pavo (1995)

 

 

Pavo (1996)

 

 

PIW (1997)

 

 

Pavo (1998)

 

 

Prószyński i S-ka (1999)

 

 

Poroz. Wydawców (2000)

 

 

UMCS (2000)

 

 

T słowo/obraz (2002)

 

 

UMCS (2002)

 

 

 

 

ó ó

www.brunoschulz.org / @ bs