E

www.brunoschulz.prv.pl 

 

 

 

Program kolokvijuma

 

PUT I PUTOVANJE U KNJIŽEVNOSTI, UMETNOSTI, KULTURI I JEZIKU

 

 

 

Filološki fakultet u Beogradu (28-29. XI 2002)

 

 

28. XI 2002.

 

Prepodnevno zasedanje (10.30 – 13.30)

Sala za sednice

 

4     Sofija Stefanović: Značaj putovanja za evoluciju hominida: pet miliona godina dvonožnog hoda

4     Jelena Pilipović: Orfejevi saputnici – orfejska paradigma kao poetska i erotska samospoznaja i samoodredjenje rimske poezije

4     Milica Spremić: Putovanje u engleskom viteškom romanu Smrt kralja Artura

4     Zorana Krsmanović: Viteštvo u francuskoj srednjovekovnoj književnosti

4     Bojana Sabo: Putovanje kao masonska inicijacija u drami Ruža i krst Aleksandra Bloka

4     Ana Jakovljević: Začarani dvorac Paradžanova ili nekoliko putovanja na jug

4     Lidija Merenik: Sedam teza za istoriju nomadizma novije srpske skulpture

 

Poslepodnevno zasedanje (15.00 – 18.00)

 Sala za sednice

 

4     Jelena Kostić: Konceptualizacija života i smrti kao putovanja (u nemačkom i srpskom)

4     Biljana Čubrović: Putujuće reči (Words en Route)

4     Olivera Durbaba: Putovanje u Lilaland, ili o jednom i danas aktuelnom udžbeniku nemačkog jezika za strance

4     Aleksandra Korda: Putovanje kao samospoznaja sveta u delu Jana Komenskog

4     Agnieszka Łasek: Put u svadbenoj lirici južnih Slovena

4     Julija Stankov: Hrišćanski i demonski topos u Gogoljevim Mrtvim dušama

 

 

29. XI 2002.

 

Prepodnevno zasedanje (10.30 – 13.30)

Sala za sednice

 

4     Ana Petković: Putovanje u rimskom epu (Vergilije i Lukan)

4     Branka Geratović: Putovanje u Monteskjeovim Persijskim pismima

4     Bojan Žikić: Put u središte ludila: antropološki aspekt motiva Stivena Kinga

4     Amra Latifić: Let ili putovanje kroz vazdušnu stihiju u Šagalovim pesmama i slikama

4     Branislava Stojanović: Mitizacija putovanja u prozi i crtežima Bruna Šulca

4     Aleksandra Jovanović: Engleski putnici o nama

 

 

Poslepodnevno zasedanje (15.00 – 18.00)

Sala za sednice

 

4     Dušan Radunović: Bahtinovo shvatanje vremena i prostora u romanu

4     Boban Ćurić: Putovanje kroz vreme i prostor u romanu Konjanikova senka A.Gladilina

4     Sunčica Stojilović: Staza i kineza u poeziji Silvije Plat

4     Tamara Rakić: Srpski putopis o Bliskom Istoku i severnoj Africi (1850 – 1940)

4     Sandra Vlainić: Putovanje u delu Maj Karela Hineka Mahe

4     Mirjana Daničić: Putovanje kao traganje za najdubljom istinom ljudske duše kod Melvila

4     Kornelija Ičin: Dijalog o kraju puta u drami Grad Istine Lava Lunca

 

 

 

www.brunoschulz.prv.pl