www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

lunedì 18 aprile 2011

                 

   Bruno Schulz

 

F        szukaj w sieci // strony // teksty // rysunki // has³a // opracowania / recenzje // fotografie // mapami do drohobycza // wiadomoœci / вiстi / nachrichten / nieuws / nyhetssaker / vijesti / vesti / новости / noticias / notícias / actualités / news // archiwum

 

 

WYDARZENIA SCHULZOWSKIE

 

Novembre – Decembre 2002

6Düsseldorf / 6New York / 6Lublin / 6Дрогобич

 

4"BILDER FINDEN" þ

 

7 (January – September 2003)

(1992 – October 2002) 8

 

 

F        Comune di Roma: Galliano Mariani legge Bruno Schulz 1892-1942 [venerdi 20 dicembre 2002 ore 21,15 metateatro casadelleculture] / META-TEATRO: programma: Galliano Mariani – "Bruno Schulz" a cura di Marcello Cava / Casa delle Culture - Meta Teatro: GALLIANO MARIANI in “Bruno Schulz” a cura di Marcello Cava, al violino Alice Warshaw, suono a cura di ZU, videoproiezioni di Felipe Guerriero

F        Literaturbüro OWL in Detmold e.V. - Programm: Bernt Hahn liest [Detmold, 15. Dezember 2002]

F        Kronika 2002: Wieczór promocyjny z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej Jerzemu Ficowskiemu za ksi¹¿kê grudnia 2002 roku Regiony wielkiej herezji i okolice: Bruno Schulz i jego mitologia [12.12.2002 w Klubie Ksiêgarza w Warszawie]

F        Kulturelles Veranstaltungsverzeichnis - KVV - Universität zu Köln: Symposium zum 110. Geburtstag und 60. Todestag von Bruno Schulz (1892-1942) – Programm [Mittwoch, 4. Dezember 2002 , 14.15 Uhr] / Slavisches Institut der Universität zu Köln

F        Kolokvijum "Put i putovanje u književnosti, umetnosti, kulturi i jeziku" [Filološki fakultet u Beogradu, 28-29. XI 2002]

F        Polnisches Institut Düsseldorf: Veranstaltungen: Bernt Hahn liest aus dem Werk von Bruno Schulz [Heinrich-Heine-Institut, Bilkerstr. 12-14, Düsseldorf - 27.11.2002]; Gespräch mit Benjamin Geissler über seinen Film „BILDER FINDEN. Spurensuche in der Ukraine nach dem polnisch-jüdischen Schriftsteller und Maler Bruno Schulz.“ [28.11.2002]; Bruno Schulz 1892-1942-2002. Der Erzähler und Zeichner in deutsch-polnischer Perspektive [28.-29.11.2002]; Bruno Schulz – Mythisierung der Wirklichkeit. Zum 110. Geburtstag und 60. Todestag von Bruno Schulz. Polnisches Institut Düsseldorf [28.11.2002 – 10.01.2003] / Termine im Literaturkalender / Veranstaltungskalender November-Dezember 2002: Zum 110. Geburtstag von Bruno Schulz / Jüdische Allgemeine: Gespräch mit dem Regisseur Benjamin Geissler über seinen Film "Bilder finden - Spurensuche in der Ukrainenach dem polnisch-jüdischen Schriftsteller Bruno Scholz" [28. November 2002, Heine-Institut, Düsseldorf] / Süddeutsche Zeitung: Galizische Recherche - Der Dichter und Zeichner Bruno Schulz (27.11.2002) / Süddeutsche Zeitung: An den Pelzrändern der Dämmerung - „Bilder finden“: Ansichten vom Dichter und Zeichner Bruno Schulz (30.11.2002) / Rheinische Post: Die Wandbilder im Kinderzimmer (30.11.2002) / LETTERATURA Dopo Trieste, anche Düsseldorf riscopre lo scrittore - I mille volti nascosti di Bruno Schulz. Esce un libro sui suoi rapporti con il cinema e la pittura - Sandro Scandolara (28 novembre 2002)

F        Im Rahmen von "Leipziger Literarischer Herbst" [22-25.11.2002]: Der Schauspieler Bernt Hahn liest Bruno Schulz "Vater und Sohn in Drohobycz" - mit Improvisationen auf der Klarinette von Theo Jörgensmann [22. november 2002]

F        Literaturhaus Köln: Bernt Hahn liest Bruno Schulz [19.11.2002] / WDR3 - Mosaik - Sendung vom 19.11.2002: "Der polnische Kafka"

F        A TRIBUTE TO BRUNO SCHULZ / Benjamin Geissler Filmproduktion: BILDER FINDEN / Synopsis // Center for Jewish History: Panel Discussion and Film – "Tribute to Bruno Schulz" New York, November 19th, 2002, 6:00 pm [15 W. 16 Street - New York City] / YIVO Institute for Jewish Research: What's New from the YIVO Institute Jewish Research / CJH Family History Records and Fact Sheets: Tribute to Bruno Schulz Press Kit - <pdf> / Поступ: Новий фільм про Шульца першим побачить Нью-ЙоркАнастасія Канарська (31-10-02) / Center for Jewish History: Visionary author and painter murdered during the Holocaust remenberedA Tribute to Bruno Schulz / Gazeta.pl: Ostatni rok ¿ycia Brunona Schulza - Rozmowa z Benjaminem Geisslerem (20-10-2002) / The Polish Cultural Institute (New York): A TRIBUTE TO BRUNO SCHULZ / Goethe-Institut: A Tribute to Bruno Schulz / The New York Times: In Search of a Creative Light the Nazis Tried to Blot Out - By Celestine Bohlen / Gazeta.pl: Schulz w Ameryce - Nawojka Cieœliñska (18-11-2002) / Gazeta.pl: Benjamin Geissler (1964) – Magda Michalska (18-11-2002) / Gazeta.pl: USA/Film i ksi¹¿ki o Brunonie Schulzu w rocznicê œmierci pisarza - PAP (19-11-2002) / Gazeta.pl: Ksi¹¿ki o Schulzu (19-11-2002) / Wirtualna Polska: W USA o Bruno Schulzu (2002-11-20) / dw-world.de: Річниця від дня смерті Бруно Шульца (26.11.2002) / jewish.ru: Украина и Израиль спорят из-за стены - Материал подготовила Марина Костылева / Ї – iнформ: 60-та річниця від дня смерті Бруно Шульца (Німецька Хвиля, 26.11.2002) / PEN American Center: Bruno Schulz: Life and Deaths / www.jewish.org.pl: The 60th anniversary of Bruno Schulz's death / Ї – iнформ: “Знайти, втратити і віднайти” Розмова з Беньяміном Ґайслєром, кінорежисером (Львівська газета, 05.02.2003) / Центр Культурного Менеджменту: Rozmowa z Beniaminem Geislerem, re¿yserem filmuZnaleŸæ obrazyo odnalezieniu nieznanych fresków Bruno Schulza w Drohobyczu - Rozmowê przeprowadzi³ Jurko Prochaœko / Roš chodeš: Komu patøí památka na Bruna Schulze? - Veronika Tuckerová, New York (2003 bøezen) / Benjamin Geissler Filmproduktion: Nov. 19, 2002:  World Premiere Finding Pictures, Center for Jewish History

 

 

"BILDER FINDEN"

 

 

A wooden box with an inlaid picture

[New York Times]

 

F        "W U£AMKACH ZWIERCIAD£A" / KUL: W u³amkach zwierciad³a (program) / Katedra Teorii Literatury KUL: Konferencje [18.11.-21.11.2002] / UMCSAktualnoœci: Obchody 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy œmierci (2002-11-19) / UMCS - ACK "Chatka ¯aka": Ogólnopolskie Obchody Rocznic Schulzowych / Gazeta w Lublinie: Lubelski Rok Schulzowski (2002/01/09) / Kurier Lubelski: Lubelski rok Schulza (Andrzej Molik) / Gazeta.plLublin: Dzieje siê w Chatce ¯aka: "Ogólnopolskie Obchody Rocznic Schulzowych 17-21 listopada. W u³amkach zwierciad³a. Bruno Schulz (1892-1942)" (30-09-2002) / Gazeta w Lublinie: Dni Szulzowskie w LublinieGrzegorz Józefczuk (12-11-2002) / Polskie Radio Online: 110 rocznica urodzin Brunona Schulza (12.07.2002) / Gazeta.pl: Co jest grane: Lublin: Wystawy: Piêæ wystaw dla Schulza (15-11-2002) / Kurier Lubelski: W u³amkach zwierciad³a - Andrzej Molik (16.11.2002) / Lublin: Koziolek.pl - "W u³amkach zwierciad³a" (2002-11-17) / Radio Lublin: "W u³amkach zwierciad³a"... (2002-11-17) / Gazeta.pl: Obchody Schulzowskie w Lublinie - Grzegorz Józefczuk, Lublin (18-11-2002) / Kurier Lubelski: Elegia o sztet³ - Andrzej Molik (18.11.2002) / Kurier Lubelski: Duch Drohobycza wspó³czeœnie - Andrzej Molik (18.11.2002) / Kurier Lubelski: Bond, Schulz i Puchatek - Andrzej Molik (19.11.2002) / Gazeta.pl - Lublin: Œwiat wed³ug Schulza - grj (19-11-2002) / wiadomosci.tvp.pl: „W u³amku zwierciad³a”, czyli zapachnia³o cynamonem w Lublinie (18 listopada 2002) / TU JEST BOSKO - Serwis m³odzie¿owy: Lublin: "W u³amkach zwierciad³a" (2002-11-18) / Rzeczpospolita: W ho³dzie Schulzowi  Jan Boñcza-Szab³owski (19.11.02 Nr 269) / Gazeta.pl - Lublin: W u³amkach zwierciad³a, czyli Schulz w LublinieW³adys³aw Panas (19-11-2002) - copy: tnn.pl / Gazeta.pl - Lublin: Ludzie Schulza w Lublinie: Prof. W³adys³aw Panas, Dr Ma³gorzata Kitowskaysiak, Tomasz Pietrasiewicz, Grzegorz Linkowski - grj (19-11-2002) / Kurier Lubelski: Wydarzenie! 71 prac Schulza w Muzeum LubelskimAndrzej Molik (21-11-2002) / Interia.pl: Lublin: Wystawa rysunków Brunona Schulza / Panorama Ksi¹¿ki: Konferencja poœwiêcona Schulzowi / Gazeta.pl - Lublin: Siedem wystaw dla Brunona Schulza - Grzegorz Józefczuk (26-11-2002) / FORUM: Obchody 60. rocznicy œmierci Brunona Schulza (25.11.2002) / Wirtualna Polska: Dni Schulza w Lublinie / Wirtualna Polska: Mityzacja rzeczywistoœci. Bruno Schulz 1892-1942 / Newsletter PUW: Œwiat po schulzowemu, czyli obchody 60. rocznicy œmierci i 110. rocznicy urodzin tajemniczego drohobyczanina w Lublinie / Embassy of the Republic of Poland in Washington, D.C. – Cultural Bulletin 47 (191): Schulz's 60th Death Anniversary / Consulate General of the Republic of Poland in Chicago: Biuletyn Kulturalny 47/2002: 60. rocznica œmierci Schulza / Onet.pl - Polityka - czytelnia: 60. rocznica œmierci Brunona SchulzaPAP / Opoka - Laboratorium wiary i kultury: Og³oszenia: Lublin, KUL: Konferencja poœwiêcona Bruno Schulzowi / Polska.pl: Dni Schulza w LublinieJerzy Pi¹tek (18-11-2002) / Przegl¹d Uniwersytecki <pdf> - Zwierciadlane odbicia Brunona Schulza - Ireneusz Piekarski (listopad-grudzieñ 2002 Nr 6 (80) / Muzeum Lubelskie w Lublinie: Wystawy czasowe: "Mityzacja rzeczywistoœci. Bruno Schulz 1892-1942" / Bosko.pl: Lublin: Schulz i krytycy - Ireneusz Piekarski (2002-12-18) / Nowy Dziennik: Mo¿e nie "ostatnia bajka Schulza"Krystyna Lipiñska-I³³akowicz (27 grudnia 2002) / PAI: Economic Bulletin: 60e anniversaire de la mort de Schulz (n° 47 (191) 2002) / PAI: Bulletin Kultur: 60. Todestag von Bruno Schulz / Polonia: Homenaje a Bruno Schulz / Embajada de la República de Polonia en Espana: Homenaje a Bruno Schulz / CentrumPrasowe.net: Dni Schulza w Lublinie / Tygodnik Powszechny: Obracaj¹c Schulzem. Dwie wystawy w LubliniePiotr Kosiewski (Nr 48 (2786), 1 grudnia 2002) / Дзеркало Тижня: Святий Бруно, безсмертний... (Та сама розмова) – Світлана Матвієнко (Субота, 1-7 Березня 2003 року) / Filološki pregled: Bruno Šulc u Lublinu – Branislava Stojanoviæ / Gazeta Wyborcza: Nagroda dla prof. Panasa (2003-05-19)

 

 

 

Wernisa¿ w Muzeum Lubelskim,

19-11-2002

[Kurier Lubelski]

 

 

Bracia Quay w Lublinie

[Gazeta Wyborcza,

fot. Iwona Burdzanowska]

F        Поступ: Наша Афіша: Імпрези: До 60-річчя від убивства Брунона Шульца -- Міжнародна конференція у Дрогобичі [18-20 листопада 2002 р.] / 19-20 листопада у Дрогобичі розпочне роботу Міжнародна конференція "Сприйняття творчості Бруно Шульца на початку нового тисячоліття" / Поступ: Кадиш по замордованому митцю – Марта Гартен (19 листопада 2002 р.) / Rzeczpospolita: W ho³dzie Schulzowi  Jan Boñcza-Szab³owski (19.11.02 Nr 269) / Високий замок плюс Дрогобиччина: Віра Меньок: "Найперше Бруно Шульц належить рідному місту..." – Анатолій Власюк (21 листопада 2002 року) / Львівська газета: Як сприймають Бруно Шульца в новому тисячолітті – Наталя Сняданко (22 листопада 2002 року) / Галицька зоря: Вшанування дрогобичанина Бруно Шульца (22 листопада 2002 року) / Поступ: Наша Афіша: Імпрези: До 60-річчя від убивства Брунона Шульца -- у Дрогобичі виставка, присвячена творчості Бруно Шульца, та виставка молодих художників ("Гарт") у муніципальній картинній галереї. Фотовиставка "Давній Дрогобич" (З. Філіпов) -- кафе "У Фросі", "Шульц: 60 років по тому" (І. Фецяк) -- 2-ий поверх музею "Дрогобиччина" (23-11-2002) / dw-world.de: Річниця від дня смерті Бруно Шульца (26.11.2002) / Œwiat Polonii: PROGRAM Miêdzynarodowej konferencji "Recepcja twórczoœci Brunona Schulza na pocz¹tku nowego tysi¹clecia" [Drohobycz, 18-21 listopada 2002 r.] / Арка: Дні Бруно Шульца у Дрогобичі - Оксана Сайко (№ 23 (57) Грудень 2002) / Œwiat Polonii: Duch Wielkiego Brunona zamieszkuje w mieœcie Jego wizjiWiera Meniok

F        Katholische Aktion Wien: “Drohobycz, ach DrohobyczFreitag, 15. November 2002, 19.00 Uhr

F        Polskie Radio Program 2: Festiwal Twórczoœci Brunona Schulza: Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia / Turniej wiedzy o Brunonie Schulzu

 

 ARCHIWUM F

 

www.brunoschulz.org

@ bs