www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

wtorek, 7 stycznia 2014

----------------------------------------------------

     

 

   Bruno Schulz

 

kalendarium życia | bibliografia | strony | teksty | rysunki | hasła | fotografie | wydarzenia schulzowskie | archiwum | wiadomości | вiстi | news | auctions | guest book | schulzologia w bibliotekach|

 

 

OPRACOWANIA / RECENZJE

 

.be / .br / .by / .com / .cz / .de / .dk / .es / .fi / .fr / .gr / .hr / .hu / .il / .it  / .jp / .nl / .pl / .ro / .rs / .ru / .tr / .ua

 

F        Schulz/Forum [Fundacja Terytoria Książki]

F        Stanisław Ignacy Witkiewicz: Twórczość literacka Brunona Schulza [Dybook.pl]

F        רחל אוירבך  קפקא הפולני!”: זיכרונות על ברונו שולץ (Haaretz, 28.12.2012)

F        Artur Sandauer: Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu) [Serwis Polonistyczny "Hamlet"] / Finezje literackie: Tajemny świat Brunona Schulza 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 (Polskie Radio S.A. 1997) – prof. Andrzej Makowiecki, prof. Artur Sandauer [Narodowy Instytut Audiowizualny]

F        Władysław Panas: Apologia i destrukcja („Noc wielkiego sezonu” Brunona Schulza) 1974 / 1992 / Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza 1993 / W ułamkach zwierciadła, czyli Schulz w Lublinie 2002 / Bruno Schulz albo intryga nieskończoności 2003 [www.panas.tnn.pl] // Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza [Midrasz, nr 3/71, 2003]

F        Małgorzata Kitowska-Łysiak: Bruno Schulz [Culture.pl] / „Ja, Anna Csillag...” [brunoschulz.org]

F        Erwin Schenkelbach: „Xięga Bałwochwalcza” i inne grafiki Brunona Schulza [Dybook.pl]

F        Magia Brunona Schulza. Z prof. Shalomem Lindenbaumem z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu rozmawia Aleksander Fiut [Dekada Literacka 1993, nr 20 (80)] / Shalom Lindenbaum: Lektury Schulza [Midrasz, nr 3, 2003]

F        Jerzy Jarzębski: Schulz: spojrzenie w przyszłość [Dekada Literacka 1992, nr 17 (53)] / Schulz i dramat tworzenia [Teksty Drugie. nr 5 (83) 2003] / Sylwetka i twórczość Brunona Schulza (La vie et l'oeuvre de Bruno Schulz)  Entretien avec Jerzy Jarzebski (56:45) [Archives Audiovisuelles de la Recherche]

F        Włodzimierz Bolecki: "Principium individuationis". Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza ["Teksty Drugie" 2003 nr 5] <pdf>

F        Jan Gondowicz: Heretyk i panny (Tygodnik Powszechny. Książki w Tygodniku 1-2, nr 11, 2010) / Biosfera Bruno Schulz: umysł genialnie przenikliwy – opowiada Jan Gondowicz (Radio TOK FM, 12-2-13)

F        Michał Paweł Markowski: Republika marzeń [Tygodnik Powszechny, Nr 44 (3147), 1 listopada 2009] / Schulz: dom i świat [Tygodnik Powszechny, Dodatek specjalny na festiwal After Schulz, Nr 50 (3309), 9 grudnia 2012]

F        Republika marzeń – Michał Paweł Markowski / Franz Kafka i Bruno Schulz: Karaluchy i krokodyle – Ewa Kuryluk / Sceny z Dodolandii – Małgorzata Kitowska-Łysiak / Materia tożsamości – tożsamość materii – Żaneta Nalewajk / Bruno Schulz i psychoanaliza – Paweł Dybel / Heretyk i panny – Jan Gondowicz / Historie rodzinne (w prozie Brunona Schulza) – Ewa Świąc / Bruno i porno – Jurij Andruchowycz. Przekład z języka ukraińskiego Katarzyna Kotyńska / Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności – Władysław Panas [BrunoSchulz.eu]

F        Żaneta Nalewajk: Materia tożsamości – tożsamość materii. O postaci literackiej w prozie Brunona Schulza [Tekstualia, nr 2 (8) 2007] / Świat według Schulza: Brunona Schulza proza cielesna – Żaneta Nalewajk [Narodowy Instytut Audiowizualny]

F        Sławomir Jacek Żurek: Dwaj kabaliści. O mistycznych wizjach światów Arnolda Słuckiego w wierszu Bruno Schulz. – Sacrum ukryte. O rycinach Przy stole Brunona Schulza i Trójca Święta Andrieja Rublowa. – Brunona Schulza idea dialogu pomiędzy werbalizacją a wizualizacją w kulturze [Lublin - Pamięć Miejsca – Z pogranicza]

F        Artur Jocz: Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury <pdf>

F        Jörg Schulte: Wielka kronika kalendarza [Midrasz, nr 3, 2003]

F        Joanna Wysiecka: Debora Vogel - zapomniana przyjaźń Brunona Schulza // Fragmenty listu pani Wandy Ładniewskiej z Paryża [Dekada literacka, 1991, nr 31]

F        Andrzej Rozesłaniec: Drugie dzieciństwo? (na marginesie rysunków i grafik Brunona Schulza oraz jego prozy) [artinfo.pl]

F        Kamila Fuk: Plastyczna twórczość Brunona Schulza (netbird.pl, 2009-07-20)

F        Arkadiusz Kołodziej: Znaki błądzenia w prozie Brunona Schulza [„Miniatura i mikrologia literacka”. T. III pod red. Aleksandra Nawareckiego, 2003]

F        Anna Krynicka, Heterotopia Drohobycz [Nowa Krytyka]

F        Filip Sikorski: Schulz i de Saussure [Orgia myśli]

F        Dominik Antonik: Twórczość Brunona Schulza jako krytyczne przewartościowanie „rzeczywistości” [Polisemia nr 1/2012 (8)]

F        Piotr Łopuszański: Bruno Schulz [Podkowianski Magazyn Kulturalny, numer 47 (jesień 2005)]

F        Beata Rzeczkowska: Archetyp dzieciństwa w prozie Brunona Schulza <zip> [Biuletyn WODIiP Opole]

F        Łukasz Musielak, Bruno Schulz - dzieciństwo odnalezione [Appendix Nr 1]

F        Emilia M. Walczak: Szablon miejski – literackie zarysy krytyczne miasta w prozie Poe, Norwida i Schulza [verte / nr 6 / grudzień 2004]

F        Ewa Świąc: Wariatka na śmietniku [Śląska Strefa Gender]

F        Marta Suchańska: Język z głębin prabytu - Bruno Schulz i psychoanaliza / Joanna Armatowska: Mistyczny pejzaż miasta. O prozie Debory Vogel / Joanna Roszak: PS Brunona Schulza [Podteksty 1 (11) 2008] / Ewa Pietrusiewicz: Tekstowy bric-à-brac. Schulza i Kiša gry z Księgą [Podteksty 2 (12) 2008] / Piotr Szwed: Nowoczesność vs Leśmian, Schulz, Witkacy – rec. Polska literatura nowoczesna Michała Pawła Markowskiego [Podteksty 1 (19) / 2010]

F        Brigitta Helbig-Mischewski: Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie "porządku Ojca" i masochizmie w twórczości Brunona Schulza. Z niemieckiego przełożyła Gabriela Matuszek <pdf> // Uwiedziony przez matkę. Upadek patriarchatu w prozie Brunona Schulza <pdf>

F        Michał Bandura: Fermentacja pragnień. Pożądanie i dyskurs w twórczości Brunona Schulza [Lacan po polsku]

F        Wojciech Giedrys: Manekin - Z autopsji: Kilka okruszyn [Undergrunt - pismo artystyczno-literackie, nr 3-4, 2001]

F        Joanna Salamon: Schulz hermetyczny 1-2 [Gnosis]

F        Mariusz Garbol: Motyw księgi u Brunona Schulza [Teofil. Pismo Kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów, nr 1 (3) 1994]

F        Marcin Buczyński, Wynalazcze deformacje: nastawienie eksperymentatorskie w prozie lat trzydziestych XX-go wieku (rozprawa doktorska) [Śląska Biblioteka Cyfrowa]

F        Leonid Golberg: Spóźniony Powrót: Wielki Bruno w dzisiejszym Drohobyczu. Tłumaczenie Anna Łazar

F        Ihor Kłech: O pojmowaniu Brunona Schulza na wschód od Przemyśla. Tłumaczenie z języka ukraińskiego Iryny Duch [zaxid.net]

F        Jurij Andruchowycz: Pochwała zakamarków [Krasnogruda, nr 11, 2000]

F        Janusz Kozłowski – „Nie tylko Drohobycz” <rtf> (Kronika miasta Łodzi nr 2/ 2004)

F        Agnieszka Łasek: Raz jeszcze (nareszcie) Bruno Schulz [Słowo Yu Polonii]

F        Stanisław Rosiek: "Słownik schulzowski" - Wstęp [Onet.pl] / Wojciech Lipowski: "Rzeczywistość jest cieniem słowa" [Tygodnik Powszechny]

F        Jerzy Ficowski: Wprowadzenie – Księga listów [Onet.pl] / Wojciech Lipowski: „Mój los szczególny”. „Księga listów” Brunona Schulza [Tygodnik Powszechny] / Wojciech Lipowski: Nieruchomy cień – Schulzowska summa Jerzego Ficowskiego [Tygodnik Powszechny]

F        Kris Van Heuckelom: Bruno Schulz w Niderlandach <ppt> [Lirias]

F        Through the Carnival Looking Glass: A Carnivalesque Reading of Bruno Schulz's A Street of Crocodiles and Guy Davenport's A Table of Green Fields by Tamara Anna Kowalski <pdf>

F        Lony Haley-Nelson: Literary Wonder and its Exemplars: the Works of Bruno Schulz and Juan Rulfo [Portals: A Journal of Comparative Literature. Volume 7 | Spring 2009]

F        Piotr Jędrzejak - The Bloody Tyrant: Time in the fiction of William Faulkner and Bruno Schulz [www.schulzian.net]

F        Ewa Kuryluk: Franz Kafka and Bruno Schulz: Cockroaches and Crocodiles [Moment Magazine, July-August 2008]

F        Ben Ehrenreich: The Death of the Book (Los Angeles Review of Books, 18th Apr 2011) / Jacob Mikanowski: Decay is the Way Dead Things Live on Bruno Schulz, Jindřich Štyrský, and other modernist masters of matter (Los Angeles Review of Books, 2nd Mar 2012)

F        His Art Could Not Save Him From an Era's Evil. By Richard Bernstein /Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz, a Biographical Portrait By Jerzy Ficowski [The New York Times, December 4, 2002] / Young Man From Drohobycz. By Michael Hofmann /Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz, a Biographical Portrait By Jerzy Ficowski/ [The New York Times, March 9, 2003]

F        The Dream Bird Hatches from the Egg of Loneliness by Diana Kuprel [Books in Canada]

F        Jessica Amanda Salmonson: Bruno Schulz & the Exultant Darkness

F        Fresco Fiasco by Denise V. Powers [Forum Znak]

F        David A. Goldfarb, A Living Schulz: "Noc wielkiego sezonu", Prooftexts. 14:1 (1994). 25-47. / The Vortex and the Labyrinth: Bruno Schulz and the Objective Correlative." East European Politics and Societies. 11:2 (1997). 257-69. / David A. Goldfarb: Appropriations of Bruno Schulz (Jewish Quarterly #218, Summer 2011)

F        Louis Iribarne: On Bruno Schulz [Cross Currents 6/1987, p. 172-177]

F        Jan Błoński: On the Jewish Sources of Bruno Schulz. Translated from the Polish by Micheal C. Steinlauf [Cross Currents 12/1993, p. 54-68]

F        Bruno Schulz and Jewish modernity by Underhill, Karen Christine, Ph.D. <pdf>

F        The Republic of Dreams – Michał Paweł Markowski. Translated by Stanley Bill / Franz Kafka and Bruno Schulz: cockroaches and crocodiles – Ewa Kuryluk  / The Matter of Identity – The Identity of Matter – Żaneta Nalewajk / Bruno Schulz and Psychoanalysis – Paweł Dybel / The Heretic and the Maidens – Jan Gondowicz. Translated by Stanley Bill / Family Histories (In the Prose of Bruno Schulz) – Ewa Świąc / Bruno and porn – Jurij Andruchowycz. Translated from Ukrainian by Olena Feshovets / Bruno Schulz, or the Intrigue of Infinity – Władysław Panas. Translated by Stanley Bill [BrunoSchulz.eu]

F        Bruno Schulz and Psychoanalsis: The Images of Women in August by Pawel Dybel

F        "Deep into private mythology with Bruno Schulz" by Robert Fulford [Globe and Mail, July 22, 1998]

F        Adam Zachary Newton: "Nothing but face" - "To hell with philosophy"?: Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, and the scandal of human countenance [Style Journal, volume 32, number 2] / Faces in the Textual Neighborhood: Two Poles and a Lithuanian - [The Journal of Textual Reasoning, Volume 4, Number 1, November, 2005]

F        Dr John Bates and Dr Elwira Grossman: Bruno Schulz

F        Eric Mader-Lin: Bruno Schulz: The Street of Crocodiles

F        Grazyna Furman: The Concept of Marginality in the Biography and Literary Works of Bruno Schulz

F        Artistic Crossover in Polish Modernism. The Case of Bruno Schulz’s Xięga Bałwochwalcza (The Idolatrous Booke) – Kris Van Heuckelom [Image [&] Narrative. Online Magazine of the Visual Narrative - Issue 15. Battles around Images: Iconoclasm and Beyond]

F        Michal Oklot: Maturing into Childhood: An Interpretive Framework of a Modern Cosmogony and Poetics. – Alif: Journal of Comparative Poetics, 2007 [The Free Library]

F        Agnieszka Skrodzka-Bates: Peripheral Visions: Regional Identity in Literature and Cinema of East Central Europe - <pdf> [DSpace at SUNY - Stony Brook Theses & Dissertations]

F        שולץ הקצת גנוב

F        Ariko Kato: イメージ、テクスト、書物 ―― ブルーノ・シュルツ『偶像賛美の書』と短編集 ―― 『砂時計の下のサナトリウム』の挿絵 (Image, Text, and Book: Bruno Schulz’s The Idolatrous Book and His Illustrations in Sanatorium under the Sign of the Hourglass). – Slavic Studies No.57, 2010, p. 1-25.

F        Włodzimierz Bolecki: Le principe d’individuation (Les motifs Nietzschéens dans l’œuvre de Bruno Schulz). Traduit du polonais par Kinga Siatkowska-Callebat <pdf>

F        Entretien avec Serge Fauchereau. Propos recueillis par Nathalie Jungerman :: Fondation La Poste (édition du 20 décembre 2004)

F        Le Web de l’Humanité: Les boutiques de cannelle - Article paru le 30 novembre 2004 (Italo Calvino, 1964 / Traduit de l’italien par Gérard-Georges Lemaire)

F        Monique Oblin-Goalou : L’ironie de Bruno Schulz (1ère partie / 2ème partie)

F        Bruno Schulz, le magicien par Monique de Carvalho [Encres Vagabondes]

F        André Clavel: L’elfe du pays de nulle part [Le Temps – Livres]

F        Brigitta Helbig-Mischewski: Séduit par la mere. La déchéance du patriarcat dans la prose de Bruno Schulz (trad. K. Bessière) <pdf>

F        Biblioteca Nacional de Chile: Los Libros meteoros de Bruno Schulz [artículo] / Alfonso Calderón. - La Epoca (Diario : Santiago, Chile)-- jun. 26, 1988, p. 7. <pdf>

F        Mónika Kęska: Calle de los cocodrilos: El tratado sobre los maniquíes según los hermanos Quay. – AnMal Electrónica, nº 18, diciembre 2005 <pdf>

F        Mercedes Monmany: Bruno Schulz - El mesías que nunca llegó a Drohobycz. – Letras Libres. (Marzo 2004) 48-52. <pdf> / "Genios y obras paralelas" por Mercedes Monmany. – Letras Libres, febrero 2005, pp. 60-62. <pdf>

F        Monika Poliwka: El país tenebroso de Bruno Schulz (9-30). Irena Kossowska, Łucasz Kossowski: Relaciones y afinidades artísticas. Traducción de Joanna Bielak y Xavier Farré (31-52). Serge Fauchereau: Bruno Schulz y los maniquís. Traducción de Inés Bértolo (53-56). Sergio Sanz: Homenaje en tres tiempos (57-59) – BRUNO SCHULZ. EL PAÍS TENEBROSO. – Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2007. <pdf>

F        Adam Zagajewski: Bruno Schulz, el otoño al acecho. Traducción Ricardo García Pérez / Isidro Herrera: El estereotipo o la pacotilla (Dossier Schulz-Klossowski) Minerva. 07 (2008) ill.

F        Amilcar Bettega: Nos passos de Bruno [Terra Magazine]

F        Luis S. Krausz: O crepúsculo da ética imperial habsburga em Bruno Schulz e Joseph Roth. - Estudos de Sociologia, Araraquara, v.11, n.21, p.129-142, 2006 <pdf>

F        Cristina De Stefano: “Bruno Schulz: il poeta ritrovato”, Linea Diretta. Anno VIII - N. 27 - Dicembre 2004, pp. 62-71. <pdf>

F        Silvia Burini, “L’autografo della notte: Bruno Schulz e l’intertestualità iconica”, eSamizdat 2007 (V) 3, pp. 233-246. <pdf>

F        Konrad Kurzacz: Bruno Schulz e Kafka - confronto tra lo scrittore polacco / Biografia dello scrittore ebreo polacco Bruno Schulz, a cura di Konrad Kurzacz

F        Konrad Kurzacz: Bruno Schulz e Franz Kafka - confronto diretto delle loro biografie. Translated by Elisabetta Bertozzi

F        Bruno Schulz, precursorul de Stan Velea [Romania literara, Nr. 28]

F        Bruno Schulz sau farmecul metaforei şi al metamorfozelor identitare de Antoaneta Turda [e-Bibliotheca septentrionalis]

F        Gabriela Gavril: Bruno Schulz şi "Sanatoriul timpului" [Timpul 03 / martie (2006) 6-7; 04 / aprilie (2006) 7] <pdf> <pdf>

F        Larisa Turea - Witkacy, Schulz, Gombrowicz: Sfidarea limitelor [Contrafort : 11-12 (145-146), noiembrie-decembrie 2006] / Larisa Turea: Concursul de eseuri despre cultura şi civilizaţia poloneză. Surîsul lui Bruno Schulz [Observator Cultural, numarul 429 din 26.06.2008] / Larisa Turea Surîsul lui Bruno Schulz [Contrafort 1-2, (171-172), ianuarie-februarie 2009]

F        Max Blecher si Bruno Schulz – o dubla viata literara, de Alina Savin

F        Alma Ghiţă: Bruno Schulz / Femeia şi materia sau Mater şi matrix în opera lui Bruno Schulz [Revista Sisif, numerele 21-22, decembrie 2007-aprilie 2008]

F        Friedrich Cain Bruno Schulz als Paradigma eines transkulturellen Gedächtnisses in Europa [B.A. Integrierte Europa-Studien]

F        Bruno Schulz - Biographie // Slawistische Literaturwissenschaft - Holt Meyer (Erfurt): Rhetoric of Sacred Representation <pdf>

F        Konrad Kurzacz: Bruno Schulz und Franz Kafka - der unmittelbare Vergleich ihrer Biographien [ www.kafka.pl ]

F        Tomasz Waszak: Die Republik der Texte. Bruno Schulz' Das Sanatorium zur Todesanzeige als utopisches Dokument [Orbis Linguarum Vol. 22, 2002] <pdf>

F        Stefan Schreiner: Die Bibel in den Erzählungen von Bruno Schulz <pdf>

F        Ulrich Schmid: Die Realisierung der modernen Metaerzählungen bei Bruno Schulz (Kant, Freud, Kafka) <pdf> <pdf>

F        Włodzimierz Bolecki: Das "principium individuationis". Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier <pdf>

F        Tomasz Waszak: Die Republik der Texte. Bruno Schulz' Das Sanatorium zur Todesanzeige als utopisches Dokument [Orbis Linguarum Vol. 22, 2002] <pdf>

F        Brigitta Helbig-Mischewski: Zwischen Omnipotenz und Ohnmacht, Überhöhung und Unterwanderung: Zerfall der "Vaterordnung" und Masochimus bei Bruno Schulz <pdf>

F        Balduin Winter: Die Rückkehr zum Kind [Freitag 14, 30.03.2001]

F        Die Wandzeichnungen des Bruno Schulz. Oder: Wem gehört das jüdische Erbe? Ein Feature von Helga Hirsch <rtf> [DeutschlandRadio]

F        Bruno Schulz, eeuwig op zoek naar het mytisch oerland – T. Van Deel (Trouw, 4 januari 1996)

F        Processie van Echternach over bedrukt papier 'Verzameld Werk' van Bruno Schulz is niet om te lezen, maar te herlezen – Michael Zeeman (de Volkskrant, 12 januari '96)

F        'Schulz heeft voor mij de Poolse literatuur ontsleuteld'. Het beslissende boek van: Gerard Rasch – Martijn Meijer (NRC Boeken, 20 oktober 2000)

F        Stef Leemen: Het sanatorium. Sanatorium Clepsydra [Ethische Perspectieven]

F        De Bruyn, D.: Metafictionele strategieën in het literaire oeuvre van Bruno Schulz – Masters (LW), 1999 <pdf> / Reflexiviteit in het Poolse modernisme. Karol Irzykowski en Bruno Schulz tussen autotematyzm en metafictie - PHD theses (LW), 2006 <pdf> [Institutional Archive University Ghent]

F        Litteratursiden.dk - Materiens galskab. Om Bruno Schulz: Kanelbutikkerne. Af litteraturstuderende Henrik Torjusen

F        Om dukkernes (u)besjalede og garende materie af Peter Meedom

F        Goldberg: Masochisten og mannequinerne Af Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad

F        Ibiñagabeitia Proiektua - Poloniar literaturaz (2)

F        Tiina Kaila: Bruno Schulz aineen virrassa

F        Tapani Kärkkäinen: Bruno Schulz

F        Fried István: Valóság, mítosz, Bruno Schulz

F        Wladyslaw Panas, Bruno Schulz Messiás-ábrázolása, Pálfalvi Lajos fordítása [Balkon, 2002/9]

F        Malgorzata Kitowska-Lysiak: Víziók a nõiségrõl - A bálványimádás könyvében: Salome és az Androgün, Boros Tünde fordítása [Balkon, 2004/01-02]

F        Péterfy Gergely: Néma tartomány [Beszélõ 2003. november]

F        Jan Blonski: A világ mint Könyv és kommentár, Mihályi Zsuzsa fordítása (Holmi, 1998. februar)

F        Bán Zoltán András: Az emlékezet kémiája - Az ÉS könyve márciusban (Kritika 99-11)

F        Varga Anikó: Az írás eretnek és vétkes módszerei (Üzenet 2001 nyara) / Varga Anikó: Az írás eretnek és vétkes módszerei. Bruno Schulz és Danilo Kiš prózája közötti párhuzamok, az anyag megnyilvánulásának szemszögéből (Magyar Szó, 2009. július 18., szombat)

F        Igor Kleh: Bevezetés a galíciai kontextusba, Goretity József fordítása [Az Irodalom Visszavág - 11. szám, 2002-1]

F        Eljő a Messiás - Ungvári Tamás (Amerikai Magyar Népszava Szabadság, 2007. október 02.)

F        Balogh Magdolna, Bruno Schulz otthonos otthontalansága /Bruno Schulz: Fahajas boltok. Összegyûjtött elbeszélések. Fordította Galambos Csaba, Kerényi Grácia, Körner Gábor, Körtvélyessy Klára, Reiman Judit; Jelenkor, Pécs, 1998. 392 oldal/ [Holmi, 2000-4]

F        Körner Gábor: Adalékok és széljegyzetek Schulzhoz /Jerzy Ficowski: A nagy eretnekség régiói. Fordította Mihályi Zsuzsa. Palatinus Könyvkiadó, 2001/ [XLVI. évfolyam, 4. szám, 2002. január 25.]

F        Hajdu István: Babasors /Jerzy Ficowski: A nagy eretnekség régiói. Bruno Schulz életéről/ [Mancs]

F        Peterdi Nagy László: A Délnyugati Átjáró [Liget 2003/7]

F        Μιχαλησ Μητσοσ: Διαστάσεις. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης [TA NEA 23 Απριλίου 2004]

F        Sibel Franko: Gölge Resimler: Bruno Schulz (Şalom Gazetesi, 27 Aralik 2006)

F        Viktor Šlajchrt: Paříž na konci světa - Bruno Schulz jako Žid a polský spisovatel (RESPEKT c. 42 - 11. -- 17. 10. 1999) <copy>

F        Souboj o paní doktorovou z Vlčí ulice: Aleksander Fiut o Witoldu Gombrowiczovi a Brunu Schulzovi. Přeložila Petra Zavřelová. – Scriptum, ročník 9, říjen 2000, č. 26, s. 4-6. <pdf>

F        Jerzy Ficowski: Poslední pohádka Bruna Schulze. Přeložila Alice Marxová [Roš chodeš, 2003, březen]

F        Bogdan Trojak: Haličská kosmogonie [lumir]

F        René Kočík: Bruno Hrabal z polabského Drohobyče [texty: literární casopis, č. 38, léto 2005]

F        Hana Nela Palková: Mytizace skutečnosti v povídkách Bruna Schulze - Bakalářská diplomová práce <pdf> [Informační systém Masarykovy Univerzity]

F        Katarina Luketić: Stvaranje svjetova boje djetinjstva: Bruno Schulz, Dućani cimetne boje; s poljskog preveo Dalibor Blažina; Litteris; Zagreb, 2005. [Zarez 157 / 2005]

F        Andrej Mirčev: Topografije urušavanja. Skica za poetiku srednjoeuropskog prostora [Kolo, br. 4, zima 2007]

F        [Пројекат Растко-Пољска] – (предговор) Стојан Суботин: Живот и књижевно стваралаштво Бруна Шулца // [Projekat Rastko - Poljska] – (predgovor) Stojan Subotin: Život i književno stvaralaštvo Bruna Šulca // <copy>

F        Stojan Subotin: Fantastični svet B. Šulca – Povodom tridesete godišnjice smrti istaknutog poljskog pisca (1973)

F        Станислав Игнаци Виткјевич: Интервју с Бруном Шулцом, прев. Б. Стојановић / Влођимјеж Болецки: Виткаци-Шулц-Гомбрович, прев. Б. Стојановић / Зоран Ђерић: Синусоиде Бруна Шулца / Јерг Шулте: "Башта, пепео" као коментар на "Продавнице циметове боје" и "Санаторијум под Клепсидром" [Бруно Шулц / приредила Бранислава Стојановић. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003]

F        Mirko Demić: Beda zarobljene materije ili Tužna sreća Bruna Šulca [Art 032, br. 14, 2006] / Мирко Демић: "Жаль на серце впав" (излет у Украјину) [mirkodemic.com]

F        Branislava Stojanović: Recepcija Bruna Šulca u Srbiji. Prvo poglavlje: Danilo Kiš <copy> / Iskušenje "Opsednutosti" - južnoslovenske prevodne interpretacije jedne pripovetke Bruna Šulca / Šulc i Andrić (dve sudbine i jedno čitanje)

F        Єжи Фіцовський: Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія (пер. Павлишин)

F        Владислав Панас: Бруно Шульц, або Інтрига Нескінченності. Переклали з польської Ігор та Віра Меньок [Арьегард. Выпуск 2'2010]

F        Франц Кафка і Бруно Шульц: таргани і крокодили – Єва Курилюк / Матерія ідентичності – ідентичність матерії – Жанет Налевайк / Єретик і панни – Ян Ґондович / Республіка мрій – Міхал Павел Марковський / Родинні історії (в прозі Бруно Шульца) – Єва Швйонц. Переклав Андрій Павлишин / Бруно і порно – Юрій Андрухович / Бруно Шульц, або інтрига Безконечності – Владислав Панас. Переклав Андрій Павлишин [BrunoSchulz.eu]

F        Жанет Налевайк: Матерія ідентичності – ідентичність матерії. Переклав Андрій Павлишин [Полiт.ua]

F        Ольга Лагутенко: Реальність міфології у графіці Бруно Шульца [Доля єврейських громад центральної та східної Європи в першій половині ХХ століття. Матеріали конференції 6- 28 серпня 2003 р., Київ]

F        С.Г. Матвієнко: Бруно Шульц та Франц Кафка на тлі настроїв "безґрунтянства" [Наукові записки. Том 19. Філологічні науки (2001), с. 87-91]

F        Олег Сидор-Гібелінда: Кожен проти іншого, а Бруно Ш. — за усіх* [Альманах «Егупец» № 13]

F        Надія Степула, Бруно Шульц: Епілог життєпису [Альманах «Егупец» № 17]

F        Малґожата Кітовська-Лисяк: Альфред Шраєр і Абрахам Шварц розказують про смерть Бруно Шульца [Україна Модерна]

F        Маркіян Філевич: Константинас Кавафіс і Бруно Шульц [potyah76]

F        Ї- iнформ: Бруно Шульц: короткі біографічні відомості (Біографічні дані підготовано за матеріалами Є.Фіцовського та Є.Яжембського) // Тарас Возняк: Передмова до книги Б.Шульца "Цинамонові крамниці. Санаторій під клепсидрою" (Львів, “Просвіта”, 1995) // Игорь Клех: О Кафках польских, чешских и русских

F        Беседа с Исааком Зингером о Шульце (Из книги Филипа Рота "Разговоры на равных"). Перевод Екатерины Митяевой [Ї]

F        Центр Культурного Менеджменту: Побачило світ друге поширене і доповнене видання листів Бруно Шульца "Книга листів"

F        Уляна Глібчук : Холод у самісінькому серці спеки... [ЛітАкцент - світ сучасної літератури]

F        Григорий Комский: О графике Бруно Шульца [незалежний культурологічний часопис «Ї», число 26 / 2002]

F        Леонід Гольберг: Бруно Шульц

F        Влодзімєж Болєцький: Лови на постмодерністів, Переклала з польської Ірина Старовойт [Критика. 7-8 2001 рік]

F        Уладзімеж Балецкі: Віткацы, Шульц, Гамбровіч. Пераклад Валерка Булгакаў. [Камунікат]

F        Рышард Капусьцінскі: Памона гарадка Драгобыч. Пераклад з польскай Яўгена Салейчука [Дзеяслоў]

F        Портрет в зеркалах БРУНО ШУЛЬЦ (Иностранная литература №8, 1996): Джон Апдайк - Польские метаморфозы (Перевод с английского В.Кулагиной-Ярцевой); Адам Загаевский – Дрог; Петер Эстерхази - Похвала материи, или Охота на химер в великом Дрогобыче (Перевод с венгерского Ю.Гусева)

F        Витольд Гомбрович: Творчество Бруно Шульца (Перевод Андрея Ермонского) / Ежи Помяновский: Таможенник из Дрогобыча / Ежи Фицовский: Приготовления к путешествию или Последний путь Бруно Шульца [Новая Польша № 4 / 2007]

F        Борис Хазанов: Шульц, или общая систематика осени [Чайка, Номер 9 (25) 10 мая 2002 г.] // Борис Хазанов: Шульц, или общая систематика осени [Литературная критика, «Октябрь» 2003, №6]

F        Александр Дорошенко: Бруно Шульц. Свидетель первых дней, или Идущий в Ночи [«Дерибасовская — Ришельевская»: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах, 2005, Вып. 22]

F        Н. Каменева: Мифологическая проза Бруно Шульца (Бруно Шульц. Библиографический указатель. - Иерусалим - М., 1998)

F        Marek Kowalsky: Осколки разбитого зеркала

F        Игорь Клех: О восприятии Бруно Шульца восточнее Перемышля [Новая Польша, 4/2004] // Игорь Клех: Вокруг да около Шульца [«Иностранная литература» 2007, №9]

F        Виктор Анатольевич Денисенко: Тема отца в "Коричных лавках" Бруно Шульца

F        Игорь Аленин: Функции библейских мотивов в системе художественных констант мировой литературы ХХ века (3.2. Бруно Шульц: еврейский художник на стыке культурных миров) <pdf>

F        Галина Глембоцкая.  «Еврейский экспрессионизм» и проблема сюрреализма в творчестве художников Львова 1920-х - 1930-х годов [Музей Марка Шагала]

F        Наталья Карпова, [Бруно Шульц. Трактат о манекенах. Собрание прозы. - СПб: Инапресс, 2000. - 432 с.]

F        Галина Ермошина, На полях времени, на границе бесконечного дня [Бруно Шульц. Трактат о манекенах: Проза, переписка, эссе / Пер. с польск. Л.М.Цывьяна. - СПб.: Инапресс, 2000]

F        Вавилонская библиотека [Бруно Шульц. Коричные лавки. Санатория под Клепсидрой. Еврейский Университет, Иерусалим / Москва]

F        Владимир Шпаков: Демиург из Дрогобыча [Бруно Шульц. Трактат о манекенах. — СПб.: Инапресс, 2000.]

F        Евгения Свитнева: Феерии и наваждения [Бруно Шульц. Трактат о манекенах. Собрание прозы. Перевод с польского [и составление] Леонида Цывьяна. СПб., «Инапресс», 2000, 436 стр]

F        Ջոն Ափդայք «Լեհական կերպարանափոխությունները» / Պետեր Էստերխազի «Գովք նյութի, կամ՝ քիմերների որս Մեծն Դրոգոբիչում» (168 Hours, Ապրիլ 15, 2010) / Ներողություն, Բրունո Aram Pachyan

 

 

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

www.brunoschulz.org

@ bs