www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

4 nowe książki 6 schulzologia w bibliotekach 4 schulzologia w sieci

4 bibliografia przedmiotowa 6 bibliografia podmiotowa

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (7)

marzec 15

Opracowanie Branislava Stojanović ©

> recenzja >> przedruk/przekład

 

E 1922-1989

 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 2000 – 2001 – 2002 – 2003 2004 – 20052006 – 20072008 – 2009 – 2010 – 20112012 – 2013 – 2014 – 2015

-------------------------------------------------------- 

 

 

&   >> Paolo Caneppele: DIE REPUBLIK DER TRÄUME: Bruno Schulz und seine Bilderwelt. – Graz: CLIO Verein f. Geschichts- & Bildungsarbeit, 2010. – 186 S.: ill. ISBN 978-3-902542-13-7 [_ _]

&   T. Lubelski, Sanatorium pod Klepsydrą, „Kino" 2010, nr 2, s. 51-53. [text_]

&   I. Janicka, Mapping the Father. The Application of Greimassian Semiotics to Bruno Schulz's "Sklepy Cynamonowe". – Die Welt der Slaven. Bd. 55. 2010, S. 45-66. [_]

&   J. Kita-Huber: Künstlerische Außenseiter in der polnischen Literaturgeschichtsschreibung. Der Casus Bruno Schulz. – [In:] Arnulf Knafl (Hg.): KANON UND LITERATURGESCHICHTE. – München: Praesens Verlag, 2010. ISBN 978-3-7069-0605-0 [_]

&   J. Gondowicz, Heretyk i panny. – Tygodnik Powszechny. Nr 11 (3166), 2010 (Książki w Tygodniku 1-2) [text_] [text_]

&   B. Nowicki: Gilguł a spór o istnienie pamięci w prozie Brunona Schulza. – Akcent nr 1 (119) 2010 [_ fragm_]

 

&   Cs. Gizińska: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában. – [In:] IRODALOM, NEMZET, IDENTITÁS. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások / Szerkesztette: Jankovics József, Nyerges Judit. – Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010. [_ text_]

&   J. Gondowicz: Magiczna bogini ciała. – Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (288) 2010, s. 95-104. [_ _]

&   E. Łojszczyk: Niejasne postanowienie roślinnej natury. Strategie mimikry w twórczości Hansa Bellmera i Brunona Schulza. – Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (288) 2010, s. 105-119. [_ _]

&   A. Kato: イメージ、テクスト、書物 ―― ブルーノ・シュルツ『偶像賛美の書』と短編集 ―― 『砂時計の下のサナトリウム』の挿絵 (Image, Text, and Book: Bruno Schulz’s The Idolatrous Book and His Illustrations in Sanatorium under the Sign of the Hourglass). – Slavic Studies No.57, 2010, p. 1-25. [text_]

&   Marcin Maron: DRAMAT CZASU I WYOBRAŹNI. Filmy Wojciecha J. Hasa. – Kraków: Universitas, 2010. – 536 s. ISBN 97883-242-1226-2 [_ _ _Spis treści]

&   Małgorzata Jakubowska: LABORATORIUM CZASU. Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa. – Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT, 2010. – 158, [2] s.: il. ISBN 978-83-87870-32-4 [Książka z płytą DVD – film: W. J. Has, Sanatorium pod Klepsydrą (1973) po renowacji cyfrowej 119'] [_]

&   Ł. Garbal, Od „doktorowej z Wilczej” do „ciotek kulturalnych”. – [w:] FERDYDURKE. Biografia powieści / Łukasz Garbal. – Kraków: Universitas, 2010. ISBN 97883-242-1346-7 [_]

&   Prowincja osobliwa: Drohobycz Brunona Schulza / koncepcja Wiera Meniok. Opracowanie graficzne Jurij Romanyszyn. Zdjęcia artystyczne Igor Feciak. – Drohobycz: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka, 2010. – 46 s. : ill. ISBN 978-966-2405-22-4 [_]

&   >> В. Панас: Бруно Шульц, або інтрига Нескінченності. Пер. Ігор та Віра Меньок. – Арьегард. №2 2010 [_ _] [text_]

&   Бруно Шульц як літературний герой – шульцівські інспірації та інтерпретації: Літературні та наукові нотатки IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі | Bruno Schulz jako bohater literacki: Notatki literackie i naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu | Bruno Schulz as a Literary HeroSchulz Inspirations and Interpretations: Literary and Academic Writings of the IV International Bruno Schulz Festival in Drohobych. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька, 2010. – 207 с. ISBN 978-617-586-003-8 [Зміст: Ю. Андрухович: Бруно і Порно. – Л. Помпео: Щоденник мого зубного болю... Перекл. М. Прокопович. | L. Pompeo: Dziennik mojego bólu zębów... Tłum.T. Piątek. – М. Ерколані: Місяць після останнього (Апокрифічний роман для Бруно Шульца). Перекл. О. Дзондза. | M. Ercolani: The month after the last one (An apocryphal novel for Bruno Schulz). – М. Деміч: Expoze про роман „Бурштин, мeд, горобина”. Перекл. М. Василишин. | M. Demić: Expose o powieści Bursztyn, miód i jarzębina. Tłum. A. Łasek. | M. Demić: An Expose on the Novel "Amber, Honey and the Rowanberry". – D. Bošković: Śmierć, tożsamość literacka i tradycja biblijna: Bruno Schulz, Danilo Kiš, Dragan Bošković. – І. Шамія: Моя польська ідея. Перекл. Ю. Стефанів. | I. Šamija: Mój pomysł polski. Tłum. W. Bruchal-Romanyszyn. | I. Šamija: My Polish Project. – І. Клех: Письменник і універсум. Перекл. В. Меньок. | I. Klech: Pisarz i uniwersum. Tłum. W. Bruchal-Romanyszyn. | I. Klekh: A Writer and the Universe. Transl. by O. Dzondza. – Я. Гончаренко: Питання про Бруно Шульца... Перекл. О. Дзондза. | J. Hontscharenko: Pytania o Brunona Schulza... Tłum. A. Zińczuk. | J. Hontscharenko: Questions about Bruno Schulz... – Я. Клімша: Шульц в театрі. Перекл. В. Брухаль-Романишин. | J. Klimsza: Schulz w teatrze. | J. Klimsza: Schulz in Theatre. Transl. by Y. Stefaniw. – А. ван Круґтен: Бруно, або Велика Єресь. Фрагменти. Перекл. С. Козій. | A. van Crugten: Bruno, czyli Wielka Herezja. Fragmenty. Tłum. D. Walczak. – Ю. Андрухович: Мала геопоетична енциклопедія, або ж Лексикон інтимних місць. | J. Andruchowycz: Mała encyklopedia geopoetycka albo Leksykon miejsc intymnych. Tłum. W. Bruchal-Romanyszyn. | J. Andruchowycz: A Small Geopoetic Encyclopaedia, otherwise called a Lexicon of Intimate Places. Transl. by O. Dzondza. – В. Меньок: Бруно Шульц, прихований і явний у текстах Юрія Андруховича. | W. Meniok: Bruno Schulz ukryty i obecny w tekstach Jurija Andruchowycza] [_]

 

 

&   BIAŁE PLAMY W SCHULZOLOGII / pod redakcją Małgorzaty Kitowskiejysiak. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. – 276 s. ISBN 978-83-7702-018-0 [Spis treści: Od redaktora. - Słowo wstępne (Roman Doktór). – Sh. Lindenbaum: Bruno Schulz w Berlinie /Bruno Schulz in Berlin. Summary/. – E. Kuryluk: Od Arthura Millera w Baden do tajemniczej kolekcji w Zachęcie /From Arthur Miller to a Strange Collection of Paintings Bearing the Signature of Bruno Schulz. Summary/. – M. Kitowska-Łysiak: Duch uwikłany w materię (ciała) /The Spirit Trapped in the Matter (of the Body). Summary/. – M. Smorag-Goldberg: Metaforyczne kodowanie u Schulza na przykładzie Wichury /Le code metaphorique chez Schulz sur lexemple de la Bourrasque. Abrege/. – W. Meniok: "Przedwczesny sezon wiosenny" i "dalsze wypadki tej pamiętnej zimy": "księga miasta" w Komecie Brunona Schulza /"The Premature Spring Season and 'the Other Events of That Memorable Winter': 'the Book of the City' in The Comet by Bruno Schulz. Summary/. – J. Gondowicz: Mrugająca materia /La Matiere clignotante. Abrege/. – A. Kato: Obraz i Księga. O autoreferencyjności w twórczości Brunona Schulza /Pictures and "The Book: Self-Referentiality in the Works of Bruno Schulz. Summary/. – J. Gondowicz: Magiczna bogini ciała /Venus, la magique deesse de volupte. Abrege/. – E. Świąc: Wariatka na śmietniku. Sierpień Brunona Schulza /Madwoman in the Dump. August by Bruno Schulz. Summary/. – S. J. Żurek: System czyjego rekonstrukcja? O różnych tendencjach w najnowszej światowej schulzologii /System or its Deconstruction? On Different Tendencies in Contemporary World Schulz Studies. Summary/. – Dyskusja (prowadzenie Jerzy Jarzębski). – Spis ilustracji. Indeks nazwisk] [_]

&   J. Walewska, Przygoda Ciała w Sanatorium Hasa, czyli o schulzowskim świecie zmiennej materii. – Twórczość 7/2010, s. 61-73. [_]

&   TRZYNASTY MIESIĄC. KINO BRACI QUAY / pod redakcją Kuby Mikurdy i Adriany Prodeus. – Kraków: Korporacja Ha!art, 2010. – 352 s. ISBN 978-83-61407-62-1 [_ _]

&   K. Lukas: Zwischen Kulturgebundenheit und Individualästhetik: Bruno Schulz in deutschen Übersetzungen. – In: PROBLEME DER ÜBERSETZUNGSKULTUR / Maria Krysztofiak (Hrsg.). – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group, 2010. (Danziger Beiträge zur Germanistik. Vol. 33) [_]

&   Larry Wolff: THE IDEA OF GALICIA: History and Fantasy in Habsburg Political Culture. – Stanford University Press, 2010. – 504 p. ISBN 978-0804762670 [_]

&   WCIELENIA JERZEGO FICOWSKIEGO: według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956 -2007 / opracował Piotr Sommer. – Sejny: Wydawnictwo Pogranicze, 2010. – 770 s.: ill. ISBN 978-83-61388-76-0 [_ _] [część spisu treści:] J. Przyboś: Ficowski o Schulzu [1967] (459-461). – A. Słucki: Artysta i herezjarcha [1967] (462-465). – J. Godlewska: W Schulzlandii [1986] (466-468). – Z. Florczak: Okolice Brunona Schulza [1988] (469-476). – J. Kott: Nauczyciel z Drohobycza [1988] (477-481). – W. Lipowski: Nieruchomy cień [2002] (482-487). – J. Jarzębski: Krytyk miłujący [2005] (488-494). – Światy kolorowe / z J. Ficowskim rozmawia K. Nastulanka [1971] (567-577). – Piszę dla moich bliskich dalekich / z J. Ficowskim rozmawia W. Wiśniewski [1983] (586-601). – Pomylona chronologia / z J. Ficowskim rozmawia A. Grupińska [1990] (602-614). – Tropami mistrzów: Schulz – Wojtkiewicz – Leśmian / z J. Ficowskim rozmawiają T. Fiałkowski i J. Illg [1992] (615-641). – Myślę więc nie ma mnie / z J. Ficowskim rozmawia L. Ostałowska [1994] (646-660). – W życzliwości dla cudu / z J. Ficowskim rozmawia M. Lebecka [1995] (661-686). – Uratować od niepamięci / z J. Ficowskim rozmawiają P. Jaskólski i L. Szakiel [2001] (687-698). – Nie pogardzam nawet najmizerniejszą wizją / z J. Ficowskim rozmawia M. Wapińska [2004] (744-757).

&   >> S. Srokowski, Bruno Schulz w Kudowie Zdroju. – Akant. nr 10 (październik 2010) [text_]

&   М. Демић, "Жаль на серце впав" (излет у Украјину). – Траг. бр. 23 (септембар 2010), стр. 99-109. [text_ text_]

&   >> М. Демић, Беда заробљене материје или тужна срећа Бруна Шулца. – Оставштина у ферментацији. Експозе о роману "Ћилибар, мед, оскоруша" [у:] ПОД ОТРОВНИМ ПЛАШТОМ: есеји, (п)огледи, маргиналије / Мирко Демић. – Нови Сад: Прометеј, 2010. – 181 стр. (Библиотека Драшко и пријатељи) ISBN 978-86-515-0526-6 [_]

&   >> Єжи Фіцовський: РЕГІОНИ ВЕЛИКОЇ ЄРЕСІ ТА ОКОЛИЦІ. Бруно Шульц і його міфологія. Пер. з польської Андрія Павлишина.  Київ: Дух і Літера, 2010. – 544 с. – ISBN 978-966-378-151-8 [Зміст: До Читача. - Регіони Великої Єресі: - Я знайшов Автентик. - Бруно, син Якуба. - Книга, або повернення дитинства. - Шульцівський час, або міфічна дорога до свободи. - Повернення до школи. - Праісторія та створення "Цинамонових крамниць". - Фантоми і реальність. - Мандри у світ. - Магія і дефініція. - Епілог життєпису. - Околиці Цинамонових Крамниць: - Феретрон із туфелькою. - Пан Професор. - Генрієта і Якуб. - Ізидор, брат Бруно. - Повернення із небуття та із забуття. - Гра помилок. - Навернення у чужу віру. - Expose про Цинамонові крамниці. - Малий апокриф "Весни". - Фортеця. - Горище на Флоріянській. - Втрати та знахідки. - Матеріали для автопортрету міфолога. - Приготування до подорожі. - Друга Осінь. Ідолопоклонна Книга. Абетка Вайнґартена. Безіменна Ю [...]. - Деякі листи: - До Юліана Тувіма. - До Анджея Плешневича. - До Тадеуша Брези. - До Зенона Вашневського. - До Романи Гальперн. - До Анни Плоцкер. - До Станіслава Іґнаци Віткевича. - До Рудольфа Отенбрайта. - До Людвіка Ліля. - До Тадеуша Войцехівського. - В очікуванні Месії. Самовидець і чужотворець. Зворотний бік автопортрета. Автопортрети і портрети. Жінка – ідол і повелителька. Ілюстрації до власних творів. Останя казка Бруно Шульца. Бруно Шульц – календар життя і творчості. Перелік ілюстрацій. Іменний покажчик. - Таблиця відповідності вжитих у тексті оригіналу імен та прізвищ. Текстологічна примітка видавця. Примітки перекладача. – А. Павлишин, "...прошу моїх Близьких і моїх Далеких про благословення посмішки і ласку погожості духа"] [_ _ _ _ _зміст _ _] [text_]

&   A. Łagowska, Synestezyjny świat Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza w przekładzie rosyjskim i ukraińskim. – Estetyka i Krytyka Nr 17/18, 2010. [_]

&   M. Tokarzewska, Bruno Schulz i Walter Benjamin. Między zachodnioeuropejską metropolią a środkowoeuropejską prowincją (Bruno Schulz and Walter Benjamin. Between the Western-Europen Metropolis and Middle-Europen Provinces). – Przegląd Filozoficzno-Literacki 2010, vol. 9, nr 3(28), p. 243-263. [_ _]

&   N. Abels, Die Couleur der Welt. – [In:] MIT GOTT KANN MAN NICHT DISKUTIEREN: WiderworteSkepsis und Revolte jüdischer Autoren / Norbert Abels. – Frankfurt am Main: Axel Dielmann Verlag, 2010, S. 89-102. [_ text_]

&   B. Nowicki, Medicina mystica w „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza. – Wyspa, nr 3/15 (październik 2010) [_]

&   J. Sikorska, Żywioł kobiecości w twórczości Brunona Schulza. – Wyspa, nr 3/15 (październik 2010) [_]

&   K. Lukas: Mythos, Archetyp und Translation: die Prosa von Bruno Schulz im Kontext der Ideen von Thomas Mann und Carl Gustav Jung. – Convivium, 2010, S. 213-234. [text_]

&   A. Runte, Orte der Schrift. Imaginäre Räume zwischen den Kulturen bei Franz Kafka und Bruno Schulz. – [In:] JEWISH SPACES: die Kategorie Raum im Kontext kultureller Identitäten / Petra Ernst/Gerald Lamprecht (Hrsg.). – Innsbruck: Studien-Verlag, 2010. S. 217-240. - ISBN 978-3-7065-4810-6 [_]

&   C. Zemel, "My, Żydzi polscy..": tożsamości artystyczne Brunona Schulza. – J. Jarzębski, Spotkanie. – [w:] POLAK, ŻYD, ARTYSTA. Tożsamość a awangarda. – Muzeum Sztuki w Łodzi, 2010. ISBN 978-83-87937-77-5

&   Kafka & Schulz : Franz Kafka och Bruno Schulz - gränslandets mästare 5 oktober 2010 - 13 mars 2011 | Franz Kafka and Bruno Schulz - Masters of the Borderlands 5 October 2010 - 13 March 2011. – Stockholm: Judiska museet i Stockholm, 2010. – 59 s.:ill.

&   ШУЛЬЦІВСЬКІ ІНСПІРАЦІЇ В ЛІТЕРАТУРІ: наукові матеріали IV Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за редакцією Віри Меньок | INSPIRACJE SCHULZOWSKIE W LITERATURZE: materiały naukowe IV Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu / pod redakcją Wiery Meniok. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька, 2010. – 360 с. - ISBN 978-966-2405-58-3 [Зміст | Spis treści: В. Меньок, Від редактора. | Od redaktora. | Editorial note. – J. Jarzębski, Fabryky fabulistyczne: narodziny opowieści z życia i dzieła Schulza. – Th. Robertson, The Messiah of Stockholm and the Perils of Idolatry. – А. Татаренко, Сербське відлуння поетики Бруно Шульца. – K. van Heuckelom, Lęk przed wpływem? (Nie)obecność Brunona Schulza we współczesnej literaturze niderladzkojęzycznej. – D. Daume, Bruno Schulz we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej: pierwiastki śladowe, wybujałość motywów i boczne odnogi czasu, trochę nielegalne i problematyczne... (z niem. przetł. D. Stroińska). – X. Farré, Obecność Brunona Schulza w literaturze hiszpańskojęzycznej. – L. Pálfalvi, Prowicjonalne wydanie światowego pisma i światowego leksykonu. Schulzowskie inspiracje w prozie Ottóna Tolnaiego. – В. Меньок, Бруно Шульц, означуваний у текстах Юрія Андруховича (на матеріалі поетичного проекту "Цинамон"). – A. Niewiadomski, Teatrum Schulza i czeluść Haupta. Dwa nieba nad Galicją. – Н. Римська, "Бруно Шульц зачарований і звичайний", або Шульціана Анджея Хцюка. – M. P. Markowski, Inspiracja i egzystencja. – В. Болєцький, Principium individuationis: ніцшеанські мотиви у творчості Бруно Шульца (перекл. В. Меньок). – S. Rosiek, Jak wydawać Brunona Schulza. Próba opisania kanonu edytorskiego. – A. Kato, Obraz, Tekst i Księga: ilustracije Brunona Schulza do Sanatorium pod Klepsydrą. – H. Siewierski, Księga i bankructwo hermeneuty w Sanatorium pod Klepsydrą. – Т. Біленко, «Цинамонові крамниці» Бруно Шульца: авторський текст і читацьке осягнення. – M. Kitowska-Łysiak, Schulz we Lwowie. Epizody z biografii artystycznej – realnej i potencjalnej. – J. Kurczewski, Ślady Schulzowskiego Drohobycza w Drohobyczu dzisiejszym – spojrzenie socjologa. – W. Grabowski, Schulz i Fellini. – A. Banasiak, Drohobyckie hagady rabina Izaaka Avigdora. – Noty autorskie] [_ _ _]

&   K. Lipowski, W zwierciadlanych odbiciach. Bruno Schulz i Alfred Kubin - próba porównania. – [w:] LUSTRO: literatura, kultura, język / red. Irena Fijałkowska-Janiak. - Gdańsk: Wydawn. Uniw. Gdańskiego, 2010. – pp. 152-161.

&   M. Balcerzak, Przestrzeń i mit: przemierzając Labirynt. Wokół poetyki wyobraźni w twórczości Michala Ajvaza i Brunona Schulza. – Slavica iuvenum XI (2010). - pp. 77-84. [text_]

&   D. Stolarz, Inicjacje seksualne w opowiadaniach Brunona Schulza. – Slavica iuvenum XI (2010). - pp. 135-141. [text_]

&   Bruno Schulz: Graphic arts, Literary criticism, Drohobycz, Novel, Short story, Modernism, Surrealism / Edited by Frederic P. Miller, Agnes F. Vandome und John McBrewster. – Alphascript Publishing, 2010. – 120 p. ISBN 978-613-2-58641-4  [_]

&   Suzanne Buchan: THE QUAY BROTHERS: into a metaphysical playroom. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011. – XXVII, 308 S.: Ill. ISBN 978-0-8166-4659-3 [_ ðexcerpt]

&   M. Bruncevic, The Lost Mural of Bruno Schulz: A Critical Legal, Perspective on Control, Access to and Ownership of Art. – Law and Critique. Volume 22, Number 1, January 2011, p. 79-96. [_ text_ _]

&   Żaneta Nalewajk: W STRONĘ PERSPEKTYWIZMU. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Prolegomena. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011. – 384 s. ISBN 978-83-7453-975-3 [_ _ _spis treści] [fragment_]

&   P. Roguski, Bruno Schulz - Gestalt, Werk, Kontext. – [In:] POLNISCHE LITERATUR ALS MENTALITÄTSGESCHICHTE / Piotr Roguski. – Nümbrecht: Kirsch, 2011. - ISBN 978-3-933586-76-6 [_]

&   >> В. Меньок: Бруно Шульц и его «особенная провинция». – Вестник Европы. 2011, № 30 [text_]

&   >> A. Fjut, Posmrtni doživljaji Brunona Šulca. – [u:] NI ZAPAD NI ISTOK / Aleksander Fjut. Izbor i prevod Ljubica Rosić. – Beograd: Albatros plus, 2011. – str. 59-80.

&   D.Daume: Bruno Schulz in der zeitgeössischen deutschsprachigen Literatur. – Manuskripte 192 (June 2011), S. 135-138. [_]

&   K. Hoffer: Bemerkungen zu Bruno Schulz' Das Sanatorium zur Sanduhr und seine Neuübersetzung ins Deutsche durch Doreen Daume. – Manuskripte 192 (June 2011), S. 139-142. [_]

&   D. A. Goldfarb: Appropriations of Bruno Schulz. – Jewish Quarterly #218, Summer 2011. [text_]

&   R. Mengham, The Folding Telescope and Many Other Virtues of Bruno Schulz. – The Kenyon Review. Volume XXXIII Number 3, Summer 2011 [_]

&   Światło Schulza (J. Jarzębski, M. Sikorska-Miszczuk, A. Pleijel, A. van Crughten, H. Waszkiel, J. Gondowicz). – Dialog nr 7-8/2011 [_]

&   I. Rządecka-Mikołajczyk, Groteska w opowiadaniach Brunona Schulza. – [w:] FILOLOGICZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI. Literatura / red. Kazimierz Prus, Iwona Rządecka-Mikołajczyk. – Rzeszów: Wyd. UR, 2011. – ISBN 978-83-7338-669-3 [_]

&   Wiesław Budzyński: uczniowie Schulza. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011. – 248 s. [Spis treści: 1. Nauczyciel rysunków - 2.Lekcje Schulza - 3.Bajki Schulza - 4.Mickiewicz na drohobyckim Rynku - 5.Uśmiech na twarzy - 6.Ucieczka z Drohobycza - 7.Opowieści rabina Awigdora młodszego - 8.Dusza przy duszy - 9.„Nostalgia acuta drohobyciensis” - 10.Drohobyckie rozmaitości. - Przypisy. Noty] ISBN 978-83-06-03292-5 [_ _]

&   E. Świąc, Historie rodzinne w prozie Brunona Schulza. // LITERATURA I RÓŻNE HISTORIE: szkice o literaturze XX i XXI wieku / red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka. – Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2011. – s. 11-22. [_] [text_]

&   А. Хцюк: Бруно Шульц – зачарований і звичайний // АТЛАНТИДА. МІСЯЦЕВА ЗЕМЛЯ / Анджей Хцюк. Переклад з польської Наталки Римської. – Київ: Критика, 2011. – 544 с. [_ text_]

&   P. Obrączka, Bruno Schulz w Bytomiu. – [w:] BYTOMSKIE TEMATY / Piotr Obrączka. – Bytom, 2011. [_ _]

&   R. Suwała: Biografizm twarzy. O autoportretach Brunona Schulza. – Akcent, nr 3 (125) 2011 [_]

&   M. Kitowska-Łysiak: Sceny z Dodolandii. Przypisy do imaginarium Brunona Schulza. – Konteksty. Polska Sztuka Ludowa 1 (292) 2011, s. 175-188. [_ _] [text_]

&   >> J. Gondowicz, Heretyk i panny. – [w:] PARADOKS O AUTORZE / Jan Gondowicz. – Kraków: Ha!art, 2011

&   A. Kato: Narrative and Prototypes: Reconsidering the "Influence" of Contemporary German Writers (Mann, Kafka, Roth, and Kubin) on the prose of Bruno Schulz. – Slavia Occidentalis Iaponica, 2011/Vol. 14 [_]

&   Beata A. Bieniek: BRUNO SCHULZ' MYTHOPOESIE DER GESCHLECHTERIDENTITÄTEN: Der Götzenblick im Gender-Spiegel. – München, Berlin: Verlag Otto Sagner, 2011. – 298 S.: ill. (Arbeiten und Texte zur Slavistik, Bd. 90) - ISBN 978-3-86688-014-6 [_ _Inhalt]

&   M. Jaluška: Mýtus nemoci – Susan Sontagová a Bruno Schulz. – Slovo a smysl / Word & Sense 16, 2011 [_]

&   В. Меньок, Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деградовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 207-213. [_]

&   В. Романишин, Модальність топосу міста у "перехресних стежках" Івана Франка та в "цинамонових крамницях" Бруно Шульца // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 237-241. [_]

&   В. М. Романишин, Універсальна формація модерного міста у творчості Бруно Шульца та Дебори Фоґель // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 24 (235), Ч. ІІ, 2011. – с. 74-81. [text_]

&   J. Augsburger, Masochizmy. Mitologizacja jako estetyka kryzysu w twórczości Brunona Schulza (przełożyła Katarzyna Lukas). – Przestrzenie Teorii, nr 15, 2011, s. 283-305. [_ _] [text_]

&   J. Michalik, O tym, co niewydarzone. Czas i pamięć w prozie Brunona Schulza. [w:] NIEŚWIADOMOŚĆ I TRANSCENDENCJA: teksty dedykowane profesor Zofii Rosińskiej / red. nauk. Joanna Michalik. – Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2011. (Seria Akademicka) ISBN 978-83-61538-40-0

&   A. Lipszyc, Bruno Schulz. Piękno dnia ostatniego [w:] REWIZJA PROCESU JÓZEFINY K. i inne lektury od zera / Adam Lipszyc. – Warszawa: SIC! 2011.

&   Księga wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza / pod redakcją Grzegorza Józefczuka. – Lublin: Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, 2011. – 144 s.: ill. ISBN 978-83-933063-0-5 [_]

 

 

 >>>>>  2012-2015 >>>>>

 

www.brunoschulz.org