www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer.

Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (3)

 

Bibliografia przedmiotowa / Bibliografia podmiotowa

Opracowanie Branislava Stojanović ©

 

E 1929-1989

 

 

 

&   A. Biała: W KRĘGU POLSKICH MITÓW LITERACKICH XX WIEKU: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Piotrków Trybunalski: Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, 2000. [ð]

&   E. Rybicka: Błądzić w czytaniu: proza Brunona Schulza, s. 102-127. – [w:] FORMY LABIRYNTU W PROZIE POLSKIEJ XX WIEKU / Elżbieta Rybicka. – Kraków: Universitas, 2000, 192 s.

&   R. Fieguth: Bruno Schulz i jego cicha krytyka Kafki. – POEZJA W FAZIE KRYTYCZNEJ i inne studia z literatury polskiej. - Izabelin: Świat Literacki, 2000. – pp. 289-312.

&   G. Szewczyk, Oswajanie obcości: O tłumaczeniu Procesu Franza Kafki przez Brunona Schulza. In: Piotr Fast, Katarzyna Zemla (Hgg.): Komparatystyka literacka a przeklad. – Katowice 2000, 93-103.

&   N. Taillade: Jacob et l’ange: Bruno Schulz et Rainer-Maria Rilke, Slavica Occitania, numéro 10 (2000) _

 

&   >> K. Kłosiński, Schulzowskie modele komunikacji. - w: EROS. DEKONSTRUKCJA. POLITYKA. - Katowice: Śląsk, 2000, ss. 189-198.

&   G. Banner: Holocaust literature: Schulz, Levi, Spiegelman and the Memory of the Offence. – Imprint London Portland, Or.: Vallentine Mitchell, 2000. XI, 206 p.: ill.; 25 cm. [3 Bruno Schulz 37 -  Schulz and the Holocaust: inklings of catastrophe? 37 -  Narrative and Contingency 43 -  'August' 44 -  'Visitation' 48 -  'Pan' 49 -  'Cinnamon Shops' 52 -  'The Street of Crocodiles' 66] [ð ð ð ðexcerpt]

&   K. Zechenter, Bruno Schulz. - in: Frucht, R. (ed.) ENCYCLOPAEDIA OF EASTERN EUROPE. From the Congress of Vienna to the Fall of Communism.. New York, London: Greenwood Press, 2000, pp. 714-714. [_]

&    P. Szymczak: The Mosaic Identity of Bruno Schulz (1892-1942). – Jewishness in a Multicultural Ideological Environment and the Challenge of Unity in Diversity. 66 pp. _

&   > K. Ćwikliński: Schulz / Jerzy Jarzębski, Wrocław, 1999. – Nowe Książki 2000, nr 3, s. 46.

&   M. Bieńkowska: Hoffmann - Schulz - Tokarczuk - estetyczne powinowactwa. – Kresy 2000, nr 1, s. 239-250.

&   M. Bartnikowski: Pogańska orgia sierpnia, czyli Brunona Schulza ogród rozkoszy. – Pogranicza 2000, nr 1/2, s. 52-61 ð

&   M. Burzyńska-Keller: "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa w kontekście tradycji judaistycznej, Kwartalnik Filmowy, nr 29/30 .-(2000), s. 154-164.

&   M. Burzyńska-Keller: Traktat o manekinach według Brunona Schulza i Wojciecha Hasa. – Kwartalnik Filmowy, 31-32 (91-92) 2000  ð _

&   M. Dąbrowski: Bruno Schulz w kontekście współczesnych dyskursów o kulturze, Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 35 (2000) s. 23-35.

&    I. Meniok: Uniwersalny model kultury w twórczości literackiej Brunona Schulza ð

&   A. Pantuchowicz, T. Rachwał: Wobec Nowoczesności, NOWOCZESNOŚĆ. Akademickie Towarzystwo Literackie, Materiały z X Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów (Katowice – kwiecień 1997), Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2000, s. 7-15.

&   D. Grossman, Bücher, die in mir gelesen haben. – Jüdischer Almanach 2001 (2000) 10-27.

&   A. Sproede, Eine verlorene Art jüdischen Erzählens; zur Prosa von Bruno Schulz. – [In:] JÜDISCHE AUTOREN OSTMITTELEUROPAS IM 20. JAHRHUNDERT. Hrsg.: Hans Henning Hahn, Jens Stüben. Frankfurt a.M.: Peter Lang (2000) 253-275. 2. Aufl. 2002. _ _

&   A. Sproede, Expérimentations narratives après la fin de l’Avant-garde: notes sur Bruno Schulz, son lecteur et ses ‘Incantations’. – In: Hanna Konicka & Hélène Włodarczyk (éds.), LA LITTERATURE POLONAISE DU XXe SIECLE. Textes, styles et voix. – Paris: Institut d’études slaves, 2000. – pp. 135-165.

&   G. Bauer, „Prachtvolle Lästerungen gegen diese Welt“: Die Obsession des Provisorischen in Bruno Schulz’ Zimtläden. – [In:] PHANTASIE UND PHANTASTIK IN DER ERZÄHLLITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS / Gerhard Bauer ... (Hrsg.), Wiesbaden: Westdt. Verl.  2000.  S. 184- 

&   >> J. Andruchowycz, Pochwała zakamarków. Przeł. Ola Hnatiuk. – Krasnogruda nr 11 (2000) [_text]

&   >> У. Балецкі: Віткацы, Шульц, Гамбровіч, пераклад Валерка Булгакаў. // БЫЦЬ (АБО НЯ БЫЦЬ) СЯРЭДНЕЭЎРАПЕЙЦАМ. Сучаснае польскае мысьленьне, 2000. [_text]

&   C. Geambaşu: Bruno Schulz sau viziunea mitologică asupra lumii. – A treia Europă, Timişoara, 2000. ð

&   > Balogh M.: Bruno Schulz otthonos otthontalansága. – Holmi. 12. 2000. 4. 501-510. _

&   J. Reiman, A Könyvek Könyve: casus Schulz. – Budapesti jelenlét. (2000. tél) 30-33.

&   O. Litwak: Franz Kafka und Bruno Schulz: Krankheit zum Tode und schopferische Veranderung. [Jerusalem]: [s.n.], [2000]. Thesis (M.A.) Hebrew University of Jerusalem, 2000. _

&   H. Kazuko: O kobietach w dziełach Brunona Schulza. Tokyo University of Foreign Studies, 2000. [praca dyplomowa] _ _

&   K. Miklaszewski (on Bruno Schulz). – The Jerusalem Review, Volume 2 ð

&   > P. Bystrzycki: Portret psubrata / Edward Mielniczek. - Bydg. , 1999, PAL Przegląd Artystyczno-Literacki, 2000 nr 6 s. 56-58.

&   J. Pomianowski: Celnik z Drohobycza. – Tygodnik Powszechny, 2000, nr 48, s. 16.

&   > P. Szewc: Schulz kompletniejszy (B. Schulz: Szkice krytyczne). – Nowe Książki, 10/2000. ð

&   W. Makowiecki: Nieznane rysunki Brunona Schulza. – Gazeta Malarzy i Poetów, 3-4/2000. ð

&   >> Jerzy Jarzębski: SCHULZ [wyd. 2, poprawione]. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. – 242 s.: il. (A to Polska właśnie) ISBN 83-7023-741-X

&   >> Jerzy Ficowski: Regions of the Great Heresy: The Life and Work of Bruno Schulz / transl. from Pol. by Theodosia S. Robertson. – London: Newman-Hemisphere, 2000. - [4], 143 s.: il. ; 21 cm. ISBN 1-873106-10-6

&   >> J. Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów /1. Osobliwe spotkanie. 2. Zagubiona "Księga". 3. Dwa kosmosy. 4. Ironiczna dostojność i "Piękna rozmowa". 5. Kultura jako jedność marginesów kultury/. – [w:] FIGURY WYOBRAŹNI XX WIEKU / Jan Kurowicki. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2000; s. 72-95.

&   M. Bukwalt: Zagłada i ocalenie świata żydowskiego w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, nr 109, 2000, s. 87-94. [Streszcz. w jęz. serboch.]

&   Marta Bartosik: Bruno Schulz jako krytyk. – Kraków: Universitas, 2000 r. - 137 s. [Treść: Krytycznoliterackie wędrówki Brunona Schulza w poszukiwaniu Księgi. Schulz i/a krytyka literacka. Gry międzytekstowe: Egga Van Haardt a Wiosna. Proza, poezja i... krytyka. Poetyckość Zapisków krytycznych. Struktura dyskursu krytycznoliterackiego (na podstawie Trzech powieści tłumaczonych). Sposoby krytycznego wartościowania. Inspiracje psychoanalityczne w szkicach krytycznych Brunona Schulza. W stronę krytyki mitograficznej. Projekt lektury – czytanie dziecięce. Bruno Schulz – próba autodefinicji. Podsumowanie. Bibliografia] ISBN 83-7052-732-9

&   A. Kalewska: Schulz e Pessoa - Memoria e Imaginacao. – Itinerarios (Warszawa), 2000, str. 30-44.

&   Б. Сувара-Марчокова: Езикът на Бруно Шулц в контекста на полската модерност. Прев. Величко Панайотов. // ЕЗИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МОДЕРНОСТ. Български и словашки прочити. Състав. Христина Балабанова и Адам Бжох. Прев. Величко Панайотов и Вътьо Раковски. С., Изд. център Б. Пенев, 2000; с. 177-182. _

&   >> A. Fiut, Souboj o paní doktorovou z Vlčí ulice. Přeložila Petra Zavřelová. – Scriptum, ročník 9, říjen 2000, č. 26, s. 4-6. [_text]

&   >> A. Zagajevski: Drohobič i svet; [w:] MALI LARUS / Adam Zagajevski, prevela Biserka Rajčić, Beograd: Stubovi kulture 2000, 212 s. ð _

&   > O. Janković: Ponovno čitanje Bruna Šulca [Bruno Šulc: Prodavnice cimetove boje]. – Dnevnik (Novi Sad), kulturni dodatak, 26. 07. 2000.

 

 

&   > A. Niewiadomski: Schulz kompletny?. – Kresy 2000, nr 4. ð

&   Bruno Schulz. Il profeta sommerso / Mostra a cura di Lukasz Kossowski. Catalogo a cura di Pietro Marchesani, con collaborazione di F. Amodeo, A. Civardi, A. Placella, A. Rondi. – Milano: Libri Scheiwiller, 2000, 253 p.: ill.; 26 cm. a colori. [Pubblicato in occasione della mostra tenuta a Trieste, 23 novembre 2000 - 27 gennaio 2001.] [P. Citati: Bruno Schulz, 176-180. – J. Błoński: Autoritratto ebraico, 183-184. – A. Zagajewski: Drohobycz e il mondo, 198-200] [ð ð ð] [_indice]

&   >> M. Pollack: PO GALICJI: o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach: imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma; przeł. Andrzej Kopacki. – Olsztyn: Wspólnota Kulturowa "Borussia", 2000. >>

&   >> M. Pollack: GALIZIEN: eine Reise durch die verschwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina. – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 2001.

&   S. Ricaldone: Bruno Schulz, unghiate alla storia. – Il Secolo XIX, 3/2/2001 ð

&   J. Moskwa: Motyw Ukrytej Księgi: o fascynacjach Brunonem Schulzem. – Rzeczpospolita.-2001 nr 5, s. D1-D3 [_text]

&   >> Cz. Z. Prokopczyk: Mit i powszedniość u Brunona Schulza (przekł. Marek Kozłowski). – ROZUM W DZIEJACH. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Panasiuka, Wyd. I. Łódź: Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego 2001 ð

&   M. Szczęsny: Karakonie święto - Brunona Schulza fascynacja awersją. – MINIATURA I MIKROLOGIA T.2 / pod redakcją Aleksandra Nawareckiego. – Katowice 2001

 

&   Wiesław Budzyński: Schulz pod kluczem. – Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001, 336 s. [Spis treści: Krwawy czwartek. Dom Schulza. Półtora miasta. Zawiadowca gabinetu rysunkowego. Uczniowie Schulza. Księga portretów. Debiut itd. Muzy Schulza. Schulz w Paryżu. Modlitwa Schulza. Martwa pogoda. „Nam Proustów nie potrzeba...”. Adresy Schulza, czyli przygoda twórca Jerzego Ficowskiego. Dobra dusza. W sowieckim Drohobyczu. Świat po Schulzu. Czekając na Mesjasza. Przypisy. Bibliografia] ISBN 83-7227-593-9 [rec.ð ð ð ð ð _]

&   > E. Nawój: Tropiąc czarodziejski szpargał (W. Budzyński: Schulz pod kluczem), Nowe Książki, 8/2001 ð

&   A. Szynkiel, Bruno Schulz et Stanislaw Ignacy Witkiewicz: de la pathologie individuelle a une mission universelle, 2001. S.l.: S.n. - 121ff.: ill.n. et b.

&   >> K. Wyka, S. Napierski: Dwugłos o Schulzu, [w:] K. Wyka, STARA SZUFLADA, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2001 ð

&   M. Freise: Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza. – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska, z. 54 (342), 2001, s. 39-50. [ðtext]

&   A. Meyer-Fraatz, Zasady cyklizacji v prozie Brunona Schulza, in: CYKL LITERACKI W POLSCE, hg. v. K. Jakowska, B. Olech u. K. Sokołowska, Białystok 2001, S. 283–299

&   A. Czabanowska-Wróbel: Fantazmaty dzieciństwa: glosa do "Wiosny" Schulza, Ruch Literacki, 2001 z. 1 s. 57-66.

&   A. Biała: Spadkobierca wielkiego herezjarchy: (o "Sklepach cynamonowych" B. Schulza), Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, nr 3 (2001) s. 53-63.

&   >> D. Głowacka: Herezjarchowie formy. Gombrowicz i Schulz, s. 85-108. – GRYMASY GOMBROWICZA, redakcja Ewa Płonowska-Ziarek, przekład Janusz Margański. – Kraków: Universitas, 2001, 362 s.

&   Z. Skrok: Pamięć miejsc tragicznych. Ślady Brunona Schulza w Drohobyczu, Spotkania z Zabytkami, lipiec 2001 ð

&   M. Kosteczko: "Sanatorium Pod Klepsydrą" Wojciecha Jerzego Hasa: rola barw w koncepcji plastycznej filmu, Pam. Szt. Pięk .-2001 nr 1 s. 47-56.

&   >> Z. Nałkowska: DZIENNIKI [1-8]. Opracowanie H. Kirchner, Czytelnik 2001 ð

&   W Niemczech o Schulzu. Zrozumieć głosy z „Innego-mojego” świata. Z Beniaminem Geisslerem rozmawia Mirosława Salska-Bünsch, Odra, 7-8/2001, str. 94-97. ð

 

&   J. Jarzębski: Miasto Schulza. – Teksty Drugie nr 2 (67) 2001 ð

&   Tomasz Olchanowski: Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2001. – 117 s. [Spis treści: Wstęp. Rozdział I – >> Antymit ojca: 1. Fenomen mitu a antymit 2. Iluminacja albo urok Thanatosa 3. Apoteoza 4. Śmierć i zmartwychwstanie. Rozdział II – >> Mit poszukiwania ojca w Sanatorium pod Klepsydrą. Rozdział III – >> Wiosna jako mit dojrzewania „do dzieciństwa”. Wnioski końcowe. Przypisy. Bibliografia] ISBN 83-86696-83-4 ð

&   S. Schreiner: Die Bibel in den Erzählungen von Bruno Schulz // THE OLD TESTAMENT AS INSPIRATION IN CULTURE [International Academic Symposium Prague, September 1995] / Editors of the volume Jan Heller, Shemaryahu Talmon, Hana Hlaváčková. – Třebenice: Mlýnd, 2001, pp. 183-200. [ðtext]

&   C. Gawryś: Yad Vashem i freski Schulza, Więź, nr 7/2001.

 

&   I. Mikołajczyk: Proza Schulza wobec neoplastycyzmu Mondriana. – Przegląd Artystyczno-Literacki, nr 7-9 (113-115) 2001 ð ð

&   Władysław Panas: Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2001. – 200 s. + 23 s. il. [Spis treści: I – Dwa ekslibrisy. >> II – Sąd Ostateczny. III – Mesjasz. IV – Czasy Mesjasza. >> V – Przyjście Mesjasza. Indeks osób. Ilustracje] ISBN 83-227-1794-6 [rec.ð]

&   M. Mrozik: Urocze metamorfozy. Cienie słów Schulza w teatrze Koršunovasa, Kartki, 2 (24) 2001 ð

&   S. Rzedzicka: Roślinny świat Brunona Schulza // Język a kultura t. 16. Świat roślin w języku i kulturze. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2001, s. 179-191. ð [ðtext]

&   T. Ferenc: Bruno Schulz, czyli okrucieństwo nóg, Pozytyw nr 6: (2001) 35-36. ð

&   P. Kusiak: Bruno Schulz - za kulisami. – Artmix, 2 (2001) ð

&   P. Kusiak: Wstęp do groteski u B. Schulza, Pro Arte, 14/15 (2001) ð

 

&   A. Mazurkiewicz, Między ziemią a niebem – refleksje o „Emerycie” Brunona Schulza. – Polonistyka 2001, nr 9, s. 549-553. [_]

&   > J. A. Malik: Bruno Schulz jako krytyk / Marta Bartosik .-Krak. , 2000, Kresy, 2001 nr 3 s. 264-266.

&   Я. Д. Ісаєвич: Чий він, Бруно Шульц? // Влада і політика. 2001. № 27. 13–19 липня. С. 7. ð

&   U. Huppert, P. Pacewicz: Czyj jest Schulz?, Gazeta Wyborcza, 2001 nr 129 s. 16.

&   W. Lipowski: Schulz żywy. – Tygodnik Powszechny, 37/2001 ð

&   M. Kitowska-Łysiak: Sprawa Schulza. – Znak nr 10/2001, s. 147-152. ð [ðtext]

&   J. Prochasko: Pod wierzchnimi warstwami: odkrycie malowideł Schulza w Drohobyczu, Tygodnik Powszechny, 2001 nr 17 s. 13

&   Sz. Wróbel: Mity, ziega, lektury. Galaktyka Brunona Schulza. Pre/słowie. Prowincja (Boki). Miasto (Fasady). Materia (Kobiety). Sklep (Towary). Głupek (Mędrcy). Post/słowie. – [w:] GALAKTYKI, BIBLIOTEKI, POPIOŁY. Kartografia literatury monstrualnej / Szymon Wróbel, Kraków: Universitas, 2001, 530 s. _

&   M. Wittbrot: Mityzacja rzeczywistości, Czas Kultury, 2001 nr 5/6 s. 132-135.

&   M. Skwara, Schulz i Witkacy. - w: CZYTANIE WITKACEGO. Studia / pod redakcją Antoniego Czyża, Siedlce 2001

&   A. Ubertowska, Cielesna retoryka Brunona Schulza [w:] MIĘDZY SŁOWEM A CIAŁEM: materiały z IV sesji naukowej z cyklu Świat jeden, ale nie jednolity, Bydgoszcz, 24-26 października 2000 roku / pod red. i ze wstępem Lidii Wiśniewskiej. – Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. – s. 237-248.

&   W. Koschmal: Zur Evolution des "vegetativen" Erzählens. Waclaw Berent und Bruno Schulz. – Zeitschrift für Slavische Philologie. 60 (2001) 337-360. _

&   H. Schmid: Gleitmetapher, Scheinkausalität und theatralisches "als ob" in Bruno Schulz' "Wichura" ("Der Sturmwind"). – Zeitschrift für Slavische Philologie. 60 (2001) 361-403. _

&   >> J. Ahrens, Die Phantasie und der Tod im erzählerischen Werk von Bruno Schulz. // DURCHSTREICHUNGEN: Essays zu Tod und Literatur / Jörn Ahrens. – Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001. – pp. 41-55. [ðfragm.]

&   >> Jerzy Ficowski: A nagy eretnekség régiói. Bruno Schulz életérő. – [ford. Mihályi Zsuzsa; az idézett Schulz-novellákat Galambos Csaba et al. ford.]. – Budapest: Palatinus, 2001, 206, [1] p.: ill.; 18 cm  ISBN 963-9380-24-5 [Tartalom: Megtaláltam az Autentikumot. Bruno, Jakub fia. A Könyvek Könyve, avagy visszatérés a gyermekkorhoz. A schulzi idő, avagy mitikus út a szabadsághoz. Visszatérés az iskolába. A Fahajas boltok előtörténete. Fantomok és valóság. Felfedezőutak a világban. Mágia és definíció. Az életrajz epilógusa. Megmenekült és elveszett művek] [rec.ð ð ð ð]

&   Z. Maszewski: The Motif of the Book in the Writings of Bruno Schulz and Herman Melville. – [in:] MELVILLE "AMONG THE NATIONS": proceedings of an international conference, Volos, Greece, July 2-6, 1997 / edited by Sanford E. Marovitz and A.C. Christodoulou. – Kent, Ohio: Kent State University Press, 2001. – pp. 537-548. [_]  [fragm._]

&   >> Ph. Roth: Conversation in New York with Isaac Bashevis Singer about Bruno Schulz, p. 78-90. – [in:] SHOP TALK: a writer and his coleagues and their work / Boston: Houghton Mifflin, 2001, 160 p. ill.; 22 cm. _ [ðexcerpt]

 

&   I. Laurinyecz: Serie - na serio - w prozie Schulza. O związkach intertekstualnych w tłumaczeniu węgierskim prozy Schulza _

&   K. Lipinska-Illakowicz: Regressing to the Beginnings: Reclaiming Poesis in the Provincial Space of Bruno Schulz, 2001 _

&   >> A. Fiut: V EVROPĚ, ČILI...: (eseje nejen o polské literatuře); [úv. slovo V. Burian]; z pol. originálů přel. Václav Burian, Petra Zavřelová. - V Olomouci: Votobia, 2001. - 332 s. ISBN 80-7198-502-3 _

&    F. A. Løvmo: Bruno Schulz: om å reddes fra kjedsomhetens tortur, Oslo 2001, 91 bl. ð

&   S. Burini: Marc Chagall e Bruno Schulz - Vitebsk e Drohobic: immagini di provincia ebraica _

&   >> W. Gombrowicz: VZPOMÍNKY NA POLSKO, Periplum 2001 _

&   A. Z. Newton: The Scandal of Human Countenance: Witold Gombrowicz and Bruno Schulz in Exile from the Country of Forms. – [in:] MAPPING THE ETHICAL TURN: A Reader in Ethics, Culture, and Literary Theory By Kenneth Womack, Todd F. Davis. - University of Virginia Press, 2001. - pp. 227-251. [ðexcerpt]

&   A közép helye - Bruno Schulz, Vladimir Nabokov, Witold Gombrowicz és Josef Skvorecky könyvéről. - [in:] Lakatlan szigetek már nincsenek / Vörös István. – Budapest: Ister, 2001 _

&   P. Wróblewski: Metaforyczne obrazy ciemności i nocy w prozie Brunona Schulza. – Rocznik Humanistyczny, z. 6 (2001/2002), s. 431-443.

&   С.Г. Матвієнко, Бруно Шульц та Франц Кафка на тлі настроїв "безґрунтянства". – Наукові записки. Том 19. Філологічні науки (2001), с. 87-91. [_text]

&   > M. Todorović: Mitizacija stvarnosti /Bruno Šulc: Republika snova, Beograd, 2001/. – Borba, br. 31 (31.01.2002), str. II.

&   Б. Стојановић: Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш. – Славистика VI (2002), стр. 171-183. [_text]

&   J. Schulte: Martwa natura – jej forma i jej żydowskie korzenie w opowiadaniach Brunona Schulza. – Studia Litteraria Polono-Slavica. T. 7 (2002), s. 415-425.

&   > A. Zawada: Proces poszlakowy w sprawie zaginionego tematu /W. Panas: Bruno od Mesjasza/. – Nowe Książki 3/2002 ð

&   > A. Czechowicz: Oko i całość /Władysław Panas: "Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza"/. – Akcent nr 1-2 (87-88) 2002

&   > S. J. Żurek: Opowieść o bólach Mesjasza, Więź nr 5/2002 _ [_text]

&   M. Całbecki: „Pan Karol" Brunona Schulza jako traktat nie-metafizyczny, "Kresy" 3-4 (51-52) 2002 _

&   T. Siemiński: Erotyzm w prozie Brunona Schulza, Fraza, 2002 nr 4 s. 74-95.

&   M. Kitowska-Lysiak, Twarz artysty - fizjonomia bez pointy, w: MARMUR DZIEJOWY: Studia z historii sztuki, PTPN, Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, T. XXXII, Poznań 2002, s. 525-536. >>

&   U. Chęcińska: Schulzowskie reminiscencje. – Pogranicza (Szczecin) 2002, nr 5 (40), s. 76-79.

&   D. K. Sikorski, Symbolika czasu, Mesjasza i Księgi w twórczości Brunona Schulza, w: SZKICE JĘZYKOZNAWCZE I LITERATUROZNAWCZE / pod redakcją A. Kiklewicza i K. Chruścińskiego, Słupsk 2002 [_]

&   P. Szewc: WOLNOŚĆ I WSPÓŁCZUCIE. Rozmowy z pisarzami. – Wyd. Literackie Kraków 2002. Str. 215. ISBN 83-08-03229-x.

&   B. Nowicki: Bycie rodziny: efemeryczna generacja fantomów: wokół "Sierpnia" Brunona Schulza, Plama. - 2002 nr 1 s. 33-36.

&   > A. Staroniewska: Rękopis zagubiony w Drohobyczu /W. Budzyński: Schulz pod kluczem/. –  Pogranicza (Szczecin) 2002, nr 5 (40), s. 99-100.

&   Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. – Sejny: Wydawnictwo Pogranicze, 2002, 522 s. ISBN 83-8687-37-3 [Do Czytelnika. >> Regiony wielkiej herezji: Znalazłem Autentyk. Bruno, syn Jakuba. Księga, czyli powrotne dzeiciństwo. Czas Schulzowski, czyli mityczna droga do wolności. Powrót do szkoły. Prehistoria i powstanie "Sklepów cynamonowych". Fantomy a realność. Wyprawy w świat. Magia i definicja. Epilog życiorysu. >> Okolice sklepów cynamonowych: Feretron z pantofelkiem. Pan Profesor. Henrietta i Jakub. Izydor, brat Brunona. Rewindykacje z niebytu i z niepamięci. Gra pomyłek. Nawracanie na cudzą wiarę. Exposé o "Sklepach cynamonowych". Mały apokryf "Wiosny". Twierdza. Strych na Floriańskiej. Zguby i znaleziska. Przyczynki do autoportretu mitologa. Przygotowania do podróży. >> Druga jesień. >> Xięga bałwochwalcza. Alfabet Weingartena. J[...] bezimienna. >> Listy niektóre. >> W oczekiwaniu Mesjasza. >> Własnowidz i cudzotwórca. >> Druga strona autoportretu. Autoportrety i portrety. >> Kobieta – idol i władczyni. >>  Ilustracje do własnych utworów. Ostatnia bajka Brunona Schulza. >> Bruno Schulz – kalendarium życia i twórczości. Spis ilustracji. Indeks osób. Nota redakcyjna] [fragm._ rec._ _ _ _ _ _ _]

&   >> Jerzy Ficowski: Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz: A Biographical Portrait. Translated and Edited by Theodosia Robertson. W.W. Norton & Co, 2002, 256 p. - ISBN 0-393-05147-1 [Translator's Introduction: A Living Book 11 - Acknowledgments 21 - 1. I found the Authentic (In Place of a Prologue) 25 - 2. Bruno, Son of Jacob 33 - 3. Return to School 45 - 4. The Prehistory and Origin of Cinnamon Shops 57 - 5. The Book, or Childhood Regained 71 - 6. Schulzian Time 81 - 7. Phantoms and Reality 91 - 8. Excursions Abroad 103 - 9. Magic and Definition 115 - 10. A Settling of Accounts 127 - 11. Works Preserved and Lost 141 - 12. Awaiting Messiah - a Postscript 155 - 13. The Last Fairy Tale of Bruno Schulz 163 - Photos - Letters - A Chronology of the Life and Works of Bruno Schulz - Notes - Index - About Bruno Schulz - About the Author - About the Translator] [_ _ _]

&   Rolando Perez: Bruno Schulz: Literary Kabbalist of the Holocaust. – New York: Hunter College of the City University of New York, 2002. - 24 p.

&   E. Julis, Porträtt av Bruno Schulz, Horisont nr 3/2002. _

&   A. Säll, Enstöringen i Drohobycz. Om Bruno Schulz, Horisont, ISSN 0439-5530, Vol. 49 (2002), No. 3, p. 41-44.

&   Ł. Trzciński, Prawda i piękno w dziele Bruno Schulza, "The Peculiarity of Man"; vol. 7, (red. Andrzej Wierciński), Warszawa-Kielce 2002, s. 107-117

 

 

&   R. Lachmann: MEMORIA FANTASTIKA; z nim orig. vybral, poel. a dosl. opatoil Tomáš Glanc. – Praha: Herrmann, 2002. [_]

&   >> W. Panas: Bruno Schulz Messiás-ábrázolása, Pálfalvi Lajos fordítása. – Balkon, 2002/9 [_ textð]

&   Drohobycz i Schulz / Дрогобич і Шульц.Дрогобич: Дрогобицький державний педагогичний університет імені Івана Франка / Полоністичний науково-інформаційний центр, 2002, 29 s. - ISBN 83-227-1989-2 _ _

&   > W. Lipowski: Nieruchomy cień. Schulzowska summa Jerzego Ficowskiego. – Tygodnik Powszechny Nr 46 (2784), 17 listopada 2002.

&   T. Waszak: Die Republik der Texte. Bruno Schulz' Das Sanatorium zur Todesanzeige als utopisches Dokument. – Orbis Linguarum Vol. 22, 2002, p. 37-49. [_text]

&   A. Werberger, "Regression auf der ganzen Linie". Bruno Schulz, der Symbolismus und die Suche nach dem Ursprünglichen, in: H. Willich-Lederbogen, R. Nohejl, M. Fischer, H. Setzer (Hrsg.): ITINERA SLAVICA. Studien zu Literatur und Kultur der Slaven. Festschrift für Rolf-Dieter Kluge zum 65. Geburtstag. München 2002, S. 279-290. (= Welt der Slaven. Sammelbände. Sborniki. Band 16) [_]

&   MITYZACJA RZECZYWISTOŚCI. BRUNO SCHULZ 1892-1942 [Katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Literatury w Warszawie i Muzeum Lubelskie, w 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci Brunona Schulza]. – Lublin: Wydawnictwo UMCS / Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2002. – 71 s. ill. - ISBN 83-227-2000-9 [M. Kitowska-Łysiak, "Bezlik nieskończonych historyj": o reinterpretacji mitologicznych pierwowzorów na kartach Xięgi Bałwochwalczej. – I. Kossowska, Ł. Kossowski, Właśnie: humor Schulza]

&   B. Zaboklicka, Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz: ¿vanguardistas o innovadores? // Quimera: Revista de literatura, ISSN 0211-3325, Nº 221, 2002 , pags. 18-23 [_]

&   Z. Malić, Groteske Brune Schulza // MICKIEWICZ ITD. Rasprave, članci i eseji o poljskoj književnosti / Zdravko Malić. Priredila Dragica Malić. – Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2002. – s. 125-132.

&   О. Чайковська, Про символіку у мистецькій творчості Бруно Шульца // Людинознавчі студії. Випуск 5, Дрогобич 2002, с. 76-85.

&   И. Набитович: Бруно Шульц – людина, що знайшла своє дитинство // “Українська мова і література в школах, гімназіях і ліцеях”, 2002, № 6, c. 165-170. [_]

&   О. Сидор-Гібелінда: Кожен проти іншого, а Бруно Ш. за усіх. // Альманах «Єгупець» № 13, 2002. [_text]

&   Проект "Бруно Шульц і мультикультурна традиція Галичини" / Ярина Боренко, Леонід Гольберг, С. Криса, А. Павлишин, О. Сидор, А. Ткачук, Наталя Філевич, Х. Чушак. – Львів: Освітній ресурсний центр; Львівська галерея мистецтв, 2002. – 63 с. [Зміст: ШУЛЬЦІАНА Григорій Комський: Про графіку Бруно Шульца. - Сабіне Вес: Бруно Шульц – Сабіне Вес: конфронтація. - Ігор Клєх: Вступ до галицького контексту. - Володимир Маковецький: Бруно Шульц - вічний неспокій недовершеності. - Вальтер Моссманн: Художник і його вбивці. - Юзьо Обсерватор: Львівські обсервації. - Вічна парадигма – Пограниччя. / СТІНОПИСИ Викрадення фресок Бруно Шульца. - Віталій Портников Червень. Шульц (Дзеркало тижня). - Рут Е. Грубер Трансплантація мистецтва. - Ендрю Меєр Кому все ж таки належить мистецтво? - Лист. Фрески Бруно Шульца. / ВИСТАВКА Андрій Павлишин Виступ на відкритті виставки пам’яті Бруно Шульца у Львівській галереї мистецтв 12 липня 2002 року. - Наталя Філевич Бруно Шульц. До 110 річниці від дня народження. - Ундуля Марчевська Містечковий пейзаж на задньому плані. - “Ідолопоклонна книга” (Xiega Balwochwalcza). – Друзі. – Життєпис] [text_ / text_]

 

&   C. Stephani, Das größte Unglück - das Leben nicht auszuleben. Ausstellung über den Schrifsteller und Maler Bruno Schulz im Münchner Polnischen Kulturzentrum // Kulturpolitische Korrespondenz Z. 1153 (2002), 18-21, Abb. [_]

&   R. Lachmann, Metamorphose: Die andere Morphologie - Bruno Schulz' Prosa // ERZÄHLTE PHANTASTIK. Zu Phantasiegeschichte und Semantik phantastischer Texte / Renate Lachmann. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002. [_]

&   K. Sand Iversen, Materiens gæring: Bruno Schulz. – in: SKYGGEBIBLIOTEKET: litteraturhistorier / Karsten Sand Iversen; redaktion ...: Arild Batzer. – Roskilde: Batzer & Co, 2002. [_]

&   SIYAH GÜNEŞ - BRUNO SCHULZ: [12 nisan - 18 mayis 2002, Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi] = The Black sun - Bruno Schulz / [yayina hazir. Ali Ece; lehçeden türk. çev. Osman Fırat Baş, Devrim Koçak; türkceden ingl. çev. Liz Amado, Robert Bragner]. – İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002. – 168 p.: ill. ISBN 975-08-0362-0 [J. Jarzebski, Gerçeğin Mitleştirilmesi; M. Kitowska-Lysiak, Duygu-Hayal, Hayal-Duygu: Gerçekten temsile ve temsilden gerçeğe]

&   Thomas Geldmacher, 'Wir als Wiener waren ja bei der Bevölkerung beliebt'. Österreichische Schutzpolizisten und die Judenvernichtung in Ostgalizien 1941-1944. – Wien: Mandelbaum-Verlag, 2002. [_rec _]

&   D. V. Powers, Fresco fiasco; Narratives of National Identity and the Bruno Schulz Murals of Drogobych. – East European Politics and Societies 17, 4 (2003) 622-653. [ð]

&   >> R. Lachmann, Metamorfoza. Druga morfologija – proza Bruna Schulza. Preveo Davor Beganović. – Književna smotra (Zagreb), br. 127 (1), 2003, str. 55-67.

&   >> R. Auerbach, Rozerwane nici. Garść wspomnień o Deborze Vogel i Brunonie Schulzu. Tłum. z jidysz Tomasz Kuberczyk. Podał do druku Antoni Czyż. / Ogród. Rok VIII: 2003, nr 1-2 (21-22) [ð]

&   L. K. Nagy, Ujęcie mitotwórcze i demityzujące w polskiej literaturze współczesnej o tematyce żydowskiej. - Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 48 (2003) 205-216.

&   K. Jankowska, Kobiety i mężczyźni czyli o dwoistej linii dziedziczenia wartości w świecie Brunona Schulza // Literatura w kręgu wartości / pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2003, s. 285-294.

&   З. Ђерић, Средња Европа: "Санаторијум под Клепсидром" или Данило Киш наспрам Бруна Шулца. – Липар. V: 14 (зима 2002/2003) 7-10.

&   W. Budzyński, Schulz ginie po raz drugi. Fragmenty książki "Miasto Schulza". (Rzeczpospolita, 11.01.03 Nr 2, Plus-minus)

&   D. De Bruyn, ‘Rozbić skorupę nomenklatury’: Irzykowski i Schulz a zagadnienie nieautentycz­ności, in: Tatjana Soldatjenkova & Emmanuel Waegemans (eds.), For East is East. Liber Amicorum Wojciech Skalmowski (series: Orientalia Lovaniensia Analecta 126), 2003, pp. 237-256. Leuven, Paris, Dudley (MA): Peeters.

&   G. Tomassucci, Bruno Schulz in Italia. – Rivista di letterature moderne e comparate, 2003, vol. 56, no 3, pp. 297-315.

&   > V. Ognjenović, Mašta i pamćenje. – Danas, 31. decembar 2002 - 2. januar 2003.

&   И. Набитович, Бруно Шульц: в поисках утраченного детства [Десятая ежегодная международная междисциплинарная конференция по иудаике, 2003] _

&   Т.І. Біленко, Творчість Бруно Шульца і символіка слова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – №587 а. Філософські проблеми науки та культури. – Харків – Дрогобич: Коло, 2003. – С.29–33. [ð]

&   Ю. І. Федець, Автобіографізм пограниччя: Бруно Шульц і Богуміл Грабал // УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ КОНТЕКСТИ. – К., 2003. – С. 421-430. [ð]

&   Ю. І. Федець, Богуміл Грабал і Бруно Шульц: до питання літератури пограниччя // СЛОВ’ЯНСЬКІ ЛІТЕРАТУРИ. Доповіді. ХІІІ Міжнародний конгрес славістів. – К., 2003. – С. 226-236. [ð]

&   Б. Стојановић, Митизација путовања у прози и цртежима Бруна Шулца, стр. 229-244. – [у:] ПУТ И ПУТОВАЊЕ У УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ / приредила Корнелија Ичин. – Београд: Филолошки факултет, 2003. – 268 стр. [ð]

&   > W. Lipowski, „Mój los szczególny”. „Księga listów” Brunona Schulza. – Tygodnik Powszechny Nr 7 (2797), 16 lutego 2003.

&   W. Makowiecki, Znany/nieznany rysunek Brunona Schulza. – Gazeta Malarzy i Poetów 1(2003) _

&   D. Świtkowska, Kolekcje i kolekcjonerzy w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Romana Jaworskiego i Brunona Schulza; Ż. Nalewajk, Herezja unieważniona. Brunona Schulza rozważania o problemie materii // Historia niechciana. Historie obecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku / red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz. – Dom Wydawniczy Elipsa, 2003. [ð]

&   Ł. Musielak, Schulz i Gombrowicz wobec odczarowania świata. - Streszcz. w jez. ang. - Szkice Humanistyczne (kwartalnik naukowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej). 2003 nr 1/2 s. 165-177. [ð]

&   Zbigniew Maszewski: William Faulkner and Bruno Schulz. A Comparative Study. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. – 193 s. - ISBN 83-7171-660-5 [List of Abbreviations, Introduction, Notes, 1. The Provincial and the Universal in the Works of William Faulkner and Bruno Schulz, Notes, 2. Female Figures in Selected Works of Bruno Schulz and William Faulkner, Notes, 3. Schulz's "geometry of emptiness" and Faulkner's "the shape of". A Matter of Correspondences, Notes, 4. Faulkner's and Schulz's Attitudes Towards the Question of Literary Borrowings, Notes, Bibliography, About the Author] [rec.ð]

&   Miłosz Bukwalt: Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. – 184 s. (Slavica Wratislaviensia). - ISBN 83-229-2416-X [Wstęp; 1. Rozpoznanie problemu; 2. Cel pracy i zastosowane metody; 3. Stan badań; Rozdział I. Literacki portret żydowskiego ojca w prozie Brunona Schulza; 1. Schulzowski mit przedwiecznego sensu-słowa; 2. Brunona Schulza powrót do dzieciństwa; 3. Drohobycz - centrum mityczne Schulzowskiego świata; 4. Bruno Schulz - "architekt onirycznego domu"; 5. Ojciec jako główna postać mitologii dzieciństwa; 6. "Ulica Krokodyli". Kupiec bławatny Jakub - mityczny obrońca "szlachetnych handlów"; 7. Święta przestrzeń sklepu. Rytuał sprzedaży materiałów bławatnych; 8. Motyw kłótni z Bogiem. Choroba psychiczna Jakuba - próba diagnozy; 9. Eksperymenty ornitologiczne ojca; 10. Topos golema. "Wtóra generacja stworzeń" kupca żydowskiego; 11. Antagonizm płci w prozie Brunona Schulza; 12. Zwierzęce przemiany Jakuba; 13. Schulzowska "katabasis"] [info_]

&   Владислав Панас: “Якась таємниця Шульца…” /інтерв’ю, Т. Дзядевич/. – Література плюс № 1 (44) 2003 р. [_text]

&   Б. Стојановић, Бруно Шулц у Лублину. – Филолошки преглед, XXX: 2003, бр. 1, стр. 195-198. [_text]

&   Б. Хазанов, Шульц, или общая систематика осени. – Литературная критика, Октябрь 2003, № 6. [_ _text]

&   K. Kuczmarska, Samotna wędrówka Brunona Schulza, Bunt Mlodych Duchem - 3 (13) 2003 [ð]

&   A. Kołodziej, Znaki błądzenia w prozie Brunona Schulza. – MINIATURA I MIKROLOGIA LITERACKA. T. III pod red. Aleksandra Nawareckiego. – Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 175-188. [_ _text]

&   B. Sienkiewicz, Filozofia życia Brunona Schulza. – Polonistyka 2003, nr 10, s.586-595. [_]

&   W. Panas, Żeński Mesjasz, czyli o Wiośnie Brunona Schulza. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _text]

&   J. Schulte, Wielka kronika kalendarza. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _ _text]

&   P. Caneppele, Bruno idzie do kina. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _]

&   Sh. Lindenbaum, Lektury Schulza. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _ _text]

&   K. Gebert, Do góry nogami. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _]

&   M. Bartelik, "Martwe punkty". – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _]

&   > M. Cytowska, Z schulzologii polskiej. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _]

&   M. Burzyńska-Keller, O "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Hasa. – Midrasz, nr 3, 2003 [_ _]

&   H. Gosk, Pamięć Brunona Schulza, "Kresy" 1 (53) 2003 [_]

&   S. Szymutko, Marzenia Schulza. – Opcje 1/2003, s. 8-11. [_]

&   J. Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia. – Teksty Drugie. nr 5 (83) 2003 [_ _text]

&   W. Bolecki, Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza. – Teksty Drugie. nr 5 (83) 2003 >> [ðtext]

 

 

 

&   SŁOWNIK SCHULZOWSKI / opracowanie i redakcja: Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski i Stanisław Rosiek. – Gdańsk: T slowo/obraz terytoria, 2003. – 449 s.; 281 ill. (Seria: Interpretacje). - ISBN 83-88560-22-0 [ðhasła] [infoð fragm.ð rec.ð rec.ð rec.ð]

&   Serge Fauchereau: Schulziana; Bernard Rancillac, front. – Saint-Julien-Molin-Molette: Jean-Pierre Huguet Editeur, 2003. – 48 p.: front. en coul.; 24 cm. - ISBN 2-907410-83-0 [_ _]

&   W kręgu Schulza: wystawa pod honorowym patronatem Jerzego Ficowskiego / [wybór tekstów i red. Jan Bończa-Szabłowski]. – [Warszawa]: Milart, [ca 2003]. – 52 s.: il., rys.; 29 cm. ISBN 83-915741-1-3

&   Bruno Schulz. Projekt graficzny Maciej Buszewicz. – Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2003. – 80 s. 63 ill. - ISBN 83-87730-83-1 [Teksty Janusza Odrowąża-Pieniążka i Łukasza Kossowskiego] [info_ rec._ rec._ rec._ _]

&   bruno schulz: Republika marzeń: Warszawa 7.01 – 6.02.2003 / Wrocław 14.02 – 10.03.2003 / Gdańsk 20.03 – 30.04.2003. – [Warszawa: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, 2003]. – [W. Bolecki, Mityzacja rzeczywistości, s. 21-27; J. Jarzębski, Republika marzeń, s. 47-59; M. Kitowska-Łysiak, Prywatny Apokryf. Czy Xięga (Bałwochwalcza) jest Księgą? s. 85-98; I. Kossowska, Odwieczna baśń, s. 133-145; W. Budzyński, Wyprawa po Schulza, s. 159-168]

&   Władysław Panas: Bruno Schulz albo intryga nieskończoności [Tekst wygłoszony 19 listopada 2003 r. w Drohobyczu podczas otwarcia muzeum Brunona Schulza]. – Lublin: L-PRINT, [2003]. – 10 p. - ISBN 83-88711-65-2 [ðtext]

&   R. Looby, Zmiany edytorskie w opowiadaniach Brunona Schulza. – Zeszyty Naukowe KUL 2003, 3-4. [_]

 

&   W UŁAMKACH ZWIERCIADŁA... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Pod redakcją Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak i Władysława Panasa. – Lublin: TN KUL, 2003. – 570 s. – ISBN 83-7306-166-5 [info_] [Spis treści: J. Jarzębski, Schulz i dramat tworzenia. – P. Próchniak, "Ptaki zacierają tu ślady...". Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza. – W. Panas, Żeński Mesjasz, czyli o „Wiośnie” Brunona Schulza. – Sh. Lindenbaum, „Sanatorium pod Klepsydrą”. Hades czy sanatorium? – J. Olejniczak, Udręka tekstu – tekst udręki. Bruno Schulz – pisanie/czytanie. – M. Wysocka, Metafizyka przed ontologią. Kiedy świat w opowiadaniach Brunona Schulza zaczyna się na nowo… – A. Czabanowska-Wróbel, „Powtórne dzieciństwo” w prozie Schulza. – S. Szymutko, Na krawędziach Schulzowskich metafor. – A. Czechowicz, "Teatrum nie objętej atmosfery". O niebiosach Brunona Schulza. – J. Schulte, „Wielka kronika kalendarza”. Gwiazdy, żydowski kalendarz i mity astronomiczne w opowiadaniach Brunona Schulza. – J. Scholz, Oryginał czy przekład? Zagadka tekstu Brunona Schulza „Ojczyzna”. – S. Matwijenko, Dyskurs autobiograficzny. Prywatna mitologia Brunona Schulza. – A. Czajkowska, Materia i „nieznośna lekkość” poetyckich bytów w prozie Brunona Schulza. – R. Mnich, "Romantyczny przesąd”. O koncepcji twórczości w jednym zdaniu Brunona Schulza. – T. Bocheński, Czarny humor w twórczości Brunona Schulza. – B. Gryszkiewicz, Bruno Schulz a tradycja czarnego humoru. – T. Mizerkiewicz, "Zgubione takty śmiechu". Opowiadania Brunona Schulza w kontekście międzywojennych teorii komizmu. – R. Looby, Formalizm i parodia w twórczości Brunona Schulza. – A. Jocz, Bruno Schulz, czyli o gnostycznej pokusie literatury [_text]. – A. Kalin, "Księga heretycka". Schulzowski model kultury literackiej. – W. Bolecki, Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza [ðtext]. – M. Kitowska-Łysiak, Matka wychodzi z cienia. – M. Szeląg, „Kataryniarz” Brunona Schulza. – B. Sienkiewicz, Wokół motywu manekina. Bruno Schulz i Debora Vogel. – L. Marinelli, Kantor w cieniu Schulza. – A. Skrendo, Schulz według Różewicza. wokół wiersza „W świetle lamp filujących”. – A. Bagłajewski, Schulz i proza lat dziewięćdziesiątych. – A. Niewiadomski, Niewypełniony mit. O tropach  Schulzowskich w prozie Andrzeja Stasiuka. – K. Lipińska-Iłłakowicz, Myśląc powoli. Przestrzeń prowincjonalna u Heideggera i Schulza. – A. Fiut, Schulz jako bohater literacki. – B. Stojanović, Bursztynowe skojarzenia, czyli schulzoidzi na Bałkanach [_text]. – P. Caneppele, Bruno Schulz w Wiedniu. Z języka włoskiego tłumaczył Krzysztof Sobczyński. – D. Kacnelson, Bruno Schulz w żydowskim środowisku Drohobycza. – Indeks nazwisk]

 

 

&   БРУНО ШУЛЦ. Приредила Бранислава Стојановић. – Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003. – 210 стр.; 75 илустр. [Из садржаја: Бранислава Стојановић, Уз број о Бруну Шулцу. – >> Станислав Игнаци Виткјевич, Интервју с Бруном Шулцом, прев. Б. Стојановић. – >> Витолд Гомбрович, Стваралаштво Бруна Шулца, прев. А. Ласек. – >> Јежи Јажембски, Увод у Шулца, прев. Б. Стојановић. – >> Владислав Панас, Бруно од Месије, прев. Б. Стојановић. – >> Влођимјеж Болецки, Виткаци-Шулц-Гомбрович, прев. Б. Стојановић. – Зоран Ђерић, Синусоиде Бруна Шулца. – Јерг Шулте, "Башта, пепео" као коментар на "Продавнице циметове боје" и "Санаторијум под Клепсидром".>> Петер Естерхази, Похвала материји или Велика ужаснутост у Дрохобичу, прев. М. Чудић. – >> Јежи Фицовски, Фантоми и реалност, прев. А. Шаранац. – >> Александер Фјут, Шулц као књижевни јунак, прев. Љ. Росић. – Мирко Демић, Експозе о роману "Ћилибар, мед, оскоруша". – Драган Бошковић: Шулц, јединица за меру распадања. – Јовица Аћин: Месијанија. – Бранислава Стојановић, Ко је ко у Шулцовом животу. – Шулцолози и шулцоиди. – Хронологија живота и рада Бруна Шулца. – Библиографија] [rec._ rec._ rec._] [ðtext]

&   U ŹRÓDEŁ SENSU: Leśmian - Hrabal - Schulz / [aut.: Jacek Baluch [et. al.]; red. Janusz Nowak, Marek Rapnicki, Libor Martinek (część czeska)]. – Racibórz: Raciborskie Centrum Kultury, 2003. – 176 s.

&   >> Jerzy Jarzebski: SCHULZ. Traducción de Jorge Segovia y Violetta Beck. – Vigo: Maldoror, 2003. - 137 p. - ISBN 84-607-8336-7 [Índice: Capítulo I: La vida. - Cápitulo II: Dibujando emociones. - Capítulo III: La mitificación de la realidad. - Capítulo IV: Proyección universal de la obra de Schulz. - Cronología de la vida y obra del autor. - Bibliografía: I. Obra del autor. II. Trabajos más importantes sobre la creación de Bruno Schulz. III. Traducciones de la obra de Bruno Schulz] [ð ð rec.ð]

&   J. Ficowski: El Libro Idólatra. Traducción: Jorge Segovia y Violetta Beck. – [in:] EL LIBRO IDÓLATRA / Bruno Schulz. – Vigo: Maldoror ediciones 2003. [ðfragm.]

&   Anna Czabanowska-Wróbel: DZIECKO. SYMBOL I ZAGADNIENIE ANTROPOLOGICZNE W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI. – Kraków: Universitas, 2003. [„Dojrzeć do dzieciństwa”. „Powtórne dzieciństwo” w twórczości Brunona Schulza. Obraz Króla Olch w prozie Schulza. Fantazmaty dzieciństwa. Glosa do Wiosny Schulza] ð

 

&   J. Rzepecka: Motyw pór roku w prozie Brunona Schulza. – [w:] JĘZYK – LITERATURA – DYDAKTYKA. Tom 2. Redakcja: Renata Jagodzińska i Arkadiusz Morawiec. – Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2003. [_]

&   J. Golec, Rekonstrukcje rzeczywistości. Galicja u Rotha i Schulza. – Akcent. 3 (93) 2003 ð

&   E. Kinsky, Dwa światy sklepów cynamonowych. – Kafka. 12 (2003). ð

&   E. Kinsky, “Skořicové krámy” ve dvou světech. – Kafka. 12 (2003). ð

&   M. Sander, Entführte Bilder, versperrtes Denkmal – Die Ukraine und das galizische Erbe von Bruno Schulz. – [In:] EUROPAS MITTE - MITTELEUROPA - EUROPÄISCHE IDENTITÄT? / Breysach, Barbara [Hrsg.]. – Berlin: Logos-Verlag, 2003. – S. 98- 

F 2004-2005

 

 

www.brunoschulz.org