www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (2)

 

Bibliografia przedmiotowa / Bibliografia podmiotowa

Opracowanie Branislava Stojanović ©

 

 

 

&    H. Zeimer: Wspomnienie o Brunonie Schulzu (rozmowa nie autoryzowana, nagrana w Jerozolimie w listopadzie 1988 roku). – Czas Kultury, nr 13-14, 1990, s. 16-26. [_ textð]

&    M. Kujawski, Znaczenie barw w prozie Brunona Schulza. – Słupskie Prace Humanistyczne. Filologia polska, 1990 (1989), nr 10a.

&    >> S. Barańczak, Twarz Brunona Schulza. – [w:] TABLICA Z MACONDO. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze / Stanisław Barańczak, Londyn: Aneks Publishers, 1990, s. 106-119. >>

&    S. Baranczak, The Face of Bruno Schulz. – [in:] Breathing Under Water and Other East European Essays / Stanislaw Baranczak, Cambrigde, MA, 1990. - pp. 107-118. [ðexcerpt]

&    M. Kitowska-Łysiak, "Ja, Anna Csillag...". – [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Nawojka Cieślińska, Piotr Rudziński. – Warszawa: Agora, 1990. – s. 323-326. [textð]

&    A. Beck, Magány, mitosz maskarádé. – Nappali ház, 1990, nr 2.

&    K. Šalamun-Biedrzycka, Bruno Schulz in Cimetove prodajalne, Življenjepisni podatki. – [in:] CIMETOVE PRODAJALNE: izbrano delo / Bruno Schulz, izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Katarina Šalamun-Biedrzycka, Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1990, str. 155-171.

&    > A. Lah, [Bruno Schulz: Cimetove prodajalne, Ljubljana, Mladinska knjiga 1990, 171 strani]. – Srce in oko 2, št. 18 (1990), s. 473.

&    > [Bruno Schulz: Cimetove prodajalne. Izbrano delo, Ljubljana, Mladinska knjiga 1990; zbirka Kondor, 171 strani]. – Knjiga, št. 6/7 (1990), s. 204.

&    J. Speina, FORMY RZECZYWISTOŚCI: Typy świata przedstawionego w literaturze. – Bydgoszcz: Pomorze, 1990, 122 s.

&    >> J. Ficowski, Introduction to Bruno Schulz. – [in:] THE DRAWINGS OF BRUNO SCHULZ, Evanston: Northwestern, 1990, 1-29.

&    E. Kuryluk, The Caterpillar Car, or Bruno Schulz's Drive into the Future of the Past. – [in:] THE DRAWINGS OF BRUNO SCHULZ, Evanston: Northwestern, 1990, pp. 31-43.>>

&    N. Cassouto, Schulz and the Wars of the Sexes. Tr. V. Barsky. – [in:] DRAWINGS OF BRUNO SCHULZ: From the Collection of the Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw. – Jerusalem: The Israel Museum, 1990. – pp. 22-27. [textð]

&    R. E. Brown, Bruno Schulz and World Literature. – Slavic and East European Journal 34:2 (1990), 224-46.>>

&    R. E. Brown, Joseph Visits His Dead Father: Bruno Schulz's Sanatorium pod klepsydra. – Canadian-American Slavic studies. 24 (1990), 1, p. 47-59.  [textð] >>

&    R. K. Wilson, The Letters of Bruno Schulz, Jerzy Stempowski, and Especially Julian Tuwim. – World Literature Today. Sprg 1990 v 64 n 2

&    Listy Witolda Gombrowicza do Brunona Schulza i Artura Sandauera / oprac. A. Bałakier. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.

&    T. S. Robertson, Time in Bruno Schulz. – Indiana Slavic Studies 5 (1990), 181-192.

&    P. J. Drozdowski, Bruno Schulz and the Myth of the Book. – Indiana Slavic Studies 5 (1990), 23-30.

&    J. Y. van der Meer, On Bruno Schulz’s “Tailors’ Dummies”. – In: Eric de Haard, Thomas Langerak & Willem G. Weststeijn (eds.), SEMANTIC ANALYSIS OF LITERARY TEXTS. To Honour Jan van der Eng on the Occasion of his 65th Birthday. - Amsterdam: Elsevier, 1990. - pp. 385-405.

&   K. Stala, Bruno Schulz: skriva i verklighetens utmarker. – Halifax. - Nr 7(1990) s. 194-196. [ð]

&   >> J. Kot, Vlastelin iz Malošica i nastavnik iz Drohobiča, u: KAMENI POTOK: (eseji) / Jan Kot, izbor i prevod Biserka Rajčić. – Beograd: Književne novine, 1990. [ðfragm.]

&   W. Bolecki, Przypomnienia. – [w:] PRETEKSTY I TEKSTY: Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku / Włodzimierz Bolecki. – Warszawa 1991, s. 147-153.

&   >> A. Zagajewski, Drohobycz i świat. – [w:] DWA MIASTA / Adam Zagajewski, Paryż-Kraków, 1991.>>

&    A. Brodzka, Bruno Schulz: mit i sceptycyzm. – [w:] HISTORIA I WYOBRAŹNIA: Studia ofiarowane Bronisławowi Baczce, Warszawa: PWN, 1991.

&    J. Wysiecka, Debora Vogel - zapomniana przyjaźń Brunona Schulza. – Dekada literacka, 1991, nr 31, s. 4, 11. [textð]

&    Z. Litman, Młodopolskie elementy toposu jesieni w prozie Brunona Schulza. – [w:] TRADYCJE MODERNISTYCZNE W LITERATURZE POLSKIEJ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO / pod red. Eugenii Łoch. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1991.

&    Andrzej Szczypiorski, Bruno Schulz, Das Genie einer gestorbenen Welt. – München [u.a.]: Hanser 1991, [14] S.: Ill. (Bogen; 36) ISBN 3-446-99076-3 [_]

&    Russell E. Brown: Myths and relatives: seven essays on Bruno Schulz. – München: Verlag Otto Sagner, 1991. [4], 139 s.; 21 cm (Series Slavistische Beiträge; Bd. 276) [Contents: 1.Who Was Bruno Schulz? An Introduction. >> 2. The Myth of Origins. „Alone with my father.” >> 3. The Myth of Metamorphosis. Stuffed birds, cockroaches, crabs. 4. The Visit to the Underworld Myth. Joseph visits his dead father. >> 5. Bruno Schulz and World Literature. >> 6. Servant Girls and Other Temptations. Franz Kafka and Bruno Schulz. >> 7. Back to School in Poland. Witold Gombrowicz and Bruno Schulz. 8. Politics and Society in the Fiction of Bruno Schulz. Suppression and allusion. General Bibliography of Works about Bruno Schulz] ISBN 3-87690-493-5

&    C. Shmeruk, Isaac Bashevis Singer on Bruno Schulz. – The Polish Review. 1991 v 36 n 2, p. 161-167.

&    T. S. Robertson, Bruno Schulz and Comedy. – The Polish Review. 1991 v 36 n 2, 111-126. >>

&    A. Schonle, Cinnamon Shops by Bruno Schulz: The Apology of the tandeta. – The Polish Review 36: 2 (1991), 127-144.

&    A. W. Tymowski, The Drawings of Bruno Schulz. – The Polish Review. 36: 2 (1991), 187-190.

&    A. Balázs, Bruno, a tüzoltó földigiliszta. – Magyar narancs, 1991, nr 25, s. 21.

&    J. C. Vidal, La última fantasmagoría de Bruno Schulz. – Raíces: número doble 10-11, 1991. [_]

&    >> A. Zagajewski, Drohobycz och varlden. – TVA STADER / Adam Zagajewski, [Tł.] Anders Bodegard, Stockholm: Norstedts, 1991.

&    J. Whitlark, Bruno Schulz. [in:] BEHIND THE GREAT WALL. A Post-Jungian Approach to Kafkaesque Literature / James Whitlark. – Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1991. – pp. 133-135.

&   >> Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji: Rzecz o Brunonie Schulzu. – Warszawa: Słowo, 1992. Wyd. 3., popr. i uzup. [181 p.: ill.; 17 cm.] (seria wydawnicza wybrańcy bogów) [Spis treści: Znalazłem autentyk (zamiast wstępu). Bruno syn Jakuba. Księga, czyli powrotne dzieciństwo. Czas Schulzowski, czyli mityczna droga do wolności. Powrót do szkoły. Prehistoria i powstanie Sklepów cynamonowych. Fantomy a realność. Wyprawy w świat. Magia i definicja. Epilog życiorysu. Dzieła ocalałe i zaginione] ISBN 83-900182-5-X >>

&   J. Ficowski, W oczekiwaniu na Mesjasza. – Polityka 46/1992.>>

&   J. Jarzębski, Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Schulz, Gombrowicz. – [w:] J. Jarzębski, W POLSCE CZYLI WSZĘDZIE, Warszawa: Wydawnictwo PEN, 1992, s. 7-18.

 

&    R. Chodźko, Podróże po strefach pamięci: Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza. – [w:] STREFY KONFESJI I KREACJI: Szkice o polskiej prozie współczesnej, Białystok, 1992, s. 220-240.

&    R. Chodźko, Podróż po peryferiach pamięci Brunona Schulza i Andrzeja Kuśniewicza. – [w:] WYOBRAŹNIA WYZWOLONA: rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny / Ryszard Chodźko, 1992

&    B. Sienkiewicz: Montaże - kronika widzenia ("Akacje kwitną" Debory Vogel). – [w:] B. Sienkiewicz: LITERACKIE "TEORIE WIDZENIA", Poznań: Wyd. Obserwator, 1992.

&    M. Leyko, "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza - powieść w formie dramatu otwartego? - Acta Universitatis Lodziensis, Folia Scientiarum, Artium et Liborum 1992 [z.] 3 s. 93-115. [ð]

&    J. Jarzębski: Schulz: spojrzenie w przyszłość. – Dekada Literacka 1992, nr 17 (53) >> [textð]

&    G. Moked, Dwie galaktyki póżnego modernizmu. Świat przeszłości i modernizmu w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji – Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona. – Literatura na świecie 1992, nr 5/6, s. 345-354.

&    >> V. Nelson, Spacer ulicą Krokodyli: Bruno Schulz przybywa do Ameryki, przeł. K. Zabłocki. – Literatura na świecie 1992, nr 3.

&    K. Šalamun-Biedrzycka, Tłumacząc „Sklepy cynamonowe” i „Mesjasza”. – Literatura na świecie 1992, nr 3.

&    S. Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza. – Teksty Drugie 5 (17) 1992, s. 116-122.>>

&    T. Wójtowicz, Portret Brunona Schulza z rejestrem klasowym w ręku. – Teksty Drugie 1992, nr 5, s. 123-127. [rubr. Świadectwa]

&    A. Sandauer, TRÓJCA NOWOCZESNYCH. 1. wyd. – Kraków: "Miniatura", 1992. 351 s.

&    R. Kaśków, Wielki Teatr Pashy. O akcentach żydowskich w twórczości Brunona Schulza. – NaGłos 1992, nr 7, s. 34-47.

&    >> P. Roth i I. B. Singer, O Brunonie Schulzu, przeł. T. Bieroń. – NaGłos 1992, nr 7, s. 48-57. [ðrec.]

&    >> I. B. Singer, Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku, przeł. M. Adamczyk-Garbowska. – Akcent 1992, nr 4, s. 103-105.

&    C. Shmeruk, Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. – Akcent 1992, nr 4, s. 106-109.

&   Bruno Schulz. In memoriam 1892- 1992 / pod red. M.Kitowskiej-Łysiak. – Lublin: Wydawnictwo FIS, 1992. – 241 p.: ill.; 21 cm. [B. Budurowycz: Galicja w twórczości Brunona Schulza, tłum. M. Adamczyk-Garbowska. – >> A. Zagajewski: Drohobycz i świat. – >> S. Barańczak: Twarz Brunona Schulza. – J. Jarzębski: Brunona Schulza malowanie słowem. – A. Schönle: „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza: apologia tandety, tłum. J. Szpyra. – A. Ossowski: Drohobyckie bestiarium. – T. S. Robertson: Bruno Schulz a komedia, tłum. B. Kowalik. – W. Panas: „Mesjasz rośnie pomalu...” O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza. >> – M. Kitowska[-Łysiak]: Bruno Schulz – „Xięga bałwochwałcza”: wizja – forma – analogie. – K. Kulig-Janarek: Erotyka – groteska – ironia – kreacja. – A. Sulikowski: Bruno Schulz i kobiety. – S. Fauchereau: Balthus a Schulz, Klossowski, Jouve i inni, tłum. E. i P. Matyaszewscy. – >> E. Kuryluk: Gąsienicowy powóz, czyli podróż Brunona Schulza w przyszłość przeszłości, tłum. M. Adamczyk-Garbowska] [_Spis treści] >>

&   B. Gryszkiewicz, Sprzedawca niewidzialnych tkanin. O literackim portrecie Brunona Schulza. – Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Historycznoliterackie, z. 11, Kraków 1992, s. 5-33.

 

&    J. Golec, Assimilation oder Isolation? Joseph Roths Die Büste des Kaisers und Bruno Schulz’ “Der Frühling”. – [in:] Tadeusz Namowicz & Jan Mizinski (eds.), LITERATUR IM KULTURGRENZRAUM: zu einigen Aspekten ihrer Erforschung am Beispiel des deutsch-polnischen Dualismus. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1992, S. 41-56. [ð]

&    T. Rachwal, «This was the book [...] the unofficial supplement» Milton's truth and Bruno Schulz's Mythologic'. – Studia Anglica Posnaniensia. 1992, vol. 24, pp. 117-129 [ð]

&    J. Van der Meer, De drapografieën van Bruno Schulz. - De gids. - Jrg. 155 (1992) nr. 12, p. 1021-1027. _

&    K. Lesman, Witkacy, Schulz en Gombrowicz. - De gids. - Jrg. 155 (1992) nr. 12, p. 1016-1021. _

&    G. Hyde, State of Arrest: The Short Stories of Bruno Schulz (Dedicated to Małgorzata Sady). – In: New perspectives in twentieth century Polish literature: flight from martyrology / edited by Stanislaw Eile and Ursula Phillips. – Basingstoke: Macmillan, 1992. – pp. 47-67. [ð]

&    > B. Shallcross, The Drawings of Bruno Schulz. Ficowski Jerzy, Ed. For the Slavic Review, 1992:1, 180-182. _

&    B. Krakowiak, Bruno Schulz 1892-1942: (zestaw bibliograficzny). – Lódź: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1992, 23 s.

&    E. Moniuszko, Sklepy cynamonowe - Bruno Schulz. – Bialystok: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "Besawa" Bielsk Podlaski: Spóldzielnia Inwalidów "Przyszlosc", 1992 .-22 s.

&    W. Maciąg, Człowiek wobec pytania o sankcję. Bruno Schulz. – w: NASZ WIEK XX: przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980 / Włodzimierz Maciąg. – Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992

&    R. Lachmann, Dezentrierte Bilder. Die ekstatische Imagination in Bruno Schulz' Prosa. – [in:] PSYCHOPOETIK. Beiträge zur Tagung "Psychologie und Literatur". München 1991, Wiener Slawistischer Almanach - Sonderband 31, Wien 1992, 399-438.

&    J. Kott, On Gombrowicz and Schulz. Translated by Jadwiga Kosicka. – [In:] THE MEMORY OF THE BODY: essays on theatre and death / Jan Kott. – Northwestern University Press, 1992. - pp. 29-42. [textð]

&    St. I. Witkiewicz, Interview with Bruno Schulz 302; Bruno Schulz's Literary Work 304-309. – [in:] THE WITKIEWICZ READER / Edited, Translated, and with an Introduction by Daniel Charles Gerould. - Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1992. [ðfragm.]

&    J. Reiman: A magyarországi Schulz-recepció. – [In:] POLONO-HUNGARICA: nyelvészet-irodalom-történelem-kultúrtörténet / szerk. Banczerowski Janusz. – Budapest: ELTE Lengyel Filológiai Tanszék: Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, 1992, pp. 198–206. ð

&    С. Бараньчак, Обличчя Бруно Шульца. З польської переклав Юрій Андрухович. – Сучасність, 1992, № 10, с. 137-138. [textð]

&    М. Кітовська-Лисяк. Бруно Шульц - “Книга бовванізму”. З польської переклав А. Могильний. – Сучасність, 1992, № 10, с. 143-151. [textð]

&   [BRUNO SCHULZ]. – Gordogan 13 (1992), 36 [Iz sadržaja:] Artur Sandauer: Degradirana zbilja (o Bruni Schulzu), preveo Dalibor Blažina (15-35). - Jerzy Jarzebski: Vrijeme i prostor mita i mašte u prozi Brune Schulza, preveo Dalibor Blažina (36-67). - Jerzy Ficowski: Sveta slika s cipelicama ili emanacije sacruma, preveo Dalibor Blažina (68-82). - Zvonko Maković: Crteži Brune Schulza (83-84). - Stanko Andrić: Kako sam otkrio "Srednju Europu" (85-96). - Drago Kekanović: Osječka priča sa 7 fusnota (97-106). - Dalibor Blažina: Schulz, Kantor, Galicija (107-115). - Dražen Katunarić: Ulica nigdine (116-120). - Witold Gombrowicz: Iz Dnevnika 1961-1966., preveo Dalibor Blažina (128-135). - Željko Švaglić: Posthumni posjet Schulzovu Drohobyczu (136-138). - Irena Kejlin-Mitelman: Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija (139-144). - Emil Gorski: Sjećanje, prevela Jolanta Sychowska-Kavedžija (145-146). [ð ð]

&   I. Kejlin-Mitelman, Meine Erinnerungen an Bruno Schulz. Aus dem Poln. – Deutsch-polnische Ansichten zur Literatur und Kultur, 1992 (1993) p. 127-136.

&   W. Grabowski, Schulz w Krakowie. – Kino nr 1, 1993, s. 32-33. ill.

&   J. Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze. – Dialog 5/1993, s. 92-102. >>

&   Teatr pamięci Brunona Schulza, pod red. Jana Ciechowicza i Haliny Kasjaniuk. – Gdynia: Władze Miasta, Teatr Miejski, Wydział filologiczno-historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, 1993, 181, [1] s.: il., faks., fot., portr. ; 24 cm [Referaty z konferencji zorganizowanej przez Teatr Miejski w Gdyni i Uniwersytet Gdański w dn. 12-13 listopada 1992 r. – H. Kasjaniuk, Rodowody i symbole w grafikach Schulza. – M. Przylipiak, "Sanatorium pod klepsydrą" Wojciecha Hasa – czas alternatywny na tle całościowej struktury czasu. – M. Włodarska, Z. Włodarski, O sztuce reprodukcji "Xięgi Bałwochwalczej" uwag kilka. – Z. Taranienko, Narracja plastyczna w prozie Schulza. – S. Rosiek, Schulz fizjonomista. – M. Tyszkiewicz, O niektórych cechach osobowości Brunona Schulza. – C. Leszczyński, Kobieta jako "inny". – A. Bejowicz, Zerwane zaręczyny z panną J. – >> J. Ciechowicz, Bruno Schulz w teatrze. – N. Kiraly, Schulz i Kantor. – E. Nawrocka, Jak jest zrobiona "Księga Bałwochwalcza" Wójcickiego? – M. Podgórniak, Opowieść teatralna czyli próba opisu przedstawienia "Księgi Bałwochwalczej" K. Wójcickiego w reżyserii W. Śmigasiewicza]

&   A. Brodzka, Formy i mity kultury: Witold Gombrowicz, Bruno Schulz. – [w:] LITERATURA POLSKA 1918-1944. red. Alina Brodzka i Stefan Żółkiewski, Warszawa 1993, t. 2.

&   W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów (w Polsce). – Teksty Drugie 1993, nr 1.>>

&    J. Błoński, Świat jako Księga i komentarz. O żydowskich źródłach twórczości Brunona Schulza. – Polonistyka 1993, nr 4, s. 198-204.>>

&    B. Faraon, Bruno Schulz – pisarz żydowski? – Polonistyka. 1993, nr 4, s. 252-253.

&    >> J. Blonski, On the Jewish Sources of Bruno Schulz. Translated from the Polish by Micheal C. Steinlauf. – Cross Currents 12 (1993), pp. 54-68. [textð]

&    R. E. Brown, Philip Roth and Bruno Schulz. – Anq [ANQ:A quarterly journal of short articles, notes, and reviews - American notes queries, Lexington, Ky.: University Press of Kentucky] oct 01 1993 v 6 n 4, 211-214. ð

&    J. Hloušková, Geniální outsider (Bruno Schulz). – Tvar, 7, 2 (1993) ð

&    E. Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy. – Przegłąd Humanistyczny 1993, nr 3.>>

&    R. Kapuściński, IMPERIUM. – Warszawa: Czytelnik 1993 >>

&    >> R. Kapuściński, IMPERIUM. Sowjetische Streifzüge. – Frankfurt am Main: Eichborn, 1993.

&    >> R. Kapuściński, IMPERIUMI. – Helsinki: Like, 1993.

&    B. Nowicki, Traumatyczny rytuał trwania Brunona Schulza. – Fa-Art 1993, nr 2/3 (12-13) ð ð

&    C. Ozick, WHAT HENRY JAMES KNEW AND OTHER ESSAYS ON WRITERS. – London: Cape, 1993, 362 s.

&    >> D. A. Goldfarb, Czytając Schulza: ”Noc wielkiego sezonu”, przeł. A Janiszewski. – Kresy 1993, nr 13, s.15-21.

&    T. S. Robertson, Recepcja Brunona Schulza w Ameryce. Wstępne rozpoznanie. – Kresy 1993 nr 13 s. 39-43.

&    W. Panas, Przyjście Mesjasza. O ikonologii mesjańskiej Brunona Schulza. – Kresy 1993, nr 14, s. 33-36. [textð] >>

&    K. Kulig-Janarek, Schulzowska mitologia. Motywy, wątki, inspiracje w Xiędze Bałwochwalczej. – Kresy 1993, nr 14, s. 37-48.

&    D. Sosnowska, Dwie kobiety i mężczyzna czyli Traktat teologiczny Brunona Schulza. – Kresy 1993 nr 14 s. 50-56.

&    K. Stala, Modalności Schulzowskiej metafory. – Kresy 1993, nr 14, s. 57-71.

&    J. Paszek, Anagramy Schulza. – Kresy 1993, nr 14.

&    Requiem: Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiają o śmierci Brunona Schulza. – Kresy 1993, nr 14.

&    M. Kitowska-Łysiak, Nam Proustów potrzeba. – Kresy 1993 nr 14 s. 256-258.

&    [Sh. Lindenbaum], Magia Brunona Schulza. Z prof. Shalomem Lindenbaumem z Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan w Izraelu rozmawia Aleksander Fiut. – Dekada Literacka 1993, nr 20 (80) [textð]

&    G. Ritz, Die Fahrt in die Krokodilstraße als ein Verlassen des mythischen Raums: Zu einer Erzählung von Bruno Schulz. – Zeitschrift für Slawistik Nr. 38, 1993, S. 207-216. ð ð _

&    M. Zeller, Das Galizische Gefühl: Bruno Schulz. - Merkur 6/1993. (Nr. 531)

&    Z. Hryhorowicz: Urmuz i Schulz czyli o nowy wzorzec literackości. – Studia Romanica Posnaniensia, t. 18, 1993, s. 3-10.

&    T. Sikorska, Bruno Schulz (1892-1942). – Zbornik Matice srpske za slavistiku 43 (1993), s. 222-223.

&   Krzysztof Stala: On the Margins of Reality. The Paradoxes of Representation in Bruno Schulz's Fiction. – Stockholm: Almgvist & Wiksell, 1993. – VII, 131 p. [Contents: I. Introduction. II. Scope of the Dispute: the Crisis of Mimesis. III. The Architecture of Schulz's Imagination. IV. The Modality of Time. V. The modalities of Metaphor. VI. The World Undermined by Images. Iconic Layers of Representation. VII. The Bankruptcy of Reality or the Infinite Manifoldness of Worlds?] ISBN 91-22-01584-1 >>

&   M. Strickert, Die Gasse des Scheins und der leeren Geste: Illustration des Prosawerks von Bruno Schulz, Berlin, Hochschule der Künste, Diplomarbeit, 1993, 65 S. zahlr. Ill. _

&    A. Roosen, In de schaduw van de boortorens: Bruno Schulz 1892-1942. – Tijdschrift voor Slavische Literatuur. 14 (1993) 10-13.

&    J. Ficowski, Posłowie. – [w:] REPUBLIKA MARZEŃ. Utwory rozproszone, opowiadania, fragmenty, eseje, rysunki / Bruno Schulz; wybór, opracowanie i posłowie Jerzy Ficowski. – Warszawa: Chimera, 1993, 74 p, 12 p of plates. ill.>>

&    J. Reiman, Bruno Schulz: Mítosz és értelem. – Nagyvilág: Világirodalmi folyóirat, 1993. (38. évf.) 1-2. sz. 121-123.

&    Literaturnyj avangard: osobennosti razvitija, Budagova, L... N. - urednik – avtor; Moskva: Institut slavjanovedenija i balkanistiki RAN, 1993; 187 str., 21 cm

&    W. Bolecki, Witkacy-Schulz, Schulz-Witkacy. Wariacje interpretacyjne, Pamiętnik Literacki, 1994, z. 1, s. 82-101.>>

&   Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz - w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci", Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków, 8-10 czerwca 1992; pod red. Jerzego Jarzębskiego; Kraków: TIC: nakl. Instytutu Filologii Polskiej UJ, 1994, [2], 329 s., [4] s. il. (w tym kolor.); 21 cm [J. Jarzębski, Czytanie Schulza. – J. Ficowski, W poszukiwaniu partnera kongenialnego. – S. Lindenbaum, Wizja mesjanistyczna Schulza i jej podłoże mistyczne. – J. Błoński, Świat jako księga i komentarz. – G. Moked, Dwie galaktyki póżnego modernizmu. Świat przeszłości i modernizmu w twórczości dwóch żydowskich pisarzy z Galicji – Brunona Schulza i Samuela Josefa Agnona. – E. Prokop-Janiec, Schulz a galicyjski tygiel kultury. – S. Chwin, Schulz i Leśmian. – >> W. Bolecki, Witkacy-Schulz, Schulz-Witkacy. (Wariacje interpretacyjne). – A. Fiut, Pojedynek o doktorową z Wilczej. – S. Rosiek, Urzeczywistnianie mitu. – J. Reiman, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, czyli recepcja Schulza na Węgrzech. – K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni. – T. S. Robertson, Obrazowanie i historia w opowiadaniach Brunona Schulza: przypadek kolei żelaznej. – A. Sulikowski, Schulzowskie sytuacje komunikacyjne. – M. Kitowska-Łysiak, Wizje kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”: Salome i Androgyne. – W. Chmurzyński, Spotkanie ze „Spotkaniem” czyli kilka uwag o jedynym odnalezionym obrazie olejnym B. Schulza. – S. Chwin, „Grzeszne manipulacje”. Historia sztuki a historia medycyny. – M. P. Markowski, „Wiosna”: między retoryką i erotyką. – A. Czabanowska-Wróbel, Obraz Króla Olch w prozie Schulza. – J. Jarzębski: Schulz: spojrzenie w przyszłość] ISBN 83-85774-03-3

 

&   >> Bruno Schulz. In memoriam 1892- 1992, pod red. M.Kitowskiej-Łysiak, Lublin: Wydawnictwo FIS, 1994, 241 s.

&   >> W. Bolecki, Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury Henrykowi Markiewiczowi w darze, pod red. A. Łebkowskiej i M. Lubelskiej, Kraków 1994.>>

&   >> В. Болецки, Виткаци-Шулц, Шулц-Виткаци: (интерпретациски варијанти). Превод од полски Милица Миркуловска. – Сум, год. 1 (есен 1994), стр. 29-63.

&   >> A. Marzec, OD SCHULZA DO MYŚLIWSKIEGO. Wyd. 2 popr. i poszerz. – Łódź: Juka, 1994, 270 s. [rozdz. I. Łamanie konwencji prawdopodobieństwa epickiego] >>

&   E. Nawrocka, O opowiadaniach Brunona Schulza, Gdańsk: Wydaw. Marek Rozak, 1994. 46, [1] s.; 20 cm. (Analizy Literackie)

&   Sklepy cynamonowe Brunona Schulza / oprac. Józef Osmoła. Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 1994. [2], 46 s.; 17 cm. (Biblioteczka Opracowań; z. 13)

&   J. Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów /1. Zagubiona "Księga". 2. Dwa kosmosy. 3. Ironiczna dostojność i "Piękna rozmowa". 4. Kultura jako jedność marginesów kultury/. – [w:] NORMALNOŚĆ JAKO SEN IDIOTY. Wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej / Jan Kurowicki. – Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1994. >> [_]

&   >> J. Błoński: Świat jako Księga i komentarz. – [w:] BIEDNI POLACY PATRZĄ NA GETTO / Jan Błoński. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. – s. 119-143.

&   M. Garbol, Motyw Księgi u Brunona Schulza, “Teofil” 1 (3) 1994 [textð]

&   [B. Marszal], Kiedy śni mi się Drohobycz.... Z Bogusławem Marszalem, gdańskim artystą plastykiem, o Brunonie Schulzu rozmawia Agnieszka Goszczyńska-Górska. – Dekada Literacka 1994, nr 2 (85), s. 1, 4-5. [textð]

&   W. Panas, Bruno Kabalista: o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza. – [w:] PROZA POLSKA XX WIEKU, red. M. Bartnicka, Białystok, 1994, s. 2-21.>>

&   >> W. Panas, „Mesjasz rośnie pomalu...”. O pewnym wątku kabalistycznym w prozie Brunona Schulza. – [w:] PROZA POLSKA XX WIEKU. [Materiały z sesji literackiej, Białystok, 17-18 XII 1993 r.] 1994, s. 22-42.

&   >> S. Wysłouch, Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza. – [w:] LITERATURA A SZTUKI WIZUALNE / S. Wysłouch. – Warszawa: PWN 1994, pp. 125-136.

&   K. Šalamun-Biedrzycka, Kovačič-Deček in smrt-Schulz. – [In:] S SLOVENSKIMI AVTORJI: Izbor iz člankov in razprav. – Maribor: Obzorja, 1994, pp. 139-149.

&    >> K. Šalamun-Biedrzycka, Kovačič – Chlopiec i Śmierć – Schulz. – Krasnogruda 1994, nr 2/3, s. 77-80.

&    P. Král, Středoevropské digrese. Schulz, Blecher, Hrabal. – Kritický sborník. 14, nr.1, 1994, pp. 12-24. [_]

&    R. Wasita, Bruno Schulz z Holendrów, Literatura na świecie, nr 06/1994 (275), s. 379-381. [_]

&   J. Kott, Cienie. – [w:] NOWY JONASZ I INNE SZKICE / Jan Kott. – Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1994, 236 s.

&   V. Nelson, An Exile On Crocodile Street: Bruno Schulz In America. – Salmagundi, No. 101-102 (Winter-Spring 1994), pp. 212-225. [_]

&   B. Shallcross, Pencil, Pen and Ink: Bruno Schulz's Art of Interference. – [In:] THE HEART OF NATION. Proceedings of PIASA International Congress, James Pula, Ed. (New York: PIASA & Columbia University Press, 1994), pp. 57-68. _

&   T. Rachwal, The End(s) of Nature. The Growing World of Bruno Schulz. – [In:] THE CONSTRUCTION OF NATURE. A Discursive Strategy in Modern European Thought / Edited by Stipe Grgas and Svend Erik Larsen. – Odense: Odense University Press, 1994 [_ textð]

&   D. Jarrett, Bruno Schulz and the map of Poland. – Chicago review 1994, v.28, no.3, p. 73-84.

&   R. E. Brown, Bruno Schulz bibliography. – Polish Review 1994, nr 2, p. 231-253.

&   >> R. Kapuściński, IMPERIUM, New York: Knopf, 1994.

&   >> Р. Капушчински, ИМПЕРИЯТА. Прев. от пол. Благовеста Лингорска. - Издателство "Фльорир", 1994 [_ _]

&   M. Freise, Bruno-Schulz-Tagung in Oldenburg am 14. und 15. Januar 1994. - Zeitschrift für Slawistik 39 (1994) 473-475. _

&   J. IJ. van der Meer: On the Influence of Thomas Mann's Joseph und seine Brüder on Bruno Schulz's Story Spring // DUTCH CONTRIBUTIONS TO THE ELEVENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF SLAVISTS, Bratislava, August 30 - September 9, 1993. Literature. / Weststeijn, Willem G. (Ed.). – Amsterdam: Rodopi /Atlanta, GA, 1994. – pp. 235-255. [ðexcerpt]

&   G. Ritz, Moderne polnische Prosa. (Witkacy, Schulz, Gombrowicz), in: DIE LITERARISCHE MODERNE IN EUROPA, Hrsg. v. H. J. Piechotta, R. R. Wuthenow, S. Rothemann, Bd. 3. Opladen 1994, S. 316–337. [_]

&   >> Regina Silberner: Erinnerungsbruchstücke: ein kleiner Beitrag zur Biographie von Bruno Schulz, mit zwei Porträts von seiner Hand. – London: Poets’ and Painters’ Press, 1994. – 18 leaves : ports. ; 30 cm [_]

&   >> K. M. Gauss, Mitoman iz Galicije. Bruno Schulz. // UNIŠTENJE SREDNJE EUROPE / Karl-Markus Gauss. S njemačkoga prevela Truda Stamać. – Zagreb: Durieux, 1994. – pp. 134-145.

&   G. Elíasson: Bruno Schulz. – Tímarit Máls og menningar 1994; 55(4): 96-100. _

&   Й. Трофимов, Леонид Добычин и Бруно Шульц. // Вторые добычинские чтения. - Даугавпилс, 1994. - Ч. 1. - С. 116-125.

&   B. Hećman, Mit monarchii habsburskiej w opowiadaniu "Wiosna" Brunona Schulza. – [w:] GALICJA I JEJ DZIEDZICTWO. T. 4 - Literatura-język-kultura, red. Cz. Kłak, M. Wyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1995, 185 s. [Materiały z konferencji naukowej "Galicja i jej dziedzictwo" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie w dniach 14 - 18 września 1992 r.]

&   Bruno Schulz 1892 - 1942: katalog-pamiętnik Wystawy "Bruno Schulz. Ad Memoriam" w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie; pod redakcją Wojciecha Chmurzyńskiego, Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 1995, 326 s.: zahlr. Ill. [J. Odrowąż-Pieniążek: Wstęp. – W. Chmurzyński: Bruno Schulz 1892-1942. Ad memoriam. Koncepcja i układ wystawy. Głosy prasowe o wystawie. Dokumentacja fotograficzna wystawy. Kalendarium życia i twórczości Brunona Schulza. Kronika ważniejszych wydarzeń schulzowskich po 1945 r. Bibliografia twórczości oryginalnej Brunona Schulza. Życie i twórczość Brunona Schulza. Dokumentacja fotograficzna. – B. Schulz: Cywilizacje pierwotne i cywilizacje pochodne. List Brunona Schulza do Elio Ganzerlo. Dziesięć zapomnianych recenzji Brunona Schulza z "Wiadomości literackich". Pięć nieznanych listów do Brunona Schulza. Nieznany "szwedzki" artykuł Debory Vogel o Brunonie Schulzu. Samotność. Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz do St. I. Witkiewicza. – W. Gombrowicz: List otwarty do Brunona Schulza. – B. Schulz: Do Witolda Gombrowicza. Odpowiedź na ankietę "Wiadomości literackich" z 1939 r. – J. Ficowski: W poszukiwaniu partnera kongenialnego. – J. Błoński: Świat jako Księga i komentarz. – J. Jarzębski: Schulz: spojrzenie w przyszłość. – W. Bolecki: Schulz–Witkacy. – A. Fiut: Gombrowicz o Schulzu, Schulz o Gombrowiczu. – S. Chwin: Grzeczne manipulacje. – J. Stryjkowski: Czarne perły czarnego humoru. – W. Chmurzyński: Spotkanie ze Spotkaniem. – A. Osęka: Powrotna tęsknota. – M. i Z. Włodarscy: "Xięga Bałwochwalcza" Brunona Schulza. Kilka uwag o technologii i praktyce techniki cliché-verre. J. Lebenstein: Hommage de Bruno Schulz. Rysunki B. Schulza z kolekcji publicznych i prywatnych. Reprodukcje. Schulziana ze zbiorów Muzeum Literatury. Rysunki z innych zbiorów publicznych i prywatnych. Archiwalia ze zbiorów publicznych i prywatnych. Druki unikatowe. Bibliografia]

&   Bruno Schulz 1892-1942: English supplement of Catalogue – Memoirs of the Exhibition Bruno Schulz (1892-1942). Ad Memoriam in Muzeum Literatury in Warsaw / Ed. by W. Chmurzyński. – Warsaw: Muzeum Literatury in Warsaw, 1995, 90 p. [J. Odrowąż-Pieniążek: Introduction. – W. Chmurzyński: About the idea of the exhibition. A chronicle of life and work. Polish and internation editions of Schulz's prose. – B. Schulz: Loneliness (About myself). Mytologizing of reality. An Essay for St. I. Witkiewicz. – W. Gombrowicz: Open letter to Bruno Schulz. – Bruno Schulz to Witold Gombrowicz. – J. Ficowski: In search of a kindred spirit. – J. Błoński: The world as book and commentary. – J. Jarzębski: Schulz: A look into the future. – W. Bolecki: Schulz – Witkacy. – A. Fiut: Gombrowicz on Schulz, Schulz on Gombrowicz. – S. Chwin: Bruno Schulz's "Sinful manipulations". – J. Stryjkowski: Black pearls of black humor. – W. Chmurzyński: An encounter with encounter. – A. Osęka: Longing of return. – J. Lebenstein: Hommage de Bruno Schulz]

&   >> Krzysztof Stala: Na marginesach rzeczywistości: O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria". – Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1995. – 259, [3] s.; 20 cm. ISBN 83-85605-68-1 ð [Spis treści: J. Jarzębski: Krzysztofa Stali podróż do krańców rzeczywistości. – Rozdział pierwszy: Wprowadzenie. Rozdział drugi: Przestrzeń sporu: kryzys mimesis. Rozdział trzeci: Architektura Schulzowskiej wyobraźni. Rozdział czwarty: Modalności czasu. Rozdział piąty: Język poetycki - metafora. Rozdział szósty: Świat obrazem podszyty. O ikoniczności przedstawienia w prozie Schulza. Rozdział siódmy: Bankructwo realności czy nieskończona mnogość światów? Index nazwisk]

&   >> J. Kurowicki, Bruno Schulz i Tomasz Mann: ironia wobec dwu kosmosów, Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia, Nr 107, 1995, s. 31-47. [ð ð] >>

&   W. Bolecki, Witkacy-Schulz-Gombrowicz. – Dialog 1995, nr 10.>>

&   J. Ficowski, Bruno Schulz. – [w:] POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY, tom XXXVI/1, zeszyt 148, Polska Akademia Nauk – Instytut historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa / Kraków, 1995]. s. 36-41.

&   J. Ficowski, Druga strona autoportretu czyli nieznane podanie Brunona Schulza. – Polityka nr 41 (2006), 14 października 1995, s. 69-71.>>

&   M. Dąbrowski, Bruno Schulz: mitologizacja rzeczywistości, str. 98-114. – [w:] POLSKA AWANGARDA PROZATORSKA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1995.

&   T. Olchanowski, Antymit Ojca w prozie Brunona Schulza, Test, 1995 [nr] 2, s. 40-53.>>

&   D. Glowacka, Beyond the Politics of Representation: The Postmodern Sublime in the Works of John Hawks, Bruno Schulz, and Maurice Blanchot (Ph.D. Dissertation), State University of New York at Buffalo, 1994. Abstract in Dissertation Abstracts International (May 1995), 55 (11A): 3501-A. [ðabstract ðabstract ð]

&   D. A. Goldfarb, A Living Schulz: The Night of the Great Season, Prooftexts – A Journal of Jewish Literary History. 14:1 (1994). 25-47.>>

&   Pisarze awangardy dwudziestolecia miedzywojennego: autokomentarze: Leśmian-Witkacy-Schulz-Gombrowicz / wybór i wprowadzenie T. Wójcik, Warszawa: Wydawn. Naukowe Semper, 1995, 192 s.

&   T. Kostkiewiczowa, "Sanatorium pod Klepsydrą". – [w:] WŚRÓD STARYCH I NOWYCH LEKTUR SZKOLNYCH. Zbiór analiz i interpretacji. Pod red. P. Żbikowskiego. – Rzeszów: WSP, 1994, 746 s.

&   I. Światłowska, Zwei slawistische Versuche über die Epik von Bruno Schulz: zu einem Aspekt der Rezeption der Werkes von Bruno Schulz im deutschen Sprachraum, Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia.-Nr 107 .-(1995) s. 21-30. ð

&   R. Kostrzewa, "Pater familias" - rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza, Pamiętnik Literacki”, 1995 z. 4 s. 29-47.

&   Z. Maszewski, William Faulkner, Bruno Schulz, and the Book [The Proceedings of the 5th International Conference of the Polish Association for American Studies, Poznan, October 1995] ð

&   T. Rachwal, Bruno Schulz’s Naturalized Nature. In: History of European Ideas 20 (1995), 363-367.

&   B. Sieradzka, Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z Księgi listów (w: ) Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców- Dydaktyków, Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, Bydgoszcz, 1995, s. 156-164, (artykuł). _

&   > A. Kalewska, [Sanatório / Bruno Schulz ; tł. H. Siewierski. Rio de Janeiro , 1994.], “Ruch Literacki”, 1995 z. 3 s. 407-409.

&   Studien zur Literatur- und Sprachwissenschaft / hrsg. von Norbert Honsza. Wrocław: Wydaw. UWr., 1995. 192 s.: fot. ; 24 cm. (Germanica Wratislaviensia, 107)

&   L. Baier, Ostwestpassagen: Kulturwandel – Sprachzeiten, München: Kunstmann, 1995. - 155 s.

&   J. Reiman: Ötven év magány. Bruno Schulz. 1892-1942. – Múlt és jövő. 6. 1995. 3. 114-118. _

&   J. Reiman: Schulz: olvasók és olvasatok. – POLONO-HUNGARICA : nyelvészet-irodalom-történelem-kultúrtörténet / szerk. Banczerowski Janusz. – Budapest: Elte Lengyel Filológiai Tanszék, 1995, 243–251. ð

&   I. Boldizsár: Levelek Bruno Schulzhoz. - Holmi 1995. február VII. évfolyam 10. szám. pp. 244-248.

&   >> W. Gombrowicz, Nyílt levél Bruno Schulznak. – Nagyvilág: Világirodalmi folyóirat, 1995. (40. évf.) 3. sz. 258-259

&   >> A. Zagajewski, TWO CITIES; on exile, history and the imagination, Farrar, Strauss & Giroux, New York 1995, 265 pp.

&   S. Schreiner, Der Prophet aus Drohobycz - Zu Leben und Werk von Bruno Schulz. - in: Orientierung 59 (1995), 17a-20b, 33a-36a.

&   J. M. González: Bruno Schulz, hacia el demonismo de lo cotidiano. – "Letra Internacional", 1-VI-1995. ð

&   Повернення - Бруно Шульц (1892–1942). Матеріали сесії, присвяченої сторіччю від народження та 50-річчю смерті письменника, Дрогобич, 17–19 листопада 1992, редактори: Оля Гнатюк, Малгожата Кітовьска-Лисяк, Пйотр Косєвський. Люблін: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", 1996, с. 98. [А. Шраєр: ***. >> Є. Фіцовський: Очікування Месії. – >> Є. Яжембський: Читання Шульца. – >> Т. С. Робертсон: Сприйняття Бруно Шульца в Америці: початок ознайпомлення. – Я. Ісаєвич: Втеча, яка не була втечею: Шульц и Дрогобич. – М. Шалата: Дрогобицька повіст-химерія Бруно Шульца. – >> М. А. Нельсон: Бруно Шульц: Парабола комети. – Я. Радевич-Винницький: Природа художнього слова: концепція Бруно Шульца. – Р. Мних: "Цинамонові крамниці" Бруно Шульца: проблема жанру. – К./О. Яскевич: Лексичні засоби створення місцевого колориту в художніх творах Бруно Шульца. – >> А. Суліковький: Концепція комунікації Бруно Шульца. – М. Волошин: Внутрішній світ Бруно Шульца і його малярство. – >> М. Кітовьска-Лисяк: Бачення жіночости в "Книзі бовванізму": Саломе і Андрогін. – >> С. Хвін: Шульц і Лесьмян. Біографічні ноти] ISBN 83-905358-6-6

&   >> Włodzimierz Bolecki: POETYCKI MODEL PROZY W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni: studium z poetyki historycznej, Wyd. 2 popr. i uzup. – Krakow: TAiWPN Universitas, 1996. – 393, [1] s.; 21 cm - ISBN 83-7052-321-8 [Rozdział IV: Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza. Część 1: Poetyka sformułowana: symbolizm i awangarda. Część 2: Wykładniki tekstowe poetyki sformułowanej. Część 3: Predwojenne odczytania prozy Schulza. Aneks]

&    S. Rosiek, Bruno Schulz. Archeologia „ja” pisarza. – w: ROMANTYZM, JANION, FANTAZMATY: prace ofiarowane profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie / pod red. D. Siwickiej i M. Bieńczyka; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. – Warszawa: IBL. Wydaw., 1996 >>

&   >> E. Kasperski, Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, s. 322-348. – [w:] KRESY W LITERATURZE. Twórcy dwudziestowieczni. Praca zbiorowa pod redakcją E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996, 347 s. ð

&   E. Kasperski, Dwie strategie intertekstualne: Irzykowski i Schulz. – w: LITERATURA I RÓŻNORODNOŚĆ. KRESY I POGRANICZA; Królestwo różnorodności. Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności / Eugeniusz Czaplejewicz, Edward Kasperski. – Warszawa: "DIG", 1996. - pp. 99-103.

&   J. Siedlecka, Wujcio Brunio. – [w:] WYPOMINKI. – ABC Future Spółka z o.o 1996, 281 s. ð >>

 

&   G. Pietruszewska-Kobiela, Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza: ref. Prace Naukowe. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie .-Z. 5 .-(1995/96) s. 77-89.

&   S. Podobiński, Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza, Prace Naukowe. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.-Z. 5 .-(1995/96) s. 91-96.

&   W. Leszczyński, Kłopoty z arcydziełem: kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza, Prace Naukowe. Filologia Polska / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.-Z. 5 .-(1995/96) s. 51-59.

&   W. Kośny, "Bo czymże jest wiosna jeśli nie zmartwychwstaniem historii?" Zu Bruno Schulz' Erzählung "Wiosna". In: Zeitschrift für Slavische Philologie. Bd. 55, 1995/96, H. 2, 313-322.ð ð

&   A. Jocz, Bruno Schulz a gnostycyzm, Pozn. Stud. Polonist., Ser. Lit .-T. 3 .-(1996) s. 165-172.

&   F. M. Cataluccio, Niema samotność w zwierciadle: mit i przemiany u Brunona Schulza, Teksty Drugie .-1996 nr 1 s. 148-153.

&   A. Ostowicz, Anima i animus, czyli eros i logos: propozycja interpretacji "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza, Warsztaty Polonistyczne.-1996 nr 2 s. 32-39.

&   H. Draxler [Sz. Wróbel], Galaktyka wydrążonego mitu: poszukiwanie “Xięgi” Brunona Schulza, Fa-Art 1996, nr 3 (25), s. 41-53. ð _ >>

&   D. Głowacka, Wzniosła tandeta i "simulacrum": Bruno Schulz w postmodernistycznych zaułkach, Teksty Drugie, 1996 nr 2/3 s. 72-91. >>

&   J. Ficowski, Własnowidz i cudotwórca czyli "Ulica Krokodyli" i "Ulica Wszystkich Świętych", "Sanatorium pod Klepsydrą" i "Apteka pod Słońcem", Kresy, 1996 nr 2 s. 61-73.>>

&   B. Sienkiewicz, Hegel, fotomontaż i literatura. O prozie Debory Vogel, Kresy 1996, nr 2, s. 76-85.

&   B. Sieradzka, Listy Brunona Schulza - części początkowe i końcowe, Język Polski, 1996 z. 2/3 s. 121-129. [ð text]

&   V. Mantajewska, W labiryncie wszechświata: o "Kociu Letajewie" A. Biełego i "Sklepach cynamonowych" B. Schulza, Przegląd Rusycystyczny, 1996 z. 3/4 s. 163-172.

&   Z. Milczarek, "Wyalienowanie z samotności" - Schulzowska próba dialogu: (o prozie Brunona Schulza), Akcent, 1996 nr 1 s. 62-69.

&   >> W. Panas, Bruno kabalista: o kosmogonii kabalistycznej Brunona Schulza, Akcent, 1996 nr 1, s. 19-29.

&   >> W. Panas, Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku. – [in:] PISMO I RANA. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Wydawnictwo Dabar, Lublin, 1996, str. 155 (Seria Critice Literaturae Judaicae) [ð text]

&   >> T. S. Robertson, Bruno Schulz i śmierć tradycyjnego kupca; tł. Andrzej Sławomir Kowalczyk, Kresy, 1996, nr 3 (27), s. 96-107.

&   >> A. Schönle, Mutacje wzniosłości w dziełach Brunona Schulza; tł. Elżbieta Wolicka, Kresy 1996, nr 3 (27), s. 111-120.

&   >> M. A. Nelson, Bruno Schulz - parabola komety; tł. Anna Olszowy, Kresy, 1996, nr 3 (27), s. 121-127.

&   J. Salamon, Schulz hermetyczny, Gnosis Nr 8, (1996) s. 59-72. [ð text]

&   >> F. M. Cataluccio, Niema samotność w lustrze: słowo, mit i przemiany u Brunona Schulza; tł. J. Uszyński, Zeszyty Literackie 1996 nr 4 s. 99-106.

&   T. Olchanowski, "Mit" poszukiwania ojca w "Sanatorium pod Klepsydrą" Brunona Schulza, Świat Psychoanalizy 1996 nr 2 s. 74-93.>>

&   L. Iribarne, J. Anders: Jeszcze raz Witkacy i jeszcze raz Schulz, Literatura na Świecie, nr 04/1996 (297), s. 351-353. [_]

&   >> Й. Трофимов, Леонид Добычин и Бруно Шульц, стр. 93-100. // ПИСАТЕЛЬ ЛЕОНИД ДОБЫЧИН. Воспоминания. Статьи. Письма. Составитель В. С. Бахтин. Санкт-Петербург. "Журнал Звезда", 1996, 304 стр.

&   >> У. Балецкі, Віткацы, Шульц, Гамбровіч, Фрагмэнты, 1, 1996 >>

&   >> W. Bolecki, Witkacy-Schulz-Gombrowicz, Trans. V. Laken, Periphery 2, 1996: 75-79. ð

&   E. E. Nowakowska: Selected Liquid Metaphors in Bruno Schulz's Fiction. – Przekładaniec, nr 2, 1996 [_]

&   S. Eile, Demiurges perplexed: Stanisław I. Witkiewicz and Bruno Schulz. – [in:] Modernist Trends in Twentieth-Century Polish Fiction, London,1996, s. 85-102.

&   D. Kuprel, Errant Events on the Branch Tracks of Time: Bruno Schulz and Mythical Consciousness. – Slavic and East European Journal. Spring 1996, vol. 40, nr 1, pp. 100-117.

&   A. Zielonka, L'ebraicita di due scrittori dell'est europeo: Isaac Babel' e Bruno Schulz, Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", 1996. /Prace dyplomowe/ ð

&   N. Ravvin, "Bruno Schulz at the Café des Westens", Paper presented at the Learned Societies Conference, St. Catharines, ON, 1996. ð

&    M. Tomaszewski, La mythification de la réalité dans l’oeuvre de Bruno Schulz, in: Actes du Colloque International "Systèmes mythologiques", Lille, Septentrion, 1996 ð

&   I. Światłowska, Die Darstellungsweise und Rezeption des polnisch-jüdischen Dichters Bruno Schulz ind er deutschen Literaturkritik und –forschung. In: POLNISCHE LITERATUR IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BIS 1970, Wrocław: Wydaw. UW, 1996.

&   K. Vergeer, Het genot van het scheppen. - NWT. - Jrg. 13 (1996) nr. 2, p. 84-85. _

&   P. Buwalda, Een omleiding wegens kuilen. Bruno Schulz, Franz Kafka en Leopold von Sacher-Masoch. - De gids. - Jrg. 159 (1996) nr. 6, p. 574-589. _ _

&   G. Verschoor, Een literaire knul: Bruno Schulz en het Poolse interbellum. - Oost-Europa verkenningen. - 1996, nr. 143, p. 53-61. _

&   R. Lachmann, Die Ambivalenz zwischen heterodoxem Ludismus und soteriologischer Mythopoetik in den Texten von Bruno Schulz. – In: ORTHODOXIEN UND HÄRESIEN IN DEN SLAVISCHEN LITERATUREN: Beiträge der gleichnamigen Tagung vom 6. - 9. September 1994 in Fribourg / hrsg. von Rolf Fieguth, Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41, Wien: Peter Lang 1996, S. 307-327. [_]

&   I. Światłowska: Das gemeinsame europäische Kulturgut - die Prosa und Graphik von Bruno Schulz // Eurovisionen. Vorstellungen von Europa in Literatur und Philosophie. Delvaux, Peter und Jan Papiór (Hrsg.). - Amsterdam/Atlanta, GA, 1996, 311 pp. _

&   >> Ст.И. Виткевич о Б.Шульце. Перевод с польского В. Кулагиной-Ярцевой. // Иностранная литература №8, 1996. [ðtext]

&   >> А. Загаевский, Дрог, Иностранная литература №8, 1996. [ðtext]

&   >> Дж. Апдайк, Польские метаморфозы (Перевод с английского В.Кулагиной-Ярцевой), Иностранная литература №8, 1996. [ðtext]

&   >> П. Эстерхази, Похвала материи, или Охота на химер в великом Дрогобыче (Перевод с венгерского Ю.Гусева), Иностранная литература №8, 1996. [ðtext]

&   J. Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem, Znak 1997 nr 2 s. 17-33. >> [ðtext]

&   >> J. Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem. [w:] Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku / red. M. Jasińska-Wojtkowska, J. Świech, TN KUL, Lublin 1997.

&   W. Panas, Szwirat ha-Kelim, czyli Brunona Schulza traktat o krokodylach. – [w:] Interpretacje aksjologiczne / red. W.Panas, A.Tyszczyk, Lublin 1997.

&   L. Rescio, „I znowu kwitną akacje...” – Interpretacje nader niefortunnej „nie-powieści” Debory Vogel Akację kwitną, Poznańskie Studia polonistyczne, Seria Literacka IV (XXIV), 1997, s. 211-230. >>

&   B. Sieradzka-Baziur, O stylistyce listów Brunona Schulza, materiały z konferencji w Zielonej Górze, (w: ) Studia o języku i stylu artystycznym. Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, Zielona Góra, 1997, s. 91-105. _

&   _ L. Wiśniewska, Czytanie Schulza: materiały międzynarodowej sesji naukowej "Bruno Schulz - w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci", Kraków, 1994, Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 194-204.

&   J. Antoine, "Cynthia Ozick et Bruno Schulz: histoire d'une filiation" Annales du Monde Anglophone 5 (1er semestre 1997): 65-76. ð

&   T. S. Robertson, Bruno Schulz: A Critics' Quartet, Periphery 3, 1997: 69. ð

&   >> J. Jarzebski, Reading Schulz, Trans. Marilyn Nelson, Periphery 3, 1997: 70-74. ð

&   >> S. Chwin, "Sinful Manipulations": The History of Art and the History of Medicine, Periphery 3, 1997: 75-78. ð

&   >> E. Prokop-Janiec, Schulz and the Galician Melting Pot of Cultures, Trans. Valerie Laken, Periphery 3, 1997: 84-88.

&   T. S. Robertson, Imagery and History in the Stories of Bruno Schulz, Periphery 3, 1997: 79-83. ð

&   D. Wiley, Divinity and Denial in Franz Kafka's "The Metamorphosis" and the Complete Fiction of Bruno Schulz. – Canadian-American Slavic Studies. 31 (1997) 171-176. ð

&   J. Ahrens, Die Phantasie und der Tod im erzählerischen Werk von Bruno Schulz, Z: Zeitschrift für Kultur- und Geisteswissenschaften 14 (1997), S. 3-14. _

&   S. J. Żurek, Sacrum ukryte. Analiza i interpretacja porównawcza rycin: „Przy stole" Brunona Schulza i „Trójcy Świętej" Andrieja Rublowa, „Scriptores Scholarum" 1997, nr 4, s. 136-141. [ð][ðtext]

&   Władysław Panas: Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. – Lublin: TN KUL, 1997. – 228, [3] s.; 21 cm (Literatura Wspólczesna - Pisarze i Problemy; t. 3) [Spis treści: I. Stworzenie świata, czyli cimcum – 7, II. Upadek stworzenia, czyli szewirat ha-kelim –107, III. Zbawienie świata, czyli tikkun –171, Indeks osób] ISBN 83-86668-85-7 >>

&   I. Laurinyec: Praschematy, historie, wizje – Bruno Schulz i Mór Jókai _

&   J. Taylor, The significance of colour in the fiction of Bruno Schulz [Dissertation Titles 1996/97] ð

&   M. Nowak, Mitologia Schulza, Gazeta Wyborcza nr 269, 1997/11/19.

&   M. A. Koprowski, W mieście Brunona Schulza, Sycyna 1997 nr 16 s. 20.

&   R. Lachmann, Der Demiurg und seine Phantasmen. Schöpfungsmythologische Spekulationen im Werk von Bruno Schulz, PYGMALION. Die Geschichte des Mythos in der abendländischen Kultur, hrsg. M. Mayer, G. Neumann, Freiburg 1997, 623-663.>>

&   >> S. Pitol, El universo de Bruno Schulz. – La Palabra y el Hombre, enero-marzo 1997, no. 101, p. 165-167. [ðtext] >>

&   D. A. Goldfarb, "The Vortex and the Labyrinth: Bruno Schulz and the Objective Correlative. – East European Politics and Societies. 2 (1997). pp. 257-269. [ðtext]

&   S. Spieker, "Stumps Folded Into a Fist": Extra Time, Chance, and Virtual Reality in Bruno Schulz. – Eastern European Politics and Societies. 3 (1997), pp. 282-298. ð

&   S. J. Żurek, Migotanie tajemnicy: o prozie Brunona Schulza interpretowanej sakralnie, Polonistyka 1997 nr 7 s. 426-430.

&   T. Swoboda, Domy Kafki i Schulza: przed-wstęp czyli banalne sylogizmy, Fraza, 1997 nr 3 s. 68-88. [ðrec.]

&   >> R. Kapušćinjski, IMPERIJA, prevela B. Rajčić, Beograd: Radio B92, 1997, 261 str. [ðfragm.]

&   B. Shallcross, Introduction: Bruno Schulz and Modernism, East European Politics and Societies. 11:2 (1997). p. 254-256. ð _

&   >> KESERŰ TINTA: esszék a XX. századi közép-európai irodalomról / Karl-Markus Gauß; [ford. Csordás Gábor, Németh Bernát, Wernitzer Julianna]. – Pécs: Jelenkor, 1997.

&   B. Shallcross, "'Fragments of a Broken Mirror': Bruno Schulz's Retextyalization of the Kabbala", East European Politics and Societies 11/2, Spring 1997: 270-81. ð ð

&   B. Frąszczak, "...w mitycznym jakimś mateczniku...", czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza - scenariusz lekcji, Warsztaty Polonistyczne. 1997 nr 1 s. 29-33.

&   A. Kasperek, Świat według Schulza: perspektywa socjologiczna, Opcje 1998 nr 1 s. 97-102.

&   M. Kitowska-Łysiak, Schulz i Drohobycz, Obyczaje Nr 2 (02) Czerwiec 1998. ð

&   M. J. Dudziak, Etnografie Brunona Schulza: próba antropologicznego ujęcia "Ulicy Krokodyli" jako analizy miasta, Konteksty 1998 nr 3/4, s. 105-108. ð[ðtext]

&   M. Wasilczuk, Śmierć na ulicy Krokodyli, Polis 1997 nr 3 s. 32-34.

&   _ R. Kostrzewa, Na marginesach rzeczywistości: o paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza / Krzysztof Stala. Warszawa , 1995, Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 199-213.

&   W. Panas, Sąd Ostateczny: o jednym ekslibrisie Brunona Schulza, Roczniki Humanistyczne, 1998 z. 1 s. 449-466.>>

&    J. Speina, Brunona Schulza reminiscencje archetypowe. [w:] LITERATURA W PERSPEKTYWIE PSYCHOLOGII. Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej / J. Speina. – Toruń: Wydawnictwo UMK, 1998, s. 174. [ð]

&    J. Reiman, Tłumacząc Brunona Schulza na węgierski (Bruno Schulz’s works translated into Hungarian). – Między oryginałem a przekładem, IV. Literatura polska w przekładzie. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998, pp. 75-82. ð

&    >> J. Jarzębski, Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem. [w:] POŻEGNANIE Z EMIGRACJĄ: o powojennej prozie polskiej / Jerzy Jarzębski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.

&   >> A. Marzec, OD SCHULZA DO MYŚLIWSKIEGO. Interpretacje i sugestie metodyczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998.

&   J. Holý, Znovunalezené dětství - Nezval, Schulz, Hostovský, Česká literatura 46, 1998, č. 1, s. 3-14. ð

&   N. Bokhove, "Als een fosforescerend insect". Bruno Schulz' eerste Poolse Kafka-vertaling ["As a phosphorescing insect." Bruno Schulz' first Polish Kafka translation], Kafka-Katern vol. 6, 1998, Nr. 3, pp. 68-70. [ð ð ð]

&   Błoński, J.: A világ mint könyv és kommentár. Ford. Mihályi Zsuzsa. Holmi. 10. 1998. 2. 221-233. _

&   H. Schmid, Sprachursprungstheorien bei Boleslaw Leśmian und Bruno Schulz, [in:] Sprache und Identität im Judentum / Hrsg. v. Karl E. Grözinger. – Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. - S. 43-57. (Jüdische Kultur; 4)  ð ð ð

&   A. Schönle, Of Sublimity, Shrinkage, and Selfhood in the Works of Bruno Schulz. - Slavic and East European Journal 42 (1998) 467-482. ð

&   M. C. Katula, Sublimity and the Image of Night in the Fiction of Bruno Schulz, 1998 _

&   A. Z. Newton, "Nothing But Face" - "To Hell with Philosophy"?: Witold Grombrowicz, Bruno Schulz, And the Scandal of Human Countenance. Style. Sumr 1998, v 32 n 2.

&   T. S. Robertson, Bruno Schulz’s Feminine Gallery: Poetics-Significance-Parallels, Polish Letters and European Culture: Comparative Studies, ed. By Patricia Brodsky. “Series in Russian and Comparative Literature (London: Harwood Academic Studies, 1998) _

&   L. Rescio, Le acacie fioriscono a Leopoli: La breve vita di Debora Vogel, morta nel ghetto di Leopoli. – La Rassegna mensile di Israel. 1998, vol. 64, no3, pp. 53-86. ð

&   D. Blažina, Bruno Schulz: Knjiga, Književna smotra, XXX (1998), br. 2/3 (108/109), str. 29-38._

&   D. Blažina, "Grešne manipulacije" Brune Schulza, Europski glasnik, 1 (1998), br. 3, str. 133-142. - Bibliografske bilješke uz tekst. ð _

&   Бруно Шульц: Биобиблиографический указатель / Всероссийская гос. библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино / Ю.Г. Фридштейн (отв.ред.), Н.Ф. Каменева (сост.и авт.вступ.ст.). Иерусалим: Гешарим / Москва: ВГБИЛ, 1998. 136 с. (Писатели зарубежных стран) [Содержание: От составителя. Основные даты жизни и творчества Б. Шульца. – Н. Ф. Каменева: Мифологическая проза Бруно Шульца. Издания произведений Бруно Шульца в Польше. Издания романа Франца Кафки "Процесс" в переводе Бруно Шульца. Литература о жизни и творчестве Бруно Шульца на иностранных языках. Переводы произведений Бруно Шульца на русском языке. Вспомогательные указатели. Иллустрации. Summary] [ðfragm.]

&   On Bruno Schulz: essays by David Jarrett, Tadeusz Rachwal, and Andrew Lakritz, plus a translation of Schulz's "The Republic of Dreams"; Chicago Review archives, 40:1

&   W. Sadkowski, Glosa do biogramu Brunona Schulza (pryzmaty), “Literatura na Świecie” 1998 nr 4/5 s. 390-392. [_]

&   W. Sadkowski, Zmora prozelityzmu, “Literatura na Świecie” 1998 nr 9 s. 314-316.

&   A. Biała, Pokazać człowiekowi człowieka, “Polonistyka” 1998 nr 8 s. 547-550.

&   > T. Markiewka, Księga blasku: traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Władysław Panas, Lublin, 1997, “Śląsk” 1998 nr 11 s. 75.

&   > S. J. Żurek, Księga blasku: traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Władysław Panas, Lublin, 1997, “Przegląd Powszechny” 1998 nr 11 s. 242-246. [textð]

&   > K. Dumkiewicz, Księga blasku: traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Władysław Panas, Lublin, 1997, Akcent 1998 nr 4 s. 127-132.

&   > K. Szumlewicz, Księga blasku: traktat o kabale w prozie Brunona Schulza / Władysław Panas. Lublin, 1997, “Literatura” 1998 nr 7/8 s. 71-72.

&   P. Millati, Smak drukowanych moreli, Kresy 1998 nr 3 s. 83-88.

&   R. Looby, "Traktat o manekinach" i rosyjski formalizm, Kresy 1998 nr 3 s. 89-93.

&   M. Freise, Das Motiv der Kleiderpuppe in den Erzählungen von Bruno Schulz // Polen unter Nachbarn. Polonistische und komparatistische Beiträge zu Literatur und Sprache. XII Internationaler Slavistenkongreß in Krakau 1998, hrsg. von Hans Rothe und Peter Thiergen, Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 1998, S. 145-171.

&   D. Glowacka, The Heresiarchs of Form: Gombrowicz and Schulz. [in:] GOMBROWICZ'S GRIMACES. Edited by Ewa Plonowska Ziarek. Albany: State University of New York Press, 1998. Selected bibliography of Gombrowicz criticism. Notes on contributors. Index. XI+327 p. [ðfragm.] >>

&   J. Paśnicka-Stopa, Motive traumhafter Metamorphosen und Tiermetaphorik in den Erzählungen von Franz Kafka und Bruno Schulz Studia i Materiały. Germanistyka / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, [Z.] 14, (1998) s. 245-250.

&   J. Doschek-Krysztoforska, Das Bild Franz Josephs in der Erzählung "Wiosna" von Bruno Schulz; In: AN MEINE VÖLKER. Die Literarisierung Franz Joseph I. Leopold Decloedt (Hrsg.), Bern/Berlin/Frankfurt a.M./Paris/Wien: Peter Lang, 1998. ð

&   S. Haldimann: Zwei Texte von der scheinbaren Unmöglichkeit des Erzählens: Von Bruno Schulz' «Mityzacja rzeczywistosci» zu Richard Weiners «Lazebník: (Poetika)» - In: Locher, Jan Peter (Hrsg.), Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 / Contributions suisses au XIIe congrès international des slavisants à Cracovie, août 1998. - Bern, Berlin, Frankfurt/M., New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1998. (Slavica Helvetica Band 60)

&   M. Legierski, Modernism och modernitet: Witkacy, Schulz, Gombrowicz. (Modernism and Modernity: Witkacy, Schulz, Gombrowicz.). // Slovo. - Uppsala universitet, Institutionen för slaviska språk, 1998 (46), s. 115-139 [ð]

&   I. Światłowska, Bruno Schulz im Banne der Donaumonarchie. – [In:] GERDA LEBER-HAGENAU A STOSUNKI POLSKO-AUSTRIACKIE W XX WIEKU. Szkoła Wyższa Im. Pawła Włodkowica w Płocku. Pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Doroty Kucharskiej. – Toruń: Wydawn. Adam Marszałek, 1998, s. 73-

&   В. В. Кунців, Ліро-епічний образ Дрогобича у приватній мітології Бруно Шульца. // МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ НАУК: Наукові записки ДДПІ. – Дрогобич, 1998. [ð]

&   Л. Скоп, Тенденції історизму у графіці Бруно Шульца. // ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ: Збірник наукових праць: Матеріали конференції 2-5 вересня 1997 / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1998. – с. 416-418.

&   > Бруно Шульц: Библиограф. указатель. Иерусалим; Москва, 1998. Новое литературное обозрение - № 32. - C. 430-431 (Б. Дубин).

&   A. Mazurkiewicz, "Wprawić uczniów w drżenie" prozą Brunona Schulza, “Polonistyka” 1999 nr 5 s. 296-300.

&   Jerzy Jarzębski: Schulz. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - 242, [2] s.: il. (gł. kolor.); 20 cm. (A to Polska właśnie). - Bibliogr. - Indeks. [Spis treści: I – Życie 5, II – Rysowanie emocji 91, III – Mityzacja rzeczywistości 115, IV – Dzieje sławy 201, Kalendarium 221, Aneks 227] ISBN 83-7023-741-X

&   J. Jastrzębski, Schulza zmagania z klęską, Arkusz 1999 nr 10 s. 8-9.

&   J. Ficowski, Idol i władczyni, Gazeta Wyborcza, 1999 nr 207 s. 26-27.

&   T. Olchanowski, "Wiosna" Brunona Schulza jako mit "dojrzewania" do dzieciństwa, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska. Z. 53 (1999) s. 101-117. >>

&   A. Fiut, Paleontologia pamięci, [w:] BYĆ (ALBO NIE BYĆ) ŚRODKOWOEUROPEJCZYKIEM / Aleksander Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 279-302. >>

&   >> W. Bolecki: POLOWANIE NA POSTMODERNISTÓW, Wydawnictwo Literackie, 1999, 425 s.

&   I. Kaluta, Sklepy cynamonowe B. Schulza. Mityzacja rzeczywistości. - [w:] LEKTURY BEZ TAJEMNIC 2. Literatura współczesna; Michał Kuziak (red.). – Wydawnictwo Znak, 1999, 168 s.

&   W. Orliński, Bruno Schulz, Plac Trzech Krokodyli, Lewą nogą nr 11/99.

&   E. Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska, Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 211-227

&   J. Barański, Bruno Schulz: estetyka języka w poetyckiej nostalgii // Filozofia XXXVI: Rzeczywistość języka - pod redakcją B. Trojanowskiej, 1999, pp. 221-228.

&    K. Więcławska, Obraz społeczności sztetł w twórczości Singera i Schulza, Kresy, 1999 nr 4 s. 37-52.

&   K. Więcławska, "Fantastic and Fairy-tale Elements in the Human Environment of the Shtetl: A Study of Isaac Bashevis Singer's and Bruno Schulz's Fiction" /M.A. Theses written in Department of American Literature and Culture/ 1998-1999.

&   M. Skwara, Schulz i Witkacy - głos drugi, “Teksty Drugie” 1999 nr 6 s. 121-137.

&   W. Frąc, Sanatorium czasu: kilka uwag o pośrednictwie kina w doświadczaniu czasu, Fraza .-1999 nr 2/3 s. 211-217

&   B. Shallcross, Bruno Schulz 1892-1942, [in] THE DICTIONARY OF LITERARY BIOGRAPHY: 20th-Century Eastern European Writers, series 1, vol. 215, Bogdan Czaykowski, Ed. (Detroit: Bruccoli Clark Layman Book: 1999), pp.328-334.

&   A.Sproede, Expérimentations narratives après la fin de l'avant-garde. Bruno Schulz, son lecteur et ses "incantations", in: «LA LITTERATURE POLONAISE DU XXE SIECLE. Textes, styles, voix». Colloque International à l'Université de Paris IV-Sorbonne-Nouvelle (ed. Hélène Włodarczyk), Paris 1999 (Cultures et sociétés de l'Est, 33), S. 135-165. ð

&   R. Lachmann, Demiurg i jego fantazmaty: spekulacje wokół mitologii stworzenia w dziele Bruno Schulza; tł. J. Balbierz, “Teksty Drugie” 1999 nr 6 s. 103-119.

&   A. Świrek, "To będzie świat według naszego gustu" - na marginesie kreacjonizmu Brunona Schulza // W: Almanach Historycznoliteracki. 1999, T. 2, s. 229-234 [ð]

&   Z. Frydryszak, Awangarda czy epigonizm. O Sklepach cynamonowych Brunona Schulza, O LITERATURZE I FILOZOFII. PROBLEMY - TWÓRCY - DZIEŁA, red. Witold Tulibacki i Zygmunt Frydryszak, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1999.

&   J. Zielinski, Schulz a Rilke. Hipotetyczna proba rekonstrukcji lektury. In: German Ritz, Gabriela Matuszek (Hg.), RECEPCJA LITERACKA I PROCES LITERACKI. Literarische Rezeption und literarischer Prozess, Kraków 1999, S. 231-242. ð _

&   R. Fieguth: ”Bruno Schulz und seine heimliche Kritik an Kafka”, in: German Ritz, Gabriela Matuszek (Hg.), RECEPCJA LITERACKA I PROCES LITERACKI. Literarische Rezeption und literarischer Prozess, Kraków 1999, S. 243-270. ð _

&   W. Schlott, Vater-Bilder und Vater-Imaginationen als jüdische Identifikationsmuster. Autobiographische Konstrukte in der Prosa von Ossip Mandelstam und Bruno Schulz, in: KULTUR ALS ÜBERSETZUNG. Festschrift für Professor Klaus Städtke zum 65.Geburtstag. W. Kissel, F. Thun und D. Uffelmann (Hrsg.), Würzburg 1999, S. 185-202. ð

&   D. De Bruyn, Stratégies métafictionnelles dans l’oeuvre littéraire de Bruno Schulz, Slavica Gandensia 26, 1999, pp. 39-53.

&   Fried I.: Valóság, mítosz, Bruno Schulz. /Bruno Schulz összegyűjtött elbeszélései./ - Forrás. 31. 1999. 4. 52-66. _

&   E. Jasinska Brunnberg: Bruno Schulz som konstnär, Allt om böcker. - 1999:1, s. 7 _

&   С. Бурини, Совершенство несовершенства: Апология "дешевки/барахла" у Бруно Шульца (La perfezione dell’imperfezione: apologia della paccottiglia in Bruno Schulz), Studia letteraria Polono-Slavica, 4, Warszawa 1999, pp. 309-324.

&   V. Šlajchrt, Bruno Schulz jako Žid a polský spisovatel, In: Respekt (1999), č. 42. s. 22 [ð textð]

&   I. Krasnická, Bruno Schulz a kritici, Souvislosti 3–4 (41–42) / 1999 ð

&   Který z těchto světů je vlastně skutečný?: (Nad dílem Bruna Schulze). In: Host (1999), 8, 44-47 ð

&   A. Nádvorníková, Bruno Schulz grafik, In: Host (1999), č. 8, s. 51-52 ð

&   Lóky Tamás, Bruno Schulz. Értekezés a próbabábukról, “Balkon” 1999. január-február ð

&   K. M. Illakowicz, European Peripheries: Poetics and Politics of Eastern Europe (Poland, Czech Republic, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Jaroslav Hasek), New York University, 1999 [dissertation] ðabstract

&   W. Bolecki, Le Postmodernisme? Ou peut-etre un modernisme meconnu?: Witkacy-Gombrowicz-Schulz [dans:] MODERNISME EN EUROPE CENTRALE. Les avant-gardes / Sous la direction de Maria Delaperrière. – Paris-Montreal: L Harmattan, 1999. [_]

&   M. Tomaszewski, De la jeune pologne à la "modernité tardive": la place du sacré dans l’œuvre de Tadeusz Miciński, Bruno Schulz et Czesław Miłosz. // MODERNISME EN EUROPE CENTRALE. Les avant-gardes / Sous la direction de Maria Delaperrière. – Paris-Montreal: L Harmattan, 1999. – pp. 137-

&   L. Iribarne, On Translating Schulz, 2B - A Journal of Ideas, nr 14 (1999) ð >>

&   Bruno Schulz: New Documents and Interpretations (Literature and the Sciences of Man, Vol. 15) by Czeslaw Z. Prokopczyk (Editor) 217 p. 24 cm. [Includes bibliographical references and index. Partly translated from Polish.] New York: Peter Lang Publishing Group, c1999. [Table of Contents: Prefatory Note 1 - I Documents: Letters and Applications to Regional and National School Authorities, 1924-1938 5 - Letters to Friends and Colleagues, 1933-1940 21 - Cz. Prokopczyk, Foreword to Schulz's Essays 37 - Bruno Schulz, Tragic Freedom 43 - Bruno Schulz, At Belvedere 51 - (J. Ficowski) Interview in Warsaw, July 3, 1993 55 - II Interpretations: L. Iribarne, On Translating Schulz 73 - >> D. Glowacka, Sublime Trash and the Simulacrum: Bruno Schulz in the Postmodern Neighborhood 79 - J. Dompkowski, Child-as-Artist: Bruno Schulz and the Jungian Maternal 123 - H. Sussman, Modernist Night: Distortion, Regression, and Oblivion in the Fiction of Bruno Schulz 135 - P. Heller, Bruno Schulz, Story Teller: A Reader's Response 163 - Cz. Prokopczyk, The Mythical and the Ordinary in Bruno Schulz 175 - Index of Names 211 - Contributors 215] ISBN 0-8204-3367-5 ð

&   D. R. Schwarz, Bruno Schulz's nightmare in The street of crocodiles and Sanitarium under the sign of the hourglass and Cynthia Ozick's response in The messiah of Stockholm // IMAGINING THE HOLOCAUST / Daniel R. Schwarz, New York: St. Martin's Press, 1999, 2000. pp. 317-338.

&   G. Banner, REMEMBRANCE AND HOLOCAUST LITERATURE: The Memory of the Offence, Colin Richmond; 1999, 224 pp.

 

&    Z. Bialas, Giving Birth to the (False) Father: Bruno Schulz vs. Cynthia Ozick. //ANATOMIES OF SILENCE. Ed. Ann R. Cacoullos and Maria Sifianou. Athens: U of Athens, 1998. pp. 89-97.

&    R. Lachmann, Der Demiurg und seine Phantasmen. Schöpfungsmythologische Spekulationen im Werk von Bruno Schulz. - In: JUDEN UND JUDENTUM IN LITERATUR UND FILM DES SLAVISCHEN SPRACHRAUMS. DIE GENIALE EPOCHE / Hrsg. v. Peter Kosta. Wiesbaden 1999 (Jüdische Kultur; 5), 131-153. ð

&    C. Geambaşu, Bruno Schulz sau subminarea artei clasice, "Contrapunct", 1999, nr.5-6.

&    S. Jovanov: Šulc, Bruno (str. 129-130). – [u knjizi:] REČNIK POSTMODERNE: sa uputstvima za radoznale čitaoce / Svetislav Jovanov, Beograd: Geopoetika, 1999, 182 str. (Edicija Rečnici)

 

F 2000-2003

 

www.brunoschulz.org ---------------------------------------- @ bs