www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

4 bibliografia przedmiotowa 6 bibliografia podmiotowa

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (4)

Opracowanie Branislava Stojanović ©

 

E 1929-1989

1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 2000 – 2001 – 2002 – 2003 200420052006 – 20072008 – 2009 2010 – 2011 – 2012 – 2013

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

&   J. Gordon, The Strange Afterlife of Bruno Schulz. – Michigan Quarterly Review, winter 2004; vol XLIII, no 1, pp. 1-36. [_ text_]

&   B. Couturier, Bruno Schulz, « gnome minuscule » et géant de la littérature. – Esprit. 2004, no310, pp. 74-83. ð

&   >> M. Kitowska-Lysiak, Víziók a nőiségről - A bálványimádás könyvében: Salome és az Androgün. Boros Tünde fordítása. – Balkon, 2004/01-02 [ðtext]

&   >> W. Panas, Bruno, a kabalista. Pálfalvi Lajos fordítása. – Nagyvilág, 49. évf. 2. sz. / 2004, pp. 157-169. [_]

&   Bruno Schulz, mój nauczyciel. Feliks Milan, prezes Związku Sybiraków, wspomina słynnego pisarza i rodzinny Drohobycz. – Dziennik Łódzki, 6-7 marca 2004. [ðtext]

&   J. Kozłowski, Nie tylko Drohobycz. – Kronika miasta Łodzi, nr 2/ 2004 [ðtext]

&   J. M. Pilecki, Schulz i Polskie Podziemie. – Ziemia Drohobycka Zv. 14 Z. 17/18 (2004), 111-116. [_]

&   >> W. Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza. – [w:] CZYTELNICY I KRYTYCY: Varia 1 (proza, reportaże, krytyka literacka, eseje, przedmowy) / Witold Gombrowicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. – pp. 299-303.

&   >> W. Gombrowicz, List otwarty do Brunona Schulza. - J. E. Skiwski, Łańcuch czczęścia. - W. Gombrowicz, Łańcuch nietaktów. - A. Pleśniewicz, Spór o doktorową. Rozwichrzone problematy dyskusji literackiej.– [w:] POLEMIKI I DYSKUSJE: Varia 2 / Witold Gombrowicz. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004. – pp. 30-57.

&   >> Kazimierz Wyka, Stefan Napierski, Dwugłos o Schulzu. – [w:] Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku. "Kartografowie dziwnych podróży". – Kraków: Universitas, 2004. [ð]

&   >> Jerzy Ficowski: Regions of the Great Heresy. Bruno Schulz: A Biographical Portrait. Translated and Edited by Theodosia Robertson. – W.W. Norton & Co, 2004. – 282 p. ISBN 0-393-32547-4 [_ _ rec ð rec ð excerptð]

&   K. Więcławska, Shtetl Codes: Fantastic Elements in the Fiction of Sholem Asch, Bruno Schulz, and Isaac Bashevis Singer. – Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 17 (The Shtetl: Myth and Reality), 2004 [ð ð]

&   M. Freise, Bruno Schulz, Rainer Maria Rilke und Heinrich von Kleist - drei Traktaten über Puppen. // Germanoslavica. Jg. 15, Nr. 2 (2004), s. 171-180.

&   H. Schmid, Die Vielfältigkeit der Kodifikation bei Bruno Schulz – Surrealismus in der Erzählprosa. – In: Mieczysław Dąbrowski & Tomasz Wójcik (eds.), DWUDZIESTOWIECZNOŚĆ. – Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – pp. 237-253.

&   U. Schmid, Die Realisierung der modernen Metaerzählungen bei Bruno Schulz (Kant, Freud, Kafka) // ZENTRUM UND PERIPHERIE IN DEN SLAVISCHEN UND BALTISCHEN SPRACHEN UND LITERATUREN. Festschrift zum 70. Geburtstag von Jan Peter Locher. - Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group, 2004. – pp. 119-134. (Slavica Helvetica. Band 71) [ð][ðtext excerptð]

&   A. Meyer-Fraatz, Söhne und Väter: Überlegungen zu einer thematischen Konstante bei Franz Kafka, Bruno Schulz und Danilo Kis. – [In:] Mundus narratus. Festschrift für Dagmar Burkhart zum 65. Geburtstag. – Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group, 2004. – 473 S. [ð]

&   Jörg Schulte: Eine Poetik der Offenbarung: Isaak Babel', Bruno Schulz, Danilo Kis. – Wiesbaden: O. Harrassowitz, 2004. – 238 S. (Jüdische Kultur. Stud. z. Geistesgesch., Rel. und Lit. 12). - ISBN 3-447-04846-8 [info_] [VII. "Eine Patience für die Leser (...)". – Danilo Kiš: Motive des Fühwerks. – Danilo Kiš und Bruno Schulz. – Leopold Bloom, Jakub, Eduard Sam. – Bruno Schulz' "Chronik des Kalenders" und "Garten, Asche". – Synopse (203-218). [inhalt_] excerptð]

 

 

 

 

&   Dariusz Konrad Sikorski: Symboliczny świat Brunona Schulza. – Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2004. – 204 s. [Krótka teoria symbolu. Obrazy i symbole: Wyobraźnia plastyczna a wyobraźnia literacka Brunona Schulza. Obrazy Erosa: wprowadzenie. Obrazy kobety w twórczości plastycznej Schulza. Symbolika kobiety w Xiędze Bałwochwalczej. Obrazy kobiety na rysunkach Schulza a 'demonolodzy'. Symbolika buta. Idolatria jako filozofia kryzysu (wokól obrazów bałwochwalstwa). Symbolika twórczości Schulza wobec dzieł Chagalla, Goi i innych. Symbolika przedstawień kobiety i mężczyzny w prozie Schulza. Symbolika 'ekslibrisów' Schulza. Wokół symboliki obrazów ojca. Symbolika czasu, Mesjasza i księgi. Mityczne mateczniki i symbolika nieba. Symbole a myślenie metafizyczne Schulza: Powozy, dorożki, metafizyka. Kosmogonia, demiurgos i materia. Kosmogonia, matecznik i mit. Anamneza, korzenie, matecznik. Powozy, dorożki, metafizyka – dokończenie. Aneks 1. Aneks 2. Aneks 3. Aneks 4. Bibliografia twórczości oryginalnej Brunona Schulza. Bibliografia prac odnoszących się do życia i twórczości Brunona Schulza. Indeks nazwisk] [info_]

&   J. Stelmach, Nawiedzenie Brunona Schulza. Analiza i interpretacja. – Po-mysł 1 (4) 2004.

&   D. Kalinowski, Bruno Schulz i Franz Kafka. Drogi i bezdroża żydostwa. – Teka. Kwartalnik Literacki, 2004, nr 1, s. 105-114. [_]

&   W. Owczarski, Schulz i Kafka. // POETYKA EGZYSTENCJI. Franz Kafka na progu XXI wieku / red. Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz. – Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – pp. 247-262. [_]

&   B. Arich-Gerz, The Comet and the Rocket Intertextual Constellations about Technological Progress in Bruno Schulz's "Kometa" and Thomas Pynchon's "Gravity Rainbow". – Comparative Literature Studies, vol. 41, No. 2, 2004. [_]

&   M. Keska, Adaptaciones cinematográficas de la obra de Bruno Schulz. – Mundo eslavo, Nº. 3, 2004, pags. 111-122 [ð ð]

&   Serge Fauchereau, Bruno Schulz à grands traits. Retour à Bruno Schulz, dessinateur et écrivain. Schulz et ses contemporains d'Europe centrale. Schulz, Balthus, Klossowski et quelques autres. Villes, mannequins et machines métaphysiques. Le don d'enfance. //  LE LIVRE IDOLÂTRE / Bruno Schulz. – Paris: Denoël, 2004. – 221 p.

&   >> Jerzy Ficowski: BRUNO SCHULZ: Les régions de la grande hérésie. Traduit du polonais par Margot Carlier. – Montricher: Les Éditions Noir sur Blanc, 2004. – 200 p. ISBN 2-88250-135-8 [Table: Mon non-sauvé. J'ai retrouvé l'Authentique (en guise de préface). Bruno, fils de Jacob. Le livre, ou l'enfance retrouvée. Le pemps schulzien, ou la voie de la liberté. Le retour à l'école. La genèse des Boutiques de cannelle. Fantômes et réalité. Périples lointains. La magie et la définition. Épilogue. Œuvres sauvées, œuvres disparues. En attendant le Messie. La dernière fable de Bruno Schulz. – Lettres choisies. Chronologie. Index] [_ _rec _rec]

&   Paolo Caneppele: La repubblica dei sogni: Bruno Schulz, cinema e arti figurative [traduzioni = prevodi Cecilia Cenciarelli, Nadja Velušček]. – Gorizia = Gorica: Kinoatelje, 2004. – 126 str. – ISBN 88-88355-03-0 [Indice: Immagini e francobolli. Il professor Schulz, suppongo. Le apocalissi mancate. Il libro e le illustrazioni. Il panottico e i manichini. Il cinematografo e il recitatore. L'album delle meraviglie. La macchina celibe. Le varie verità. Appendice: Tra Galizia e Vienna un labirinto, di Sandro Scandolara] [ð ð]

&   "LES TROIS MOUSQUETAIRES": Witkacy, Schulz, Gombrowicz, Kantor: [exposition, Nancy, Musée des beaux-arts, 10 septembre-22 novembre 2004] / [organisée en collab. avec le Musée national de Cracovie]. – Nancy: Musée des beaux-arts de Nancy; Lyon: Fage, 2004 (07-Peaugres: Impr. Alpha). – 239 p.: ill. en noir et en coul., couv ill.; 25 cm. - ISBN 2-84975-032-8 [sous la dir. de Blandine Chavanne ... et al.]; [textes de: Jean-Pierre Salgas ...[et al.].

&   R. Polanski, Gombrowicz, Schulz et Kafka // FACES FACETTES & GRIMACES de Witold GOMBROWICZ. Vingt inédits, de Gombowicz à Polac et Polanski (Editions neige, 2004) [ð]

&   W. Gombrowicz, Excerpts from Polish Memories. - Theater 2004 34(3):41-69 [ð]

&   J. Barański, Bruno Schulz: estetyka języka w poetyckiej nostalgii. – [In:] Filozofia XXXVI RZECZYWISTOŚĆ JĘZYKA / Barbara Trojanowska.Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. – 400 s.

&   W. Owczarski: Granice świata. Leśmian, Schulz, Kantor. – [w:] GRANICA W LITERATURZE: tekst - świat - egzystencja / red. Stefan Zabierowski, Leszek Zwierzyński. – Katowice: Wydaw. UŚ, 2004. – s. 198-207.

&   W. Owczarski, Najcięższy grzech Brunona Schulza. – [In:] GRZECH. – Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2004. [ð]

&   A. Kato, Motyw deformacji w prozie Brunona Schulza: mężczyzna, kobieta, sztuka. – Kresy, nr 59, 3/2004, s. 132-139.

&   P. Filonowicz, Dwa eseje o Schulzu. – Twórczość, nr 12, grudzień 2004, s. 76-97.

&   J. Jarzębski, Teatralny Schulz z Drohobycza. – Didaskalia. Gazeta teatralna, nr 63, październik 2004, s. 84-85. [ðtext]

&   A. Czabanowska-Wróbel: Od "Adeli" do "Zbawienia świata", Teksty Drugie. - 2004, nr 6, s. 53-57 [_]

&   T. Oosterhoff: Księga istnieje: fragmenty esejów o Brunonie Schulzu / tł. z niderl. Natalia Borowska. // Pogranicza. - 2004, nr 5, s. 59-70 [_]

 

 

 

&   K. Maćczak, Metafizyczna formuła czasu według Brunona Schulza. - w: Prace naukowe studentów WSHE w Łodzi. Zeszyt czwarty. Literaturoznawstwo, 2004, pp. 81-

&   B. Gryszkiewicz: Bruno Schulz czyta Conrada, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 4 (2004), s. 71-88 [_ ðtext]

&   M. Dąbrowski, Bruno Schulz a nowsze dyskursy w kulturze. – [w:] CZYTANE NA NOWO. Proza polska XX wieku a współczesne orientacje w badaniach literackich (red. M. Dąbrowski, H. Gosk), Wydawnictwo „Świat Literacki”, 2004, str. 119-131.

&   Zbigniew Milczarek: Archeologia wiosennej kosmogonii. – Tomaszów Mazowiecki, 2004. – 22 s. ([Bibliofilska] Seria [schulzowska] telegramy stamtąd, tom I). – znak serii, opracowanie graficzne i typograficzne Włodzimierz Rudnicki. Przygotowanie do druku Romuald Kiliś. Druk offsetowy Oficyna Drukarsko Wydawnicza Print. Oprawa introligatorska Andrzej A. Zbieranowski. [ð]

&   G.G. Lemaire, Lnigmatique Monsieur Schulz. – Magazine littéraire, nr 435, octobre 2004.>>

&   >> Ж-Ж. Лемер, Загонетни господин Шулц. Превела са француског Ивана Адамовић. – Златна греда, бр. 38, децембар 2004, стр. 39-41.

&   N. Czarny, Le dessinateur, l'écrivain. – La Quinzaine littéraire n°887, 1er novembre 2004 [ðtext]

&   P. Šimon, Z republiky snů: výtvarné dílo Bruna Schulze, Art & Antiques, Roč.34, č.10, 2004, s.82-85: 7 barev. obr.

&   C. De Stefano, Bruno Schulz: il poeta ritrovato, Linea Diretta. Anno VIII - N. 27 - Dicembre 2004, pp. 62-71. [ðtext]

&   B. Zelinsky, Bruno Schulz als Zeichner. – In: Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Poleninstituts Darmstadt. Jg. 15. Wiesbaden 2004, S. 64–68.

&   J. Paśnicka-Stopa, Die Vater-Sohn-Beziehung im literarischen Schaffen von Franz Kafka und Bruno Schulz. // Zeszyty Naukowe. Colloquia Germanica Stetinensia. - Nr 13 (2004), s. 223-238. [_]

&   R. Hodel, Zur Kohärenz modernistischer Texte: Schulz' "Nemrod" (Sklepy cynamonowe). – [In:] Lazar Fleishman / Christine Gölz / Aage A. Hansen-Löve (Hg.): ANALYSIEREN ALS DEUTEN. Wolf Schmid zum 60. Geburtstag. Hamburg University Press 2004, S. 591-616. [_ ðtext]

&   R. Boudinot, Losing the Virginity of Time: The Literary Coordinates of Bruno Schulz and Isaac Babel. – Post Road Magazine. Issue #8 Spring/Summer, 2004 [_]

&   M. Smorag-Goldberg, Le voyage en chambre ou les pérégrinations poétiques de Bruno Schulz [in:] Le Mythe des confins, Cultures d’Europe Centrale, n° 4, 2004, p.173-88. [_]

&   Ph. Roth, Conversazione a New York con Isaac Bashevis Singer su Bruno Schulz. [in:] CHIACCHIERE DI BOTTEGA. Uno scrittore, i suoi colleghi e il loro lavoro / Philip Roth. Traduttore Norman Gobetti. – Torino: Einaudi, 2004. [_]

&   M. Monmany, Bruno Schulz - El mesías que nunca llegó a Drohobycz. – Letras Libres. (Marzo 2004) 48-52. [ðtext]

&   E. Vila-Matas, Je ne me regarde jamais en face: Bruno Schulz. // POUR EN FINIR AVEC LES CHIFFRES RONDS: chroniques littéraires / Enrique Vila-Matas; trad. de l'espagnol par Pierre-Olivier Sanchez. - Albi: Passage du Nord/Ouest, 2004, pp. 207-

&   Neşe Taluy Yüce: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz // Littera. 15.Cilt, 2004 [_]

&   S POLJSKIMI AVTORJI (in ne samo...): izbrane razprave in članki / Katarina Šalamun-Biedrzycka. – Maribor: Študentska založba Litera, 2004. [_ _]

&   S. D. Chrostowska, "Masochistic art of fantasy"; the literary works of Bruno Schulz in the context of modern masochism. – Russian Literature 55, 4 (2004) 469-501. [ð]

&   >> K. Lipinska-Illakowicz, Renegotiating The Provincial: Bruno Schulz - Local Space and Local Rhythms. – The Polish review, ISSN 0032-2970, Vol. 49 (2004), No. 4, p. 1065-1082.

&   > М. Чудић, Бруно Шулц. Приредила Бранислава Стојановић; Градац, Чачак, 2003, бр. 148-149. – Филолошки преглед, 2004, бр. 1-2, 219-223.

&   В. Табачковський, Феноменологія у Дрогобичі: "пробуджувальні візії" Бруно Шульца. – Філософська думка 2004, № 2, с. 81-113.

&   О. Лагутенко, Книга бовванізму Бруно Шульца, графіка і прозаїка // Музейний провулок. – 2004. - №2. – С.68-72. [_]

&   О. Лагутенко, Реальність міфології у графіці Бруно Шульца // ДОЛЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: Зб. наук. пр.:Матеріали конф., 26-28 серпня 2003 р. / Леонід Фінберг (голова ред.кол.). – Київ: Інститут юдаїки; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 2004. [_ _ ðtext]

&   В. Меньок, Бруно Шульц „Книга листів”: “Неврятований” Бруно Єжи Фіцовського // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск VІІI, 2004. – с. 575-595. [ðtext]

&   BRUNO SCHULZ: LA RÉPUBLIQUE DES RÊVES: [exposition, Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Paris, du 13 octobre 2004 au 23 janvier 2005]: [catalogue] / [coord. éditoriale Nathalie Hazan-Brunet, Dorota Sniezek-Feijoo]; [trad. Margot Carlier, Dorota Felman, Erik Veaux]; [en collab. avec le Musée de la Littérature Adam Mickiewicz de Varsovie]. – [Paris]: Denoël: Musée d'art et d'histoire du Judaïsme; Varsovie: Musée de la Littérature Adam Mickiewicz, 2004. – 221 p.: ill. [Sommaire: J. Odrowąż-Pieniążek, L. Sigal-Klagsbald: Avant-propos. – S. Fauchereau: Bruno Schulz, écrivain et artiste. – J. Jarzębski: Mythologie et héroïsme. – I. Kossowska: Dessins et gravures de Bruno Schulz: filiations et parentés. – G. Lisowski: L'entré de Bruno Schulz en littérature. – J. Sojcher: Une poétique de la régression. – J. Ficowski: Portraits et autoportraits. – P. Pachet: Le père, sa mort et la nuit ambiante. – A. Sandauer: Bruno Schulz ou le dernier prophète. – B. Budurowycz: La Galicie dans luvre de Bruno Schulz. – H. Lewi: Bruno Schulz ou les stratégies messianiques. – I. B. Singer: Un écrivain judéo-polonais en anglais. – M. Nadeau: Sur Bruno Schulz. – S. I. Witkiewicz: Une interview avec Bruno Schulz. – Chronologie. – M. Sagnol: Drogobytch et Truskawiets : Boutiques de cannelle et sanatorium]

&   M. Sagnol, Les lieux de Bruno Schulz: Drogobytch et Truskawiets. – Les Temps Modernes. No 629 (Novembre 2004 - février 2005) _

&   >> Ж-Ж. Лемер, Загадъчният господин Шулц. – Лик, брой 05-май 2005 [_]

&   > З. Ђерић, "Бруно Шулц", Градац, бр. 148-149, 2003. – Зборник Матице српске за славистику, бр. 67, 2005; стр. 197-199. [ðtext]

&   B. Stojanović, Postać Brunona Schulza w literaturze serbskiej. – Славистика (Београд), књ. IX, 2005; pp. 514-521. [_]

&   W. Panas, Lekcja profesora Arendta. – [w:] TAJEMNICA SIÓDMEGO ANIOŁA / Władyslaw Panas. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005. – pp. 29-63.

&   Sz. Wróbel, Trzej muszkieterowie: Witkacy, Schulz, Gombrowicz. – Twórczość. LXI: 9 (wrzesień 2005) 61-90. [_text]

&   A. Kołodziej, Motyw błądzenia. O opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza, w: PROZA POLSKA XX WIEKU. PRZEGLĄDY I INTERPRETACJE. Tom 1. Red. Marian Zbigniew Kisiel. – Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 30-39. [_ _ _]

&   A. Meyer-Fraatz, Zasady cyklizacji w twórczości narracyjnej Brunona Schulza (ciąg dalszy), in: SEMIOTYKA CYKLU. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, hg. v. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska u. R. Sioma, Białystok 2005, S. 327-336.

&   K. Leszczyńska, Zagadnienia cykliczności Xięgi Bałwochwalczej Brunona Schulza [w:] SEMIOTYKA CYKLU. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, hg. v. M. Demska-Trębacz, K. Jakowska u. R. Sioma, Białystok 2005.

&   D. Blažina, Bruno Schulz: Knjiga. – [w:] U AURI DUŠNOG DANA. Ogledi i rasprave o poljskoj književnosti i njezinoj hrvatskoj recepciji / Dalibor Blažina. – Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2005. (Biblioteka književna smotra) _

&   D. Watt, A Waxen Resurrection of the Bio-Object: The Necromantic Visions of Bruno Schulz & Tadeusz Kantor. – Wormwood [# 4 (Spring 2005)] _

&   M. Kitowska-Łysiak: Kim byłaś Eggo?, w: Biografia – historiografia wczoraj i dziś. Biografia nowoczesna – nowoczesność biografii, pod red. R. Kasperowicza, E. Wolickiej-Wolszleger, TN KUL, Lublin 2005, s. 191-213. [_]

&   M. Kitowska-Łysiak: Galicyjskie „Caprichos”?, w: Mowa i moc obrazów [praca zb. ded. prof. Marii Poprzęckiej], pod red. W. Baraniewskiego, A. Pieńkosa, Warszawa 2005, s. 67-74. [_]

&   Wiesław Budzyński: Miasto Schulza.Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005. – 432 s. ISBN 83-7469-029-1 [Spis treści: 1. Ulica Krokodyli 2. Spusty Apokalipsy 3. Legenda Jarosza 4. Młodość w Drohobyczu 5. Drzewo Wolności 6. Pierwszy Sowiet 7. Drohobyckie "Brygidki" 8. "Dzień Bandery" 9. Dziennik gestapowca Landaua 10. Gestapo Drohobycz 11. Dwustu Sprawiedliwych 12. Lista Beitza 13. Bunkier Ringlerów 14. Podziemny Drohobycz 15. Tutaj będzie Polska 16. Księga wspomnień 17. Drohobycz jest wszędzie 18. W stronę Schulza 19. Schulz ginie po raz drugi. – Przypisy. Bibliografia. Nota o autorze] [_ _ _ _ _ _ _ _]

&   Zbigniew Milczarek: Schulzowska kaligrafia. – Tomaszów Mazowiecki, 2005. – 20 s. ([Bibliofilska] Seria [schulzowska] telegramy stamtąd, tom II). – znak serii, opracowanie graficzne i typograficzne Włodzimierz Rudnicki. Przygotowanie do druku Romuald Kiliś. Druk offsetowy Laser Text Łódź. – [Spis treści:] Motto. Dedykacja. Epitafium dla Brunona S. Szmaragdowa antycypacja. Ekslibris Stanisława Weingartena Bruno Schulz, 1919 [heliograwiura, odbitka]. Niewidzialni świadkowie ostateczności. Mitologiczna perspektywa spełnienia. Zakurzony refleks autentyczności. Horoskop nocy lipcowej. Niedokończony przypis. – Kolofon.

&   DROHOBYCZ – MIASTO WIELU KULTUR. Bonusiak W.(red.). Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe UR, 2005. – 208 s. (praca zbiorowa)

&   DROHOBYCZ WIELOKULTUROWY (red. Mieczysław Dąbrowski i Wiera Meniok) | БАГАТОКУЛЬТУРНИЙ ДРОГОБИЧ (ред. Мєчислав Домбровскі і Віра Меньок). – Warszawa: Dom wydawniczy Elipsa, 2005. – 284 s. [W. Meniok, Czynnik polsko-żydowski w genealogii kulturalnej Drohobycza; P. Karwowski: Ironia? Wzniosłość? Parergon?: uwagi na marginesach Sklepów cynamonowych Brunona Schulza; A. Molisak: Bruno Schulz jako bohater literacki; Z. Wasilewska-Lipke, Drohobycka Atlantyda Andrzeja Chciuka; P. Marton, Opowiadanie Drohobycz, Drohobycz Henryka Grynberga. Rzeczywistość alegorii; T. Biłenko, Słowo autora w odbiorze czytelnika: uwarunkowania egzystencjalne (na przykładach utworów Iwana Franki, Wasyla Stefanyka, Brunona Schulza)] [_]

&   POLSKA – UKRAINA, DIALOG KULTUR. Materialy z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 29-30 października 2003 roku przez Instytut Filologii Ukrainskiej Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Lucku. Red. W. Piotrowski. Piotrkow Tryb., NWP, 2005. ISBN 83-89935-00-7. Br., 175 S. [Publikacja zawiera artykuł O. Jablonskiej: "Boryslaw smieje sie" Iwana Franko - "Sklepy cynamonowe" Bruno Schulza. Paralele etnograficzne]

&   W. Bolecki, Gender and Sex in Early Polish Modernism: Przybyszewski. Irzykowski, Witkacy, Schulz, trad. Ursula Phillips [in:] GENDER AND SEXUALITY IN ETHICAL CONTEXT. Ten Essays on Polish Prose, edited by Knut Andreas Grimstad and Ursula Phillips, Slavica Bergensiana 5; Bergen 2005, s. 98-123. [_]

&   >> W. Bolecki, Das "principium individuationis". Nietzscheanische Motive im Werk von Bruno Schulz. Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier [in:] POLNISCHE LITERATUR IM EUROPÄISCHEN KONTEXT. Festschrift für Brigitte Schultze zum. 65. Geburtstag, Frank Gobler (Hrsg.), Verlag Otto Sagner, Munchen 2005, s.13-34. [text_]

&   B. Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w "Księdze listów". – Akcent. nr 3 (101) 2005 [fragm._] >>

&   M. Zaleski, Masochista na Cyterze. – Teksty Drugie nr 3 2005 [_ _]

&   P. Dybel, Seksualność zdegradowana czyli perwersyjny świat prozy Brunona Schulza. – Teksty Drugie nr 3 2005 [_ _]

&   W stronę Schulza / [red.] Jan Bończa-Szabłowski. – Kraków: Muzeum Narodowe, 2005.

&   M. Rabizo-Birek, Szlakiem Dantego i Schulza. – Kresy. 3 (63) 2005 ð

&   A. Telwikas: Na tropach Schulzowskiego mitu, Roczniki Naukowe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. - [Nr] 7 (2005), s. 87-98

&   M. Nieszczerzewska, Centrum i peryferie miejskie w twórczości Brunona Schulza // SWOJE I CUDZE. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1: Słowiańszczyzna Zachodnia, Bogusław Zieliński (red.). – Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005, s. 117-129. [_]

&   >> M. Reich-Ranicki, Bruno Schulz. Polski Kafka? // NAJPIERW ŻYĆ, POTEM IGRAĆ / Marcel Reich-Ranicki. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2005. – pp. 73-76.

&   Jerzy Jarzębski: PROWINCJA CENTRUM. PRZYPISY DO SCHULZA. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. – 184 p. ISBN 83-08-03812-3 [Spis treści: Przypisy do Schulza. Zwiedzanie Sklepów cynamonowych. Malowanie słowem. Spojrzenie w przyszłość. Dramat tworzenia. Miasto Schulza. Prowincja Centrum. Schulz (nie)teatralny. Schulz w Drohobyczu - wiek XXI. Krytyk miłujący: Jerzy Ficowski jako badacz. twórczości Schulza. Nota bibliograficzna. Indeks nazwisk] [_ / fragm._ / rec._ rec._]

&   Tomasz Bocheński: CZARNY HUMOR W TWÓRCZOŚCI WITKACEGO, GOMBROWICZA, SCHULZA. – Kraków: Universitas, 2005. – 335 s. [_ _] [Schulz, czyli obrona własnej suwerenności (141-166). Sanatorium pod klepsydrą (167-210)]

&   I. Stasiak, W labiryncie archetypów Schulza. – Kresy, nr 4 (64) 2005, s. 147-159 [_]

&   P. Łopuszański, Bruno Schulz. – Podkowiański Magazyn Kulturalny, numer 47, jesień 2005 [_ text_]

&   S. Zilberfarb, Bruno Schulz et quelques autres. – Vacarme. 32 été 2005 [text_]

&   Ż. Nalewajk, "Skażony apokryf, tysiączna kopia"? Wieloznaczność i palimpsestowość w opowiadaniach Brunona Schulza. – Tekstualia, nr 1, 2005 [_ fragm._]

&   E. Łojszczyk, Obraz ciała bez obrazu. Ćwiartowanie pragnienia w twórczości Brunona Schulza i Hansa Bellmera. – LiteRacje 4 (9) 2005 [_]

&   B. Małczyński, „A może naprawdę nie było już miasta...". Wątki urbanistyczne w prozie Brunona Schulza. – [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek. Pod red. Adriana Glenia, Jacka Gutorowa i Ireny Jokiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005. [_ _]

&   B. Nowicki, Medicina mysticus w Sanatorium pod Klepsydrą Brunona Schulza. – w: MIĘDZY LITERATURĄ A MEDYCYNĄ. [Cz. 1.]: Literackie i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku / Redakcja naukowa Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. [_]

&   A. Pajdzińska, Z ognia dnia rozżagwionego (o metaforyce Sierpnia Brunona Schulza). – w: SPOTKANIE: księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia / red. nauk. Małgorzata Kita i Bożena Witosz. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

&   J. Bayley, The Power of Delight: Bruno Schulz. // THE POWER OF DELIGHT: a lifetime in literature: essays, 1962-2002 / John Bayley; selected by Leo Carey. – New York: W.W. Norton, c2005. [_]

&   A. Z. Newton, Flight from flight, and flight from border: Witold Gombrowicz’s Diary and A kind of testament and essays and short fiction by Bruno Schulz. // THE ELSEWHERE: on belonging at a near distance: reading literary memoir from Europe and the Levant / Adam Zachary Newton. – Madison: University of Wisconsin Press, c2005. [_ excerptð]

&   A. Hernando, Bruno Schulz. El tiempo imposible. – Lateral, Nº. 124, 2005, pags. 10-11 [_]

&   G. Serban, Bruno Schulz între demonic si serafic. – Lettre Internationale (Ediţia română), 52/2005, p. 128-130. [_]

&   C. Chevereşan, Imaginarul decadent la Bruno Schulz şi Oscar Wilde în INERŢIA IMAGINAŢIEI, Cluj: Napoca Star, 2005 (pp. 28-40)

&   >> E. Prokop-Janiec, Schulz und der galizische Schmelztiegel der Kulturen // IN UND MIT DER FREMDE. Über Identität und Diaspora im Ostjudentum / Red. Gelhard, Dorothee. – Frankfurt am Main 2005, S. 87-100. [_]

&   А. Дорошенко, Бруно Шульц. Свидетель первых дней, или Идущий в Ночи // «Дерибасовская — Ришельевская»: Литературно-художественный, историко-краеведческий иллюстрированный альманах, 2005, Вып. 22, с. 189-210. [_ ðtext]

&   О.Д. Харлан, Мала проза Валер’яна Підмогильного і Бруно Шульца: екзистенційний аспект катастрофізму // УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: Питання стилю, проблематики, поетики, мови: Зб. пр. Всеукр. наук. конф., 11-12 травня 2005 р. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – С. 211-219.

&   DESATINADA AZÁFAMA: reflexões sobre um pecurso tradutório / Marcelo Paiva de Souza. - 2005. [_]

&   H. Schmid, „Das Concetto im polnischen Barock. Am Beispiel Zbigniew Morsztyns und mit einem Blick auf Bruno Schulz“, in: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock. Bausteine zu einer Epochensynthese, Herausgeg. von Herta Schmid unter Mitwirkung von Holt Meyer und Bernhard Hartmann, Die Welt der Slaven. Verlag Otto Sagner München 2005, S. 151-185. [_]

F 2006-2007

------------------------------------------

 

@ bs ----------------------------------------------------------------------------------- www.brunoschulz.org