www.brunoschulz.org

Optimized for Internet Explorer. Encoding: Central European (Windows)

 

 

 

 

 

SCHULZOLOGIA W BIBLIOTEKACH (5)

Opracowanie Branislava Stojanović ©

 

E 1929-1989

 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 2000 – 2001 – 2002 – 2003 2004 – 200520062007 2008 – 2009 – 2010 – 2011

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

&   Władysław Panas: WILLA BIANKI. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty). Przygotował do druku Paweł Próchniak. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. – 101 p. [Spis treści: Willa Bianki. Nota / Paweł Próchniak. – Зміст: Вилла Б’янки. Примітка / Павел Прухняк. З польської мови переклали Ігор та Віра Меньок] - ISBN 83-227-2487-X [_]

&   A. Jocz, Bruno Schulz, czyli o gnostycznej próbie uchwycenia fenomenu cierpienia. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Religioznawczy. - 2006, nr 1, s. 47-58. [text_]

&   A. Skrendo, Schulz według Różewicza. Wokół wiersza W świetle lamp filujących. – [w:] Poezja modernizmu. Interpretacje / Andrzej Skrendo. – Kraków: Universitas, 2006. [_]

&   P. Paziński, "Więcej niż muza" - o przyjaciółce i muzie Brunona Schulza - Deborze Vogel. – Lampa, nr 2 (23) 2006 [_]

&   K. Szymaniak, Wstęp [do:] Debora Vogel, Kwiaciarnie z azaliami, „Midrasz” 2006, nr 2 (106), s. 48-51.

&   K. Szymaniak, Atom nieodłączalny smutku. Na marginesie montaży Debory Vogel [w:] akacje kwitnĄ / Debora Vogel. – Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006. – pp. 147-176.

&   А. Дучевска, Л. Танушевска: Тематската прогресија и лексичката реализација во еден расказ на Бруно Шулц. – Годишен зборник [Филолошки факултет на Универзитетот во Скопје] 32/1, 2006, 89-97. [_]

&   Б. Стојановић: Искушење "Опседнутости": јужнословенске преводне интерпретације једне приповетке Бруна Шулца. – [у:] 110 година полонистике у Србији: зборник радова. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2006. – стр. 217-233. [text_] [_]

&   >> A. Sandauer, Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu. – Parnasik. 1-2 (53-54) 2006, s. 14-18 [_ text_]

&   P. M. Kuszczak, Problemy świata i człowieka z perspektywy Schulza. – Parnasik. 1-2 (53-54) 2006, s.19 [_]

&   B. Stojanović, Umitycznienie Brunona Schulza. Drohobycka ikona Europy Środkowej jako nieskończona inspiracja artystów z całego świata. Parnasik. 1-2 (53-54) 2006, s. 20-23 [_][text_]

&   P. Trzemkowski, Metamorfozy drohobyckiego kupca bławatnego. Personologia OjcabohateraSklepów cynamonowychBrunona Schulza. – Parnasik. 1-2 (53-54) 2006, s. 24-28 [_]

&   MIĘDZY ORTODOKSJĄ A OBRAZOBURSTWEM. POSTACI I MOTYWY BIBLIJNE. Red. J. Borowczyk, A. Kwiatkowska, D. Rojszczak. Poz., PSP, 2006. ISBN 83-88176-67-6. Br., 186 S. [publikacja zawiera m.inn. artykuły: A. Kalina "Wątki biblijne w prozie Brunona Schulza". J. Wieczorkiewicz "Wokół figury ojca w prozie Brunona Schulza"]

&   D. Mironescu, În marginea absurdului: M. Blecher si Bruno Schulz. – Transilvania, serie nouă, anul XXXV (CXI), Numărul 2 / 2006, p. 11-14. [text_]

&   J. Le Rider, Bruno Schulz et Franz Kafka: Une note sur la relation entre écriture et peinture. – Europe, Mars 2006, vol. 84, no 923, pp. 245-252. [_ _ _]

&   M. P. Markowski, Wstęp. – [w:] SAMOTNY SEKS. Kulturowa historia masturbacji / Thomas Walter Laqueur; red. Agata Bielik-Robson. – Kraków: Universitas, 2006.

&   Jan Gondowicz: SCHULZ. – Warszawa: Edipresse, 2006. – 96 s. ISBN 83-7477-055-4 [Spis treści: "Forma wąska, acz bezdenna". Wydarte czerni. Władczynie pożądań. Bachanalia. Adoracje. Trans-Autentyk. Piękno adeliczne. Życie i dzieło Brunona Schulza. Bibliografia]

&   M. Bandura, Gruzy świętej materii. – Twórczość, nr 8, 2006, s. 73-87. [_]

&   J. Szewczyk, Przestrzeń sacrum u Olgi Tokarczuk i Brunona Schulza // ROCZNIK MITOZNAWCZY. Studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Red. Anna Kapusta, Anna Pochłódka, Maria Wojciechowska, Karina Jarzyńska. - Kraków: Wydawnictwo UJ, 2006 [_ _]

&   Б. Стојановић, Шулц и Андрић: две судбине и једно читање, Свеске Задужбине Иве Андрића. 23/2006, стр. 308-317. [text_]

&   M. Demić, Beda zarobljene materije ili Tužna sreća Bruna Šulca. – Art 032. br. 14 (2006) 75-77: ill. (Fokus: istom rukom) [text_]

&   A. Czabanowska-Wróbel, Powrót do siebie. Tajemnice "Ojczyzny" Brunona Schulza, Ruch Literacki R. 47, z. 3 (3), 2006, s. 337-350 [_]

&   D. K. Sikorski, Wspólnota światów wewnętrznych. Franz Kafka i Bruno Schulz, „Kultura narodow Priciernomorja” 2006, nr 181, s. 121-130 [_]

&   D. K. Sikorski, "Humorysta przechadza się pośród nieskończoności" - Bruno Schulz wobec twórczości Tomasza Manna, Ruch Literacki 2006, Z. 3 (276), s. 351-366. [_ _]

&   P. Pietrzak, Schulz dzisiaj (J. Jarzębski: Prowincja Centrum). – Nowe Książki. 5/2006 [_]

&   SMAK CYNAMONU, ODDECH SŁOWA / [red. Anna Papiernik, Agnieszka Stypuła]. – Bez porównania, nr 3. – Kraków: Koło Naukowe Komparatystów UJ, 2006. – 252 s.: il. [Słowo od Redakcji. – J. Jarzębski: Pisać o Schulzu. – M. Kobielska: Schulz w listach. Próba portretu twórcy. – A. Stypuła: Horyzont utraconej Księgi. – J. Szewczyk: Typologia przestrzeni sacrum w prozie Brunona Schulza. – M. Link-Lenczowska: 'Zapach więdnących kulis' czyli o 'Sanatorium pod Klepsydrą' i 'Sklepach cynamonowych' Brunona Schulza oraz ich filmowej adaptacji autorstwa Wojciecha Jerzego Hasa. – A. Fundowicz: Motyw lalki w twórczości Brunona Schulza. – A. Papiernik: Schulzowskie poszukiwania straconego czasu] [fragm._]

&   J. Słaby, Szwaczki, przyjemność i inne znaczenie. Polonistyka. [R.] 59, nr 6 (2006), s. 50-53

&   W. Bolecki, Bruno Schulz. – [w:] INNA KRYTYKA / Włodzimierz Bolecki. – Kraków: Universitas, 2006. [_]

&   G. Gazda, Bruno Schulz i Franz Kafka (glosy komparatystyczne), (w:) W. Bolecki, R. Nycz, DZIEŁA, JĘZYKI TRADYCJE. Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodziny przyjaciele, koledzy, współpracownicy, Wyd. IBL, Warszawa 2006. [_]

&   W. Panas, Lekcja profesora Arendta [w:] W. Bolecki, R. Nycz, DZIEŁA, JĘZYKI TRADYCJE. Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodziny przyjaciele, koledzy, współpracownicy, Wyd. IBL, Warszawa 2006.

&   Brian R. Banks: Muse & Messiah: The Life, Imagination & Legacy of Bruno Schulz (1892 - 1942). – Ashby-de-la-Zouch: InkerMen Press, 2006. – 319 p. (Axis Series) [Contents: Preface. - The Myth of Reality. - Landscapes of a Vision: Time. Sleep. Nature. - Procession of Masks. - Life and Art: Parallel Dimensions. - From Literature to Tragedy: Into the Mirror. - Reality & The Spectre: Schulz at the Opening of the 21st Century. – Notes. Bibliography. Chronology. – Appendix: Reflections in an Hourglass: Some Parallels in the Works of Bruno Schulz, W.B.Yeats and William Blake] ISBN: 0-9551829-6-4 (Hardcover), ISBN: 0-9551829-5-6 (Paperback). [ð _ _ ðexcerpt]

&   J. Golec, Heimatverlust und Heimatkonstruktionen. Joseph Roth und Bruno Schulz im galizischen Kontext // Labyrinthe der Erinnerung. Beitrage zur osterreichischen Literatur. Festdchrift für Prof. Stefan H. Kaszyński zum 65 Geburstag. (Hrgs.) Joanna Drynda, Katarzyna Dzikowska. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – S. 139-

&   B. Helbig-Mischewski, Zwischen Omnipotenz und Ohnmacht, Überhöhung und Unterwanderung: Zerfall der "Vaterordnung" und Masochimus bei Bruno Schulz. – Zeitschrift für Slawistik. 2006, vol. 51, n 4, pp. 428-440. [text_]

&   Роман Мних: Дрогобичанин Бруно Шульц. – Дрогобич: Видавництво "Коло", 2006. – 160 с. [Зміст: Zamiast streszczenia w języku polskim. Вировадження у проблему. 1 Бруно Шульц і Дрогобич. 2 Життєвий та творчий шлях Бруно Шульца у контексті художніх пошуків XX століття. 2.1 Життя. 2.2 Творчіст. 3 Декілька компаративістичних паралелей до творчості Бруно Шульца: 3.1 Бруно Шульц та Іван Франко: загадка контрастів. 3.2 Бруно Шульц та Анджей Хцюк: два різні польськомовні дискурси про Дрогобич. 3.3 Бруно Шульц і Осип Мандельштам: два юдейскі спомини про дитинство. 3.4 Дрогобич як дім буття: штрихи до порівняння Бруно Шульца та Мартіна Гайдеґґера. – Додатки: 1 "Шульц є набагато більшим філологом ніж Кафка" (інтерв'ю "Львівській газеті"). 2 Дрогобицький скандал очима преси. 3 Індекс імен єврейського цвинтаря у Дрогобичі. – Іменний покажник. Zusammenfassung. Список ілюстрацій] [_ фрагм._]

&   >> S. Pitol, El universo de Bruno Schulz. – SERGIO PITOL EN CASA. La Palabra y el Hombre. Edición especial (agosto 2006) pp. 17-20. [_ text_]

&   L. S. Krausz, O crepúsculo da ética imperial habsburga em Bruno Schulz e Joseph Roth. – Estudos de Sociologia, Araraquara, v.11, n.21, p.129-142, 2006 [_ text_]

&   J. Prochasko, Der Streit um das jüdische Kulturerbe in Mitteleuropa. Der Fall Bruno Schulz // ANTISEMITISMUS UND ERINNERUNGSKULTUREN IM POSTKOMMUNISTISCHEN EUROPA / Bernd Kauffmann; Basil Kerski (Hrsg.). - Osnabrück: Fibre Verlag, 2006, S. 157- [_]

&   G. Gavril, Bruno Schulz şi "Sanatoriul timpului". – Timpul. 03 / martie (2006) 6-7; 04 / aprilie (2006) 7. [text_ / text_]

&   D. K. Sikorski, Tandetomachia czyli człowiek w kulturze ersatzu (Wstępne rozpoznanie niektórych aspektów twórczości Schulza i Gombrowicza), w: GOMBROWICZE, pod red. Bernadetty Żynis, Słupsk 2006, s. 171-184 [_]

&   D. K. Sikorski, Bruno Schulz na tle literatury polsko-żydowskiej. – Kresy. 4 (68) 2006, s. 127-141. [_ _]

&   M. Sagnol, Enfance, kitsch et mannequins. Lexpérience magique de Walter Benjamin et Bruno Schulz. – Temps modernes, Nº. 641, 2006 , pags. 132-148. [_ _]

&   J. Augsburger, Ein anti-analytisches Bedürfnis. Bruno Schulz im Grenzbereich zwischen Poetik und Politik // POLITISCHE MYTHEN IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT IN MITTEL- UND OSTEUROPA / Red. Hein-Kircher, Heidi: Marburg 2006 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung; 24), 25-43. [_]

&   >> A. Fiut, Pośmiertne przygody Brunona Schulza. – w: SPOTKANIA Z INNYM / Aleksander Fiut. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006, s. 112-137.

&   >> SŁOWNIK SCHULZOWSKI / Bolecki Włodzimierz, Jarzębski Jerzy, Rosiek Stanisław (red.). – Gdańsk: T slowo/obraz terytoria, 2006. - 469 s. - ISBN 9788374537445

&   Wojciech Owczarski: MIEJSCA WSPÓLNE, MIEJSCA WŁASNE: O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. – Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2006. – 400 s.: ill. (Seria: Próby) ISBN 83-7453-718-3 [Spis treści: Wstęp. Część pierwsza: Redukcje i transgresje. Rozdział I: „Kalekujące” postaci. Rozdział II: Traktat o manekinach. Rozdział III: „Nowa morfologia” albo eksperymenty z materią. Rozdział IV: Okno w zaświat. Część druga: Prywatne mitologie. Rozdział V: Dusza Leśmiana. Rozdział VI: Najcięższy grzech Brunona Schulza. Rozdział VII: Konszachty z pustką. Część trzecia: Powrót niemożliwy. Rozdział VIII: Pokój dziecinny. Rozdział IX: „ Elegis autobiograficzne”. Rozdział X: Odys musi wrócić naprawdę. Rozdział XI: Orfeusz w Sanatorium. Rozdział XII: Rytm jako światopogląd. Część czwarta: Wobec przodków. Rozdział XIII: Leśmian i Mickiewicz. Rozdział XIV: Schulz i Kafka. Rozdział XV Kantor i Witkacy. Przypisy. Indeks osób] [_ _ _rec.]

&   K. Van Heuckelom, Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia "studiów wizualnych". – Postscriptum, 2 (56), 2006, s. 56-65. [_]

&   M. Benešová, Geneze mýtu Bruna Schulze. – Slavica iuvenum (Ostrava), VI, 2006, s. 141-146. [_]

&   >> V labyrintu Bruna Schulze: výstava pod záštitou Jerzyho Ficowského / [výběr textů a redakce Jan Bończa-Szabłowski]. – Praha: Polský institut v Praze: EM-Press, 2006. – 56 s.: il.

&   G. Kowal, Die polnische avantgardistische Triade und ihr von Nietzsche hergeleitetes dichotomisches Welt- und Menschenbild. – In: NIETZSCHE UND SCHOPENHAUER. Rezeptionsphänomene der Wendezeiten / M. Kopij, W. Kunicki (Hrsg.), Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2006, s. 187-200. [text_]

&   K. Van Heuckelom, Het kietelen van de demiurg. Portret van Bruno Schulz. – De Leeswolf, 2006, nr. 7, oktober [_]

&   L. Turea, Witkacy, Schulz, Gombrowicz: Sfidarea limitelor. – Contrafort 11-12 (145-146), noiembrie-decembrie 2006. [text_]

&   S. Daici: Spaţiul în proza lui bruno Schulz (Casa-centru). – Romanoslavica, ISSN 0557-272X, Vol. 41 (2006), p. 131-140. [text_]

&   >> M. Pollack, Drohobycz, galicyjska Pensylwania. – [w:] PO GALICJI. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma / Martin Pollack. Przełożył Andrzej Kopacki. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2007, s. 35-55.

&   E. Kara, Oniryczny świat Schulza. – Przegląd Polski: tygodniowy dodatek literacko-społeczny „Nowego Dziennika”. 162/2007 [_]

&   François Coadou: L'inquiétude de la matière BRUNO SCHULZ. – Paris: Semiose éditions, 2007. – 95 p. : ill. - ISBN 978-2-915199-21-5 [I Présentation de Bruno Schulz. – II La sensualisme enchanté ou le matérialisme poétique de Bruno Schulz] [_ _]

&   M. Jokiel: TRANSFORMATION DER WETBILDER IN DEN POLNISCHEN ÜBERSETZUNGEN DER ROMANE VON FRANZ KAFKA. – Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007. (Studia i monografie nr 393) [_]

&   B. Sommerfeld, Intertextuelle Bezüge zu Kafka in der Zwischenkriegszeit: Bruno Schulz. – [In:] KAFKA-NACHWIRKUNGEN IN DER POLNISCHEN LITERATUR. Unter besonderer Berücksichtigung der achtziger und neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts / Beate Sommerfeld. – Peter Lang Publishing Group, 2007 (Posener Beiträge zur Germanistik. Band 14) [_]

&   Sh. Ronen: POLIN. A Land of Forests and Rivers: Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature in Israel. – Warszawa: WUW, 2007. ISBN 978-83-235-0308-8 [Chapter 3: Bruno Schulz as a Fictional Protagonist in Israeli Prose: A. David Grossman – See Under: Love. B. Amir Gutfreund – The Shoreline Mansions] [_]

&   J. Święch: Schulz - pisarz galicyjski, Akcent, nr 1 (107) 2007, s. 8-20. [fragm._]

&   J. Jarzębski: Schulz - ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski, Akcent, nr 1 (107) 2007, s. 25-31. [fragm._]

&   W. Meniok: "Prowincja osobliwa": Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta, Akcent, nr 1 (107) 2007, s. 69-74.

&   >> В. Гомбрович, Творчество Бруно Шульца (Перевод Андрея Ермонского), Новая Польша № 4 / 2007 [_ text_]

&   Е. Помяновский, Таможенник из Дрогобыча, Новая Польша № 4 / 2007 [_ text_]

&   >> Е. Фицовский, Приготовления к путешествию или Последний путь Бруно Шульца, Новая Польша № 4 / 2007 [_ text_]

&   >> W. Panas: Apologia i destrukcja. Noc wielkiego sezonu Brunona Schulza. Apology and Destruction. The Night of the Great Season... (Sum.). – Lekcja profesora Arendta. Professor Arendt's Lesson (Sum.). – Intryga nieskonczoności. The Intrigue of Infinity (Sum.). – Roczniki Humanistyczne. Tom LV, zeszyt 1, 2007, pp. 137-187. [_ _]

&   J. Franczak, Schulz – klasyczny i (po)nowoczesny. – Przegląd Filozoficzno-Literacki. 2 (17) 2007 (s. 319-337) [_]

&   > G. Józefczuk, Festiwal Schulza w Drohobyczu. – Zeszyty Literackie. 1 (97) 2007 [_]

&   > В. Лисенко, «Бруно Шульц і культура пограниччя». – «Слово і Час», № 1, 2007 [_]

&   БРУНО ШУЛЬЦ І КУЛЬТУРА ПОГРАНИЧЧЯ: Матеріали двох перших едицій Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі | BRUNO SCHULZ A KULTURA POGRANICZA: Materiały dwóch pierwszych edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. – Дрогобич: Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2007. – 378 с.: ill. ISBN 978-966-7996-47-5 [_Зміст | Spis treści] [_ _ _rec.]

&   Ż. Nalewajk, Materia tożsamości. Tożsamość materii. O postaci literackiej w prozie Brunona Schulza. – Tekstualia, nr 2 (8) 2007 [_ text_]

&   U. Gorzelak, Czy Bruno Schulz był masochistą? : odcienie kobiecości w "Xiędze bałwochwalczej". - Akcent. - R. 28, nr 2 (2007), s. 13-20.

&   J. Franczak, Księga i "Księga". - Streszcz. w jęz. ang. // Wielogłos. - [Nr] 1 (2007), s. 130-148.

&   О. Лагутенко, Жіночий образ в українській графіці першій третині ХХ століття // ТІЛО ЧИ ОСОБИСТІСТЬ? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття» / Людмила Таран та Ольга Лагутенко. - 2007. [_]

&   R. Looby, Mit golema w twórczości Brunona Schulza. – Pamiętnik Literacki, nr 2 /2007, s. 93-105 [_]

&   T. Mizerkiewicz, "Zgubione takty śmiechu". Opowiadania Brunona Schulza w kontekście międzywojennych teorii komizmu // NIĆ ŚMIESZNEGO. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku / Tomasz Mizerkiewicz. – Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2007 (Seria Filologia Polska nr 95) [_]

&   K. Grzywnowicz, „By człowiekowi pokazać człowieka” – motyw metamorfoz w twórczości Brunona Schulza i w „Królestwie z tego świata” Alejo Carpentiera. – Bez porównania, numer 5, wiosna/lato 2007 [fragm._]

&   BRUNO SCHULZ. EL PAÍS TENEBROSO. – Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2007. – 216 p.: ill. - ISBN 978-84-86419-07-06 [ÍNDICE: Monika Poliwka: El país tenebroso de Bruno Schulz (9-30). Irena Kossowska, Łucasz Kossowski: Relaciones y afinidades artísticas. Traducción de Joanna Bielak y Xavier Farré (31-52). Serge Fauchereau: Bruno Schulz y los maniquís. Traducción de Inés Bértolo (53-56). Sergio Sanz: Homenaje en tres tiempos (57-59). - BRUNO SCHULZ OBRAS 61 EL LIBRO IDÓLATRA 63 LAS TIENDAS DE COLOR CANELA 85 SANATORIO BAJO LA CLEPSIDRA 93 ESCENAS IDÓLATRAS 113 ENCUENTROS 121 OTRAS OBRAS 127 DOCUMENTOS 169 CRONOLOGÍA 197 BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA 203 OBRA EXPUESTA 207] [_ text_]

&  D. Wojda, Schulzowskie reprezentacje pogranicza kulturowego w perspektywie postkolonialnej. – Teksty Drugie 4 (106) 2007, s. 233-247. [_ _]

&   > A. Śliwa, Schulz, Leuven i "olbrzymie kury belgijskie". – Twórczość, rok LXIII, nr 9 (742), wrzesień 2007, s. 156-157. [_ text_]

&   > K. Mojsak, Tomasz Bocheński, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. Kraków 2005. – Pamiętnik Literacki, nr 3 /2007, s. 236-241. [_]

&   >> K. Van Heuckelom, Koncepcja idolatrii w twórczości Brunona Schulza z punktu widzenia "studiów wizualnych". – [w:] LITERATURA, KULTURA I JĘZYK POLSKI W KONTEKSTACH I KONTAKTACH ŚWIATOWYCH: III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Poznań, 8-11 czerwca 2006 roku: praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Czermińskiej, Katarzyny Meller, Piotra Flicińskiego. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. – s. 563-571.

&   J. Franczak, Liber mundi. Bruno Schulz - Sanatorium pod Klepsydrą [1. Wędrowcy niedoludzkich obszarów 2. Księga i Księga 3. Ułamki potłuczonego zwierciadła 4. Mit leży już w elementach 5. Teksty wiosny 6. Głębia i powierznia 7. Zstąpienie w nierozstrzygalność 8. Bezdomna wędrówka 9. Opus absconditum]. – [w:] POSZUKIWANIE REALNOŚCI. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej / Jerzy Franczak. – Kraków: Universitas, 2007. [_ _]

&   K. Makonj, Dwoisty świat Brunona Schulza. – Teatr Lalek, nr 1 (88) 2007 [_]

&   A. Naróg, Boskie stwarzanie czy stwarzanie boskości? Kosmos Witolda Gombrowicza i Traktat o manekinach Brunona Schulza. – RED. nr 2 (3) 2007 [_]

&   Małgorzata Kitowska-Łysiak: SCHULZOWSKIE MARGINALIA. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007. – 184 s.: ill. - ISBN 978-83-7363-623-1 [Spis treści: Od autorki. - Twarz artysty – fizjonomia bez pointy. - Matka wychodzi z cienia. - „Ja, Anna Csillag...” - Kim byłaś Eggo? - Cieślewicza ikony codzienności. - Drohobycz, czyli świat. - Drohobycz Dwurnika. - Requiem. Alfred Schreyer i Abraham Schwarz rozmawiają o śmierci Brunona Schulza. - Sprawa Schulza. - Summary. Nota edytorska. Spis ilustracji. Indeks nazwisk] [_ _] [text_]

&   > A. Goworski, Dom Schulza [„Bruno Schulz a kultura pogranicza: Materiały dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu”. Instytut Polski w Kijowie, Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycz 2007, ss. 388]. – Akcent. nr 4 (110) 2007, s. 104-110. [text_]

&   A. B. Hornstein, A Strange Case of Holocaust Art: The Historical and Cultural Property Debate over Who "Owns" Bruno Schulz. – Columbia Journal of East European Law. Volume 1, Number 1, 2007 [_ _]

&   M. Oklot, Maturing into Childhood: An Interpretive Framework of a Modern Cosmogony and Poetics. – Alif: Journal of Comparative Poetics, 2007 [text_]

&   >> J. M. Coetzee, Bruno Schulz. // INNER WORKINGS: literary essays, 2000-2005 / J.M. Coetzee. – New York: Viking, 2007. – pp. 65-78.

&   >> H. Sussman, Modernist Night: Distortion, Regression, and Oblivion in the Fiction of Bruno Schulz. – In: IDYLLS OF THE WANDERER: outside in literature and theory / Henry Sussman. – New York : Fordham University Press, 2007. [ðexcerpt]

&   R. Bégin: « [...] d'un temps qui a déjà servi ». L'imaginaire des ruines de Bruno Schulz à Wojciech Has. – Protée. Vol. 35, no 2 (automne 2007) 27-37. [_ _]

&   A. Werberger, Nur eine Muse? Die jiddische Schriftstellerin Debora Vogel und Bruno Schulz // Ingrid Hotz-Davies, Schamma Schahadat (Hg.) INS WORT GESETZT, INS BILD GESETZT: Gender in Wissenschaft, Kunst und Literatur. – Bielefeld: Transcript Verlag, 2007. – pp. 257-286. [_]

&   R. Mnich, Drohobycz, eine versunkene Atlantis: Bruno Schulz und Andrzej Chciuk. – In: POLNISCHE LITERATUR: ausgewählte Fragen und neue Zugänge; Vortragsreihe (März bis Juni 2007) / Hrsg. des Bd.: Irmgard Nöbauer und Alois Woldan. – Wien: Wissenschaftliches Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 2007 (Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien; Bd. 4). - S. 43-55.

&   A. Kalewska, Bruno Schulz e Fernando Pessoa ou os dois discípulos de Fausto: o pacto "meio-texto, meio-imagens" contra as sensações da realidade. – Diacrítica. Série Ciências da Literatura no 21/3 (2007) S. 267-286. [_ _]

&   M. Bloede, Nagy József: Filozófusok. – Eső. Irodalmi lap, 2007. nyár, X. évfolyam 2. szám, pp. 43-48. [text_]

&   >> R. Lachmann, Metamorfoza. Druga morfologija – proza Bruna Schulza. // METAMORFOZA ČINJENICA I TAJNO ZNANJE: o ludama, mostovima i drugim fenomenima / Renate Lachmann; priredio i preveo Davor Beganović. – Zagreb; Sarajevo: Naklada Zoro, 2007.

&   >> V. Ognjenović, Mašta i pamćenje. // NASUPROT PROROČANSTVU / Vida Ognjenović. – Beograd: Arhipelag, 2007.

&   Т. Возняк, Шлях до Бруно Шульца (Самбір, Старий Самбір, Дрогобич, Борислав, Трускавець). – Незалежний культурологічний часопис «Ї» - число 48 / 2007 (ГЕБРЕЙСЬКИЙ УСЕ-СВІТ ГАЛИЧИНИ) [_]

&   М. Гольберг, Пограниччя, вдячність, пересторога. – Pogranicze / Пограниччя, 2/2007, с. 11-19.

&   Т. Чонка, Творчі паралелі: Бруно Шульц і Володимир Набоков (спроба інтерпретаційного прочитання). – Pogranicze / Пограниччя, 2/2007, с. 173-182.

&   А. Рудзицкий, Еврейские классики из Дрогобыча: Бруно Шульц и Э.Лилиен. //Антиквар.-Киев. - 2007. - № 12. [_]

&   О. Харлан, Екзистенцiйна модель катастрофізму в українській та польській літературі міжвоєнного двадцятиліття: [на матерiалi прози Валер`яна Підмогильного та Бруно Шульца] // Укр. мова i л-ра в шк.- 2007.- № 1.- С. 51-54. [_]

&   И. Клех: Вокруг да около Шульца // «Иностранная литература» 2007, № 9 [text_]

&   >> S. I. Witkiewicz, La création littéraire de Bruno Schulz // DU GOÛT PUBLIC : nouveaux essais sur l'art / Gérard Conio. - Lausanne : L'Age d'Homme, 2007

&   Michał Paweł Markowski: POLSKA LITERATURA NOWOCZESNA. Leśmian, Schulz, Witkacy. – Kraków: Universitas, 2007. – 428 s. - ISBN 978-83-242-0732-9 [Schulz – Za kulisami rzeczywistości: "Coś się we mnie popsuło". Zrozumieć Schulza. Reprezentacja. Genialne gryzmoły. Prywatna mitologia. Noc i nieświadomość. Księga blasku. Forma i materia. Paradoks niewyrażalności. Pępek ciemności. Popłoch arabesek. "Zdejmując zasłonę z tajemnic dręczących i upojnych". Antynomia duszy ludzkiej. Xięga Bałwochwalcza. Mężczyźni i kobiety. Gnostyk wyśmiany. Język i rzeczywistość. Co to jest humanizm? Mgliste fajczarnie fabuł i bajek. Poezja i proza. Między słowami. Dziedzictwo Kratylosa. Tożsamość i ekstaza. Antyrealizm. Restytucja. Upadek Księgi. Genialna epoka. Możliwe i rzeczywiste. Katastrofa. Ironia i maskarada. Ironiczna heterodoksja. Zakończenie: Schulz, literatura i kryzys nowoczesności. Bibliografia komentowana] [_ _ rec._ rec._ _]

&   J. Olejniczak, Miejsce Brunona Schulza w literaturze modernistycznej, [w:] NARRACJE PO KOŃCU (WIELKICH) NARRACJI: kolekcje, obiekty, symulakra... / red. nauk. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz. – Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007, s. 303-315.

&   J. Olejniczak, Na boku fikcji – Bruno Schulz, [w:] NA BOKU: pisarze teoretykami literatury?... : (szkice) / red. nauk. Józef Olejniczak i Monika Bogdanowska. – Katowice: Wydawnictwo Agencja Artystyczna Para, 2007, s. 159-174.

&   Б. Рајчић, Дебора Фогел – учитељица и муза Бруна Шулца. – Београдски књижевни часопис, бр. 8, јесен 2007, стр. 59-61. >>

&   Z. Hryhorowicz: Arte factum Blechera i Schulza. Rzeczywistość-Nierzeczywistość-Sen [w:] H. Chałacińska-Wiertelak, J. Kropaczewski (red.) DYSKURS WIELOKULTUROWY. Prace Humanistycznego Centrum Badań, Wyd. UAM, Poznań 2007, str. 59-67. [_]

&   E. Kraskowska, Nałkowska i Schulz, Schulz i Nałkowska. – w: CZYTELNIK JAKO KOBIETA. Wokół literatury i teorii / Ewa Kraskowska. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. – ISBN 978-83-232179-6-1 [_]

&   >> B. Nowicki, Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w "Księdze listów". – w: MIĘDZY LITERATURĄ A MEDYCYNĄ. Cz. 2. Problemy psychologiczne ludzi cierpiących w badaniach interdyscyplinarnych / Redakcja naukowa Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner. – Lublin: Norbertinum, 2007. [_]

&   В. Меньок, Міфологізація дійсності як індивідуально-авторська нарація у творчості Бруно Шульца. // Вісник Львівського Університету. Серія іноземні мови. 2007. № 14. С. 179-190. [text_]

&   L. Marinelli, Kantor e l’ombra di Schulz, “La fi gura nel tappeto. Letteratura Spettacolo Traduzione”, inverno 2007, pp. 19-34. [_]

&   A. Habdank-Wojewódzka, Droga do domu, czyli podróż oniryczna po schulzowskim domu wspomnień. – Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - [Nr] 7 (2007), s. 133-144. [_]

 

 F 2008-2011

-----------------------------------------------------------

@ bs --------------------------------------------------- www.brunoschulz.org