www.brunoschulz.org

 

Бранислава Стојановић: Искушење "Опседнутости": јужнословенске преводне интерпретације једне приповетке Бруна Шулца. – [у:] 110 година полонистике у Србији: зборник радова / [уредник Петар Буњак]. – Београд: Славистичко друштво Србије, 2006. – стр. 215-231.

 

 

 

©  Branislava Stojanović (Beograd)

 

 

ISKUŠENJE "OPSEDNUTOSTI"

JUŽNOSLOVENSKE PREVODNE INTERPRETACIJE JEDNE PRIPOVETKE BRUNA ŠULCA

 

 

[XLIV skup slavista Srbije]

 

 

Kratak osvrt na recepciju Šulcove pripovetke "Nawiedzenie" i raznovrsnost naslova na srpskom, slovenačkom, bugarskom, hrvatskom i makedonskom jeziku – dali su dovoljno povoda i materijala za interpretaciju same pripovesti.

 

Ključne reči: Bruno Schulz – "Nawiedzenie", prevođenje, biblijski motiv – borba s anđelom.

 

Od prvih prevoda krajem 50-ih do početka 90-ih godina prošlog veka, kada popularnost ovog poljskog pisca, upravo na stogodišnjicu rođenja 1992. dostiže vrhunac, pa sve do danas, pripovetke Bruna Šulca su objavljene u više stotina posebnih izdanja na 33 jezika iz celog sveta [1]. Zbog svoje kompleksne metaforike i barokne stilistike, kao i zbog raznovrsnih i ne uvek jasnih aluzija na poznate mitske obrasce, Šulcova proza odavno je predmet translatoloških analiza i podsticaj za nova iščitavanja, interpretacije i prevode.

Na poljskom bi naslov ovog mog referata bio jednostavno Nawiedzenie "Nawiedzenia" i bio bi to uočljiviji pleonazam nego što zvuči na srpskom. Moje interesovanje baš za ovu pripovetku potiče upravo iz činjenice da naslovi drugih Šulcovih priča iz njegove prve zbirke nemaju tako široku lepezu prevodnih rešenja u južnoslovenskim izdanjima. Iskušenje "Opsednutosti" kontrastira najstarija i najnovija tumačenja.

Raznovrsnost naslova Šulcove pripovetke "Nawiedzenie" (Sklepy cynamonowe, 1934) [2] u južnoslovenskim prevodima zanimljivo se grupiše pre svega hronološki: prvo se na srpskom pojavilo "Iskušenje" (Stojan Subotin, 1961) [3], zatim na slovenačkom u periodici "Preskušanje" (Niko Jež, 1986) [4], a onda u okviru zbirke kao "Obisk duhá" (Katarina Šalamun-Biedrzycka, 1990) [5], iste godine na bugarskom "Обладан от зла сила" (Магдалена Атанасова, 1990) [6], potom na hrvatskom "Opsjednutost" (Dalibor Blažina, 1998) [7] i na makedonskom "Опседнатост" (Лидија Танушевска, 2004) [8]. Kao kuriozitet treba dodati da je ova priča još jednom prevedena na srpski, ali s nemačkog, pa je tako dobila nešto drugačiji naslov – "Преиспитивање" (Страхиња Шуљагић, 1993) [9].

Mada se "razumevanje po rečniku" inače odavno smatra nekakvim surogatom razumevanja [10], u pokušaju da rastumačim ovakvu šarolikost naslova proveravala sam najpre njihova leksikografska značenja, pošto se iz konteksta ne može precizno definisati naslovni pojam. Rečnik Doroševskog beleži samo "nawiedzanie", ali ne i "nawiedzenie". Naravno, ne postoje dve reči različitog značenja, nego su u pitanju varijante sa preglasom u glagolskoj imenici koja je nastala od iste reči ali različitog glagolskog vida:

nawiedzać ndk / nawiedzić dk 1. «o kataklizmach, klęskach, chorobach, nieszczęściach itp.: wydarzać się, trapić, nękać, dotykać»; 2. przestarz. dziś podn. a. żart. a) «przybywać do kogoś w odwiedziny, w gościnę, z wizytą; przybywać do jakichś miejscowości, miejsc; odwiedzać; niekiedy także: zwiedzać co»; b) «o bóstwie: napełniać, obdarzać (łaską, ukojeniem, spokojem), zsyłać natchnienie; natchnąć»; c) «dotykać opętaniem, szaleństwem» [11]

Savremeni rečnik poljskog jezika (elektronska verzija PWN-a) takođe ne navodi derivate, pa ni ovu glagolsku imenicu, nego samo glagol "nawiedzać/nawiedzić", a razlika u odnosu na Doroševskog u ovom slučaju je veoma indikativna: spojena su dva poslednja objašnjenja – pod b) i pod c), pa je tako gotovo nestala razlika između božanskog nadahnuća i obuzetosti, odnosno ludila pod uticajem zlih sila:

3. przestarz. «o mocach nadprzyrodzonych: obdarzać łaską, zsyłać natchnienie; dotykać opętaniem, szaleństwem; wstępować w kogoś» [12]

U dvotomnom poljsko-srpskom rečniku stoji odrednica "nawiedzenie" sa čak četiri značenja, od kojih su prva tri okvalifikovana kao zastarela, a četvrto je religiozni pojam. Dakle, pod 1. poseta, pohod; 2. nadahnuće, 3. mahnitost, ludilo; i pod 4. Pohod Blažene Device Marije. Nešto opširnije su navedena značenja uz glagol "nawiedzić": 1. pogoditi, zadesiti, snaći ([kad se radi] o nesreći, bolu, bolesti i sl.); 2. zast. i šalj. uzv. posetiti, pohoditi; 3. zast. nadahnuti, ispuniti; 4. zast. obuzeti, spopasti, opsesti, opsednuti ([kad je reč] o ludilu, besu i sl.), sve to uz ilustraciju nekoliko karakterističnih fraza, od kojih je najzanimljivija vezana za poslednje značenje: "ktoś nawiedzony przez diabła zast. neko opsednut đavolom" [13]. Međutim, u rečniku Doroševskog uz pridev "nawiedzony" naglašeno je da u imeničkoj funkciji ova reč "prema starim verovanjima" označava čoveka koji je "nawiedzony przez bóstwo lub złego ducha". Površnim tekstualnim pretraživanjem interneta može se zaključiti da je u savremenom poljskom jeziku reč "nawiedzenie" pre svega zastupljena u pomenutom religioznom kontekstu i da se, osim kao naslov Šulcove pripovetke, javlja još samo na sajtu jednog poljskog egzorciste i parapsihologa, izvesne Vande Prontnjicke, koja to, naravno, razume kao "obuzetost đavolom". Uzgred, treba napomenuti da u poljskoj kulturi egzorcizam nije nešto što se isključivo vezuje za oblast parapsihologije, pošto se pojam "egzorcyzm" (u smislu odbrane od Zla) javlja i u katoličkoj svakodnevnoj praksi i kao takav objašnjava u katehizisu [14].

Po navedenim leksikografskim definicijama, čini se da su u prevodu precizni samo ovi najnoviji (hrvatski i makedonski). Dvosmerni poljsko-makedonski rečnik ne nudi, doduše, doslovno takvo rešenje, nego tek za pridev "nawiedzony" daje "przestarz. наваен (од зло, од зли духови, од божество)" [15] i sugeriše ono značenje koje prepoznajemo u bugarskom naslovu ("Обладан от зла сила"), mada se i u ovako malom rečniku pored zlih duhova pominje i božanstvo. "Опседнатост" i "nawiedzenie" nisu obrađeni u tom rečniku. Poljsko-hrvatski rečnik navodi značenja koja se uglavnom poklapaju sa definicijama iz rečnika PWN, te je kao drugo značenje, arhaično i knjiško, za glagol "nawiedzić" navedeno: "opsjesti, doći (pojaviti se) u snu, doći u san, navjestiti, pohoditi [...]", a kao četvrto "obuzeti, opsjesti, začarati, ući u koga ([misli se na] zle sile), biti bjesomučan" [16]. Ni u hrvatskoj kulturi pridev "opsjednut" ne asocira odmah na egzorciste i često je neophodno dodati neku reč da bi pojam bio jasniji. Ipak, najnoviji hrvatski rečnik na prvo mesto stavlja upravo to značenje: "opsjednut 1. koji je pod uticajem kakvih nadnaravnih sila, najčešće zlih; ureknut", a tek kao drugo ono kolokvijalno: "2. razg. koji se ne može može otrgnuti od kakvih misli, ideja, planova" [17]. Lingvističku leksikografiju treba ipak proširiti još nekim izvorima. U hrvatskom izdanju Rečnika ezoterije Pjera Rifara (objavljen u Zagrebu 1989) piše da je "opsjednutost posjednutost promjena ličnosti za čijeg trajanja čovjekom, životinjom ili skupinom upravlja 'duh' (predočen kao demon, duša pokojnika, egregor i sl) koji im oduzima slobodu djelovanja, mišljenja i govora čineći ih svojim sredstvom ili medijem" [18]. Međutim, za "opsednutost" u tom značenju (odnosno "obuzetost") – u poljskom jeziku odavno postoji preciznija reč: opętanie [19].

Indikativno je da su oba naslova iz 1990. godine, u bugarskoj i u novijoj slovenačkoj varijanti Šulcove pripovetke, proširena rečima "zla sila", odnosno "duh". Za razliku od bugarskog, gde se jasno daje tumačenje o prirodi sile pod čijim uticajem se nalazi glavni junak, u novom slovenačkom naslovu ("Obisk duhá") pojavljuje se reč šireg semantičkog spektra, a u osnovi je – poseta ("obisk – 1. bivanje, zadrževanje pri kom zaradi prijateljskih, družabnih stikov; 2. glagolnik od obiskati" [20]). Bugarsko "обладáвам / обладáя" znači prosto "posedovati, imati, biti vlasnik čega" [21] i jasno je da je i ta reč sintaksički morala biti nečim dopunjena i konkretizovana.

"Iskušenje" je pak, prema starom Benešićevom hrvatsko-poljskom rečniku – "pokusa, pokuszenie, próba" [22]. I u staropoljskom je "nawiedzenie" značilo prosto "doświadczenie, próba" [23] i to tumačenje može se prepoznati u prvom slovenačkom naslovu ("poskúšanje – pokušavanje, ogledanje, probanje; poskúšati – 1. pokušavati, ogledati, probati; 2. eksperimentisati" [24]), ali i u prvom južnoslovenskom prevodu, jer "iskušenje" osim osnovnog – na srpskom ima i sekundarna, arhaična značenja. Rečnik SANU tu reč definiše kao: "1. а. стање, расположење, жеља, страст која некога наводи, мами на нешто што се коси с одређеним нормама [...], б. ситуација пуна тешкоћа, препрека, опасности [...], в. властито страдање, несрећа, патња; 2. проба, испит, провера; 3. заст. искуство, сазнање" [25].

Nisam odolela da ne proverim kako su "Nawiedzenie" protumačili na slovenskom severu, koji bi u principu trebalo da bude bliži Šulcu. Češki prevodilac je to doslovno shvatio kao religiozni pojam [26] – "Navštívení" (Hana Jechová, 1968), a na slovačkom je ova priča objavljena pod naslovom "Posadnutosť" (Félix Uváček, 1989). Zanimljivo, ispostavlja se da su najmanje dilema imali prevodioci na istočnoslovenske jezike, jer su našli korenski srodne reči. Postoje čak dva prevoda na ruski, koja se inače u pojedinim naslovima prilično razlikuju, ali u ovom slučaju oba prevodioca su se odlučila za "Наваждение" (Асар Эппель, 1993; Леонид Цывьян, 2000). Inače, u savremenom ruskom "наваждéние" znači "priviđenje, halucinacija; bunilo" [27], ali preko rusko-slovačkog rečnika ne može se ni naslutiti "nawiedzenie", odnosno "posadnutosť", pošto tamo stoji da je "наваждéние – prelud, vidina, ošiaľ" [28]. I na ukrajinski su Šulca prevodili u više navrata, ali ne i ovu pripovetku, pa se ona pojavila samo u okviru kompletne zbirke kao "Навіженство" (Андрій Шкраб’юк, 1995). Pridev "навіжéний" na ukrajinskom znači prosto – "lud, šašav" [29]. Kako će se ispostaviti, ni ovakve interpretacije ne odstupaju od onog što se može iščitati iz same pripovetke.

Ali zašto je ova Šulcova pripovetka uopšte tako naslovljena?

Nakon nekoliko opisnih pasusa posvećenih porodičnoj kući na trgu i njenim čudnim stanarima, narator odmah daje informaciju da je otac bolestan, da danima ostaje u krevetu, nervirajući se svaki put kad otvori trgovačke knjige i počne da pregleda račune. Naracija je u početku tek ovlašno mistifikovana i ekspresivna. Teško je razaznati prirodu bolesti glavnog lika, pošto ubrzo počinju opisi uživljavanja junaka (i naratora) u tipično šulcovske "gustine tapeta", arabeske koje oživljavaju, namiguju i šapuću. Tek posle, kad čudno stanje bolesti postaje nerazumljivo i za samog naratora, on se distancira od svog junaka i nastavlja pripovedanje u množini i iz daljine ("čuli smo kako razgovara s Bogom", "čuli smo kako je duh ušao u njega", "čuli smo tutnjavu borbe i očev jauk") i tek u tom delu priče stanje dolazi do dramske kulminacije, ubrzo potom i do narativnog smirivanja i ponovnog približavanja junaku. Drugo poglavlje već mirnije iznosi slične informacije, stanje zdravlja se nije popravilo, ali "sa Bogom se izgleda bio sasvim pomirio" [30]. Dakle, pominje se samo Bog, nekakav je duh eventualno ušao u Jakuba, ali iz teksta proizilazi da ono leksikografsko upućivanje na "zle sile", odnosno đavola – nema nikakvog osnova, barem što se tiče ove Šulcove pripovetke.

Prema tabeli koju je još pre četvrt veka ustanovio Vojćeh Viskjel [31], Šulcovo "Nawiedzenie" ima tipičnu trodelnu strukturu: u početku imamo opis apatije i učmalost predstavljenog sveta (tu on smešta početne informacije o očevoj bolesti, a ne kratak uvodni opis grada), centralni deo je ekspanzivan (u ovom slučaju to je topos "svađe s Bogom") i na kraju – treći deo koji predstavlja smirivanje, a koji po Viskjelu počinje već sa prvim rečenicama drugog poglavlja, tačnije sa rečenicom koja doslovno to i iskazuje ("Potem przyszedł okres jakiegoś uciszenia, ukojenia wewnętrznego, błogiej pogody ducha."). Tačno je da se naracija tu smiruje, da više nema ekspresivnih opisa "ludila" glavnog junaka, ali svi simptomi su i dalje prisutni, možda još i čudniji.

Centralna epizoda u kojoj se Jakub "svađa s Bogom", zbog jasne aluzije na starozavetnog Jakova ("tytan ze złamanym biodrem") – tradicionalno se dovodi u vezu sa biblijskim motivom borbe Jakova sa anđelom [32], mada ima osnova i da se lik oca u ovoj Šulcovoj priči poveže sa nekim od starozavetnih proroka (pa i sa Ilijom, kako neki neargumentovano tvrde [33]). Dakle, centralni deo, onaj zbog kog verovatno priča i nosi naslov "Nawiedzenie", davno je identifikovan kao sukob, ali ni iz jedne jedine aluzije ne proističe da se tu našla nekakva zla sila, nego se čak Bog imenuje, suprotno jevrejskoj tradiciji i zabrani.

Međutim, ni sami biblisti nisu poverovali starozavetnom Jakovu da se susreo s Bogom u obličju anđela, pa ne treba zameriti ni prevodiocima što se kolebaju u tumačenju ove Šulcove pripovetke neobičnog naslova. "Jakovljevo rvanje s noćnim neznancem jedno je od najdiskutabilnijih mjesta u kršćanskim komentarima Biblije. [...] Po najstarijim komentarima i u najstarijoj ikonografiji Jakov se bori s anđelom, pod kojim se figurativno podrazumeva (nevidljivi) Bog, koji – u obliku fizičke borbe – iskušava svog izabranika Jakova." [34] Drugo tumačenje navodi da je Jakovljev protivnik zapravo bio anđeo čuvar njegovog brata Isava [35], ali takvi detalji nisu bitni za ovu priču. Nije čak važan ni epilog te borbe po kojem je Jakov iznudio blagoslov od svog protivnika, dobio novo ime (Izrael) i time označio svoju simboličnu pobedu. Sama centralna borba između čoveka i anđela u likovnoj umetnosti je imala nekoliko slavnih tumačenja (Rembrant, Gistav Dore, Ežen Delakroa, Pol Gogen). Ovako široko rasprostranjen biblijski motiv morao je biti poznat Šulcu, a sa danas već bogatijom referentnom literaturom možemo eventualno istražiti kakve asocijacije na taj pojam ima savremeni čitalac.

U poljskom izdanju Rečnika anđela Gustava Dejvidsona uz ilustraciju Ežena Delakroa stoji komentar da se taj anđeo obično identifikuje kao Metatron, Penuel ili Samael [36]. Prema istom rečniku, Penuel je kao anđeo manje poznat u literaturi, a već samo njegovo ime govori da je "obličje Božje". U Knjizi postanja to nije ime anđela, nego toponim (u Daničićevom prevodu Fanuil), ime mesta gde se Bog javio Jakovu [37]. Metatron je u nekanonskim spisima Starog zaveta jedan od najviših arhanđela, u Talmudu čak anđeo koji posreduje između Boga i ljudi, a u jevrejskoj mističkoj tradiciji – anđeo smrti [38]. Iz odrednice za ovog trećeg, koji je i najpoznatiji kao anđeo smrti, može se saznati da u ovoj epizodi sa Jakovom u spisima jevrejske mistike, osim njegovog imena, funkcionišu još neka (Mihajlo, Urijel), ali u najpoznatijoj kabalističkoj knjizi, u Zoharu, samo se on pominje u toj ulozi [39]. U jednom svom romanu Isak Baševis Singer navodi da postoji kabalistički zapis "u kojem je bilo objašnjeno da svakom samrtniku dolazi Samael [...] i podbada ga da se odrekne Boga; otuda je najbolje da se svako [...] bogohuljenje unapred poništi" [40]. Anđeo smrti se i u jevrejskom folkloru vezuje za glavnog – palog anđela.

Ne dovodeći u pitanje Božje prisustvo, savremena strukturalistička analiza ove starozavetne epizode, koju je izveo Rolan Bart [41] u okviru šire biblijske legende o Jakovu – vidi čak isti raspored funkcionalnih delova priče kakve je Vladimir Prop pronašao u komparativnim analizama bajki. To samo potvrđuje da su bitni elementi mita i u biblijskom tekstu sačuvani. Različita tumačenja ovog očigledno tamnog mesta prenosi knjiga Hebrejski mitovi [42], gde se između ostalog napominje da "Božja ruka nije mogla lako da se razlikuje od satanine", a da samo "odbijanje protivnika da otkrije svoje ime ne čini ga nužno Bogom", mada su komentatori Biblije za obe teze pronašli analogije na drugim mestima svetog teksta [43]. Isti izvor navodi i "različita midraška gledanja na to rvanje Jakova s 'nekim', u kome on kasnije prepoznaje Boga", gde stoji i komentar autora Hebrejskih mitova – da je ipak bilo nedopustivo to shvatiti kao metaforu za čovekovu borbu protiv Boga – u molitvi [44]. Pogrešno ili ne, jedan takav neobičan vid molitve, upravo na granici bogohulnog u današnjem hrišćanskom poimanju religije, javlja se u poznom judaizmu [45], a za književnost je odličan materijal [46]. Ako se vratimo Šulcu i setimo da njegov Jakub stalno obitava u "regionima velike jeresi" – onda ni ovakva tumačenja ne bi trebalo uzeti kao neobična.

Šulc je inače često u svojoj prozi aludirao na biblijskog Jakova i vezivao se za mnoge druge epizode biblijskog imenjaka svog oca, potom i za njegovog sina Josifa (kad je saznao za veliki roman Tomasa Mana), gradeći tako svoju "mitizaciju stvarnosti" i svoju "privatnu mitologiju". Aluzija na istu epizodu starozavetnog Jakova postoji i u "Mrtvoj sezoni" iz 1936. godine (poslednja u nizu pripovedaka pre nego što će se 1937. pojaviti objedinjene u zbirci Sanatorijum pod Klepsidrom) [47]. A da bi se razumelo "Nawiedzenie" ("Iskušenje") treba pročitati "Martwy sezon" ("Mrtvu sezonu"), naglašava Vladislav Panas u svojoj prvoj knjizi o Šulcu [48], upravo povodom "titana slomljenog bedra". No, varijacije istog motiva u Šulcovoj prozi ne moraju uvek imati isto značenje. U "Mrtvoj sezoni" opisana je Jakubova borba sa "crnobradim", njegovim čudnim gostom o kojem se ne zna mnogo, mada narator kasnije naglašava "da je to morao biti moćan demon, jedan od stubova Zemaljskog saveza kreditora" [49]. Posle borbe s njim, Jakub je opet "lako hramao na jednu nogu", ali osim tog signala (i otvorenog poređenja u prethodnom pasusu), nema nikakvih drugih aluzija na biblijsku borbu s anđelom. U priči "Nawiedzenie" ima više elemenata da se to bukvalno shvati kao susret i težak sukob s Bogom, pošto se konkretno i pominje (čak blasfemično imenuje i opisuje, uprkos jevrejskim kodeksima), ali tu nema nikakve direktne borbe, to je tek "dijalog strašan kao govor gromova", u kojem Bog / Jehova / Demijurg ostaje na granici kod prozora i ne približava se gnevnom i bučnom Jakubu (ili bar scena sukoba naratoru nije vidljiva). Ironična perspektiva završne scene tog "sukoba" uklapa se u slične parodične konfrontacije svetog i profanog u Šulcovoj prozi, sa čak naglašenim degradiranjem sopstvene narativne ekspanzije u spuštanju i sa sakralnih i sa semantičko-stilskih visina. Tek na kraju pripovedač razotkriva banalnu pozadinu svoje "mitske" fascinacije, kad postaje jasno da je prosto reč o bolesnom čoveku koji ima problema sa probavom.

A da izvori i aluzije kod Šulca nisu vezani isključivo za teološka tumačenja starozavetnih legendi, svedoči i jedan rad koji upravo na ovom pitanju komparativno istražuje veze između Šulca i jednog nemačkog pesnika – R. M. Rilkea [50], za kojeg se zna da ga je Šulc pomno iščitavao u originalu. Kao što je danas poznato iz delimično sačuvane Šulcove prepiske, Rilkeova i poezija i proza bili su veoma važni za čitavo njegovo umetničko poimanje sveta, ali koliko je tu bilo uticaja na Prodavnice cimetove boje – nije do kraja istraženo [51]. Lično se ovde ne bih upuštala u takva poređenja, pošto mi ni gorepomenuti rad nije dostupan, samo bih podsetila na jedan stih koji se barem dvaput ponavlja u Devinskim elegijama: "Svaki je anđeo strašan" [52].

Inače, Šulcovo "Nawiedzenie" na nemački je prevedeno kao "Heimsuchung" (Josef Hahn, 1961). Elektronskim pretraživanjem Rilkeovih dela [53] ova reč se lako pronalazi: jedna pesma iz ciklusa Das Marien-Leben (1912) naslovljena je "Mariae Heimsuchung", a u romanu Zapisi Maltea Lauridsa Brigea (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910) ista reč se javlja dva puta i uvek je na srpski prevođena kao "iskušenje" [54]. Rilkeova lirska proza ne dopušta opet jednoznačno tumačenje ovog pojma, ali indikativno je da se to poklapa sa Subotinovim naslovom i to nas opet vraća na hronologiju objavljivanja. Francuski, srpski i nemački prevod Šulcove proze pojavili su se prvi u svetu – iste 1961. godine i svim tim prevodiocima, ako su uopšte od nekog tražili konsultacije, verovatno je isti čovek sugerisao svoja tumačenja. To je tada mogao biti samo Artur Sandauer, još za Šulcova života autor jedne od retko uspelih recenzija, potom i njegov prijatelj, a posle rata njegov promoter u inostranstvu, zbog čega je logično mogao imati ulogu prevodilačkog arbitra [55].

U istoriji prevođenja poznato je da naslovi često bivaju izmenjeni do neprepoznatljivosti, da je to uglavnom posledica nastojanja da se delo razjasni ili prosto iz nemogućnosti da se premoste međujezičke razlike, ali i da se u prevođenju naslova ponekad oseća "idejni stav prevodioca" [56]. Prvi Šulcov južnoslovenski prevodilac – Stojan Subotin, u polonistici je inače upamćen upravo kao jedan od najstrožih kritičara prevoda svojih prethodnika, zbog čega bi se moglo očekivati da je do savršenstva dovedeno ono relativno malo prevoda koje je potpisao. Sitne slovoslagačke (ili daktilografske) greške upravo u "Iskušenju", kao što su zamena gvožđe / grožđe, moćni / noćni, ili slovo / olovo na drugom mestu – dokazuju samo da je prevod u rukopisu bio ispisan ćirilicom i da kasnije nije bilo prevodiočeve korekture. Manje su primetne još neznatnije, tipično polonističke greške izazvane međujezičkim interferencijama (kao što je polj. "lustro" [= ogledalo] / luster, takođe u "Iskušenju") – verovatno zato što je prevod rađen na brzinu (trebalo je ipak da bude prvi u svetu, kako je najavljivano u poljskoj periodici [57]), ali i zato što se reč pojavljuje u neočekivanom kontekstu, kad je površnim čitanjem nebitno da li se radi o "bledim lusterima" ili ogledalima. Takvih neobičnih spojeva ima kod Šulca mnogo i greške su uočljive tek nakon višegodišnjeg iščitavanja. U uporednom čitanju originala i prevoda više upada u oči izostavljanje čitave rečenice (o velikom Sinhedrionu) u "Noći velike sezone", a tek iz sekundarne literature postaje jasno da nije bezazlena zamena Mojsije/Mesija [58] u "Genijalnoj epohi", u priči u kojoj se Mesija jedini put pominje, a koja je prvobitno bila deo danas legendarnog (i izgubljenog?) Šulcovog romana pod istim naslovom. Mada je konkretno ova činjenica Subotinu bila poznata, pa je tako u svom predgovoru obznanio i mnoge druge, u Poljskoj sad već zaboravljene detalje o Šulcu, u vreme kad je izašlo prvo posleratno izdanje (1957), nije se mnogo insistiralo na brojnim aluzijama koji su prisutni u Šulcovoj prozi. S obzirom na vreme nastanka, Subotinov prevod je ipak zapanjujuće precizan i arhaičan u mnogim detaljima, pun zaboravljenih reči i bez ambicija da sintaksički interveniše u tekstu. Ne treba, na kraju, zaboraviti i da u to vreme nije bilo mnogo pomoćne leksikografije, ponajmanje ne poljsko-srpskih rečnika, te da je u periodu od 1959. (kada je verovatno prevod završen) do 1961. godine (kada je objavljen) – izašao tek prvi tom Rečnika SANU, a rečnik Doroševskog, barem onaj tom koji objašnjava "nawiedzenie" – tek sledeće godine. Međutim, zbog primera u kojem će nestati leksičko izjednačavanje glavnog lika sa starozavetnim imenjakom (čovek / muž: primer VIII u tabeli) – neminovno se otvara pitanje prevodilačke (auto)cenzure. Takva nesavesna kreativnost, kad prevodilac za istu reč pronalazi sinonime u svom jeziku, direktno zadire u interpretaciju teksta. Ako je u istoj rečenici, ma koliko ona bila dugačka, ista reč prevedena jednom kao "čovek" (kad se odnosi na Jakuba), a drugi put kao "muž" (kad se odnosi na starozavetne proroke), to ne prenosi da u tekstu postoji identifikacija i to se ne sme menjati prema sopstvenom viđenju sveta. Slična intervencija primetna je i u bugarskom prevodu, ali tamo je tek neznatna zamena pridevsko-imeničke sintagme pojednostavljena poimeničnim pridevom. Inače, pravopisna moda socijalističkih zemalja, u širem vremenskom i prostornom okruženju, primetna je samo u srpskom izdanju iz 1961. i bugarskom iz 1990. – gde je redovno reč "Bog" pisana malim slovom (suprotno čak i prvom poljskom posleratnom izdanju iz 1957. godine, po kojem su se oba prevodioca rukovodila [59]), što znači da su pravopisni kodeksi socijalističke ideologije imali uticaj samo na ta dva prevoda i to se poklapa sa intervencijom u slučaju "mąż". Naknadnim interpretacijama moglo bi da se doda da kod Šulca i nije reč o Bogu, pošto je današnjim šulcolozima jasno da je to "ateistički Bog" [60], ali takva sloboda interpretacije prevazilazi prevodilačke kompetencije.

Za razliku od mnogih drugih naslova po kojima je Šulcov opus prepoznatljiv ("Sklepy cynamonowe", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Traktat o manekinach", "Ulica Krokodyli", "Genialna epoka"), "Nawiedzenie" kao da nije dovoljno "šulcovski" da bi bio uzet za naslov neke od brojnih adaptacija za film i pozorište, bilo u Poljskoj, bilo drugde u svetu. Izuzetak je samo Nemačka, gde je pod naslovom Heimsuchung 1995. godine objavljen strip koji je uradio Diter Jit (Dieter Jüdt) [61]. Antologijski izbori poljske proze takođe radije uključuju neki od popularnijih naslova. Pripovetka je prilično marginalizovana i u naučnim publikacijama: mada je relativno tipične strukture, šulcolozi je veoma retko citiraju, a još ređe zasebno interpretiraju. Razlog tome je možda upravo u tim kontroverznim aluzijama i ezoteričnoj tematici (ali sa naglašeno banalnom pozadinom), što se efektnije i jasnije oslikava u drugim pripovetkama.

Situacija se poslednjih godina ipak menja. Počev od 2000. godine čak tri disertacije [62] osvrću se na ovu pripovetku. Za autora Jungovske interpretacije mita oca u prozi Bruna Šulca ova pripovest je posebno važna, ali tumačenja Tomaša Olhanovskog previđaju kompleksnu i čak grotesknu komičnost ove Šulcove priče, pošto se on fokusira isključivo na topos smrti, "lepotu Tanatosa", kako u podnaslovu naglašava svoja interesovanja [63]. Tragom jednog starog (i loše) prevedenog članka [64], Miloš Bukvalt dobro tumači Šulcovu ironiju u ovoj priči, ali čitavom poglavlju svoje knjige Književni portreti jevrejskih očeva u prozi Bruna Šulca i Danila Kiša, posvećenom toposu "kłótnia z Bogiem" (svađa s Bogom), autor daje podnaslov koji sugeriše da je glavni junak duševni bolesnik i čak u medicinskoj literaturi traži odgovarajuće dijagnoze za njegove fobije [65]. Knjiga D. K. Sikorskog Simbolični svet Bruna Šulca daje mnogo novih informacija o predmetu i kontekstu u kojem je Šulcova umetnička vizija nastajala, ne samo literarna nego i likovna, čak teži da ne zanemari širi aspekt jevrejske tradicije i simbolike, ali povodom "Nawiedzenia" samo konstatuje signale po kojima Jakub liči na kabaliste dok čita svoje trgovačke knjige (zbog pokreta u "bezglasnoj meditaciji"), naglašavajući čak da ova scena "razgovora s Bogom" ima biblijsku stilizaciju i neku vrstu parafraze psalama; u krajnjem sumiranju on primećuje da je Bog ovde označen velikim slovom i da razgovor s Bogom sigurno aludira na molitvu [66]. Nešto podrobnija interpretacija ove pripovetke data je i u podužoj fusnoti jednog referata koji se tiče Šulcovih "Ptica" [67], gde je posebno uočen kontrast munje i mraka, a upravo se iz tmine noći Bog pojavljuje i sa tim identifikuje, kao što sugeriše epilog nawiedzenia: "Z nagła otworzyło się okno ciemnym ziewnięciem i płachta ciemności wionęła przez pokój." (Subotinov prevod: "Iznenada se prozor otvorio tamnim zevom i plahta mraka prođe kroz sobu".)

Słownik schulzowski (2003), publikacija koja obrađuje sve važnije aspekte Šulcovog dela, na više mesta navodi "Nawiedzenie", ali se tek nekoliko interpretativnih rečenica može pročitati pod odrednicama "Ironija" i "Otac". Pjotr Milati povodom ironije kao postupka piše o kompromitaciji mitoloških shema i za primer uzima ovu pripovetku, pošto je tu otac opisan kao biblijski patrijarh koji tokom klistiranja upada u kontemplaciju [68]. Isti autor na drugom mestu poredi ovu priču sa "Bubašvabama" i prepoznaje kamuflirani zapis o bolesti, slabljenju i pretnji gubljenja identiteta, što će kasnije dovesti do metamorfoza [69]. Duži članak o ocu u istom rečniku pominje "Nawiedzenie" kao početak Jakubovih opsesija, gde se on kao vlasnik radnje vremenom sve više gubi u tajanstvenim ritualima i udaljava od ljudske stvarnosti [70]. 

Epizoda sa aluzijom na biblijskog Jakova jeste centralna u ovoj Šulcovoj pripoveci, ali nije i jedina zbog koje bi ona nosila naslov "Nawiedzenie". U širem shvatanju ovog pojma, naročito ako to ne bi bila prosto "poseta", dalji tok ove relativno kratke pripovesti sugeriše da tu nije bio kraj Jakubovog ludila i bolesti uopšte. Naprotiv, ono je otišlo dalje, hiperbolično čak dovelo do mogućnosti fizičkog nestajanja. I zato je u osnovi sekundarno pitanje kako se u Šulcovo vreme razumevala starozavetna legenda o Jakovu i anđelu i da li je pisac naslovni pojam "nawiedzenia" upotrebio u sakralnom značenju, pošto je sasvim izvesno da je znao za ambivalentna tumačenja i da je upravo zbog toga to ostavio višeznačno. Sam tekst ne daje dovoljno jasne sugestije o prirodi te borbe, narator se drži na distanci i nema čak ni odjeka svedoka kao kasnije u "Mrtvoj sezoni".

Ovo je, dakle, kompleksno pitanje koje prevazilazi kompetencije jednog poloniste i od prevodioca zahteva ne samo šire istorijsko i geopolitičko, kulturološko, teološko i književnoistorijsko predznanje, nego pre svega poznavanje poetičkih načela samog pisca. Iako je odavno ustanovljeno da "među originalom i prevodom ne može biti identičnosti" [71], svaki prevod predstavlja pokušaj ponovnog iščitavanja. Tek s takve pozicije, ako jezik ne dopušta dvosmislenost naslova, prevodilac je prinuđen da dâ tumačenje i izabere najpribližniji, odnosno najatraktivniji naslov. Olakšavajuća okolnost što ovo nije naslov i cele zbirke ne umanjuje značaj njegovog prevođenja.

Prilikom razumevanja Šulcovog teksta ne smeju se zaboraviti neke osnovne činjenice. Vreme i mesto nastanka teksta (početak XX veka, Galicija, region u sastavu Austrougarske monarhije do njenog raspada, nakon toga deo obnovljene Poljske republike), kao i osobenost piščevog stila koji je u velikoj meri u skladu sa načelima koje je pokušao da formuliše u autopoetičkom tekstu "Mitizacija stvarnosti" (1936). Već ranije je primećeno da je Šulcov tekst prezasićen stranim rečima i lokalizmima, koje poljski jezik ne trpi, a koji su smetali poljskim urednicima kad su mu štampali pojedine priče [72]. Činjenica da danas poljski redaktor ima potrebu da objašnjava neke reči koje su razumljive ukrajinskom čitaocu [73] (makar iz okoline Lavova) – govore u prilog tome da se ne sme zaboraviti da je Šulc živeo i odrastao u Drohobiču, malom galicijskom gradu u kojem je i u njegovo vreme (period kad je taj region bio u sastavu Poljske) živelo dosta Ukrajinaca, te da njegov poljski jezik nije morao biti identičan sa današnjim (pa i ondašnjim) shvatanjima kodeksa jezičke norme.

Ipak, nakon pretraživanja više rečnika i pomnijeg iščitavanja same pripovetke – ispostavlja se da raznovrsnost južnoslovenskih naslova i nije tako velika kao što se isprva činilo. Ostaje opet nejasno da li su i bez utemeljenja u tekstu prevodioci odmah razumeli Šulcov naslov onako kako su ga na kraju protumačili, tj. preveli, ili je i tu bilo premišljanja i domišljanja. Veliko je pitanje ima li u samoj Šulcovoj priči osnova da se "nawiedzenie" tumači prema najstarijim značenjima (staro)poljskog jezika, pošto tu nema nikakvog eksperimenta. U samom tekstu se pominje nekakav čudan aparat, "neka vrsta klepsidre ili velike staklene boce, podeljene na unce i napunjene tamnom tečnošću" i to bi u istoriji medicine verovatno moglo da se identifikuje kao nekakav aparat za klistiranje, ali za razliku od brojnih Jakubovih poduhvata u drugim pripovetkama [74], ovde nam narator ni jednom rečju ne sugeriše da je u pitanju "iskušenje" medicinskog instrumenta. A samo pitanje o antipodima božanskog i đavolskog – za Šulca je ovde sigurno bilo negde na granici. Možda je i sama ambivalentnost stare slovenske reči provocirala takvo pripovedačko eksperimentisanje, a bogatstvo šire mesijanske tematike koja je autora u ono vreme podsticala na pisanje, danas se ne može rekonstruisati drugačije nego preko drugih pisaca toga doba. Isak Baševis Singer (čija popularnost nakon Nobelove nagrade 1978. sigurno ima uticaja na kasnije Šulcove prevodioce) u već navođenom romanu Sotona u Goraju (nastao otprilike istih godina kad i Šulcove pripovetke) pominje da je tamošnji lik, postavši proročica, "tako reći sasvim prestala da jede; telesne potrebe više nije obavljala" [75], baš kao i Šulcov "proročki" Jakub u završnom delu priče. Prevodilački pokušaji u približavanju paradoksa jevrejskih legendi i folklornih mitova sa veoma udaljene i laičke pozicije, naročito u vreme kad za to nije bilo dovoljno predznanja, pa ni interesovanja za detalje, mogu biti one otežavajuće okolnosti koje su eventualno prevod doveli na opšti, ali neprecizan nivo. 

Ali samim konfrontiranjem leksikografskih, prevodilačkih i naučnih interpretacija možda se tek udaljavamo od Šulcove namere da pripovedanjem mitologizuje stvarnost i tako rečima vrati njihov zaboravljeni smisao. Za Šulca su arhaične reči delom i put ka izgubljenim slojevima značenja reči, teksta i mitskih slika: "Reč u današnjem govornom značenju samo je fragment, rudiment nekakve davne sveobuhvatne, integralne mitologije." [76] Zato možda nije bez osnova i jednostavna interpretacija koja se javlja u anglo/romanskim naslovima [77] ove pripovesti, pošto pojam takve "posete" ima i sakralnih konotacija [78].

Različite verzije ovako prevedenih značenja ne bi ipak trebalo shvatiti kao sinonimične i manje ili više uspele varijacije na sam naslov originala. Pošto se reč "nawiedzenie" u tom obliku uopšte više ne pojavljuje u Šulcovim pripovetkama, pa ni u samom tekstu naslovne priče, prevodioci su birali ili doslovan leksikografski prevod iz savremenog jezika, kao što se slučaj sa ovim najnovijim, makedonskim i hrvatskim (Tanuševska, Blažina) ili neko od arhaičnijih tumačenja, naizgled potpuno drugu reč ili frazu, ali koja se takođe javlja u centralnoj epizodi sa Jakovljevom borbom sa bolešću, odnosno sa anđelom smrti, a koja barem približno dočarava stanje glavnog junaka. Savremeni pojam "iskušenja" javlja se dva pasusa ranije, u rečenicama koje takođe opisuju Jakubove borbe, gde u originalu, naravno, stoji "pokusa", a ako se uzme u obzir pomenuto tumačenje da je starozavetnog Jakova Bog iskušavao – onda se prvi južnoslovenski prevodioci (Subotin, Jež) još ponajmanje udaljavaju od Šulcovih sakralnih asocijacija. Nekakav pohod (zlog?) duha takođe se može naći kao aluzija ili čak direktiva u istom tekstu i tu su eventualno opravdanja za slobodne interpretacije u bugarskom i potonjem slovenačkom prevodu (Atanasova, Šalamun-Bjedžicka). Ambivalentnost samog pojma kao da nije mogla da se prenese, a sakralne konotacije kojima se Šulc u ovoj pripovesti poigrava, prevagnule su u pravcu sugestije da se radi o lažnom proroku, pa u prevodilačkoj anticipaciji (naslov je ipak izolovana nadinterpretacija) čitaocu ostaje tek polovina Šulcovog nagoveštaja teme.

Zato se ne može reći da je bilo koje od navedenih prevodnih rešenja pogrešna interpretacija, nego tek da ne može biti jedina, što upravo dokazuje njihova makar i prividna raznovrsnost. Svako približavanje i udaljavanje od teksta originala zapravo daje nove asocijacije koje pomažu da se isti što svestranije sagleda i interpretira. Provokacije iz Šulcovih aluzija na poznate mitske parabole nisu uvek dovoljno jednoznačne i jasne da bi omogućile prevodiocu adekvatne adaptacije ovakvog naslova kao što je "Nawiedzenie", naročito ako je reč arhaična i u jeziku originala.

 

Prilog: uporedna tabela sa karakterističnim frazama u južnoslovenskim prevodima, koje opisuju neobično stanje glavnog junaka ove pripovetke.

 

 

 

Branislava Stojanović

 

Nawiedzenie „Nawiedzenia”

(południowosłowiańskie interpretacje translatorskie

w opowiadaniu Brunona Schulza)

 

 Niniejszy artykuł przedstawia próbę interpretacji jednego z opowiadań Brunona Schulza, zainspirowaną niejednorodnym tłumaczeniem tytułu, a na przykładzie analizy pięciu południowosłowiańskich przekładów „Nawiedzenia”, w którym motywem przewodnim jest starotestamentowa scena walki Jakuba z Aniołem, w topice judajskiej określana jako „kłótnia z Bogiem”.

 

 

 [1] Cf. Bibliografia Brunona Schulza: wydania i przekłady <www.brunoschulz.org/wydania.htm>

[2] B. Schulz, "Nawiedzenie" [1934], Opowiadania, wybór esejów i listów / opracował Jerzy Jarzębski, wydanie drugie przejrzane i uzupełnione, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 13-20.

[3] B. Šulc, "Iskušenje", Prodavnice cimetove boje: pripovetke / prevod s poljskog i predgovor dr Stojan Subotin, Nolit, Beograd 1961, str. 26-31.

[4] B. Schulz, "Preskušanje" / prevedel Niko Jež, Problemi – Literatura (Ljubljana), št. 6, 1986, str. 101-104.

[5] B. Schulz, "Obisk duhá", Cimetove prodajalne: izbrano delo / prevajalec Katarina Šalamun-Biedrzycka, Mladinska knjiga, Ljubljana 1990, str. 16-24. [Na kraju pripovetke stoji napomena: "To poglavje je prevedeno s upoštevanjem objavljenega prevoda Nika Ježa."]

[6] Б. Шулц, "Обладан от зла сила", Канелените магазини. Санаториум «Клепсидра»: повести / превод от полски Магдалена Атанасова, Народна култура, София 1990. – Електронна публикация на 21. юни 2003 г. Литературен клуб <litclub.dir.bg>

[7] B. Schulz, "Opsjednutost" / s poljskog preveo Dalibor Blažina, Europski glasnik (Zagreb), br. 3, 1998, str. 73-77; Idem, Dućani cimetne boje / s poljskog preveo i pogovor napisao Dalibor Blažina, Litteris, Zagreb 2005, str. 17-25.

[8] Б. Шулц, "Опседнатост", Продавници со боја на цимет / превод од полски Лидија Танушевска, Темплум, Скопје 2004. – Tekst je preuzet sa sajta izdavača <www.templum.com.mk>.

[9] Б. Шулц, "Преиспитивање" / превео са немачког Страхиња Шуљагић, Свеске (Панчево), бр. 18, 1993, стр. 140-144.

[10] Parafraza po Ričardsu (I. A. Richards, Practical Criticism, London 1929), kojeg citira Jirži Levi. Cf. J. Levi, Umjetnost prevođenja / preveo Bogdan L. Dabić, Sarajevo 1982, str. 37.

[11] Słownik języka polskiego / redaktor naczelny Witold Doroszewski, t. 4, Warszawa 1962, s. 1265-1266.

[12] Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2000, CD-rom.

[13] Пољско-српски речник у два тома / израдили Данилка Ђуришић-Стојановић и Угљеша Радновић; главни редактор Ђорђе Живановић, Београд 1999, том I, стр. 1198.

[14] Cf. Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego [przekład z języka włoskiego], Kielce 2005, s. 115.

[15] Б. Видоески, В. Пјанка, З. Тополињска, Македонско-полски и полско-македонски речник, Варшава, Скопје 1990, стр. 440.

[16] M. Moguš, N. Pintarić, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb 2002, str. 459.

[17] V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb 2003, CD-rom.

[18] P. A. Riffard, Rječnik ezoterizma, prev. R. Zdjelar, Zagreb 1989, str. 310.

[19] J. Benešić, Hrvatsko-poljski rječnik, Zagreb 1949, str. 570.

[20] Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja knjiga, Ljubljana 1979, str. 188.

[21] М. Младенов, Бугарско-српскохрватски речник, Београд 1967, стр. 386.

[22] J. Benešić, Hrvatsko-poljski rječnik, str. 241.

[23] Słownik staropolski / opracowanie haseł Roman Mazurkiewicz <www.staropolska.pl>

[24] J. Jurančić, Slovensko hrvatski ili srpski rječnik, Ljubljana, Zagreb 1989, str. 823.

[25] Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. VIII, Београд 1973, стр. 200-201.

[26] Cf. Чешко-српски речник, том I, Београд 2000. – Isti rečnik pod odrednicom "navštívit" (1. посетити; 2. заст. експр. напасти, погодити) navodi zanimljivu frazu: "Bůh ho navštívil заст. казнио га Бог".

[27] Руско-српски речник у редакцији Б. Станковића, Нови Сад, Москва 1998, стр. 370.

[28] Русско-словацкий словарь / В. Доротьякова, М. Филкусова, Д. Коллар и др., Москва, Братислава 1989, с. 270.

[29] A. Menac, А. П. Коваль, Українсько – хорватський або сербський словник, Zagreb 1979, с. 169.

[30] Svi citati prema prevodu Stojana Subotina, uz manje pravopisne korekcije.

[31] W. Wyskiel, Inna twarz Hioba: problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980, s. 117-118.

[32] B. Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów, s. 17, [J. Jarzębski:] f. 7.

[33] S. Schreiner, "Die Bibel in den Erzählungen von Bruno Schulz", The Old Testament аs Inspiration in Culture [International Academic Symposium - Prague, September 1995] / Editors of the volume Jan Heller, Shemaryahu Talmon, Hana Hlaváčková and Martin Prudký (executive editor), Třebenice 2001, pp. 183-200. <www.etf.cuni.cz/~prudky/OTculture/>

[34] B. F[učić], "Borba s anđelom (Post 32, 23-33)", Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva / ured. A. Badurina, Zagreb 1990, str. 174.

[35] Cf. R. Grevs, R. Patai, Hebrejski mitovi: Knjiga postanja, prev. M. Milosavljević, Beograd 2003, str. 203-207; A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkiewicz, Warszawa 2004, s. 122.

[36] G. Davidson, Słownik aniołów: w tym aniołów upadłych, przeł. J. Ruszkowski, Poznań 1998, s. 98.

[37] Słownik aniołów, s. 235.

[38] Słownik aniołów, s. 205-206.

[39] Słownik aniołów, s. 261.

[40] I. B. Singer, Sotona u Goraju / sa engleskog prev. J. Stakić, Beograd 1982, str. 71. – Vid. i objašnjenja prevodioca na kraju knjige o Samaelu (prema Encyclopaedia Judaica).

[41] R. Barthes, "La lutte avec l'ange: analyse textuelle de Genčse 32.23-33" [1972], L'aventure sémiologique / Roland Barthes, Paris 1985, pp. 315-328.

[42] R. Grevs, R. Patai, Hebrejski mitovi, str. 203-207.

[43] Hebrejski mitovi, str. 207.

[44] Hebrejski mitovi, str. 205.

[45] Cf. W. Panas, Księga blasku: Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza, Lublin 1997, s. 33.

[46] Cf. W. Panas, "Topika judajska w literaturze polskiej XX wieku", Pismo i rana: szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej / Władysław Panas, Lublin 1996, s. 123-124.

[47] B. Schulz, "Martwy sezon" [1936], Opowiadania, wybór esejów i listów, s. 260-261.

[48] W. Panas, Księga blasku, s. 31.

[49] B. Šulc, "Mrtva sezona", Prodavnice cimetove boje, str. 194.

[50] N. Taillade, "Jacob et l’ange: Bruno Schulz et Rainer-Maria Rilke", Slavica Occitania, nr 10, 2000.

[51] Cf. J. Zieliński, "Schulz a Rilke. Hipotetyczna próba rekonstrukcji lektury", Recepcja literacka i proces literacki (Literarische Rezeption und literarischer Prozess) / Heraugesgeben von German Ritz und Gabriela Matuszek, Kraków 1999, s. 231-242.

[52] R. M. Rilke, "Devinske elegije", Arhajski torzo / izabrao i priredio A. Stamać, Zagreb 1979, str. 231-274.

[53] <www.rilke.de>

[54] Р. М. Рилке, Записи Малтеа Лауридса Бригеа и друга проза / избор, превод и напомене Б. Живојиновић, Београд 1987, стр. 84, 180.

[55] Za ovu temu možda nije bez značaja činjenica da je isti Artur Sandauer kasnije prevodio i komentarisao neke delove Starog zaveta, pa i Prvu knjigu Mojsijevu. Cf. A. Sandauer, "Studia biblistyczne" [przedruk książki Bóg, Szatan, Mesjasz i...? Kraków 1976], Zebrane pisma krytyczne / Artur Sandauer, t. 2, Warszawa 1981.

[56] Cf. J. Levi, Umjetnost prevođenja, str. 155-163.

[57] Cf. Б. Стојановић, "Рецепција Бруна Шулца у Србији. Прво поглавље: Данило Киш", Славистика VI (2002), стр. 171-183.

[58] Cf. В. Панас, "Бруно од Месије", прев. Б. Стојановић, Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 99-127.

[59] Cf. B. Schulz, "Nawiedzenie", Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą. Kometa / Bruno Schulz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957, s. 46-52.

[60] Cf. J. Jarzębski, "Bóg ateistów: Schulz, Gombrowicz, Lem", Znak (Kraków), nr 2, 1997, s. 17-33.

[61] J. Sz[yłak], "Komiks", Słownik schulzowski / opracowanie i redakcja W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk [2003], s. 174-176.

[62] T. Olchanowski, Pedagogiczne konteksty jungowskiej interpretacji mitu ojca w prozie Brunona Schulza, promotor Cz. H. Dziekanowski, Uniwersytet w Białymstoku 2000; D. K. Sikorski, Hermeneutyka symboli w prozie i rysunkach Brunona Schulza, promotor S. Chwin, Uniwersytet Gdański 2001; M. Bukwalt, Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Danila Kiša i Brunona Schulza, promotor M. Semków, Uniwersytet Wrocławski 2002. Podaci prema OPI <bazy.opi.org.pl>.

[63] T. Olchanowski, "Iluminacja albo urok Thanatosa", Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza / Tomasz Olchanowski, Białystok 2001, s. 28-30.

[64] A. Schönle, "Mutacje wzniosłości w dziełach Bruno Schulza" / tł. Elżbieta Wolicka, Kresy (Lublin), 1996, nr 3 (27), s. 111-120.

[65] M. Bukwalt, "Motyw kłótni z Bogiem. Choroba psychiczna Jakuba – próba diagnozy", Literackie portrety żydowskich ojców w prozie Brunona Schulza i Danila Kiša / Miłosz Bukwalt, Wrocław 2003, s. 47-53.

[66] D. K. Sikorski, "Wokół symboliki obrazów ojca", Symboliczny świat Brunona Schulza / Dariusz Konrad Sikorski, Słupsk 2004, s. 106-110; 180.

[67] P. Próchniak, "Ptaki zacierają tu ślady... Notatki o jednym opowiadaniu Brunona Schulza", W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci / pod redakcją M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2003, s. 19-34. [fusnota br. 23 na str. 31]

[68] P. M[illati], "Ironia (2)", Słownik schulzowski, s. 157-159.

[69] P. M[illati], "Karakon", Słownik schulzowski, s. 171.

[70] R. K[ostrzewa], "Ojciec", Słownik schulzowski, s. 244-245.

[71] J. Levi, Umjetnost prevođenja, str. 110.

[72] Cf. Beleška o M. Gridzevskom: Б. Стојановић, "Ко је ко у Шулцовом животу", Градац (Чачак), бр. 148-149, 2003, стр. 198.

[73] Npr. "ażiotaż", što redaktor kritičkog izdanja J. Jažembski, objašnjava kao špekulaciju na berzi (Cf. B. Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów, s. 83, p. 16) – reč koja se danas u obliku "ажіотаж" često javlja u lavovskoj štampi (Поступ, Львівська газета). Još zanimljivija je nedoumica oko reči "farfarele", za koju Jažembski nije mogao naći potvrda ni u jednom rečniku, ali na usmeno postavljeno pitanje Šulcovom prevodiocu na ukrajinski [razgovor vođen tokom Festivala Bruna Šulca u Drohobiču, 14. jula 2004], Škrabjuk je odgovorio da nije morao da je prevodi, pošto je istu reč stalno slušao od svoje babe! Etimologija ostaje nejasna, ali ovo je dovoljna potvrda da Šulcov jezik obiluje ne samo brojnim naučnim, filozofskim i drugim pojmovima, nego i kolokvijalnim izrazima iz lokalnog govora, koje je poljski jezik potisnuo nakon geopolitkog udaljavanja od "Kresy", danas na teritoriji Ukrajine.

[74] Cf. W. B[olecki], "Eksperyment", Słownik schulzowski, s. 104-105.

[75] I. B. Singer, Sotona u Goraju, str. 121.

[76] B. Schulz, "Mityzacja rzeczywistości", Opowiadania, wybór esejów i listów, s. 383.

[77] Franc. La Visitation (Georges Lisowski, 1961), eng. Visitation (Celina Wieniewska, 1963), ital. La visitazione (Anna Vivanti Salmon, 1970), špan. La Visitación (Salvador Puig, 1972).

[78] Latinski "visitatio" i srodni pojmovi u južnoslovenskim jezicima danas se vezuju isključivo za Bogorodicu. Cf. Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva: "Navještenje" (str. 420), "Pohođenje" [= lat. Visitatio] (str. 462). Odgovarajuće reči u romanskim jezicima (navedene u prethodnoj fusnoti) takođe su danas prisutne najpre u tom značenju, sudeći po frekventnosti u tekstovima dostupnim preko interneta.

 

--------------------------------------------------------------

www.brunoschulz.org