www.brunoschulz.prv.pl

 

 

 

       RAZ JESZCZE (NARESZCIE) BRUNO SCHULZ

 

Fascynacja twórczością i życiem Brunona Schulza w serbskich kręgach intelektualnych jest zapewne dobrze znana wszystkim jego rodakom mieszkającym w Serbii. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że nazwisko drohobyckiego artysty jest pewnego rodzaju odpowiedzią na niestrudzenie powtarzane zdanie: "Pochodzę z Polski". Ten fenomen nie jest być może do końca zrozumiały, dość trudno jednoznacznie określić jego genezę – niewątpliwie duży wpływ na to miały czynniki czysto literackie, jak choćby wielokrotnie podkreślany przez krytyków literackich związek pomiędzy prozą Schulza i Kiša, ale też szereg dość mglistych aspektów, które ośmielę się nazwać... czysto socjologicznymi. Zjawiskiem tym drobiazgowo zajmuje się Branislava Stojanović, asystent prof. P. Bunjaka, która prowadzi dla studentów specjalny kurs poświęcony Schulzowi, więc nie pozostaje nam nic innego jak poczekać cierpliwie na rozwiązanie tej niesamowitej zagadki detektywistyczno-literackiej...

Póki co w księgarniach pojawił się kolejny numer czasopisma Gradac (nr 148-149/2003, Čačak), w całości poświęcony Brunonowi Schulzowi, który przygotowała właśnie wspomniana Branislava Stojanović, dobrze znana w kręgach schulzowskich na całym świecie, dzięki swojej witrynie www.brunoschulz.prv.pl, prawdziwej skarbnicy wiadomości o tymże artyście.

Publikacja zatytułowana zgodnie z wieloletnią tradycją czasopisma po prostu "Bruno Schulz" to od dawna oczekiwane kompendium wiedzy o artyście, nie dziwi więc rozgłos jakiego pomału nabiera w środkach masowego przekazu. Jednak ci, do których jest w rzeczywistości skierowana, niewątpliwie już ją mają w swojej domowej biblioteczce i cierpliwie się w niej rozczytują. Większość tekstów to przekłady (z polskiego oraz węgierskiego), przygotowane przez B. Stojanović oraz zaproszonych do współpracy tłumaczy, tworzących zespół wielopokoleniowy i wywodzący się z różnych kręgów (Lj. Rosić, P. Bunjak, A. Łasek, A. Šaranac, J. Jović, M. Barać).

Przede wszystkim należy wspomnieć o otwierającym numer, tuż za zwięzłym wstępem redaktorki, wyborze rewelacyjnej korespondencji Schulza, zawierającej chronologicznie przedstawione listy Brunona z takimi korespondentami jak Witold Gombrowicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Julian Tuwim czy Artur Sandauer, tworzącej swoisty mini-dziennik, który czyta się jednym tchem. Podobny charakter mają liczne wspomnienia o autorze "Sklepów cynamonowych", które naświetlając postać Schulza nie tylko jako artysty, ale także jako nauczyciela rysunku i głęboko wrażliwego człowieka, jednocześnie odzwierciedlają atmosferę czasów, w których mu przyszło żyć. Dodatkiem do obu części jest swoisty słowniczek "Kto jest kim w życiu Schulza" (Ko je ko u Šulcovom životu), zamieszczony na końcu numeru. Miłośnicy twórczości Schulza na pewno z zainteresowaniem przeczytają wybór najbardziej znanych artykułów historyczno- i krytyczno-literackich najwybitniejszych polskich interpretatorów jego twórczości takich jak Jerzy Ficowski, Jerzy Jarzębski, Władysław Panas, Aleksander Fiut czy Włodzimierz Bolecki. Niewątpliwie na uwagę zasługuje również bardzo oryginalny tekst o prozie Schulza i Kiša, którego autorem jest piszący z tej okazji po serbsku Niemiec (!) – Jörg Schulte, esej znanego węgierskiego pisarza Petera Esterhįzyego (tł. M. Čudić), czy też impresje Zorana Đericia. Specjalną atrakcją numeru są zdjęcia Schulza i jego najbliższych, stare pocztówki z rodzinnego Drohobycza, jak i reprodukcje fascynujących rysunków i grafik.

Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na kilka tekstów tzw. "schulzoidów", będących kolejnymi ogniwami w ogólnoświatowym łańcuchu, łączącym te miejsca na kuli ziemskiej, które zostały dotknięte bardzo specyficzną "schulzomanią". W omawianym numerze reprezentuje ich kilku najciekawszych serbskich pisarzy (Jovica Aćin, Dragan Bošković, Mirko Demić) wybranych z licznej grupy tych, którzy swoją twórczością spróbowali odpowiedzieć na przesłanie promieniujące z dorobku artystycznego Brunona Schulza oraz legendy spowijającej jego życie i tragiczną śmierć.

Wydanie dopełnia chronologiczny spis wydarzeń dotyczących życia i twórczości Schulza, wykaz przedstawionych w numerze schulzologów i schulzoidów oraz bibliografia przekładów utworów B. Schulza, jego artykułów, recenzji i listów.

Agnieszka Łasek

 

Słowo Yu Polonii. Biuletyn nr 19, s. 13.

 

www.brunoschulz.prv.pl