E  BRUNO ŠULC

 

 

PISMO STANISLAVU IGNACIJU VITKJEVIČU*

 

Počeci mog crtanja iščezavaju u mitološkoj magli. Nisam još umeo ni da govorim, kada sam sve papire i margine novina prekrivao škrabotinama, koje su privlačile pažnju okoline. Od početka bejahu to kočije s konjima. Vožnja kočijama mi se činila puna značaja i tajanstvene simbolike. Oko moje šeste, sedme godine u mojim crtežima se iznova vraća slika pokrivene kočije s upaljenim fenjerima, koja izlazi iz noćne šume. Ta slika spada u osnovni kapital moje fantazije i čvorna tačka mnogih nizova, koji iščezavaju u dubinama. Do danas nisam iscrpao njen metafizički sadržaj. Izgled fijakerskog konja do danas nije prestao da me fascinira i snažno uzbuđuje. Njegova šizoidna anatomija, u svim delovima ispunjena uglovima, čvorovima, grančicama i žlezdama kao da se zaustavila u razvoju u trenutku kada je želela da se još razvija i grana. I kočija je šizoidna tvorevina, nastala na istom anatomskom principu – sa bezbroj delova, fantastična, napravljena od pleha ispresavijanog u vidu peraja, od konjske kože i ogromnih točkova – čegrtaljki.

Ne znam otkud u detinjstvu dolazimo do izvesnih slika od presudnog značaja za nas. One imaju ulogu onih zametaka u rastvoru oko kojih se vrši kristalizacija našeg smisla sveta. U te slike kod mene još spada slika deteta, koje nosi otac kroz prostore ogromne noći, koje razgovara s tamom. Otac ga grli, steže u zagrljaj, ograđuje od stihije, koja govori li govori, ali je za dete taj zagrljaj prozračan, noć dopire do njega i kroz milovanja oca čuje ona neprestana užasavajuća nagovaranja. I preplašeno, ispunjeno fatalizmom, odgovara raspitivanjima noći, s tragičnom spremnošću, potpuno predato velikoj stihiji, od koje ne može pobeći.

Kao da postoje sadržaji predodređeni nama, pripremljeni, koji nas čekaju na samom početku života. Tako sam primao u osmoj godini Geteovu baladu [Erlkönig] sa svom njenom metafizikom. Na polurazumljivom nemačkom uhvatio sam i osetio smisao i do srži potresen plakao kada mi je majka čitala.

Takve slike stvaraju program, gomilaju osnovni kapital duha, koji nam je dat veoma rano u vidu predosećanja i polusvesnih saznanja. Čini mi se da nam sav ostali deo života prolazi u tome, da interpretiramo ta znanja, da celovito prelomimo njihov sadržaj, koji stičemo, da ih propustimo čitavim intelektom onoliko koliko smo to u stanju. Te rane slike označavaju umetnicima granice njihovog stvaralaštva. Njihovo stvaralaštvo je dedukcija njegovih osnova. Oni posle toga ne otkrivaju ništa novo, samo uče da što bolje razumeju tajnu, koja im je na početku poverena i njihovo stvaralaštvo je neprestana egzegeza, komentar te jedine pesme, koja im je data. Uostalom, umetnost ne rešava tu tajnu do kraja. Ona ostaje nerešena. Čvor u koji je vezana duša, nije lažni čvor, koji se razvezuje kad se povuče kraj. Čak obrnuto, sve se čvršće vezuje. Manipulišemo njim, pratimo nit, tražimo kraj i od tih manipulacija nastaje umetnost.

Na pitanje da li se u mojim crtežima ispoljava nit, kao u prozi, odgovoriću potvrdno. To je ista stvarnost, samo su različiti njeni odsečci. Materijal i tehnika tu deluju kao princip selekcije. Crtež je ograničeniji svojim materijalom od proze. Zato mislim da sam se u prozi potpunije izrazio.

Najradije bih želeo da izbegnem pitanje da li bih uspeo da filozofski interpretiram stvarnost Prodavnica cimetove boje. Smatram da je racionalizacija viđenja stvari sadržanog u umetničkom delu jednaka demaskiranju glumaca, jeste kraj zabave, osiromašivanje problematike dela. Ne zato da umetnost bude logogrif sa skrivenim ključem a filozofija isti taj rešen logogrif. Razlika je dublja. U umetničkom delu još uvek nije presečen pupak, koji ga povezuje sa celinom naše problematike, tamo još uvek kruži krv tajne, završeci sudova odlaze u noć, koja okružuje i odatle se vraćaju puni tamnog fluida. U filozofskoj interpretaciji imamo još samo anatomski preparat izdvojen iz celine problematike. I pored toga zanima me kako bi glasila diskurzivna forma filozofskog creda Prodavnica cimetove boje. To će pre biti pokušaj opisa tamo date stvarnosti nego njeno utvrđivanje.

Prodavnice cimetove boje pružaju određen recept za stvarnost, statuiraju jednu specijalnu vrstu supstancije. Supstanca one stvarnosti je u stanju neprestane fermentacije, rašćenja, skrivenog života. Nema mrtvih, tvrdih, ograničenih predmeta. Sve se difuzno širi van svojih granica, traje samo trenutak u određenom obliku, da ga prvom prilikom napusti. U običajima, u načinu života te stvarnosti javlja se svojevrstan princip – panmaskerada. Stvarnost poprima izvesne oblike samo naizgled, šale radi, zbog zabave. Neko je čovek, neko bubašvaba, ali taj oblik ne dotiče biće, samo je trenutno prihvaćena uloga, samo je pokožica, koja će za trenutak biti zbačena. Ovde je statuiran izvestan krajnji monizam materije, za koju su pojedini predmeti samo maske. Život supstancije se zasniva na upotrebi neizmernog broja maski. To putovanje formi je suština života. Zato ta supstanca zrači oreol neke panironije. Tamo neprestano vlada atmosfera kulisa, zadnje strane scene, gde glumci posle skidanja kostima ismejavaju patos svojih uloga. U samoj činjenici pojedinačnog postojanja sadržani su ironija, obmana, klovnovski jezik. (Tu postoji, čini mi se, izvesna dodirna tačka između Prodavnica... i sveta Tvojih slikarskih i scenskih kompozicija.)

Kakav je smisao te univerzalne deziluzije stvarnosti – ne mogu reći. Samo tvrdim da se ona ne bi mogla podneti da ne nalazi naknadu u nekoj drugoj dimenziji. Na izvestan način nalazimo duboko zadovoljstvo zbog tog razmekšavanja materijala stvarnosti, zainteresovani smo za to bankrotstvo realnosti.

Govorilo se o destruktivnoj tendenciji knjige. Možda je tako s tačke gledišta izvesnih utvrđenih vrednosti. Ali umetnost operiše u predetičkim dubinama, u tački gde je vrednost tek in statu nascendi.

Umetnost kao spontan izraz života postavlja zadatak etici a ne obrnuto. Da umetnost ima samo da potvrdi nešto već utvrđeno – bila bi nepotrebna. Njena uloga je u tome da bude sonda spuštena u bezimeno. Umetnik je aparat koji registruje procese u dubini, gde se stvara vrednost.

Destrukcija? Već činjenica da je taj sadržaj postao umetničko delo, označava da je afirmišemo, da su se naše spontane dubine izrazile preko njega.

U šta spadaju Prodavnice cimetove boje? Kako ih klasifikovati? Prodavnice... smatram autobiografskim romanom. Ne samo zato što su pisane u prvom licu i što se u njima mogu uočiti izvesni događaji i doživljaji iz autorovog detinjstva. One su autobiografija ili pre duhovna genealogija, kat'exochen genealogija, jer pokazuju duhovni rodoslov sve do onih dubina kada on prelazi u mitologiju, kada se gubi u mitološkom čudu. Uvek sam osećao da korenje individualnog duha, koje prodire prilično duboko nestaje u nekakvom mitskom brlogu. To je krajnje dno, koje više nikud ne vodi.

Impozantnu umetničku realizaciju ove misli kasnije sam našao u »Josifu i njegovoj braći« Tomasa Mana, gde je izvedena monumentalno. Man pokazuje kako se na dnu svih ljudskih zbivanja, kada se očiste od pleve vremena i mnogostranosti, pojavljuju izvesne prasheme, »istorija« kroz koje se ti događaji oblikuju u velikim ponavljanjima. Kod Mana su to biblijske priče, večni motivi Vavilona i Egipta. Ja sam se trudio da skromnije otkrijem vlastitu, privatnu mitologiju, vlastite »istorije«, vlastiti mitski rodoslov. Onako, kao što su stari izvodili svoje pretke iz mitoloških brakova sa bogovima, tako sam pokušao da za sebe stvorim neku mitsku generaciju predaka, fiktivnu porodicu, od koje potiče moj pravi rod.

Na izvestan način te »istorije« su istinite, reprezentuju moj stil života, moju posebnu sudbinu. Dominanta te sudbine je duboka usamljenost, odsečenost od svakodnevnih stvari života.

Usamljenost je onaj reaktiv koji izaziva fermentaciju stvarnosti, taloženje naslaga figura i boja.

Bruno Šulc

 

        * Do Stanisława Ignacego Witkiewicza, „Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 17 8 Księga listów / Bruno Schulz, zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksami opatrzył Jerzy Ficowski, Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975, s. 190 8 Iz prepiske Bruna Šulca: Stanislavu Ignaciju Vitkjeviču, sa poljskog prevela Biserka Rajčić, „Književna reč”, god. VIII, 10. oktobar 1979, br. 130, str. 7.