Bruno Schulz

 

Xiêga Ba³wochwalcza

 

Le Livre idolâtre / Das Götzenbuch / The Booke of idolatry

 

 

 

UNDULA W NOCY,

Muzeum Narodowe w Krakowie

Undula nachts,

15 × 10,5 cm

Nationalmuseum Krakau

Undula la nuit,

cliché-verre, 15 × 10,5

Bibliothèque Jagellonne, Cracovie

 

[ --- ]

 

 

www.brunoschulz.org