www.brunoschulz.org

 

 

 

 

Bruno Schulz

 

Xięga Bałwochwalcza *

 

 

 

 

&   Teka porte-folio

&   Teka porte-folio

&   Teka porte-folio (inna wersja) / FRONTISPIS

&   Teka porte-folio (inna wersja) / FRONTISPIS

&   Teka porte-folio (inna wersja) / FRONTISPIS

&   Teka porte-folio (inna wersja) / FRONTISPIS

&   Teka porte-folio (inna wersja) / FRONTISPIS

 

I.           DEDYKACJA

II.        ODWIECZNA BAŚŃ

III.     ODWIECZNA BAŚŃ (Ideał)

IV.     ODWIECZNA BAŚŃ

V.        INFANTKA I JEJ KARŁY

VI.     JEJ GARDEROBIANA

VII.  UNDULA, ODWIECZNY IDEAŁ

VIII.      UNDULA U ARTYSTÓW

IX.     UNDULA IDZIE W NOC

X.        UNDULA W NOCY

XI.     ŁAWKA

XII.  PLEMIĘ PARIASÓW

XIII.     PROCESJA

XIV.      PROCESJA

XV.  PIELGRZYMI

XVI.      ZABAWY W OGRODZIE

XVII.   ZABAWY W OGRODZIE

XVIII.                        ZACZAROWANE MIASTO

XIX.     NA CYTERZE

XX.  ZUZANNA I STARCY

XXI.     ZUZANNA PRZY TUALECIE

XXII.  MADEMOISELLE CIRCE I JEJ TRUPA

XXIII.                       BESTIE

XXIV.                        ZACZAROWANE MIASTO II

XXV.   ŚWIĘTO WIOSNY

XXVI.                        BACHANALIA

XXVII.                     OGIERY I EUNUCHY

XXVIII.                  OGIERY I EUNUCHY

XXIX.                       ŚWIĘTO BAŁWOCHWALCÓW

XXX.          XIĘGA BAŁWOCHWALCZA

XXXI.       XIĘGA BAŁWOCHWALCZA II

 

 

 

 

 

 

                              

Karta tytułowa "Xięgi Bałwochwalczej", ok. 1920

(Muzeum Narodowe w Warszawie)

 

 

 

 

www.brunoschulz.org  *  MAPA RYSUNKÓW

Zob. też XIĘGA BAŁWOCHWALCZA [Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa]

& Katalog MNK