www.brunoschulz.org

------------------------------------------

 

 

 

Bruno Schulz

 

 

SZTUKA PLASTYCZNA

 

XIĘGA BAŁWOCHWALCZA

 

 

 

 

 

 

"Xięga bałwochwalcza", okładka z lat 1920 – 1921

 

źródło: Jan Dąbkowski

[Rzeczpospolita, 17-11-2008]

 

 

www.brunoschulz.org